کوره هوای گرم

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 700 کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 700

38,444,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 50000

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 600-900

مشخصات کامل
کوره هوای گرم گازی انرژی سری 760 کوره هوای گرم گازی انرژی سری 760

41,878,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 50000

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 600-900

مشخصات کامل
کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 1500 کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 1500

104,716,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 150000

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 2500-4000

مشخصات کامل
کوره هوای گرم گازی انرژی سری 1560 کوره هوای گرم گازی انرژی سری 1560

108,782,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 150000

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 2500-4000

کشور سازنده: ایران

مشخصات کامل
کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 3000 کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 3000

155,042,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 300000.

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 8500

مشخصات کامل
کوره هوای گرم گازی انرژی سری 3060 کوره هوای گرم گازی انرژی سری 3060

162,366,000 تومان

قدرت حرارتی ورودی: 300000

نصب: ایستاده

منبع انرژی: برق

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 5500-8500

مشخصات کامل
1

کوره هوای گرم و کاربرد آن

کوره هوای گرم یکی از انواع بخاری صنعتی می باشد که از ان برای گرم کردن محیط های صنعتی و بزرگ استفاده می شود.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا