آچار

مجموعه آچار بکس 23عددی "1/4 درایو akraft-932023 مجموعه آچار بکس 23عددی "1/4 درایو akraft-932023

استعلام موجودی

گروه: بکس

نوع: مجموعه آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
دسته آچار بکس کشویی 1/2 درایو آکرافت A294138 دسته آچار بکس کشویی 1/2 درایو آکرافت A294138

استعلام موجودی

گروه: متعلقات بکس

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
دسته آچار بکس پیچ گوشتی-قرمز و مشکی 1/4" درایو آکرافت A282208 دسته آچار بکس پیچ گوشتی-قرمز و مشکی 1/4" درایو آکرافت A282208

استعلام موجودی

گروه: متعلقات بکس

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم

مشخصات کامل
آچار فرانسه نووا سری next 10 اینچ NTA-9622 آچار فرانسه نووا سری next 10 اینچ NTA-9622

استعلام موجودی

گروه: فرانسه

وزن: 480 گرم

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
جعبه آچار بکس 1/2in نووا- E9 پارچه NTS-7016 جعبه آچار بکس 1/2in نووا- E9 پارچه NTS-7016

استعلام موجودی

گروه: بکس

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
رابط آچار بکس 3/4in-400mm نووا NTS-7201 رابط آچار بکس 3/4in-400mm نووا NTS-7201

استعلام موجودی

گروه: متعلقات بکس

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار لوله گیر کلاسیک نووا NTS-5003 آچار لوله گیر کلاسیک نووا NTS-5003

استعلام موجودی

گروه: لوله گیر

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر تخت و رینگ اکرافت A62019028 آچار یکسر تخت و رینگ اکرافت A62019028

استعلام موجودی

گروه: تخت

نوع: آچار تکی

مشخصات کامل
دسته جغجغه 1/2 اینچ نووا NTS-7006 دسته جغجغه 1/2 اینچ نووا NTS-7006

استعلام موجودی

گروه: متفرقه

وزن: 480 گرم

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2108 سایز 8 آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2108 سایز 8

استعلام موجودی

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2116 سایز 16 آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2116 سایز 16

استعلام موجودی

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2127 سایز 27 آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2127 سایز 27

استعلام موجودی

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار فرانسه رونیکس مدل RH-2408 سایز 8 آچار فرانسه رونیکس مدل RH-2408 سایز 8

استعلام موجودی

گروه: فرانسه

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
مجموعه 18 عددی آچار آلن رونیکس مدل RH-2052 مجموعه 18 عددی آچار آلن  رونیکس مدل RH-2052

استعلام موجودی

گروه: آلن

نوع: مجموعه آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار فیلتر تسمه ای سواری AKRAFT-AA070201 آچار فیلتر تسمه ای سواری AKRAFT-AA070201

استعلام موجودی

گروه: متفرقه

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم

مشخصات کامل
رابط آچار بکس 3عددی a-kraft-A974003 رابط آچار بکس 3عددی a-kraft-A974003

استعلام موجودی

گروه: متعلقات بکس

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم

مشخصات کامل
آچار آلن 8 عددی چاقویی نووا-شش گوش NTK-1007 آچار آلن 8 عددی چاقویی نووا-شش گوش NTK-1007

استعلام موجودی

گروه: آلن

وزن: 180 گرم

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار آلن چاقویی نووا-ستاره ای NTK-1008 آچار آلن چاقویی نووا-ستاره ای NTK-1008

استعلام موجودی

گروه: آلن

وزن: 165 گرم

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار فرانسه جغجغه ای نووا NTA-3202 آچار فرانسه جغجغه ای نووا NTA-3202

استعلام موجودی

گروه: فرانسه

وزن: 480 گرم

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
ست آچار 8 عددی نووا NTS-1893 ست آچار 8 عددی نووا NTS-1893

استعلام موجودی

گروه: تخت

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
جعبه آچار بکس 3/4in نووا 17 پارچه NTS-7204 جعبه آچار بکس 3/4in نووا 17 پارچه NTS-7204

استعلام موجودی

گروه: بکس

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر رینگی جغجغه ای نووا NTG-1313 آچار یکسر رینگی جغجغه ای نووا NTG-1313

استعلام موجودی

گروه: رینگی

وزن: 95 گرم

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2161 سایز 11 آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2161 سایز 11

استعلام موجودی

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2112 سایز 12 آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2112 سایز 12

استعلام موجودی

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2113 سایز 13 آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2113 سایز 13

استعلام موجودی

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2130 سایز 30 آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2130 سایز 30

استعلام موجودی

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
دسته آچار بکس کشویی 1/2 درایو آکرافت A296145 دسته آچار بکس کشویی 1/2 درایو آکرافت A296145

استعلام موجودی

گروه: متعلقات بکس

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
ست آچار 22 عددی نووا NTS-1895 ست آچار 22 عددی نووا NTS-1895

استعلام موجودی

گروه: تخت

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار فرانسه نووا NTA-3005 آچار فرانسه نووا NTA-3005

استعلام موجودی

گروه: فرانسه

وزن: 1220 گرم

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: فولاد

مشخصات کامل
فیلتر باز کن تسمه ای نووا NTS-3114 فیلتر باز کن تسمه ای نووا NTS-3114

استعلام موجودی

گروه: متفرقه

وزن: 340 گرم

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: فولاد

مشخصات کامل
آچار بکس بادی رونیکس مدل 2301 آچار بکس بادی رونیکس مدل 2301

استعلام موجودی

گروه: بکس

وزن: 2.1 کیلوگرم

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2107 سایز 7 آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2107 سایز 7

استعلام موجودی

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2109 سایز 9 آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2109 سایز 9

استعلام موجودی

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2117 سایز 17 آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2117 سایز 17

استعلام موجودی

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2119 سایز 19 آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2119 سایز 19

استعلام موجودی

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار و انواع آن

از پرکاربرد ترین ابزار دستی های موجود در بازار آچار ها هستند که دارای انواع مختلفی از قبیل بکس، فرانسه،  تخت، رینگی، آلن و ... هستند.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا