0
ورود به پنل کاربری

پنتاکس

پمپ نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45

پمپ نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45

3,000,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 35

حداکثر آبدهی: 2.4

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01

4,980,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80

6,000,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 10.3 متر

حداکثر آبدهی: 12

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش پنتاکس چدنی DCT 310

پمپ لجن کش پنتاکس چدنی DCT 310

22,414,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 26.4 متر

حداکثر آبدهی: 42

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

ست کنترل H1 پنتاکس HYDROMATIC

ست کنترل H1 پنتاکس HYDROMATIC

750,000 تومان

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10

مشخصات کامل

پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45 IR

پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45 IR

1,300,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب یک اسب محیطی پنتاکس PM 80 IR

پمپ آب یک اسب محیطی پنتاکس PM 80 IR

1,863,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 61 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100.00 IR

پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100.00 IR

2,202,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00 IR

پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس  CAM 100/00 IR

2,541,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 47 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80

پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80

3,480,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 61 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

اینورتر پنتاکس 2.2 کیلووات مدل DSI-200-2K2G1

اینورتر پنتاکس 2.2 کیلووات مدل DSI-200-2K2G1

4,198,000 تومان

توان (کیلووات): 2.2

نوع فاز: تک فاز

مشخصات کامل

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 40G

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 40G

4,200,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 6.1 متر

حداکثر آبدهی: 5

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00

پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00

4,430,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 47 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00

پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00

4,560,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 60

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 60

5,260,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 8.5 متر

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه پنتاکس CB 160/00-IR

پمپ آب دو پروانه پنتاکس CB 160/00-IR

5,856,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 52 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80G

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80G

6,200,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 10.3 متر

حداکثر آبدهی: 12

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01-IR

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01-IR

6,489,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 52 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس AP 100/00

پمپ آب سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس AP 100/00

6,970,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00

7,092,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 41 متر

حداکثر آبدهی: 5

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01-IR

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01-IR

7,178,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 57 متر

حداکثر آبدهی: 8

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CR 100/00

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CR 100/00

7,200,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

حداکثر آبدهی: 18

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 100G

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 100G

7,960,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 13.3 متر

حداکثر آبدهی: 15

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CM 164/01

پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CM 164/01

8,076,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 40.5 متر

حداکثر آبدهی: 7

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 100/01

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 100/01

8,092,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 41 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-90/4

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-90/4

8,673,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 40.8 متر

حداکثر آبدهی: 5

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB150/2

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB150/2

9,200,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 21 متر

حداکثر آبدهی: 24

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 160

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 160

9,500,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 24.4 متر

حداکثر آبدهی: 30

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب بشقابی پنتاکس مدل CM 214/01

پمپ آب بشقابی پنتاکس مدل CM 214/01

9,868,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

حداکثر آبدهی: 8

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش پنتاکس چدنی DG 100-2G

پمپ لجن کش پنتاکس چدنی DG 100-2G

10,500,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 10.4 متر

حداکثر آبدهی: 18

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00

11,200,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 52 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U7S-120/3

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U7S-120/3

11,256,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

حداکثر آبدهی: 11

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01

11,434,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 53 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MB 200

پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MB 200

11,800,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 43

حداکثر آبدهی: 12

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس AP 200/00

پمپ آب سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس AP 200/00

11,960,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 46 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 210/00

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 210/00

11,980,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 57 متر

حداکثر آبدهی: 8

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

نمایندگی رسمی فروش پمپ برند پنتاکس

فروشگاه ویدفکتور به عنوان نمایندگی رسمی فروش و عرضۀ محصولات برند پنتاکس، علاوه بر ارائه بهترین قیمت پمپ آب پنتاکس، شما را در انتخاب یک پمپ آب مناسب برای نیاز کاربری مدنظرتان را از طریق ارائه خدمات رایگان مشاوره خرید تخصصی نیز راهنمایی خواهد کرد. برای دریافت مشاوره خرید پمپ پنتاکس لطفا با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید. ارسال سریع و ارائه ضمانت اصالت کالا از مهمترین مزیت های خرید شما از فروشگاه وید فکتور است.

پمپ پنتاکس

پنتاکس شرکتی با پیشینه دیرین در صنعت تولید پمپ ها و تجهیزات صنعتی است. این کمپانی ایتالیایی با تکیه بر دانش کارشناسان و افراد متخصص توانسته محصولاتی با بهترین کیفیت و دوام بالا به بازار ارائه کند. عمده شهرت پنتاکس به خاطر خصوصیت منحصر به فرد مصرف بهینه محصولاتش است. از دیگر ویژگی محصولات این شرکت به مقرون به صرفه بودن محصولات این شرکت می توان اشاره کرد. به این معنی که شما جنس درجه یک را با نازلترین قیمت نسبت به دیگر محصولات مشابه موجود در بازار تهیه می کنید. امروزه با رشد جمعیت و افزایش ساخت و ساز در شهرهای بزرگ و کوچک نیاز مبرم به یک پمپ با کیفیت در آسمان خراش ها و ساختمان ها احساس می شود که با به کارگیری محصولات پنتاکس نگرانی انتقال آب به واحد ها برطرف شده است.

این شرکت همراه با توجه به کارآیی محصولات، تست های مختلف محیطی و شیمیایی را برای تولیدات خود با استاندارد های کیفی بروز انجام می دهد تا از مرغوبیت محصولات خود اطمینان حاصل کند.

تولیدات پمپ آب پنتاکس درانواع مختلف محیطی، خودمکش، سانتریفیوژ، طبقاتی، کف کش و لجن کش است که در زمینه های زیر مورد استفاده قرار می گیرند:

  • مصارف خانگی جهت افزایش فشار آب سرد و گرم در آپارتمان ها (پمپ آب خانگی)
  • مصارف باغبانی ، کشاورزی ، آبیاری و تخلیه آب مخازن و استخرها
  • صنایع ساختمانی و عمرانی ،بهداشتی و غذایی
  • انتقال مایعات فرار و سوخت
  • سیستم های تحت فشار سیستم های گرمایش و سرمایش
  • تصفیه آب ، سیستم های اطفا حریق و سیستم های شستشو
  • سیستم های فاضلاب خانگی و صنعتی و مایعات ناخالص

 

021-22683706 تماس
تماس
بالا