0
ورود به پنل کاربری

اورگانایزر

اورگانایزر دو قلوی 7 اینچ قرمز MANO TORG 7 RED کد TORG7RED

0 از 0
اورگانایزر دو قلوی 7 اینچ قرمز MANO TORG 7 RED کد TORG7RED

87,000 تومان

80,000 تومان %9 تخفیف

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه: 12

جنس بدنه: پلاستیکی

وزن (گرم): 130

مشخصات کامل

اورگانایزر دو قلوی 7 اینچ سبز MANO TORG 7 GREEN کد TORG7GREEN

0 از 0
اورگانایزر دو قلوی 7 اینچ سبز MANO TORG 7 GREEN کد TORG7GREEN

83,900 تومان

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه: 12

جنس بدنه: پلاستیکی

وزن (گرم): 130

مشخصات کامل

اورگانایزر دو قلوی 7 اینچ آبی MANO TORG 7 BLUE کد TORG7BLUE

0 از 0
اورگانایزر دو قلوی 7 اینچ آبی MANO TORG 7 BLUE  کد TORG7BLUE

84,000 تومان

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه: 12

جنس بدنه: پلاستیکی

وزن (گرم): 130

مشخصات کامل

اورگانایزر کلاسیک 13 اینچ Mano SORG13 کدکالا SORG13

0 از 0
اورگانایزر کلاسیک 13 اینچ Mano SORG13 کدکالا SORG13

100,000 تومان

قفسه بندی:

تعداد محفظه:

جنس بدنه:

وزن (گرم): 488

مشخصات کامل

اورگانایزر دو قلوی 7 اینچ مشکی MANO TORG 7 BLACK کد TORG7BLACK

0 از 0
اورگانایزر دو قلوی 7 اینچ مشکی MANO TORG 7 BLACK  کد TORG7BLACK

100,000 تومان

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه: 12

جنس بدنه: پلاستیکی

وزن (گرم): 130

مشخصات کامل

اورگانایزر ای بی زد ABZORG18

0 از 0
اورگانایزر ای بی زد ABZORG18

158,000 تومان

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه:

جنس بدنه: پلاستیکی

وزن (گرم):

مشخصات کامل

اورگانایزر دو قلوی 11 اینچ آبی MANO TORG 11 BLUE کد TORG11BLUE

0 از 0
اورگانایزر دو قلوی 11 اینچ آبی MANO TORG 11 BLUE کد TORG11BLUE

159,000 تومان

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه: 22

جنس بدنه: پلاستیکی

وزن (گرم): 400

مشخصات کامل

اورگانایزر دو قلوی 11 اینچ سبز MANO TORG 11 GREEN کد TORG11GREEN

0 از 0
اورگانایزر دو قلوی 11 اینچ سبز MANO TORG 11 GREEN کد TORG11GREEN

159,000 تومان

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه: 22

جنس بدنه: پلاستیکی

وزن (گرم): 400

مشخصات کامل

اورگانایزر دو قلوی 11 اینچ قرمز MANO TORG 11 RED کد TORG11RED

0 از 0
اورگانایزر دو قلوی 11 اینچ قرمز MANO TORG 11 RED  کد TORG11RED

159,000 تومان

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه: 22

جنس بدنه: پلاستیکی

وزن (گرم): 400

مشخصات کامل

اورگانایزر دو قلوی 11 اینچ زرد MANO TORG 11 YELLOW کد TORG11YELLOW

0 از 0
اورگانایزر دو قلوی 11 اینچ زرد MANO TORG 11 YELLOW کد TORG11YELLOW

159,000 تومان

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه: 22

جنس بدنه: پلاستیکی

وزن (گرم): 400

مشخصات کامل

اورگانایزر دو قلوی 7 اینچ زرد MANO TORG 7 YELLOW کد TORG7YELLOW

0 از 0
اورگانایزر دو قلوی 7 اینچ زرد MANO TORG 7 YELLOW  کد TORG7YELLOW

198,000 تومان

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه: 12

جنس بدنه: پلاستیکی

وزن (گرم): 130

مشخصات کامل

اورگانایزر ای بی زد ABZORG24

0 از 0
اورگانایزر ای بی زد ABZORG24

300,000 تومان

قفسه بندی:

تعداد محفظه:

جنس بدنه:

وزن (گرم): 1180

مشخصات کامل

اورگانایزر طبقاتی 4/9 ابزار سرا PL02

0 از 0
اورگانایزر طبقاتی 4/9 ابزار سرا PL02

328,000 تومان

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه:

جنس بدنه: پلاستیکی

وزن (گرم): 1383

مشخصات کامل

اورگانایزر 24 اینچ Mano ORG24 کد ORG24

0 از 0
اورگانایزر 24 اینچ Mano ORG24 کد ORG24

338,000 تومان

قفسه بندی:

تعداد محفظه:

جنس بدنه:

وزن (گرم): 1000

مشخصات کامل

اورگانایزر دو قلوی 11 اینچ مشکی MANO TORG 11 BLACK کد TORG11BLACK

0 از 0
اورگانایزر دو قلوی 11 اینچ مشکی MANO TORG 11 BLACK کد TORG11BLACK

94,000 تومان

استعلام موجودی

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه: 22

جنس بدنه: پلاستیکی

وزن (گرم): 400

مشخصات کامل

اورگانایزر طبقاتی 3/11 ابزار سرا PL01

0 از 0
اورگانایزر طبقاتی 3/11 ابزار سرا PL01

75,200 تومان

استعلام موجودی

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه:

جنس بدنه: پلاستیکی

وزن (گرم):

مشخصات کامل

اورگانایزر ای بی زد ABZORG13

0 از 0
اورگانایزر ای بی زد ABZORG13

85,000 تومان

استعلام موجودی

قفسه بندی:

تعداد محفظه:

جنس بدنه:

وزن (گرم):

مشخصات کامل

اورگانایزر طبقاتی 5/27 ابزار سرا PL03

0 از 0
اورگانایزر طبقاتی 5/27 ابزار سرا PL03

121,600 تومان

استعلام موجودی

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه:

جنس بدنه: پلاستیکی

وزن (گرم):

مشخصات کامل

اورگانایزر و کاربرد آن

اورگانایزر وسیله ای کاربردی برای تفکیک ابزار های دستی و ... است

021-22683706 بالا