0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 140/14 2HP

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 90 متر
 • توان پمپ : 1.5 کیلووات
0 از 0

1,525,700 تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 35
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.4
 • ساخت : ایتالیا
3 از 4

2,800,000 تومان

پمپ آب شناور استیل پنتاکس 4S 140/20 A 3HP

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 8.4 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 125 متر
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
0 از 0

1,952,500 تومان

پمپ آب شناور استیل پنتاکس 4S 200/06 A 1.5HP

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 39 متر
 • توان پمپ : 1.1 کیلووات
0 از 0

1,021,900 تومان

پمپ آب شناور استیل پنتاکس 4S 400/08 A 3HP

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 24 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 51 متر
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
0 از 0

1,879,900 تومان

پمپ آب شناور استیل پنتاکس 4S 200/17 A 4HP

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 12 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 108 متر
 • توان پمپ : 3 کیلووات
0 از 0

1,793,000 تومان

پمپ آب شناور استیل پنتاکس 4S 200/23 A 5.5HP

 • برق : تک پمپ
 • میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 148 متر
 • توان پمپ : 4 کیلووات
0 از 0

2,264,900 تومان

پمپ لجنکش استیل پنتاکس DX 80/G

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 12 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 7.4 متر
0 از 0

6,100,000 تومان

پمپ لجنکش استیل پنتاکس DX 80/2G

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 12 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 7.4 متر
0 از 0

6,250,000 تومان

پمپ لجنکش استیل پنتاکس DX 100/1 1.2G

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.8 متر
0 از 0

8,250,000 تومان

پمپ لجنکش استیل پنتاکس DX 100/2G

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.8 متر
0 از 0

8,500,000 تومان

پمپ لجن کش استیل پنتاکس DX 100/2

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 9.8 متر
0 از 0

8,300,000 تومان

پمپ لجنکش چدنی پنتاکس DG 80-2G

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 15 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8.3 متر
0 از 0

3,235,100 تومان

پمپ لجنکش چدنی پنتاکس DG 100-2

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10.4 متر
0 از 0

3,235,100 تومان

پمپ لجن کش چدنی پنتاکس DG 100-2G

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10.4 متر
0 از 0

3,311,000 تومان

پمپ لجنکش چدنی پنتاکس DG 100-G

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10.4 متر
0 از 0

3,314,300 تومان

پمپ لجن کش چدنی پنتاکس DG 100-1 1-2

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10.4 متر
0 از 0

3,235,100 تومان

پمپ لجنکش چدنی پنتاکس DG 100-1 1-2G

 • برق : تک فاز
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10.4 متر
0 از 0

3,314,300 تومان

پمپ لجن کش چدنی پنتاکس DCT 210

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 39 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 23 متر
0 از 0

8,721,900 تومان

پمپ لجنکش چدنی پنتاکس DCT 310

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 42 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 26.4 متر
0 از 0

8,725,200 تومان

پمپ لجن کش چدنی پنتاکس DCT 410

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 48 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 33.8 متر
0 از 0

13,220,900 تومان

پمپ لجنکش چدنی پنتاکس DCT 560

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 51 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 38.7 متر
0 از 0

13,482,700 تومان

پمپ لجن کش چدنی پنتاکس DCT 750

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 54 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 47.6 متر
0 از 0

17,538,400 تومان

پمپ لجن کش چدنی پنتاکس DCT 1000

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 54 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 55.1 متر
0 از 0

17,741,900 تومان

پمپ لجنکش چدنی پنتاکس DMT 210

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 60 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 19.9 متر
0 از 0

9,080,500 تومان

پمپ لجنکش چدنی خردکن دار پنتاکس DTRT 200

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22.1 متر
0 از 0

9,733,900 تومان

پمپ لجنکش چدنی خردکن دار پنتاکس DTRT 300

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 26.1 متر
0 از 0

9,755,900 تومان

پمپ لجن کش چدنی خردکن دار پنتاکس DTRT 400

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 33.5 متر
0 از 0

14,386,900 تومان

پمپ لجنکش چدنی خردکن دار پنتاکس DTRT 550

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 18 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 38.6 متر
0 از 0

14,591,500 تومان

پمپ لجن کش چدنی خردکن دار پنتاکس DTRT 750

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 21.6 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 47.8 متر
0 از 0

18,466,800 تومان

پمپ لجن کش چدنی خردکن دار پنتاکس DTRT 1000

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 21.6 مترمکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 54.6 متر
0 از 0

18,671,400 تومان

پمپ کفکش پلاستیکی پنتاکس DP 40

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 6.1 متر
0 از 0

1,630,000 تومان

پمپ کفکش پلاستیکی پنتاکس DP 40G

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 4.8 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 6.1 متر
0 از 0

1,846,000 تومان

پمپ کفکش پلاستیکی پنتاکس DP 60

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 7.2 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 8.5 متر
0 از 0

1,750,000 تومان

پمپ کفکش پلاستیکی پنتاکس DP 60G

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 7.2 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 8.5 متر
0 از 0

1,980,000 تومان

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 10.3 متر
0 از 0

2,800,000 تومان

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80G

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 12 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 10.3 متر
0 از 0

2,850,000 تومان

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 100

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 13.3 متر
0 از 0

2,400,000 تومان

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 100G

 • برق : تک فاز
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 15 متر مکعب بر ساعت
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 13.3 متر
0 از 0

5,000,000 تومان

ست کنترل H1 پنتاکس HYDROMATIC

 • حداکثر فشار : 10bar
 • برق : تکفاز
 • جریان (آمپر) : 12
 • توان (وات) :
0 از 0

756,000 تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 160-00

 • برق : تک فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) : 35
 • حداکثر آبدهی : 240
 • توان : 3 اسب
0 از 0

18,283,200 تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 160-01

 • برق : تک فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) : 35
 • حداکثر آبدهی : 240
 • توان : 3 اسب
0 از 0

19,192,800 تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 210-00

 • برق : تک فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) : 34
 • حداکثر آبدهی : 280
 • توان : 4 اسب
0 از 0

19,192,800 تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 210-01

 • برق : تک فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) : 34
 • حداکثر آبدهی : 280
 • توان : 4 اسب
0 از 0

20,133,600 تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 310

 • برق : تک فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) : 36
 • حداکثر آبدهی : 300
 • توان : 6 اسب
0 از 0

24,424,800 تومان

بوستر پمپ پنتاکس دور ثابت مدل 2XCB 400

 • برق : تک فاز
 • حداکثر اتفاع (هد) : 40
 • حداکثر آبدهی : 27
 • توان : 8 اسب
0 از 0

35,022,000 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-250/5T

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 1.85 کیلووات
 • میزان آبدهی : 10.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 62.6 متر
0 از 0

3,639,900 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-300/6

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 2.5 کیلووات
 • میزان آبدهی : 10.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 74.8 متر
0 از 0

5,022,600 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-300/6T

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 2.2 کیلووات
 • میزان آبدهی : 10.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 74.8 متر
0 از 0

3,914,900 تومان

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-350/7T

 • برق : سه فاز
 • توان پمپ : 2.57 کیلووات
 • میزان آبدهی : 10.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 83.3 متر
0 از 0

5,226,100 تومان