0
ورود به پنل کاربری

کوره هوای گرم

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 700

0 از 0
کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 700

16,350,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 50000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 900

مشخصات کامل

کوره هوای گرم گازی انرژی سری 760

0 از 0
کوره هوای گرم گازی انرژی سری 760

17,876,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 50000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 900

مشخصات کامل

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 1500

0 از 0
کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 1500

46,325,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 150000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 4000

مشخصات کامل

کوره هوای گرم گازی انرژی سری 1560

0 از 0
کوره هوای گرم گازی انرژی سری 1560

48,505,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 150000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 4000

مشخصات کامل

کوره هوای گرم گازی انرژی سری 3060

0 از 0
کوره هوای گرم گازی انرژی سری 3060

68,125,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 300000.

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 8500

مشخصات کامل

کوره هوای گرم و کاربرد آن

کوره هوای گرم یکی از انواع بخاری صنعتی می باشد که از ان برای گرم کردن محیط های صنعتی و بزرگ استفاده می شود.

021-22683706 بالا