منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

ست کنترل H1 پنتاکس HYDROMATIC

 • حداکثر فشار : 10bar
 • برق :
 • جریان (آمپر) :
 • توان (وات) :
0 از 0

340,000 تومان

302,600 تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45

 • برق : تک فاز
 • فشار یا هد-متر : 35
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.4
 • ساخت : ایتالیا
1 از 5

682,500 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 200/06 A 1.5HP

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 39 متر
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
0 از 0

760,800 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 200/06 1.5HP

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 39 متر
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
0 از 0

760,800 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 100/09

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 59 متر
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
0 از 0

760,800 تومان

پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80

 • برق : تک فاز
 • فشار یا هد-متر : 61
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : ایتالیا
3 از 2

847,300 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 200/08 2HP

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 52 متر
 • توان پمپ : 1.5 کیلووات
0 از 0

854,400 تومان

پمپ کفکش پلاستیکی پنتاکس DP 40

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.2 کیلووات
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6.1 متر
0 از 0

961,200 تومان

پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 50/00

 • برق : تک فاز
 • فشار یا هد-متر : 21.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایتالیا
1 از 1

969,300 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 100/14 1.5HP

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 93 متر
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
0 از 0

973,200 تومان

پمپ کفکش پلاستیکی پنتاکس DP 60

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.4 کیلووات
 • میزان آبدهی : 7.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8.5 متر
0 از 0

1,004,400 تومان

پمپ کفکش پلاستیکی پنتاکس DP 40G

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.2 کیلووات
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6.1 متر
0 از 0

1,009,200 تومان

پمپ کفکش پلاستیکی پنتاکس DP 60G

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.4 کیلووات
 • میزان آبدهی : 7.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8.5 متر
0 از 0

1,050,000 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 50/01

 • برق : تک فاز
 • فشار یا هد-متر : 21.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایتالیا
1 از 5

1,068,000 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 100/18 2HP 2HP

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 120 متر
 • توان پمپ : 1.5 کیلووات
0 از 0

1,128,000 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 140/14 2HP

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 90 متر
 • توان پمپ : 1.5 کیلووات
0 از 0

1,137,600 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 200/13 3HP

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 82 متر
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
1 از 2

1,149,600 تومان

پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00

 • برق : تک فاز
 • فشار یا هد-متر : 33
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایتالیا
1 از 5

1,177,000 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/17 4HP

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 108 متر
 • توان پمپ : 3 کیلووات
0 از 0

1,336,800 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/17 A 4HP

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 12 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 108 متر
 • توان پمپ : 3 کیلووات
0 از 0

1,336,800 تومان

پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00

 • برق : تک فاز
 • فشار یا هد-متر : 47
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0

1,343,500 تومان

1,289,760 تومان

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.8 کیلووات
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10.3 متر
0 از 0

1,348,800 تومان

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80G

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.8 کیلووات
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10.3 متر
0 از 0

1,399,200 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01

 • برق : تک فاز
 • فشار یا هد-متر : 33
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایتالیا
1 از 1

1,400,000 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 400/08 A 3HP

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 51 متر
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
0 از 0

1,401,600 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 400/08 3HP

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 51 متر
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
1 از 4

1,401,600 تومان

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 100

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1 کیلووات
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13.3 متر
0 از 0

1,416,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CR 100/00

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 16.8
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 20
 • قدرت موتور : 0.74kw
0 از 0

1,434,000 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 140/203HP

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 125 متر
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
0 از 0

1,455,600 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 140/20 A 3HP

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 125 متر
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
0 از 0

1,455,600 تومان

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 100G

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 1 کیلووات
 • میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 13.3 متر
0 از 0

1,460,400 تومان

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 100/27 3HP

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 175 متر
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
0 از 0

1,477,200 تومان

پمپ آب محیطی پنتاکس MD 100

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 2.7
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 53
 • قدرت موتور : 0.74kw
0 از 0

1,486,800 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS100/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 21
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 12
 • قدرت موتور : 0.74kw
0 از 0

1,516,800 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس AP 100/00

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 1.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 37
 • قدرت موتور : 0.74kw
0 از 0

1,546,800 تومان

پمپ آب جتی استیل پنتاکس INOX 100

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 3
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 50
 • قدرت موتور : 0.74kw
0 از 0

1,600,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U3-90/4

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.66 کیلووات
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 40.8 متر
0 از 0

1,632,000 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/23 A 5.5HP

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 148 متر
 • توان پمپ : 4 کیلووات
0 از 0

1,688,400 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/23 5.5HP

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 148 متر
 • توان پمپ : 4 کیلووات
0 از 0

1,688,400 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 400/11 4HP

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 70 متر
 • توان پمپ : 3 کیلووات
0 از 0

1,765,200 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00

 • برق : تک فاز
 • فشار یا هد-متر : 40
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 4.8
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0

1,798,600 تومان

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-70/3

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.51 کیلووات
 • میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 32.7 متر
0 از 0

1,972,800 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 100/01

 • برق : تک فاز
 • فشار یا هد-متر : 40
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 4.8
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0

1,990,800 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 150/2

 • برق : سه فاز , 380V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 48
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 12
 • قدرت موتور : 1.1kw
0 از 0

1,994,400 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB100/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 18
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17
 • قدرت موتور : 0.74kw
0 از 0

2,006,400 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 200/2

 • برق : سه فاز , 380V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 54
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 13.8
 • قدرت موتور : 1.5kw
0 از 0

2,035,200 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB150/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 24
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 21
 • قدرت موتور : 1.1kw
0 از 0

2,052,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS150/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 48
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 12
 • قدرت موتور : 1.1kw
0 از 0

2,067,600 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 200/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 54
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 14
 • قدرت موتور : 1.5kw
1 از 5

2,100,000 تومان

پمپ آب شناور استیل سه فاز پنتاکس 4S 200/32 7.5HP

 • برق : سه فاز
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 202 متر
 • توان پمپ : 5.5 کیلووات
0 از 0

2,181,600 تومان