جستجوی پیشرفته

پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 35
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.4
 • ساخت : ایتالیا
3 از 4

1,240,000 تومان

پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 61
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : ایتالیا
4 از 3

1,600,000 تومان

پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 47
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0

2,300,000 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 40
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 4.8
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0

3,100,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 100/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 40
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 4.8
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0

3,300,000 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 53
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
 • ساخت : ایتالیا
1 از 5

4,300,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 53
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
 • ساخت : ایتالیا
1 از 1

4,500,000 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 210/00

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 67
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 6.6
 • ساخت : ایتالیا
1 از 2

5,600,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 58
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.5
 • ساخت : ایتالیا
2 از 4

5,900,000 تومان

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 310/00

 • برق : تک فاز
 • توان : 3 اسب
 • فشار یا هد-متر : 64
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 9
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0

7,200,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 310/01

 • برق : تک فاز
 • توان : 3 اسب
 • فشار یا هد-متر : 64
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 9
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0

7,400,000 تومان

پمپ آب دو پروانه پنتاکس CB 160/00-IR

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 53
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
 • ساخت : ایران
0 از 0

2,640,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01-IR

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 53
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
 • ساخت : ایران
0 از 0

2,928,000 تومان

پمپ آب دو پروانه پنتاکس CB 210/00-IR

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 58
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.5
 • ساخت : ایران
0 از 0

2,940,000 تومان

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01-IR

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 58
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.5
 • ساخت : ایران
0 از 0

3,240,000 تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45 IR

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 35
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.4
 • ساخت : ایران
0 از 0

690,000 تومان

پمپ آب یک اسب محیطی پنتاکس PM 80 IR

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 61
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : ایران
0 از 0

936,000 تومان

پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00 IR

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 47
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
 • ساخت : ایران
0 از 0

1,260,000 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100.00 IR

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 33
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایران
0 از 0

1,092,000 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100.01 IR

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 33
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایران
0 از 0

1,260,000 تومان

پمپ آب دو پروانه پنتاکس CBT 310-00

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : نوریل (پلاستیک فشرده)
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 9
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 64
 • قدرت موتور : 2.2KW
0 از 0

3,165,600 تومان

پمپ آب دو پروانه پنتاکس CBT 310-01

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : برنج
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 9
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 64
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

3,487,200 تومان

پمپ آب دو پروانه پنتاکس CBT 400-00

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : نوریل (پلاستیک فشرده)
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 66.9
 • قدرت موتور : 3KW
0 از 0

5,865,600 تومان

پمپ آب دو پروانه پنتاکس CBT 400-01

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : نوریل (پلاستیک فشرده)
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 66.9
 • قدرت موتور : 3kw
0 از 0

6,402,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 160

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : برنج
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 30
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 25
 • قدرت موتور : 1.1kw
0 از 0

3,094,800 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 210

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : برنج
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 30
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 28.8
 • قدرت موتور : 1.5kw
0 از 0

3,279,600 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 210

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : برنج
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 30
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 28.8
 • قدرت موتور : 1.5kw
0 از 0

3,104,400 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 310

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : برنج
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 30
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 33
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

5,414,400 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 310

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : برنج
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 30
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 33
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

3,190,800 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 400

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 42
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 31.8
 • قدرت موتور : 3kw
0 از 0

6,024,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 550

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 42
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 37
 • قدرت موتور : 4kw
0 از 0

6,627,600 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS100/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 21
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 12
 • قدرت موتور : 0.74kw
0 از 0

1,930,800 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB100/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 18
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17
 • قدرت موتور : 0.74kw
0 از 0

2,552,400 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS150/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 48
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 12
 • قدرت موتور : 1.1kw
0 از 0

2,631,600 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB150/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 24
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 21
 • قدرت موتور : 1.1kw
0 از 0

2,610,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 200/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 54
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 14
 • قدرت موتور : 1.5kw
1 از 5

2,671,200 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 200/3

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 48
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 14
 • قدرت موتور : 1.5kw
0 از 0

4,371,600 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 300/3

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 60
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

4,693,200 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 450/4

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 96
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 14
 • قدرت موتور : 3kw
0 از 0

5,538,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 150/2

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 48
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 12
 • قدرت موتور : 1.1kw
0 از 0

2,536,800 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 300/3

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 60
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

4,442,400 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 400/3

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 60
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 21
 • قدرت موتور : 3kw
0 از 0

4,629,600 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 450/4

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 96
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 14
 • قدرت موتور : 3kw
0 از 0

5,133,600 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 550/4

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 96
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17
 • قدرت موتور : 4kw
0 از 0

5,360,400 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 200/2

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 54
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 13.8
 • قدرت موتور : 1.5kw
0 از 0

2,589,600 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 200/3

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 60
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 14.2
 • قدرت موتور : 1.5kw
0 از 0

4,330,800 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CR 100/00

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : نوریل (پلاستیک فشرده)
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 16.8
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 20
 • قدرت موتور : 0.74kw
0 از 0

1,825,200 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MB 150

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : برنج
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 9.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 39.5
 • قدرت موتور : 1.1kw
0 از 0

2,946,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MB 200

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : برنج
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 9.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 43
 • قدرت موتور : 1.5kw
0 از 0

2,976,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MBT 300

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : برنج
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 12
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 49
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

2,899,200 تومان