0
ورود به پنل کاربری

کمپرسور

کمپرسور و عملکرد آن

کپمرسور باد دستگاهی است که هوای موجود در محیط را وارد مخزن کرده و آن را فشرده می کند و در انتها این هوای فشرده شده را با سرعت و نیروی بسیار زیادی آزاد می کند.

 

نمایش بیشتر