0
ورود به پنل کاربری

تهویه مطبوع

چیلر تراکمی وستن ایر هواخنک 40 تن سرد مدل C.O.T.40.S.A

0 از 0
چیلر تراکمی وستن ایر هواخنک 40 تن سرد مدل C.O.T.40.S.A

698,000,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 19.2 kw

مشخصات کامل

رطوبت زن (بخور) S-P مدل HUMI-E-D

0 از 0
رطوبت زن (بخور) S-P مدل HUMI-E-D

استعلام موجودی

پرده هوا S-P مدل COR3.5-1000 N

0 از 0
پرده هوا S-P مدل COR3.5-1000 N

استعلام موجودی

پرده هوا S-P مدل COR-F-1000 N

0 از 0
پرده هوا S-P مدل COR-F-1000 N

استعلام موجودی

ضدعفونی کننده هوا sanycar

0 از 0
ضدعفونی کننده هوا sanycar

استعلام موجودی

ضدعفونی کننده هوا SANY-WATER

0 از 0
ضدعفونی کننده هوا SANY-WATER

استعلام موجودی

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4009-L/Y

0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4009-L/Y

2,150,000 تومان

استعلام موجودی

برق: تکفاز - 220v

مشخصات کامل

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4009-L/Y-LUX

0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4009-L/Y-LUX

2,150,000 تومان

استعلام موجودی

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4010-L/Y-LUX

0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4010-L/Y-LUX

2,177,000 تومان

استعلام موجودی

برق: تکفاز - 220v

مشخصات کامل

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4010-L/Y

0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4010-L/Y

2,177,000 تومان

استعلام موجودی

برق: تکفاز - 220v

مشخصات کامل

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4012-L/Y

0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4012-L/Y

2,190,000 تومان

استعلام موجودی

برق: تکفاز - 220v

مشخصات کامل

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4012-L/Y-LUX

0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4012-L/Y-LUX

2,190,000 تومان

استعلام موجودی

برق: تکفاز - 220v

مشخصات کامل

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4015-L/Y-LUX

0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4015-L/Y-LUX

2,730,000 تومان

استعلام موجودی

برق: تکفاز - 220v

مشخصات کامل

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4015-L/Y

0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4015-L/Y

2,730,000 تومان

استعلام موجودی

برق: تکفاز - 220v

مشخصات کامل

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4018-L/Y

0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4018-L/Y

2,870,000 تومان

استعلام موجودی

برق: تکفاز - 220v

مشخصات کامل

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4018-L/Y-LUX

0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4018-L/Y-LUX

2,877,000 تومان

استعلام موجودی

برق: تکفاز - 220v

مشخصات کامل

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4020-L/Y-LUX

0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4020-L/Y-LUX

2,935,000 تومان

استعلام موجودی

برق: تکفاز - 220v

مشخصات کامل

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4020-L/Y

0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4020-L/Y

2,935,000 تومان

استعلام موجودی

برق: تکفاز - 220v

مشخصات کامل

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4010S /Y-W-V7

0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4010S /Y-W-V7

3,470,000 تومان

استعلام موجودی

برق: تکفاز - 220v

مشخصات کامل

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4010S/Y-W-V7 کویل المنت برقی

0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4010S/Y-W-V7 کویل المنت برقی

3,470,000 تومان

استعلام موجودی

برق: تکفاز - 220v

مشخصات کامل

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4012S/Y-W-V7 کویل المنت برقی

0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4012S/Y-W-V7 کویل المنت برقی

4,030,000 تومان

استعلام موجودی

برق: تکفاز - 220v

مشخصات کامل

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4012S /Y-W-V7

0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4012S /Y-W-V7

4,030,000 تومان

استعلام موجودی

برق: تکفاز - 220v

مشخصات کامل

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4010S/Y-W-LUX-V7

0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4010S/Y-W-LUX-V7

4,350,000 تومان

استعلام موجودی

برق: تکفاز - 220v

مشخصات کامل

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4010S/Y-W-LUX-V7 کویل المنت برقی

0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4010S/Y-W-LUX-V7 کویل المنت برقی

4,350,000 تومان

استعلام موجودی

برق: تکفاز - 220v

مشخصات کامل

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4015S/Y-W-V7 کویل المنت برقی

0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4015S/Y-W-V7 کویل المنت برقی

4,570,000 تومان

استعلام موجودی

برق: تکفاز - 220v

مشخصات کامل

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4015S /Y-W-V7

0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4015S /Y-W-V7

4,570,000 تومان

استعلام موجودی

برق: تکفاز - 220v

مشخصات کامل

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4012S/Y-W-LUX-V7

0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4012S/Y-W-LUX-V7

5,120,000 تومان

استعلام موجودی

برق: تکفاز - 220v

مشخصات کامل

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4012S/Y-W-LUX-V7 کویل المنت برقی

0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4012S/Y-W-LUX-V7 کویل المنت برقی

5,120,000 تومان

استعلام موجودی

برق: تکفاز - 220v

مشخصات کامل

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4018S/Y-W-V7 کویل المنت برقی

0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4018S/Y-W-V7 کویل المنت برقی

5,300,000 تومان

استعلام موجودی

برق: تکفاز - 220v

مشخصات کامل

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4018S /Y-W-V7

0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4018S /Y-W-V7

5,300,000 تومان

استعلام موجودی

برق: تکفاز - 220v

مشخصات کامل

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4020S /Y-W-V7

0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4020S /Y-W-V7

5,480,000 تومان

استعلام موجودی

برق: تکفاز - 220v

مشخصات کامل

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4020S/Y-W-V7 کویل المنت برقی

0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4020S/Y-W-V7 کویل المنت برقی

5,480,000 تومان

استعلام موجودی

برق: تکفاز - 220v

مشخصات کامل

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4015S/Y-W-LUX-V7 کویل المنت برقی

0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4015S/Y-W-LUX-V7 کویل المنت برقی

5,850,000 تومان

استعلام موجودی

برق: تکفاز - 220v

مشخصات کامل

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4015S/Y-W-LUX-V7

0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4015S/Y-W-LUX-V7

5,850,000 تومان

استعلام موجودی

برق: تکفاز - 220v

مشخصات کامل

تهویه مطبوع و نقش آن

در هر محیطی که به نفس کشیدن می پردازید محیط زندکی، محیط کار یا ... مهم است که هوای آن تهویه و تمیز باشد. لوازم تهویه مطبوع شامل هواکش ها و... می شوند

021-22683706 بالا