بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

هواکش

هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S

185,000 تومان

%4

178,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 15 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 70

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش 12 سانت آکسی لاین دمنده VBX-12S2S هواکش 12 سانت آکسی لاین دمنده VBX-12S2S

208,000 تومان

%4

200,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 16 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 120

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش فلزی خانگی 10 سانت دمنده VMA-10S2S هواکش فلزی خانگی 10 سانت دمنده VMA-10S2S

224,000 تومان

%4

215,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 15 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 75

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش 15 سانت آکسی لاین دمنده VBX-15S2S هواکش 15 سانت آکسی لاین دمنده VBX-15S2S

232,000 تومان

%4

223,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 19 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 150

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش فلزی خانگی 12 سانت دمنده VMA-12S2S هواکش فلزی خانگی 12 سانت دمنده VMA-12S2S

234,000 تومان

%4

225,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 16.5 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 140

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15S2S هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15S2S

256,000 تومان

%4

246,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 16 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 170

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S-IP هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S-IP

262,000 تومان

%4

252,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 10 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 65

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
فن اون تستر DCV-08-80-H فن اون تستر DCV-08-80-H

269,000 تومان

%4

258,000 تومان

قطر پروانه: 8 سانتیمتر

توان: 15 وات

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن اون تستر DCV-08-80-L فن اون تستر DCV-08-80-L

269,000 تومان

%4

258,000 تومان

قطر پروانه: 8 سانتیمتر

توان: 10 وات

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن کانوکشن دمنده مدل DCV-15 فن کانوکشن دمنده مدل DCV-15

278,000 تومان

%4

267,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 20 وات

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن اون تستر DCV-12-80 فن اون تستر DCV-12-80

278,000 تومان

%4

267,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 10 وات

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن کانوکشن دمنده مدل DCV-12 فن کانوکشن دمنده مدل DCV-12

278,000 تومان

%4

267,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 15 وات

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش 12 سانت آکسی لاین دمنده VBX-12S2S-IP هواکش 12 سانت آکسی لاین دمنده VBX-12S2S-IP

317,000 تومان

%4

304,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 14 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 115

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی 15 سانت لوکس دمنده VSL-15S2S هواکش خانگی 15 سانت لوکس دمنده VSL-15S2S

343,000 تومان

%4

329,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 19 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 190

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش 20 سانت آکسی لاین دمنده VBX-20S2S هواکش 20 سانت آکسی لاین دمنده VBX-20S2S

370,000 تومان

%4

355,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 28 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 240

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی اتوایر 15 سانت دمنده VAL-15S2S هواکش خانگی اتوایر 15 سانت دمنده VAL-15S2S

393,000 تومان

%8

362,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 24 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 250

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش 15 سانت آکسی لاین دمنده VBX-15S2S-IP هواکش 15 سانت آکسی لاین دمنده VBX-15S2S-IP

406,000 تومان

%4

390,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 15 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 135

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
فن تانژانت دمنده پر دور DTG-H1 فن تانژانت دمنده پر دور DTG-H1

410,000 تومان

%4

394,000 تومان

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

توان: 23 وات

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن تانژانت دمنده دور متوسط DTG-M فن تانژانت دمنده دور متوسط DTG-M

410,000 تومان

%4

394,000 تومان

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

توان: 17 وات

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن تانژانت دمنده کم دور DTG-L فن تانژانت دمنده کم دور DTG-L

410,000 تومان

%4

394,000 تومان

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

توان: 16 وات

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20S2S هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20S2S

439,000 تومان

%4

421,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 28 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 270

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
فن تانژانت دمنده پر دور DTG-H2 فن تانژانت دمنده پر دور DTG-H2

441,000 تومان

%4

423,000 تومان

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

توان: 30 وات

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش خانگی 10 سانت هایلوکس دمنده VDI-10S2S هواکش خانگی 10 سانت هایلوکس دمنده VDI-10S2S

458,000 تومان

%4

440,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 18 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 80

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15H2S هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15H2S

459,000 تومان

%4

441,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 35 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 310

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C4S هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C4S

503,000 تومان

%4

483,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 36 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 360

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15C2S هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15C2S

504,000 تومان

%4

484,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 41 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 285

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش خانگی 15 سانت هایلوکس دمنده VDI-15S2S هواکش خانگی 15 سانت هایلوکس دمنده VDI-15S2S

523,000 تومان

%4

502,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 25 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 250

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی اتوایر 20 سانت دمنده VAL-20H2S هواکش خانگی اتوایر 20 سانت دمنده VAL-20H2S

560,000 تومان

%8

515,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 36 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 450

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C4S هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C4S

554,000 تومان

%4

532,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 42 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 600

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C2S هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C2S

554,000 تومان

%4

532,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 51 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 685

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20C4S هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20C4S

608,000 تومان

%4

584,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 35 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 430

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش فلزی خانگی 30 سانت دمنده VMA-30C4S هواکش فلزی خانگی 30 سانت دمنده VMA-30C4S

608,000 تومان

%4

584,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان: 45 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1000

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C2S هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C2S

608,000 تومان

%4

584,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 52 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 950

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش دریچه دار 20 سانت اتولوکس دمنده VAL-20C4S هواکش دریچه دار 20 سانت اتولوکس دمنده VAL-20C4S

653,000 تومان

%4

627,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 34 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 420

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی 25 سانت لوکس دمنده VSL-25C4S هواکش خانگی 25 سانت لوکس دمنده VSL-25C4S

686,000 تومان

%4

659,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 43 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 680

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش دریچه دار 25 سانت اتولوکس دمنده VAL-25C4S هواکش دریچه دار 25 سانت اتولوکس دمنده VAL-25C4S

746,000 تومان

%4

716,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 45 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 770

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
1 2 3 ... 19 »

انتخاب و خرید هواکش با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت

در خرید هواکش مناسب همواره قیمت هواکش و نوع کاربری و مشخصات فنی و برند آن جزو مهمترین عوامل در انتخاب هواکش بوده اند. خرید هواکش از یک نمایندگی رسمی می تواند به شما در انتخاب یک محصول با کیفیت و مدنظرخودتان با قیمت مناسب یاری رساند. مجموعه ویدفکتور به عنوان یکی از مطرح ترین عرضه کنندگان محصولات صنعتی در سطح کشور علاوه بر قیمت های مناسب از طریق ارائه ضمانت اصالت کالا نیز اطمینان شما را از بابت یک انتخاب درست در خرید هواکش جلب خواهد کرد. در ادامه این متن همراه با معرفی انواع هواکش شما را در خرید این  محصول کاربردی راهنمایی خواهیم کرد.

استفاده از فن یا هواکش در منزل و محیط کار

کمبود هوای تمیز و سالم نقش بسیار مخربی بر سلامت انسان‌ها دارد. به همین منظور تمیزی هوای محیط کار و محل زندگی از اهمیت بالایی برخوردار است. هواکش‌ها کار تهویه هوا را به خوبی برای شما انجام می‌دهند و در دسته‌های مختلف هواکش خانگی، هواکش صنعتی و ... موجود هستند. با توجه به آلودگی‌های هوا محصولات تهویه هوا و هواکش‌ها تبدیل به بخشی جدا نشدنی از زندگی افراد شده‌اند و نقش بسیار مهمی دارند. این محصولات موارد استفاده متعددی از قبیل ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی دارند. این محصولات بوی نامطبوع و جریان هوای نامناسب را از فضای محیط خارج می‌کنند.

تقسیم بندی هواکش ها

هواکش‌ به طور کلی به دو دسته هواکش‌های خانگی و صنعتی تقسیم‌بندی می‌شود. تصویری از نصب یک هواکش در منزل

 • هواکش خانگی:  از پر تقاضاترین انواع هواکش‌ها است که به عنوان فن بی‌صدا نیز شناخته می‌شود به این دلیل که این مدل صدای بسیار کمی (کمتر از حد استاندارد) در هنگام کار تولید می‌کند. هواکش‌های خانگی برای انتقال، تخلیه و جا به جایی هوا در مکان‌های مسکونی و نسبتا کوچک استفاده می‌شوند. هواکش خانگی خود دارای مدل‌های مختلفی هستد که در ادامه به بررسی دقیق‌تر آن‌ها می‌پردازیم. 
  • هواکش خانگی پروانه‌ای: از ساده‌ترین مدل‌های هواکش محوری هواکش‌های خانگی پروانه‌ای هستند. در این مدل از هواکش‌ها پروانه‌ها معمولا سه تا شش پره هستند و جنس آن‌ها از فلز و یا پلاستیک ساخته شده است. این پروانه‌ها در یک قاب خارجی قرار می‌گیرند و به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به الکتروموتور وصل می‌شوند. 
  • هواکش خانگی لوله محوری: این مدل از هواکش‌ کاربرد بسیاری دارند، اما بیشتر در صنعت از آن‌ها استفاده می‌شود و به عنوان هواکش لوله ای خانگی استفاده کمتری دارند. این هواکش‌ها در کاربرد بسیار شبیه به هواکش‌های پروانه‌ای هستند ولی ساختار آن‌ها فرق می‌کند به طوری که پروانه‌ها و الکتروموتور در یک قاب خارجی قرار نمی‌گیرند و درون یک محفظه استوانه‌ای شکل قرار می‌گیرند. 
  • هواکش خانگی محوری: ساختار این مدل از هواکش‌ خانگی بسیار شبیه به هواکش‌ لوله محوری است و تنها تفاوت این دو در این است که تعداد پره‌های بیشتری نسبت به انواع دیگر دارد و قبل از هواکش پره‌های راهنما اضافه شده اند. 
 • هواکش صنعتی:  بر اساس نوع پروانه و نوع قاب (قابدار و بدون قاب) تقسیم‌بندی می‌شوند که در ادامه به بررسی دقیق‌تر آن‌ها می‌پردازیم. این هواکش‌ صنعتی با توجه به نوع مدل خود کاربردهای مختلفی دارند و هر کدام برای یک محیط خاص طراحی شده اند. 

 


هواکش صنعتی بر اساس نوع پروانه

پروانه‌ها در هواکش مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کنند و به طور کلی کار تهویه هوا توسط پروانه‌ها انجام می‌شود. پروانه‌ها معمولا با تعداد پره‌های متفاوت عرضه می‌شوند و هر هواکش پروانه‌ای متفاوت دارد. هواکش‌ صنعتی بر اساس نوع پروانه به ۴ دسته تقسیم می‌شوند. 

 1. هواکش صنعتی پروانه پلاستیکی: معمولا برای مکان‌هایی که آلودگی‌هایی با چسبندگی بالا دارند از هواکش‌های پروانه پلاستیک استفاده می‌شود تا در صورت لزوم به راحتی بتوان آن را تعویض کرد. 
 2. هواکش صنعتی پروانه فلزی
 3. هواکش صنعتی پروانه آهنی: هواکش‌ صنعتی که از جنس آهن ساخته شده‌اند برای مکان‌هایی که خورندگی بالایی دارند استفاده می‌شوند که دوام بالاتری دارند. بهتر است بدانید برای آن که از زنگ زدگی پروانه‌های آهنی جلوگیری شود با یک رنگ الکترواستاتیک پوشش داده شده اند. 
 4. هواکش صنعتی پروانه آلومینیومی

انواع فن محوری صنعتی

 • هواکش سقفی:  که از پرکاربرد‌ترین انواع فن‌ سانتر یفیوژ است با توجه به شکل ظاهریش به آن هواکش قارچی نیز گفته می‌شود. این مدل از هواکش در بسیاری از مکان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و علاوه بر مقاومت بالا در مقابل عوامل خورنده دارای قیمت مناسب‌تری است. 
 • هواکش دیواری: این هواکش یک طرفه است و تهو یه را به طور مستقیم انجام می‌دهد. هواکش صنعتی دیواری می‌تواند بیشترین راندمان را داشته باشد و علاوه بر ظرفیت بالای خود کمترین صدای ممکن را تولید می‌کند. 
 • هواکش بین کانالی:  هواکش  بین کانا لی همانطور که از نامش پیداست عمل تهویه هوای محیط‌های تجاری اداری، صنایع نفت و گاز و کارخانه‌جات را با اتصال به کانال انجام می‌دهند. این هواکش تنوع بالایی در جنس بدنه و پروانه‌ها دارد. 
 • هواکش پوششی
 • هواکش گریز از مرکز یا سانتریفیوژ: این مدل از هواکش خود به ۴ نوع هواکش صنعتی خم به عقب، خم به جلو، یکطرفه و دوطرفه تقسیم‌بندی می‌شود. 

هواکش صنعتی بر اساس نوع قاب (قابدار و بدون قاب) 

به طور کلی قابدار بودن یا بدون قاب بودن هواکش‌ تاثیری در کارکرد آن‌ها ندارد و شما می‌توانید با توجه به محل مورد نظر یکی از آن‌ها را برای خرید انتخاب کنید. هواکش آکسیال صنعتی قابل نصب بر روی دیوار و سقف است. این محصول کاربردی دارای تنوع بسیار بالایی از لحاظ سایز و ابعاد و دیگر ویژگی‌های مهم هواکش است. برندهای معتبر زیادی به تولید این محصولات می‌پردازند که از میان آن‌ها می‌توان به برند دمنده، زیلابگ، اس‌اند پی، پردیس فن و… اشاره کرد.

 

عوامل موثر بر قیمت فن دمنده

عوامل بسیاری بر روی قیمت هواکش دمنده اثرگذار می باشند. جنس بدنه ، جنس و نوع پروانه ، برند تولید کننده و قابلیت های فن دمنده از مهم ترین عامل های این امر به شمار می روند بنابراین نمی توان در راستای قیمت فن ها اظهار نظر قطعی نمود. نمونه های متنوع با قیمت های متفاوت سبب شده اند تا شما براساس نیاز خود عمل نموده و با افزایش اطلاعات خود بهترین خریدتان را انجام دهید.

