0
ورود به پنل کاربری
KDK
جستجوی پیشرفته

هواکش بی صدا KDK سری AUHT 15

 • قطر پروانه : 15 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 240*254 میلیمتر
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1400
 • توان : 15w
 • شدت صدا : 31dB
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 100
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

تومان

هواکش بی صدا KDK سری AUHT20

 • قطر پروانه : 20 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 306*302 میلیمتر
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1400
 • توان : 18.3
 • شدت صدا : 37dB
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 187
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

2,000,000 تومان

هواکش بی صدا KDK سری AUHT25

 • قطر پروانه : 25 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 30*30 cm
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1070
 • توان : 27
 • شدت صدا : 499
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 920
 • برق :
0 از 0

2,500,000 تومان

هواکش کادکا بی صدا KDK سری AUHT30

 • قطر پروانه : 30 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 35*35 cm
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1000
 • توان : 24
 • شدت صدا : 49.9
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 1200
 • برق :
0 از 0

3,000,000 تومان

هواکش بی صدا وسط شیشه گردKDK سری WUD15

 • قطر پروانه : 15 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 18.6*18.8 cm
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : وسط شیشه ای
 • (RPM) دور موتور : 1463
 • توان : 8.8
 • شدت صدا : 499
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 210
 • برق :
0 از 0

تومان

هواکش بی صدا وسط شیشه گردKDK سری WUD20

 • قطر پروانه : 20 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 24.7*25.9 cm
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : وسط شیشه ای
 • (RPM) دور موتور : 1042
 • توان : 18.7
 • شدت صدا : 499
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 360
 • برق :
0 از 0

تومان

هواکش کادکا بی صدا پنجره ای KDK مدل ALHT20

 • قطر پروانه : 20 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 250*250
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1190
 • توان : 20
 • شدت صدا : 499
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 546
 • برق :
0 از 0

تومان

هواکش بی صدا پنجره ای KDK مدل ALHT25

 • قطر پروانه : 25 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 30*30 cm
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1060
 • توان : 27
 • شدت صدا : 499
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 835
 • برق :
0 از 0

تومان