سرمایش

کولر صنعتی 24000 تهویه پارس کولر صنعتی 24000 تهویه پارس

28,500,000 تومان

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 40000

مشخصات کامل
کولر سلولزی انرژی EC3.5 کولر سلولزی انرژی EC3.5

5,984,100 تومان

استعلام موجودی

سیسستم سرمایشی : تبخیری

برق: تکفاز - 220v

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 4420

قدرت موتور (اسب بخار) : 1/3

مشخصات کامل
کولر سلولزی انرژی VC3.8 کولر سلولزی انرژی VC3.8

6,976,000 تومان

استعلام موجودی

سیسستم سرمایشی : تبخیری

برق: تکفاز - 220v

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 4420

قدرت موتور (اسب بخار) : 1/3

مشخصات کامل
کولر سلولزی انرژی EC5.5e اقتصادی کولر سلولزی انرژی EC5.5e اقتصادی

8,447,500 تومان

استعلام موجودی

سیسستم سرمایشی : تبخیری

برق: تکفاز - 220v

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 6460

قدرت موتور (اسب بخار) : 1/2

مشخصات کامل
کولر سلولزی بالازن انرژی VC6.0 کولر سلولزی بالازن انرژی VC6.0

8,861,700 تومان

استعلام موجودی

سیسستم سرمایشی : تبخیری

برق: تکفاز - 220v

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 7140

قدرت موتور (اسب بخار) : 3/4

مشخصات کامل
کولر سلولزی انرژی EC7.0e اقتصادی کولر سلولزی انرژی EC7.0e اقتصادی

9,940,800 تومان

استعلام موجودی

سیسستم سرمایشی : تبخیری

برق: تکفاز - 220v

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 7990

قدرت موتور (اسب بخار) : 3/4

مشخصات کامل
کولر سلولزی انرژی EC5.5 کولر سلولزی انرژی EC5.5

10,442,200 تومان

استعلام موجودی

سیسستم سرمایشی : تبخیری

برق: تکفاز - 220v

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 6460

قدرت موتور (اسب بخار) : 1/2

مشخصات کامل
کولر سلولزی انرژی EC7.0 کولر سلولزی انرژی EC7.0

11,968,200 تومان

استعلام موجودی

سیسستم سرمایشی : تبخیری

برق: تکفاز - 220v

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 7990

قدرت موتور (اسب بخار) : 3/4

مشخصات کامل
کولر سلولزی انرژی پالا EC0750 کولر سلولزی انرژی پالا EC0750

14,965,700 تومان

استعلام موجودی

برق: تکفاز - 220v

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 7990

قدرت موتور (اسب بخار) : 3/4

مشخصات کامل
بهار ساز انرژی مدل GM 0680 بهار ساز انرژی مدل GM 0680

15,696,000 تومان

استعلام موجودی

سیسستم سرمایشی : تبخیری

برق: تکفاز - 220v

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 900

قدرت موتور (اسب بخار) : 3/4

مشخصات کامل
کولر صنعتی سلولزی انرژی EC11 تکفاز کولر صنعتی سلولزی انرژی EC11 تکفاز

20,971,600 تومان

استعلام موجودی

سیسستم سرمایشی : تبخیری

برق: تکفاز - 220v

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 11000

قدرت موتور (اسب بخار) : 2

مشخصات کامل
کولر صنعتی سلولزی انرژی EC11 سه فاز کولر صنعتی سلولزی انرژی EC11 سه فاز

22,345,000 تومان

استعلام موجودی

سیسستم سرمایشی : تبخیری

برق: سه فاز - 380v

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 11000

قدرت موتور (اسب بخار) : 2

مشخصات کامل
کولر صنعتی سلولزی انرژی EC1800 کولر صنعتی سلولزی انرژی EC1800

39,948,500 تومان

استعلام موجودی

سیسستم سرمایشی : تبخیری

برق: سه فاز - 380v

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 18000

قدرت موتور (اسب بخار) : 5.5

مشخصات کامل
کولر صنعتی سلولزی انرژی EC25 کولر صنعتی سلولزی انرژی EC25

68,190,400 تومان

استعلام موجودی

برق: سه فاز - 380v

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 6460

قدرت موتور (اسب بخار) : 7.5

مشخصات کامل

آشنایی با انواع وسایل سرمایشی

از جمله وسایل ضروری در فصول گرم سال وسایل سرمایشی هستند که از پر کاربرد ترین آن ها می توان به کولر های آبی اشاره کرد.

نظر خود را ارسال کنید

021-22204900 تماس
تماس
بالا