پیستوله رنگ

پیستوله برقی 80 وات کرون مدلCT31012 پیستوله برقی 80 وات کرون مدلCT31012

استعلام موجودی

قدرت موتور: 80 وات

سیستم پاشش: دارد

ظرفیت مخزن رنگ: 700 میلی لیتر

مکانیسم: برقی

مشخصات کامل
پیستوله برقی 350 وات رونیکس مدل 1335 پیستوله برقی 350 وات رونیکس مدل 1335

استعلام موجودی

قدرت موتور: 350 وات

ظرفیت مخزن رنگ: 700 میلی‌لیتر

مکانیسم: برقی

مشخصات کامل
پیستوله برقی 110 وات رونیکس مدل 1395 پیستوله برقی 110 وات رونیکس مدل 1395

استعلام موجودی

قدرت موتور: 950 وات

سیستم پاشش: دارد

ظرفیت مخزن رنگ: 800 میلی‌لیتر

مکانیسم: برقی

مشخصات کامل
پیستوله برقی بوش مدل PFS 55 کد 603206000 پیستوله برقی بوش مدل PFS 55 کد 603206000

استعلام موجودی

قدرت موتور: 280w

سیستم پاشش: دارد

ظرفیت مخزن رنگ: 600 سی سی

مکانیسم: برقی

مشخصات کامل
پیستوله رنگ پاش برقی 600 وات کرون مدل CT31014 پیستوله رنگ پاش برقی 600 وات کرون مدل CT31014

استعلام موجودی

قدرت موتور: 600 وات

سیستم پاشش: دارد

ظرفیت مخزن رنگ: 900 میلی لیتر

مکانیسم: برقی

مشخصات کامل
پیستوله برقی نووا NTS-2740 پیستوله برقی نووا NTS-2740

1,148,000 تومان

استعلام موجودی

قدرت موتور: 110w

سیستم پاشش: دارد

ظرفیت مخزن رنگ: 800 سی سی

مکانیسم: برقی

مشخصات کامل
پیستوله برقی 110 وات رونیکس مدل 1311 پیستوله برقی 110 وات رونیکس مدل 1311

1,298,000 تومان

استعلام موجودی

قدرت موتور: 110 وات

سیستم پاشش: دارد

ظرفیت مخزن رنگ: 800 میلی لیتر

مکانیسم: برقی

مشخصات کامل
پیستوله برقی 130 وات رونیکس مدل 1313 پیستوله برقی 130 وات رونیکس مدل 1313

1,498,000 تومان

استعلام موجودی

قدرت موتور: 130 وات

سیستم پاشش: دارد

ظرفیت مخزن رنگ: 800 میلی‌لیتر

مکانیسم: برقی

مشخصات کامل
پیستوله برقی نووا NTS-2741 پیستوله برقی نووا NTS-2741

1,722,000 تومان

استعلام موجودی

قدرت موتور: 400w

سیستم پاشش: دارد

ظرفیت مخزن رنگ: 800 سی سی

مکانیسم: برقی

مشخصات کامل
پیستوله برقی خرطومی نووا NTS-2742 پیستوله برقی خرطومی نووا NTS-2742

1,986,000 تومان

استعلام موجودی

قدرت موتور: 650w

سیستم پاشش: دارد

ظرفیت مخزن رنگ: 800 سی سی

مکانیسم: برقی

مشخصات کامل
پیستوله رنگ پاش برقی 400 وات کرون مدل CT31013 پیستوله رنگ پاش برقی 400 وات کرون مدل CT31013

2,380,000 تومان

استعلام موجودی

قدرت موتور: 400 وات

سیستم پاشش: دارد

ظرفیت مخزن رنگ: 900 میلی لیتر

مکانیسم: برقی

مشخصات کامل
پیستوله برقی 650 وات رونیکس مدل 1365 پیستوله برقی 650 وات رونیکس مدل 1365

2,888,000 تومان

استعلام موجودی

قدرت موتور: 650 وات

سیستم پاشش: دارد

ظرفیت مخزن رنگ: 800 میلی‌لیتر

مکانیسم: برقی

مشخصات کامل
پیستوله برقی خرطومی نووا NTS-2743 پیستوله برقی خرطومی نووا NTS-2743

3,030,000 تومان

استعلام موجودی

قدرت موتور: 650w

سیستم پاشش: دارد

ظرفیت مخزن رنگ: 800 سی سی

مکانیسم: برقی

مشخصات کامل
پیستوله برقی 110 وات رونیکس مدل 1375T پیستوله برقی 110 وات رونیکس مدل 1375T

3,498,000 تومان

استعلام موجودی

قدرت موتور: 750 وات

سیستم پاشش: دارد

ظرفیت مخزن رنگ: 800 میلی‌متر

مکانیسم: برقی

مشخصات کامل
پیستوله رنگ پاش برقی 1200 وات کرون مدل CT31015 پیستوله رنگ پاش برقی 1200 وات کرون مدل CT31015

4,570,000 تومان

استعلام موجودی

قدرت موتور: 1200 وات

سیستم پاشش: دارد

ظرفیت مخزن رنگ: 900 میلی لیتر

مکانیسم: برقی

مشخصات کامل
1

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا