0
ورود به پنل کاربری

اورگانایزر

اورگانایزر دو قلوی 7 اینچ قرمز MANO TORG 7 RED

اورگانایزر دو قلوی 7 اینچ قرمز MANO TORG 7 RED

80,000 تومان

87,000 تومان %9 تخفیف

وزن (گرم): 130

جنس بدنه: پلاستیکی

تعداد محفظه: 12

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

اورگانایزر دو قلوی 7 اینچ سبز MANO TORG 7 GREEN

اورگانایزر دو قلوی 7 اینچ سبز MANO TORG 7 GREEN

83,900 تومان

وزن (گرم): 130

جنس بدنه: پلاستیکی

تعداد محفظه: 12

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

اورگانایزر دو قلوی 7 اینچ آبی MANO TORG 7 BLUE

اورگانایزر دو قلوی 7 اینچ آبی MANO TORG 7 BLUE

84,000 تومان

وزن (گرم): 130

جنس بدنه: پلاستیکی

تعداد محفظه: 12

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

اورگانایزر دو قلوی 7 اینچ زرد MANO TORG 7 YELLOW

اورگانایزر دو قلوی 7 اینچ زرد MANO TORG 7 YELLOW

100,000 تومان

وزن (گرم): 130

جنس بدنه: پلاستیکی

تعداد محفظه: 12

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

اورگانایزر دو قلوی 7 اینچ مشکی MANO TORG 7 BLACK

اورگانایزر دو قلوی 7 اینچ مشکی MANO TORG 7 BLACK

100,000 تومان

وزن (گرم): 130

جنس بدنه: پلاستیکی

تعداد محفظه: 12

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

اورگانایزر دو قلوی 11 اینچ آبی MANO TORG 11 BLUE

اورگانایزر دو قلوی 11 اینچ آبی MANO TORG 11 BLUE

159,000 تومان

وزن (گرم): 400

جنس بدنه: پلاستیکی

تعداد محفظه: 22

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

اورگانایزر دو قلوی 11 اینچ سبز MANO TORG 11 GREEN

اورگانایزر دو قلوی 11 اینچ سبز MANO TORG 11 GREEN

159,000 تومان

وزن (گرم): 400

جنس بدنه: پلاستیکی

تعداد محفظه: 22

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

اورگانایزر دو قلوی 11 اینچ قرمز MANO TORG 11 RED

اورگانایزر دو قلوی 11 اینچ قرمز MANO TORG 11 RED

159,000 تومان

وزن (گرم): 400

جنس بدنه: پلاستیکی

تعداد محفظه: 22

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

اورگانایزر دو قلوی 11 اینچ زرد MANO TORG 11 YELLOW

اورگانایزر دو قلوی 11 اینچ زرد MANO TORG 11 YELLOW

159,000 تومان

وزن (گرم): 400

جنس بدنه: پلاستیکی

تعداد محفظه: 22

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

اورگانایزر ای بی زد ABZORG18

اورگانایزر ای بی زد ABZORG18

161,000 تومان

جنس بدنه: پلاستیکی

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

اورگانایزر طبقاتی 4/9 ابزار سرا PL02

اورگانایزر طبقاتی 4/9 ابزار سرا PL02

328,000 تومان

وزن (گرم): 1383

جنس بدنه: پلاستیکی

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

اورگانایزر دو قلوی 11 اینچ مشکی MANO TORG 11 BLACK

اورگانایزر دو قلوی 11 اینچ مشکی MANO TORG 11 BLACK

159,000 تومان

استعلام موجودی

وزن (گرم): 400

جنس بدنه: پلاستیکی

تعداد محفظه: 22

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

اورگانایزر طبقاتی 3/11 ابزار سرا PL01

اورگانایزر طبقاتی 3/11 ابزار سرا PL01

75,200 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیکی

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

اورگانایزر ای بی زد ABZORG13

اورگانایزر ای بی زد ABZORG13

85,000 تومان

استعلام موجودی

اورگانایزر طبقاتی 5/27 ابزار سرا PL03

اورگانایزر طبقاتی 5/27 ابزار سرا PL03

121,600 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه: پلاستیکی

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

اورگانایزر و کاربرد آن

اورگانایزر وسیله ای کاربردی برای تفکیک ابزار های دستی و ... است

021-22683706 تماس
تماس
بالا