چینت

کلید مینیاتوری 32 آمپر چینت مدل NH4-32A 1P کلید مینیاتوری 32 آمپر چینت مدل NH4-32A 1P

62,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 63 آمپر چینت مدل NH4-63A 1P کلید مینیاتوری 63 آمپر چینت مدل NH4-63A 1P

66,900 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 63

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 40 آمپر چینت مدل NH4-40A 1P کلید مینیاتوری 40 آمپر چینت مدل NH4-40A 1P

66,900 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 32 آمپر چینت مدل NH4-32A 3P کلید مینیاتوری 32 آمپر چینت مدل NH4-32A 3P

192,500 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 63 آمپر چینت مدل NH4-63A 3P کلید مینیاتوری 63 آمپر چینت مدل NH4-63A 3P

192,500 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 100 آمپر چینت مدل NH4-100A 3P کلید مینیاتوری 100 آمپر چینت مدل NH4-100A 3P

220,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 100

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 24 ولت مدل -09A کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 24 ولت مدل -09A

249,500 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 72

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل -0910 کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل -0910

249,500 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 9

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-0911 کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-0911

257,500 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 9

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل -1210 کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل -1210

259,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 12

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1211 کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1211

267,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 12

ولتاژ بوبین: 110 ولت AC

مشخصات کامل
مینی کنتاکتور 20 آمپر- 2 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-20A مینی کنتاکتور 20 آمپر- 2 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-20A

309,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 20-40

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
مینی کنتاکتور 25 آمپر- 2 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-25A مینی کنتاکتور 25 آمپر- 2 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-25A

309,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 25

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل -1810 کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل -1810

325,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 18

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کلید مینیاتوری 125 آمپر چینت مدل NH4-125A 3P کلید مینیاتوری 125 آمپر چینت مدل NH4-125A 3P

335,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 125

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل
کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1811 کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1811

337,500 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 18

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل -2510 کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل -2510

382,800 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 25

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
مینی کنتاکتور 40 آمپر- 2 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-40A مینی کنتاکتور 40 آمپر- 2 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-40A

386,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 40 آمپر

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-2511 کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-2511

392,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 25

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کنتاکتور خازنی 12.5 کیلووات چینت 220 ولت مدل CJ19-2511 کنتاکتور خازنی 12.5 کیلووات چینت 220 ولت مدل CJ19-2511

445,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 18

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-3211 کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-3211

448,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 32

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کنتاکتور بی صدا دوپل 63 آمپر چینت مدل NCH8-63A کنتاکتور بی صدا دوپل 63 آمپر چینت مدل NCH8-63A

500,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 63

مشخصات کامل
کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 110 ولت DC مدل NC8-2522-Z کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 110 ولت DC مدل NC8-2522-Z

516,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 110 ولت

جریان نامی (آمپر): 25

ولتاژ بوبین: 110 ولت DC

مشخصات کامل
مینی کنتاکتور 32 آمپر- 3 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-32A مینی کنتاکتور 32 آمپر- 3 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-32A

521,900 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 32

ولتاژ بوبین: 220 VAC

مشخصات کامل
کنتاکتور خازنی 20 کیلووار چینت 220 ولت مدل CJ19-3211 کنتاکتور خازنی 20 کیلووار چینت 220 ولت مدل CJ19-3211

526,500 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 32

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل -3210 کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل -3210

541,250 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 32

ولتاژ بوبین: 220 ولت AC

مشخصات کامل
کلید حرارتی چینت 13 تا 18 آمپر NS2-25 کلید حرارتی چینت 13 تا 18 آمپر NS2-25

576,500 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 13-18

مشخصات کامل
کلید حرارتی چینت 20 تا 25 آمپر NS2-25 کلید حرارتی چینت 20 تا 25 آمپر NS2-25

576,500 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 20 تا 25 آمپر

مشخصات کامل
کلید حرارتی چینت 9 تا 14 آمپر NS2-25 کلید حرارتی چینت 9 تا 14 آمپر NS2-25

576,500 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 9-14

مشخصات کامل
کلید حرارتی چینت 1.6 تا 2.5 آمپر NS2-25 کلید حرارتی چینت 1.6 تا 2.5 آمپر NS2-25

576,500 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 1.6 تا 2.5

مشخصات کامل
کلید حرارتی چینت 2.5 تا 4 آمپر NS2-25 کلید حرارتی چینت 2.5 تا 4 آمپر NS2-25

576,500 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 2.5-4

مشخصات کامل
کلید حرارتی چینت 17 تا 23 آمپر NS2-25 کلید حرارتی چینت 17 تا 23 آمپر NS2-25

576,500 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 17-23

مشخصات کامل
کلید حرارتی چینت 1 تا 1.6 آمپر NS2-25 کلید حرارتی چینت 1 تا 1.6 آمپر NS2-25

576,500 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 1-1.6

مشخصات کامل
کلید حرارتی چینت 4 تا 6.3 آمپر NS2-25 کلید حرارتی چینت 4 تا 6.3 آمپر NS2-25

576,500 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 4-6.3

مشخصات کامل
کلید حرارتی چینت 6 تا 10 آمپر NS2-25 کلید حرارتی چینت 6 تا 10 آمپر NS2-25

576,500 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 6-10

مشخصات کامل
کلید حرارتی چینت با دسته گردان 9 تا 14 آمپر NS2-25X کلید حرارتی چینت با دسته گردان 9 تا 14 آمپر NS2-25X

642,000 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 9-14

مشخصات کامل

آشنایی با برند چینت

CHINT از برند های پیشرو در ارائه راه حل های انرژی هوشمند در جهان است که در سال 1984 در چین تاسیس شد. این برند از بزرگ ترین تولید کننده گان تجهیزات فشار قوی، متوسط و ضعیف است.

چینت جزء شرکت های مهم در آسیا است و با طراحی و تولید محصولات با کیفیت و تنوع در تولید محصولات خود، قادر به کسب تائیدیه های مهم بین المللی مانند PCT, CSA, NRI, KEMA, VDE, CB, UL, RCC, SEMKO  و FI شده است.

برند چینت نگاه مصرف کننده گان بسیاری را در سراسر دنیا به خود معطوف کرده است و در واقع دلیل این محبوبیت قیمت مناسب در کنار کیفیت بالا است. این برند نمایندگان بسیاری در سراسر دنیا دارد و محصولات آن به کشور های  زیادی صادر می شود.

همچنین برند Electronic Chint که اولین شرکت چینی محسوب می شود و کار آن تولید محصولات برقی ولتاژ پایین بود، از زیر مجموعه های برند چینت است.

این برند در طی سالها فعالیت خود موفق به تولید 6 هزار محصول مختلف شده است که بیشتر تولیدات آن محصولات فشار ضعیف هستند. از محصولاتی که چینت به طراحی و تولید آن ها می پردازد می توان کلید های حرارتی، کلید های اتوماتیک، انواع کنتاکتور ها، کلید های هوایی، انواع فیوز، کلید مینیاتوری، کلید فیوز، بریکر، ترانسفورماتور، برقگیر و... را نام برد. کنتاکتور های چینت در بین مهندسان و متخصصان برق و اتوماسیون صنعتی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و مورد تایید بسیاری از برندهای مطرح دنیا جهت استفاده در مصارف گوناگون صنعتی است . کلید مینیاتوری و فیوز برند چینت موارد استفاده فراوانی دارد ولی یکی از مصارف اصلی و پر کاربرد این محصول در سیستم های برق خانگی و ساختمانهای مسکونی است که امنیت بالایی برای این سیستم ها ایجاد می کند .

همچنین این محصولات در بسیاری از از پروژه های نیروگاهی، نفتی و کارخانجات بزرگ تولیدی در نقاط مختلف دنیا مورد استفاده قرار می گیرند.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا