آچار

ست آچار آلن نووا 10 عددی NTK-1142 ست آچار آلن نووا 10 عددی NTK-1142

336,000 تومان

%5

319,000 تومان

گروه: آلن

وزن: 287 گرم

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار آلن چاقویی نووا NTK-1141 آچار آلن چاقویی نووا NTK-1141

393,000 تومان

%5

373,000 تومان

گروه: آلن

وزن: 225 گرم

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
کیف آچار آلن نووا 9 عددی NTK-1145 کیف آچار آلن نووا 9 عددی NTK-1145

524,000 تومان

%5

498,000 تومان

گروه: آلن

وزن: 262 گرم

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
کیف آچار آلن نووا 10 عددی NTK-1148 کیف آچار آلن نووا 10 عددی NTK-1148

692,000 تومان

%5

657,000 تومان

گروه: آلن

وزن: 660 گرم

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
دسته جغجغه 1/2 رونیکس مدل RH-2632 دسته جغجغه 1/2 رونیکس مدل RH-2632

748,000 تومان

گروه: متفرقه

وزن: 0.155 کیلوگرم

نوع: جغجغه

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
دسته جغجغه 1/2 رونیکس مدل RH-2631 دسته جغجغه 1/2 رونیکس مدل RH-2631

880,000 تومان

گروه: متفرقه

وزن: 450 گرم

نوع: جغجغه

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
ست آچار بکس همه کاره نووا NTS-7402 ست آچار بکس همه کاره نووا NTS-7402

1,364,000 تومان

%5

1,296,000 تومان

گروه: بکس

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
مبدل جغجغه "3/8 با دندانه a-kraft-A60300 72 Z مبدل جغجغه "3/8 با دندانه a-kraft-A60300 72 Z

1,700,000 تومان

گروه: متفرقه

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
جعبه آچار بکس 1/4in نووا 38 پارچه NTS-7303 جعبه آچار بکس 1/4in نووا 38 پارچه NTS-7303

2,770,000 تومان

%5

2,632,000 تومان

گروه: بکس

نوع: مجموعه آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
سری آچار ترکمتر "3.8 درایو 12عددی 12*9 AKRAFT-A05ATP-110N سری آچار ترکمتر "3.8 درایو 12عددی 12*9 AKRAFT-A05ATP-110N

8,960,000 تومان

گروه: متفرقه

نوع: مجموعه آچار

جنس بدنه: کروم

مشخصات کامل
آداپتور سه حالته "1/4 با مادگی 3/8 درایو a-kraft-A432000 آداپتور سه حالته "1/4 با مادگی 3/8 درایو a-kraft-A432000

استعلام موجودی

گروه: متعلقات بکس

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
مبدل جغجغه "1/2 با دندانه a-kraft-A60400 72 Z مبدل جغجغه "1/2 با دندانه a-kraft-A60400 72 Z

استعلام موجودی

گروه: متفرقه

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
دسته جغجغه 3/4 اینچ نووا NTS-7203 دسته جغجغه 3/4 اینچ نووا NTS-7203

استعلام موجودی

گروه: متعلقات بکس

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
جعبه آچار بکس 1/4in نووا- 17 پارچه NTS-7003 جعبه آچار بکس 1/4in نووا- 17 پارچه NTS-7003

استعلام موجودی

گروه: بکس

وزن: 825 گرم

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2163 سایز 13 آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2163 سایز 13

استعلام موجودی

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2106 سایز 6 آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2106 سایز 6

استعلام موجودی

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2118 سایز 18 آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2118 سایز 18

استعلام موجودی

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2125 سایز 25 آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2125 سایز 25

استعلام موجودی

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2132 سایز 32 آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2132 سایز 32

استعلام موجودی

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: فولاد

مشخصات کامل
آچار فرانسه رونیکس مدل RH-2412 سایز 12 آچار فرانسه رونیکس مدل RH-2412 سایز 12

استعلام موجودی

گروه: فرانسه

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: فولاد

مشخصات کامل
ست آچار 12 عددی نووا NTS-1894 ست آچار 12 عددی نووا NTS-1894

استعلام موجودی

گروه: تخت

وزن: 1.4 کیلو گرم

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار دوسر رینگ 75درجه کیفی 8عددی AKRAFT-980208 آچار دوسر رینگ 75درجه کیفی 8عددی AKRAFT-980208

استعلام موجودی

گروه: رینگی

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم

مشخصات کامل
آچار چرخ سواری A-KRAFT-AA070402 آچار چرخ سواری A-KRAFT-AA070402

استعلام موجودی

گروه: آچار چرخ

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم

مشخصات کامل
مجموعه آچار بکس 13عددی بر روی آویز پلاستیکی "1/4 a-kraft مجموعه آچار بکس 13عددی بر روی آویز پلاستیکی "1/4 a-kraft

استعلام موجودی

گروه: بکس

نوع: مجموعه آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر تخت و رینگ اکرافت A62019020 آچار یکسر تخت و رینگ اکرافت A62019020

استعلام موجودی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر تخت و رینگ اکرافت A62019026 آچار یکسر تخت و رینگ اکرافت A62019026

استعلام موجودی

گروه: تخت

نوع: آچار تکی

مشخصات کامل
آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2160 سایز 10 آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2160 سایز 10

استعلام موجودی

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2111 سایز 11 آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2111 سایز 11

استعلام موجودی

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2114 سایز 14 آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2114 سایز 14

استعلام موجودی

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2115 سایز 15 آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2115 سایز 15

استعلام موجودی

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2128 سایز 28 آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2128 سایز 28

استعلام موجودی

گروه: تخت , رینگی

وزن: 50 گرم

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2129 سایز 29 آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2129 سایز 29

استعلام موجودی

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
دسته جغجغه 3/8 رونیکس مدل RH-2600 دسته جغجغه 3/8 رونیکس مدل RH-2600

استعلام موجودی

گروه: متفرقه

وزن: 800 گرم

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
ست آچار 6 عددی نووا NTS-1890 ست آچار 6 عددی نووا NTS-1890

استعلام موجودی

گروه: تخت

وزن: 0.448 کیلوگرم

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
ست آچار 8 عددی نووا NTS-1891 ست آچار 8 عددی نووا NTS-1891

استعلام موجودی

گروه: آلن

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل
آچار آلن ستاره ای چاقویی 8عددی A-KRAFT-AA084T801 T8-T40 آچار آلن ستاره ای چاقویی 8عددی A-KRAFT-AA084T801 T8-T40

استعلام موجودی

گروه: آلن

نوع: مجموعه آچار

جنس بدنه: کروم

مشخصات کامل
1 2 3 ... 6 »

آچار و انواع آن

از پرکاربرد ترین ابزار دستی های موجود در بازار آچار ها هستند که دارای انواع مختلفی از قبیل بکس، فرانسه،  تخت، رینگی، آلن و ... هستند.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا