0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

هواکش

0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15C2S

 • توان : 40
 • هوادهی : 310
 • جنس پروانه : فلزی
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش خانگی
0 از 0
هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15C2S مقایسه

170,000 تومان

هواکش دستشویی 10 سانت هایلوکس دمنده VDI-10S2S

 • توان : 20
 • هوادهی : 85
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش خانگی
0 از 0
هواکش دستشویی 10 سانت هایلوکس دمنده VDI-10S2S مقایسه

170,000 تومان

هواکش 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L4S

 • توان : 155
 • هوادهی : 2800
 • جنس پروانه : فلزی
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0
هواکش 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35L4S مقایسه

% 6783,000

736,020 تومان

هواکش سانتریفیوژ 630 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

 • توان : 5.5 اسب
 • جنس پروانه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • برق : سه فاز
 • گروه : هواکش سانتریفیوژ
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 630 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن مقایسه

14,800,000 تومان

فن سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن

 • توان : 0.5 اسب
 • هوادهی : 1800
 • جنس پروانه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش سانتریفیوژ
0 از 0
فن سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن مقایسه

3,480,000 تومان

فن سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه FTP LXFF-2E120-145-M92-45

 • توان : 180
 • هوادهی : 3955
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش سانتریفیوژ
0 از 0
فن سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه FTP LXFF-2E120-145-M92-45 مقایسه

% 41,661,000

1,594,560 تومان

هواکش سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

 • توان : 3 اسب
 • هوادهی : 7200
 • جنس پروانه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش سانتریفیوژ
0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن مقایسه

8,650,000 تومان

هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100

 • توان : 16
 • هوادهی : 102
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش خانگی
0 از 0
هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100 مقایسه

663,000 تومان

هواکش بین کانالی 10 سانت بی صدا S-P سری TD160-100 SILENT

 • توان : 21-24
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش بین کانالی
0 از 0
هواکش بین کانالی 10 سانت بی صدا S-P سری TD160-100 SILENT مقایسه

2,180,000 تومان

هواکش 10 سانت بین کانالی دمنده VLN-10C2S

 • توان : 54
 • هوادهی : 280
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش بین کانالی
0 از 0
هواکش 10 سانت بین کانالی دمنده VLN-10C2S مقایسه

% 5550,000

522,500 تومان

هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ بدون قاب FTP 4D-500S-145/65

 • توان : 800
 • هوادهی : 9530
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • برق : سه فاز
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0
هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ بدون قاب FTP 4D-500S-145/65 مقایسه

% 113,509,000

3,123,010 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید ساده S-P 100CZ Design-3C Fan

 • توان : 8w
 • هوادهی : 85
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • گروه : هواکش خانگی
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید ساده S-P 100CZ Design-3C Fan مقایسه

2,580,000 تومان

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Gold 100

 • توان : 14
 • هوادهی : 88
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش خانگی
0 از 0
هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Gold 100 مقایسه

1,021,000 تومان

فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

 • توان : 3 اسب
 • هوادهی : 7200
 • جنس پروانه : آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
 • برق : سه فاز
 • گروه : هواکش سانتریفیوژ
0 از 0
فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن مقایسه

5,200,000 تومان

هواکش سقفی 40 سانت FTP Zilabeg LXFB-4E-400-100-M102-60

 • توان : 240
 • هوادهی : 3050
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش سقفی
0 از 0
هواکش سقفی 40 سانت FTP Zilabeg LXFB-4E-400-100-M102-60 مقایسه

% 85,192,000

4,776,640 تومان

هواکش سقفی 45 سانت FTP Zilabeg LXFB-4D-450-160-M137-50

 • توان : 280
 • هوادهی : 4500
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش سقفی
0 از 0
هواکش سقفی 45 سانت FTP Zilabeg LXFB-4D-450-160-M137-50 مقایسه

% 88,437,000

7,762,040 تومان

هواکش سقفی 50 سانت زیلابگ FTP LXF-6D500/180

 • توان : 280
 • هوادهی : 4500
 • برق : سه فاز
 • گروه : هواکش سقفی
0 از 0
هواکش سقفی 50 سانت زیلابگ FTP LXF-6D500/180 مقایسه

% 810,285,000

9,462,200 تومان

موتورپروانه زیلابگ مدل FTP B2E-190-44-P92-15

 • توان : 57
 • هوادهی : 520
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش سانتریفیوژ
0 از 0
موتورپروانه زیلابگ مدل FTP B2E-190-44-P92-15 مقایسه

% 4957,000

918,720 تومان

موتورپروانه زیلابگ مدل FTP B2E-220-44-P92-25

 • توان : 81
 • هوادهی : 810
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش سانتریفیوژ
0 از 0
موتورپروانه زیلابگ مدل FTP B2E-220-44-P92-25 مقایسه

% 41,034,000

992,640 تومان

موتورپروانه زیلابگ مدل FTP B2E-250-56-M92-35

 • توان : 160
 • هوادهی : 1350
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش سانتریفیوژ
0 از 0
موتورپروانه زیلابگ مدل FTP B2E-250-56-M92-35 مقایسه

% 41,199,000

1,151,040 تومان

موتورپروانه زیلابگ مدل FTP B2E-280-50-M92-45

 • توان : 250
 • هوادهی : 1550
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش سانتریفیوژ
0 از 0
موتورپروانه زیلابگ مدل FTP B2E-280-50-M92-45 مقایسه

% 41,557,500

1,495,200 تومان

موتورپروانه زیلابگ مدل FTP B4E-315-100-M102-34

 • توان : 130
 • هوادهی : 1410
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش سانتریفیوژ
0 از 0
موتورپروانه زیلابگ مدل FTP B4E-315-100-M102-34 مقایسه

% 42,002,000

1,921,920 تومان

هواکش 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30V2S

 • توان : 140
 • هوادهی : 2000
 • جنس پروانه : فلزی
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0
هواکش 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30V2S مقایسه

630,000 تومان

هواکش مرغداری زیلابگ با دمپر گریز از مرکز FTP FAN100SB

 • توان : 400
 • هوادهی : 18623
 • جنس پروانه : فلزی
 • برق : سه فاز
0 از 0
هواکش مرغداری زیلابگ با دمپر گریز از مرکز FTP FAN100SB مقایسه

7,887,000 تومان

هواکش مرغداری زیلابگ با دمپر گریز از مرکز FTP FAN140

 • توان : 1.1kw
 • هوادهی : 43940
 • جنس پروانه : فلزی
 • برق : سه فاز
0 از 0
هواکش مرغداری زیلابگ با دمپر گریز از مرکز FTP FAN140 مقایسه

10,846,000 تومان

هواکش 80 سانت صنعتی سنگین فلزی دمنده VIM-80K6T

 • توان : 410
 • هوادهی : 11200
 • جنس پروانه : فلزی
 • برق : سه فاز
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0
هواکش 80 سانت صنعتی سنگین فلزی دمنده VIM-80K6T مقایسه

% 61,622,000

1,524,680 تومان

هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ FTP 6D-500B

 • توان : 210
 • هوادهی : 5840
 • جنس پروانه : فلزی
 • برق : سه فاز
 • گروه : هواکش آکسیال صنعتی
0 از 0
هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ FTP 6D-500B مقایسه

% 112,541,000

2,261,490 تومان

هواکش 12 سانت بین کانالی دمنده VLN-12C2S

 • توان : 54
 • هوادهی : 370
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش بین کانالی
0 از 0
هواکش 12 سانت بین کانالی دمنده VLN-12C2S مقایسه

604,000 تومان

هواکش 15 سانت بین کانالی دمنده VLN-15C2S

 • توان : 54
 • هوادهی : 440
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش بین کانالی
0 از 0
هواکش 15 سانت بین کانالی دمنده VLN-15C2S مقایسه

660,000 تومان

فن کانوکشن دمنده مدل FCF-12H2S

 • توان : 23
 • هوادهی : -
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش سانتریفیوژ
0 از 0
فن کانوکشن دمنده مدل FCF-12H2S مقایسه

89,700 تومان

فن کانوکشن دمنده مدل FCF-15H2S

 • توان : 20
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش سانتریفیوژ
1 از 5
فن کانوکشن دمنده مدل FCF-15H2S مقایسه

89,700 تومان

بلوور پکیج دمنده BIF-10-4H2S

 • توان : 44
 • هوادهی : 120
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش سانتریفیوژ
0 از 0
بلوور پکیج دمنده BIF-10-4H2S مقایسه

% 6293,000

275,420 تومان

هواکش بین کانالی 15 سانت زیلابگ FTP GF-150

 • توان : 85
 • هوادهی : 720
 • جنس پروانه : فلزی
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش بین کانالی
0 از 0
هواکش بین کانالی 15 سانت زیلابگ FTP GF-150 مقایسه

% 82,200,000

2,024,000 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل FTP 6E-450

 • توان : 150
 • هوادهی : 3775
 • جنس پروانه : استیل
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش بین کانالی
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل FTP 6E-450 مقایسه

% 83,223,000

2,965,160 تومان

هواکش بین کانالی 20 سانت زیلابگ FTP GF-200

 • توان : 151
 • هوادهی : 1000
 • جنس پروانه : فلزی
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش بین کانالی
0 از 0
هواکش بین کانالی 20 سانت زیلابگ FTP GF-200 مقایسه

% 82,629,000

2,418,680 تومان

هواکش بین کانالی 25 سانت زیلابگ FTP GF-250

 • توان : 147
 • هوادهی : 1105
 • جنس پروانه : فلزی
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش بین کانالی
0 از 0
هواکش بین کانالی 25 سانت زیلابگ FTP GF-250 مقایسه

% 82,728,000

2,509,760 تومان

هواکش بین کانالی 31 سانت زیلابگ FTP GF-315

 • توان : 200
 • هوادهی : 1875
 • جنس پروانه : فلزی
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش بین کانالی
0 از 0
هواکش بین کانالی 31 سانت زیلابگ FTP GF-315 مقایسه

% 83,740,000

3,440,800 تومان

هواکش سقفی 22 سانت زیلابگ FTP LXF-B220/44

 • توان : 81
 • هوادهی : 810
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش سقفی
0 از 0
هواکش سقفی 22 سانت زیلابگ FTP LXF-B220/44 مقایسه

% 82,200,000

2,024,000 تومان

هواکش سقفی 25 سانت FTP Zilabeg LXFB-2E-250-56-M92-35

 • توان : 81
 • هوادهی : 810
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش سقفی
0 از 0
هواکش سقفی 25 سانت FTP Zilabeg LXFB-2E-250-56-M92-35 مقایسه

% 82,409,000

2,216,280 تومان

هواکش سقفی 28 سانت FTP Zilabeg LXFB-2E-280-50-M92-45

 • توان : 130
 • هوادهی : 1610
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش سقفی
0 از 0
هواکش سقفی 28 سانت FTP Zilabeg LXFB-2E-280-50-M92-45 مقایسه

% 82,772,000

2,550,240 تومان

هواکش سقفی 31 سانت زیلابگ FTP LXF-4E315/100

 • توان : 50
 • هوادهی : 1610
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش سقفی
0 از 0
هواکش سقفی 31 سانت زیلابگ FTP LXF-4E315/100 مقایسه

% 83,289,000

3,025,880 تومان

هواکش سقفی 35 سانت زیلابگ FTP LXF-4E355/100

 • توان : 240
 • هوادهی : 3050
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش سقفی
0 از 0
هواکش سقفی 35 سانت زیلابگ FTP LXF-4E355/100 مقایسه

% 84,180,000

3,845,600 تومان

موتورپروانه زیلابگ مدل FTP B4E-355-100-M102-47

 • توان : 170
 • هوادهی : 2400
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش سانتریفیوژ
0 از 0
موتورپروانه زیلابگ مدل FTP B4E-355-100-M102-47 مقایسه

% 42,200,000

2,112,000 تومان

موتورپروانه زیلابگ مدل FTP B4E-400-100-M102-60

 • توان : 170
 • هوادهی : 2400
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش سانتریفیوژ
0 از 0
موتورپروانه زیلابگ مدل FTP B4E-400-100-M102-60 مقایسه

% 43,400,000

3,264,000 تومان

موتورپروانه زیلابگ مدل FTP B4D-450-160-M137-50

 • توان : 510
 • هوادهی : 5400
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش سانتریفیوژ
0 از 0
موتورپروانه زیلابگ مدل FTP B4D-450-160-M137-50 مقایسه

% 45,049,000

4,847,040 تومان

موتورپروانه زیلابگ مدل FTP B6D-500-180-M180-75

 • توان : 260
 • هوادهی : 5700
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • برق : سه فاز
 • گروه : هواکش سانتریفیوژ
0 از 0
موتورپروانه زیلابگ مدل FTP B6D-500-180-M180-75 مقایسه

% 47,865,000

7,550,400 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل FTP 4E-350

 • توان : 140
 • هوادهی : 2450
 • جنس پروانه : استیل
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش بین کانالی
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل FTP 4E-350 مقایسه

% 82,409,000

2,216,280 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل FTP 4E-400

 • توان : 180
 • هوادهی : 3955
 • جنس پروانه : استیل
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش بین کانالی
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل FTP 4E-400 مقایسه

% 82,904,000

2,671,680 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل FTP 4D-400

 • توان : 180
 • هوادهی : 3920
 • جنس پروانه : استیل
 • برق : سه فاز
 • گروه : هواکش بین کانالی
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل FTP 4D-400 مقایسه

% 82,904,000

2,671,680 تومان

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل FTP 4E-450

 • توان : 250
 • هوادهی : 5365
 • جنس پروانه : فلزی
 • برق : تک فاز
 • گروه : هواکش بین کانالی
0 از 0
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ مدل FTP 4E-450 مقایسه

% 83,223,000

2,965,160 تومان