بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

پنتاکس

پمپ آب نیم اسب محیطی پنتاکس PM 45 IR پمپ آب نیم اسب محیطی پنتاکس PM 45 IR

2,518,000 تومان

%8

2,317,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2.4

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ آب یک اسب محیطی پنتاکس PM 80 IR پمپ آب یک اسب محیطی پنتاکس PM 80 IR

3,450,000 تومان

%8

3,174,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

مشخصات کامل
پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00 IR پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس  CAM 100/00 IR

4,853,000 تومان

%8

4,465,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4.2

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50.9 متر

مشخصات کامل
پمپ نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45 پمپ نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45

5,800,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2.4

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 40G پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 40G

7,138,000 تومان

%12

6,281,000 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4.8

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6.1 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 60 پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 60

7,138,000 تومان

%12

6,281,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 8.5 متر

مشخصات کامل
پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 50/00 پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 50/00

8,062,000 تومان

%12

7,095,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 5.4

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 21.5 متر

مشخصات کامل
پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00 پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00

8,000,000 تومان

%10

7,200,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 5.4

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80 پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80

9,525,000 تومان

%12

8,382,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 10.3 متر

مشخصات کامل
پمپ آب خود مکش محیطی پنتاکس MD 100 پمپ آب خود مکش محیطی پنتاکس MD 100

10,412,000 تومان

%12

9,163,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2.7

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 53 متر

مشخصات کامل
پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80 پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80

9,380,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

مشخصات کامل
پمپ آب سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس AP 100/00 پمپ آب سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس AP 100/00

10,900,000 تومان

%12

9,592,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2.1

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00 پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00

11,650,000 تومان

%12

10,252,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4.8

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 42 متر

مشخصات کامل
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01 پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01

12,500,000 تومان

%10

11,250,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 5.4

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 100/01 پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 100/01

12,962,000 تومان

%12

11,407,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4.8

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 42 متر

مشخصات کامل
پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00 پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00

11,800,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4.2

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50.9 متر

مشخصات کامل
پمپ آب دو پروانه پنتاکس CB 160/00-IR پمپ آب دو پروانه پنتاکس CB 160/00-IR

13,306,000 تومان

%8

12,241,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 53 متر

مشخصات کامل
پمپ آب جتی استیل پنتاکس INOX 100 پمپ آب جتی استیل پنتاکس  INOX 100

12,630,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3.8

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 48 متر

مشخصات کامل
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB150/2 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB150/2

14,425,000 تومان

%12

12,694,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 24 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 21.5 متر

مشخصات کامل
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 200/2 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 200/2

14,950,000 تومان

%12

13,156,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 54

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 14 متر

مشخصات کامل
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01-IR پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01-IR

15,008,000 تومان

%8

13,807,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 53 متر

مشخصات کامل
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-90/4 پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-90/4

16,662,000 تومان

%12

14,663,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4.8

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 44.3 متر

مشخصات کامل
پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CM 164/01 پمپ آب خانگی پنتاکس مدل CM 164/01

16,812,000 تومان

%12

14,795,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6.6

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40.5 متر

مشخصات کامل
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 214/01 پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CMT 214/01

17,075,000 تومان

%12

15,026,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 210 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 210

17,200,000 تومان

%12

15,136,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 28.2 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش پنتاکس چدنی DG 100-2G پمپ لجن کش پنتاکس چدنی DG 100-2G

17,288,000 تومان

%12

15,213,000 تومان

توان: 1.8 اسب -1.3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 18

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 10.4 متر

مشخصات کامل
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 160 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 160

17,412,000 تومان

%12

15,323,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 24.5 متر

مشخصات کامل
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 310 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 310

17,575,000 تومان

%12

15,466,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 31.2 متر

مشخصات کامل
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U7S-120/3T پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U7S-120/3T

17,575,000 تومان

%12

15,466,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 10.8

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 35.6 متر

مشخصات کامل
پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 210/00 پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 210/00

17,850,000 تومان

%12

15,708,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8.4

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 57.3 متر

مشخصات کامل
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 210 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 210

18,125,000 تومان

%12

15,950,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 26.3 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش پنتاکس استیل DX 80/2G پمپ لجن کش پنتاکس استیل DX 80/2G

18,662,000 تومان

%12

16,423,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 7.4 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش پنتاکس استیل DX 100/1 1.2G پمپ لجن کش پنتاکس استیل DX 100/1 1.2G

18,750,000 تومان

%12

16,500,000 تومان

توان: 1.8 اسب -1.3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 18

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 9.8 متر

مشخصات کامل
پمپ آب سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس AP 200/00 پمپ آب سانتریفیوژ خودمکش پنتاکس AP 200/00

19,938,000 تومان

%12

17,545,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3.6

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 46 متر

مشخصات کامل
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01 پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01

19,988,000 تومان

%12

17,589,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8.4

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 57.3 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش پنتاکس استیل DX 100/2G پمپ لجن کش پنتاکس استیل DX 100/2G

24,000,000 تومان

توان: 1.8 اسب -1.3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 18

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 9.8 متر

مشخصات کامل
1 2 3 ... 10 »

نمایندگی رسمی فروش پمپ برند پنتاکس

فروشگاه ویدفکتور به عنوان نمایندگی رسمی فروش و عرضۀ محصولات برند پنتاکس، علاوه بر ارائه بهترین قیمت پمپ آب پنتاکس، شما را در انتخاب یک پمپ آب مناسب برای نیاز کاربری مدنظرتان را از طریق ارائه خدمات رایگان مشاوره خرید تخصصی نیز راهنمایی خواهد کرد. برای دریافت مشاوره خرید پمپ پنتاکس لطفا با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید. ارسال سریع و ارائه ضمانت اصالت کالا از مهمترین مزیت های خرید شما از فروشگاه وید فکتور است.

پمپ پنتاکس

پنتاکس شرکتی با پیشینه دیرین در صنعت تولید پمپ ها و تجهیزات صنعتی است. این کمپانی ایتالیایی با تکیه بر دانش کارشناسان و افراد متخصص توانسته محصولاتی با بهترین کیفیت و دوام بالا به بازار ارائه کند. عمده شهرت پنتاکس به خاطر خصوصیت منحصر به فرد مصرف بهینه محصولاتش است. از دیگر ویژگی محصولات این شرکت به مقرون به صرفه بودن محصولات این شرکت می توان اشاره کرد. به این معنی که شما جنس درجه یک را با نازلترین قیمت نسبت به دیگر محصولات مشابه موجود در بازار تهیه می کنید. امروزه با رشد جمعیت و افزایش ساخت و ساز در شهرهای بزرگ و کوچک نیاز مبرم به یک پمپ با کیفیت در آسمان خراش ها و ساختمان ها احساس می شود که با به کارگیری محصولات پنتاکس نگرانی انتقال آب به واحد ها برطرف شده است.

این شرکت همراه با توجه به کارآیی محصولات، تست های مختلف محیطی و شیمیایی را برای تولیدات خود با استاندارد های کیفی بروز انجام می دهد تا از مرغوبیت محصولات خود اطمینان حاصل کند.

تولیدات پمپ آب پنتاکس درانواع مختلف محیطی، خودمکش، سانتریفیوژ، طبقاتی، کف کش و لجن کش است که در زمینه های زیر مورد استفاده قرار می گیرند:

  • مصارف خانگی جهت افزایش فشار آب سرد و گرم در آپارتمان ها (پمپ آب خانگی)
  • مصارف باغبانی ، کشاورزی ، آبیاری و تخلیه آب مخازن و استخرها
  • صنایع ساختمانی و عمرانی ،بهداشتی و غذایی
  • انتقال مایعات فرار و سوخت
  • سیستم های تحت فشار سیستم های گرمایش و سرمایش
  • تصفیه آب ، سیستم های اطفا حریق و سیستم های شستشو
  • سیستم های فاضلاب خانگی و صنعتی و مایعات ناخالص

 

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا