کوره هوای گرم

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 700 کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 700

24,525,000 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 50000

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 900

مشخصات کامل
کوره هوای گرم گازی انرژی سری 760 کوره هوای گرم گازی انرژی سری 760

26,705,000 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 50000

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 900

مشخصات کامل
کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 1500 کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 1500

65,400,000 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 150000

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 4000

مشخصات کامل
کوره هوای گرم گازی انرژی سری 1560 کوره هوای گرم گازی انرژی سری 1560

67,907,000 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 150000

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 4000

مشخصات کامل
کوره هوای گرم گازی انرژی سری 3060 کوره هوای گرم گازی انرژی سری 3060

101,370,000 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 300000.

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 8500

مشخصات کامل

کوره هوای گرم و کاربرد آن

کوره هوای گرم یکی از انواع بخاری صنعتی می باشد که از ان برای گرم کردن محیط های صنعتی و بزرگ استفاده می شود.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا