فروش ویژه
منو
KDK
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

هواکش بی صدا KDK سری AUHT 15

 • ابعاد قاب :
 • نوع نصب :
 • (RPM) دور موتور :
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه :
0 از 0

تومان

هواکش بی صدا KDK سری AUHT20

 • ابعاد قاب : 25*25 cm
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1250
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 580
0 از 0

1,700,000 تومان

هواکش بی صدا KDK سری AUHT25

 • ابعاد قاب : 30*30 cm
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1070
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 920
0 از 0

تومان

هواکش کادکا بی صدا KDK سری AUHT30

 • ابعاد قاب : 35*35 cm
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1000
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 1200
0 از 0

تومان

هواکش بی صدا وسط شیشه گردKDK سری WUD15

 • ابعاد قاب : 18.6*18.8 cm
 • نوع نصب : وسط شیشه ای
 • (RPM) دور موتور : 1463
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 210
0 از 0

تومان

هواکش بی صدا وسط شیشه گردKDK سری WUD20

 • ابعاد قاب : 24.7*25.9 cm
 • نوع نصب : وسط شیشه ای
 • (RPM) دور موتور : 1042
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 360
0 از 0

تومان

هواکش کادکا بی صدا پنجره ای KDK مدل ALHT20

 • ابعاد قاب : 250*250
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1190
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 546
0 از 0

تومان

هواکش بی صدا پنجره ای KDK مدل ALHT25

 • ابعاد قاب : 30*30 cm
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1060
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 835
0 از 0

تومان