آچار

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2112 سایز 12 آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2112 سایز 12

استعلام موجودی

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2113 سایز 13 آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2113 سایز 13

استعلام موجودی

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2121 سایز 21 آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2121 سایز 21

استعلام موجودی

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2111 سایز 11 آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2111 سایز 11

استعلام موجودی

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2114 سایز 14 آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2114 سایز 14

استعلام موجودی

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2115 سایز 15 آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2115 سایز 15

استعلام موجودی

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر رینگی نووا NTS-1019 آچار یکسر رینگی نووا NTS-1019

49,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر رینگی نووا NTS-1020 آچار یکسر رینگی نووا NTS-1020

49,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

مشخصات کامل
آچار دوسررینگی نووا NTS-1043 آچار دوسررینگی نووا NTS-1043

55,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

مشخصات کامل
آچار دوسررینگی نووا NTS-1044 آچار دوسررینگی نووا NTS-1044

64,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر رینگی نووا NTS-1022 آچار یکسر رینگی نووا NTS-1022

64,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار دوسررینگی نووا NTS-1047 آچار دوسررینگی نووا NTS-1047

107,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر رینگی نووا NTS-1030 آچار یکسر رینگی نووا NTS-1030

116,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار دوسررینگی نووا NTS-1048 آچار دوسررینگی نووا NTS-1048

124,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر رینگی نووا NTS-1031 آچار یکسر رینگی نووا NTS-1031

137,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار دوسررینگی نووا NTS-1049 آچار دوسررینگی نووا NTS-1049

146,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار دوسر رینگی نووا NTS-1050 آچار دوسر رینگی نووا NTS-1050

175,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر رینگ نووا NTS-1034 آچار یکسر رینگ نووا NTS-1034

200,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2168 سایز 18 آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2168 سایز 18

204,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار آلن 8 عددی چاقویی نووا-شش گوش NTK-1007 آچار آلن 8 عددی چاقویی نووا-شش گوش NTK-1007

209,000 تومان

گروه: آلن

وزن: 180 گرم

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر رینگ نووا NTS-1036 آچار یکسر رینگ نووا NTS-1036

258,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار بکس دسته T-14mm نووا NTS-7614 آچار بکس دسته T-14mm نووا NTS-7614

275,000 تومان

گروه: بکس

وزن: 354 گرم

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار بکس دسته T-10mm نووا NTS-7610 آچار بکس دسته T-10mm نووا NTS-7610

275,000 تومان

گروه: بکس

وزن: 314 گرم

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار بکس دسته T-8mm نووا NTS-7608 آچار بکس دسته T-8mm نووا NTS-7608

275,000 تومان

گروه: بکس

وزن: ۳۰۸ گرم

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار بکس دسته T-12mm نووا NTS-7612 آچار بکس دسته T-12mm نووا NTS-7612

275,000 تومان

گروه: بکس

وزن: 334 گرم

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار بکس دسته T-13mm نووا NTS-7613 آچار بکس دسته T-13mm نووا NTS-7613

275,000 تومان

گروه: بکس

وزن: 337 گرم

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
ست آچار 8 عددی نووا NTS-1891 ست آچار 8 عددی نووا NTS-1891

457,000 تومان

گروه: آلن

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
ست آچار 8 عددی نووا NTS-1893 ست آچار 8 عددی نووا NTS-1893

527,000 تومان

گروه: تخت

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
رابط آچار بکس 3/4in-200mm نووا NTS-7200 رابط آچار بکس 3/4in-200mm نووا NTS-7200

550,000 تومان

گروه: متعلقات بکس

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
دسته جغجغه 3/4 رونیکس مدل RH-2603 دسته جغجغه 3/4 رونیکس مدل RH-2603

559,900 تومان

گروه: متفرقه

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
دسته جغجغه 1/2 رونیکس مدل RH-2632 دسته جغجغه 1/2 رونیکس مدل RH-2632

568,800 تومان

گروه: متفرقه

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
ست آچار بکس همه کاره نووا NTS-7402 ست آچار بکس همه کاره نووا NTS-7402

658,000 تومان

گروه: بکس

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
دسته جغجغه 1/2 رونیکس مدل RH-2631 دسته جغجغه 1/2 رونیکس مدل RH-2631

668,800 تومان

گروه: متفرقه

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
ست آچار 12 عددی نووا NTS-1892 ست آچار 12 عددی نووا NTS-1892

765,000 تومان

گروه: تخت

وزن: 1.4 کیلو گرم

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
ست آچار 12 عددی نووا NTS-1894 ست آچار 12 عددی نووا NTS-1894

842,000 تومان

گروه: تخت

وزن: 1.4 کیلو گرم

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار فرانسه نووا NTA-3005 آچار فرانسه نووا NTA-3005

880,000 تومان

گروه: فرانسه

وزن: 1220 گرم

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: فولاد

مشخصات کامل

آچار و انواع آن

از پرکاربرد ترین ابزار دستی های موجود در بازار آچار ها هستند که دارای انواع مختلفی از قبیل بکس، فرانسه،  تخت، رینگی، آلن و ... هستند.

نظر خود را ارسال کنید

021-22204900 تماس
تماس
بالا