0
ورود به پنل کاربری

آچار

آچار یکسر رینگی نووا NTS-1019

آچار یکسر رینگی نووا NTS-1019

33,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار دوسررینگی نووا NTS-1043

آچار دوسررینگی نووا NTS-1043

34,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

مشخصات کامل

آچار یکسر رینگی نووا NTS-1020

آچار یکسر رینگی نووا NTS-1020

35,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

مشخصات کامل

آچار دوسررینگی نووا NTS-1044

آچار دوسررینگی نووا NTS-1044

39,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر رینگی نووا NTS-1022

آچار یکسر رینگی نووا NTS-1022

41,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار دوسررینگی نووا NTS-1047

آچار دوسررینگی نووا NTS-1047

65,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر رینگی نووا NTS-1030

آچار یکسر رینگی نووا NTS-1030

71,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار دوسررینگی نووا NTS-1048

آچار دوسررینگی نووا NTS-1048

77,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر رینگی نووا NTS-1031

آچار یکسر رینگی نووا NTS-1031

85,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار دوسررینگی نووا NTS-1049

آچار دوسررینگی نووا NTS-1049

88,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

رابط آچار بکس فنری a-kraft-A200206

رابط آچار بکس فنری a-kraft-A200206

99,000 تومان

گروه: متعلقات بکس

نوع: آچار تکی

مشخصات کامل

آچار دوسر رینگی نووا NTS-1050

آچار دوسر رینگی نووا NTS-1050

104,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار دوسر رینگ اکرافت A63110608

آچار دوسر رینگ اکرافت A63110608

119,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

ست آچار آلن نووا 10 عددی NTK-1142

ست آچار آلن نووا 10 عددی NTK-1142

119,000 تومان

گروه: آلن

وزن: 287 گرم

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر رینگ نووا NTS-1034

آچار یکسر رینگ نووا NTS-1034

121,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

کیف آچار آلن نووا 10 عددی NTK-1148

کیف آچار آلن نووا 10 عددی NTK-1148

145,000 تومان

گروه: آلن

وزن: 660 گرم

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

کیف آچار آلن نووا 9 عددی NTK-1145

کیف آچار آلن نووا 9 عددی NTK-1145

154,000 تومان

گروه: آلن

وزن: 262 گرم

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار آلن چاقویی ستاره ای نووا NTK-1140

آچار آلن چاقویی ستاره ای نووا NTK-1140

154,000 تومان

گروه: آلن

وزن: 240 گرم

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار آلن چاقویی نووا NTK-1141

آچار آلن چاقویی نووا NTK-1141

162,000 تومان

گروه: آلن

وزن: 225 گرم

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر رینگ نووا NTS-1036

آچار یکسر رینگ نووا NTS-1036

162,000 تومان

گروه: رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار کارتر AKRAFT-AA070901 S

آچار کارتر AKRAFT-AA070901 S

180,000 تومان

گروه: متفرقه

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم

مشخصات کامل

آچار یکسر رینگی جغجغه ای نووا NTG-1313

آچار یکسر رینگی جغجغه ای نووا NTG-1313

195,000 تومان

گروه: رینگی

وزن: 95 گرم

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار آلن چاقویی قاب پلاستیکی 6عددی A-KRAFT-AA084H601 2.5*8mm

آچار آلن چاقویی قاب پلاستیکی 6عددی A-KRAFT-AA084H601 2.5*8mm

215,000 تومان

گروه: آلن

نوع: مجموعه آچار

جنس بدنه: کروم

مشخصات کامل

کیف آچار آلن نووا 18 عددی NTK-1149

کیف آچار آلن نووا 18 عددی NTK-1149

270,000 تومان

گروه: آلن

وزن: 460 گرم

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار بکس سنسور اکسیژن "1/2 ، 6پر a-kraft-594622

آچار بکس سنسور اکسیژن "1/2 ، 6پر a-kraft-594622

300,000 تومان

گروه: بکس

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم

مشخصات کامل

ست آچار بکس همه کاره نووا NTS-7402

ست آچار بکس همه کاره نووا NTS-7402

443,000 تومان

گروه: بکس

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

دسته آچار بکس کشویی 3/4 اینچ نووا NTS-7202

دسته آچار بکس کشویی 3/4 اینچ نووا NTS-7202

492,000 تومان

گروه: متعلقات بکس

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار فرانسه صنعتی "10 آکرافت 63520010

آچار فرانسه صنعتی "10 آکرافت 63520010

499,000 تومان

گروه: فرانسه

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم

مشخصات کامل

دسته جغجغه 1/2 اینچ نووا NTS-7006

دسته جغجغه 1/2 اینچ نووا NTS-7006

640,000 تومان

گروه: متفرقه

وزن: 480 گرم

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

سری آچار ترکمتر "3.8 درایو 12عددی 12*9 AKRAFT-A05ATP-110N

سری آچار ترکمتر "3.8 درایو 12عددی 12*9 AKRAFT-A05ATP-110N

4,800,000 تومان

گروه: متفرقه

نوع: مجموعه آچار

جنس بدنه: کروم

مشخصات کامل

نگهدارنده نوک پیچ گوشتی "3/8، طول a-kraft-103200 25mm

نگهدارنده نوک پیچ گوشتی "3/8، طول a-kraft-103200 25mm

استعلام موجودی

گروه: متفرقه

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

نگهدارنده نوک پیچ گوشتی "1/4 ، طول a-kraft-102200 25mm

نگهدارنده نوک پیچ گوشتی "1/4 ، طول a-kraft-102200 25mm

28,500 تومان

استعلام موجودی

گروه: متفرقه

نوع: آچار تکی

مشخصات کامل

آچار کارتر A-KRAFT-LF0290 L

آچار کارتر A-KRAFT-LF0290 L

225,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: متفرقه

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم

مشخصات کامل

آچار شمع مغناطیسی دسته T اکرافت 64523516 16x350 mm

آچار شمع مغناطیسی دسته T اکرافت 64523516 16x350 mm

استعلام موجودی

گروه: آچار شمع

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم

مشخصات کامل

آچار فرانسه صنعتی "6 آکرافت 63520006

آچار فرانسه صنعتی "6 آکرافت 63520006

استعلام موجودی

گروه: فرانسه

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم

مشخصات کامل

آچار دوسر رینگ 75درجه کیفی 8عددی AKRAFT-980208

آچار دوسر رینگ 75درجه کیفی 8عددی AKRAFT-980208

استعلام موجودی

گروه: رینگی

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم

مشخصات کامل

آچار و انواع آن

از پرکاربرد ترین ابزار دستی های موجود در بازار آچار ها هستند که دارای انواع مختلفی از قبیل بکس، فرانسه،  تخت، رینگی، آلن و ... هستند.

021-22683706 تماس
تماس
بالا