 • اثرات جنس بدنه بر روی قیمت فن دمنده:

فن ها را مهم ترین بخش در راستای تعیین قیمت فن ها می دانند زیرا شرایط مختلفی برای تولید این فن ها وجود دارد. به طور معمول اگر فن دمنده جنس مرغوبی داشته باشد بدنه آن را از فولاد می سازند که برای ساخت این فولادها گریدهای متفاوتی در نظر گرفته می شود. این گریدها که در واقع اشاره به میزان ضخامت ورق فولادی به کار رفته در تولید فن ها دارند می توانند تاثیرات بسیاری بر روی قیمت فن دمنده داشته باشند.

در واقع در راستای آشنایی بیشتر با گریدها می توان گفت برای تولید این گریدها از موادی به نام کربن استفاده می کنند و هرچه این میزان کربن کاهش یابد وری که تولید می گرد منعطف تر وخواهد بود. در صورتی که این بدنه ها را با متریالی که که کاملا استیل می باشند تولید کنند قیمت فن افزایش می یابد زیرا این دسته ورق ها نسبت به فولاد قیمت بیشتری دارند.

 • اثرات جنس و نوع پروانه بر روی قیمت فن:

دومین عاملی که بر روی قیمت فن دمنده اثر دارد را با عنوان جنس پروانه ها می شناسند. برای تولید این پروانه ها معمولا از متریالی همچون آلومینیوم ، گالوانیزه ، پلی امید و فایبرگلاس ها استفاده می شود که هر کدام با ویژگی هایی که دارند تاثیرات بسزایی بر روی قیمت این دسته از فن های تهویه هوا دارند.

در این زمینه تعداد پره های مربوط به پروانه های فن نیز می توانند اثرات بسیاری بر روی قیمت هواکش دمنده داشته باشند البته نباید نوع این پره ها را نادیده گرفت زیرا امروزه پره های مختلفی از نوع فوروارد و بک وارد وجود دارند که هر کدام ویژگی های خاص خود را داشته و عملکردی متفاوت را به همراه دارند.

شرکت سازنده هواکش دمنده

امروزه برندهای مختلفی در راستای تولید فن های دمنده فعالیت دارند اما آیا تمامی این برندها محثولای با کیفیت را ارائه می نمایند ؟ خیر نمی توان هر محصولی را باکیفیت دانست بنابراین برند تولید کننده و کیفیت محصولات آن اثرات مستقیم بسیاری بر روی قیمت فن های دمنده دارند. در حال حاضر برخی برندها برای تولید فن های دمنده از کلاس های محافظتی بالایی استفاده می کنند که این مجموعه کلاس ها موجب افزایش عمر مفید فن شده و از قطعات آن ها به خوبی محافظت می نمایند.

 • قابلیت های فن دمنده و اثرات آن ها بر روی قیمت:

بررسی این مسئله که فن موردنظر شما چه قابلیت هایی دارد می تواند سبب متغیر شدن قیمت فن دمنده گردد. هر فن براساس عملکردی که دارد ممکن از قابلیت های متنوعی برخوردار باشد و نمونه های بسیاری از این فن ها را می توان امروزه در سطح بازار مشاهده نمود. نوع فیلتر به کار رفته در دهانه های ورودی و خروجی فن و سیستمی که برای دورهای متغیر ان در نظر گرفته می شود از مجموعه قابلیت های یک فن دمنده می باشند که به عنوان عامل های مهم در تعیین قیمت این فن ها به شمار می روند و شما لازم است آن ها را نیز در نظر بگیرید.

خرید هواکش

برای خرید هواکش یا فن مورد نیاز خود جهت مصارف خانگی یا صنعتی پیشنهاد می کنیم از طریق تماس با کارشناسان فروش ویدفکتور از خدمات رایگان مشاوره تخصصی خرید بهره مند شوید تا بهترین انتخاب ممکن از بین گزینه های موجود برای شما امکان پذیر باشد.. قیمت هواکش از جمله عواملی است که در مشاوره خرید، راهنمایی کاملی در خصوص آن دریافت خواهید کرد و انواع مختلف برندهای هواکش نیز مطابق نیاز مصرفی شما با ارائه اطلاعات و مشخصات فنی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

نظرات

اکبر حمیدی
/ 18 - خرداد - 1401

سلام من هواکش داخل لوله ای میخوام چه برندی کیفیت خوبی داره ؟ ممنون میشم منو راهنمایی کنید

ویدفکتور
/ 18 - خرداد - 1401

سلام روز بخیر هواکش داخل لوله ای سایز ده در محصولات تولیدی برند بلابرگ هست https://vidfactor.com/product/vf-635/blauberg-in-line-fans-tubo-100.html

مهدی
/ 19 - خرداد - 1401

سلام من یک هواکش میخوام که‌ بتونم کنج دیوار ، داخل لوله کار بگذارم قطر لوله ۱۰ سانت هست

ویدفکتور
/ 19 - خرداد - 1401

سلام روز بخیر در برند بلابرگ سری tubo این محصوا موجود هست

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا