0
ورود به پنل کاربری

پنتاکس

پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45

3 از 4
پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45

2,200,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 35

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01

3 از 3
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01

5,336,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80

0 از 0
پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80

4,650,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 10.3 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش پنتاکس چدنی DCT 310

0 از 0
پمپ لجن کش پنتاکس چدنی DCT 310

22,414,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 26.4 متر

مشخصات کامل

ست کنترل H1 پنتاکس HYDROMATIC

0 از 0
ست کنترل H1 پنتاکس HYDROMATIC

750,000 تومان

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان:

مشخصات کامل

پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45 IR

0 از 0
پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45 IR

1,264,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

مشخصات کامل

پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00 IR

0 از 0
پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس  CAM 100/00 IR

2,321,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 47 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100.01 IR

0 از 0
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100.01 IR

2,321,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل

پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80

4 از 3
پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80

2,830,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 61 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00

2 از 4
پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00

4,336,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 40G

0 از 0
پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 40G

4,500,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6.1 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 60

0 از 0
پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 60

4,900,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 8.5 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80G

0 از 0
پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80G

6,500,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 10.3 متر

مشخصات کامل

پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00

1 از 1
پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00

6,800,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 47 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00

1 از 5
پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00

8,500,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 52 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 100G

0 از 0
پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 100G

8,600,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13.3 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01

2 از 4
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01

12,600,000 تومان

9,694,000 تومان %24 تخفیف

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 57 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100.00 IR

0 از 0
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100.00 IR

2,011,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل

پمپ آب بشقابی پنتاکس CMT 310

0 از 0
پمپ آب بشقابی پنتاکس CMT 310

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 59

مشخصات کامل

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 100

0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 100

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق:

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد: 21 متر

مشخصات کامل

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 160-00

0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 160-00

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق:

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

مشخصات کامل

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 160-01

0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 160-01

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق:

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

مشخصات کامل

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 210-00

0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 210-00

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

برق:

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد: 34 متر

مشخصات کامل

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 210-01

0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 210-01

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

برق:

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد: 34 متر

مشخصات کامل

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 310

0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 310

استعلام موجودی

توان: 6 اسب -4.4kw

برق:

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد: 36 متر

مشخصات کامل

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 400

0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 400

استعلام موجودی

توان: 8 اسب -5.9kw

برق:

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCBT 160-01

0 از 0
بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCBT 160-01

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

مشخصات کامل

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 200/2 IR

0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 200/2 IR

استعلام موجودی

توان:

برق:

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 310/00 IR

0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 310/00 IR

استعلام موجودی

توان:

برق:

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

ست کنترل H1 پنتاکس HYDROTANK

0 از 0
ست کنترل H1 پنتاکس HYDROTANK

1,180,000 تومان

استعلام موجودی

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان:

مشخصات کامل

پمپ آب یک اسب محیطی پنتاکس PM 80 IR

0 از 0
پمپ آب یک اسب محیطی پنتاکس PM 80 IR

1,701,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 61 متر

مشخصات کامل

پمپ آب شناور استیل پنتاکس 4S 200/06 A 1.5HP

0 از 0
پمپ آب شناور استیل پنتاکس 4S 200/06 A 1.5HP

2,626,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 39 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 50/01

1 از 5
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 50/01

3,208,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 21.5 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 40

0 از 0
پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 40

3,315,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6.1 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 60G

0 از 0
پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 60G

3,625,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 8.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 140/14 2HP

0 از 0
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 140/14 2HP

3,924,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل

آشنایی با برند پنتاکس

پنتاکس شرکتی با پیشینه دیرینه در صنعت تولید پمپ ها و تجهیزات صنعتی است. این کمپانی ایتالیایی با تکیه بر دانش کارشناسان و افراد متخصص توانسته محصولاتی با بهترین کیفیت و دوام بالا به بازار ارائه کند. عمده شهرت پنتاکس به خاطر خصوصیت منحصر به فرد مصرف بهینه محصولاتش است. از دیگر ویژگی محصولات این شرکت به مقرون به صرفه بودن محصولات این شرکت می توان اشاره کرد. به این معنی که شما جنس درجه یک را با نازلترین قیمت نسبت به دیگر محصولات مشابه موجود در بازار تهیه می کنید. امروزه با رشد جمعیت و افزایش ساخت و ساز در شهرهای بزرگ و کوچک نیاز مبرم به یک پمپ با کیفیت در آسمان خراش ها و ساختمان ها احساس می شود که با به کارگیری محصولات پنتاکس نگرانی انتقال آب به واحد ها برطرف شده است.

021-22683706 بالا