0
ورود به پنل کاربری

انبرها

انبردست 7 اینچ نووا NTP-8004

0 از 0
انبردست 7 اینچ نووا NTP-8004
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

انبر قفلی نووا NTP-2296

0 از 0
انبر قفلی نووا NTP-2296
مشاهده جزئیات

234,000 تومان

انبردست 8 اینچ نووا NTP-8005

0 از 0
انبردست 8 اینچ نووا NTP-8005
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سیم چین 6 اینچ نووا NTP-8006

0 از 0
سیم چین 6 اینچ نووا NTP-8006
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سیم چین 7 اینچ نووا NTP-8007

0 از 0
سیم چین 7 اینچ نووا NTP-8007
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

انبر قفلی با سیم قطع کن a-kraft AA031005 5in

0 از 0
انبر قفلی با سیم قطع کن a-kraft AA031005 5in
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

خار باز کن سر کج 90درجه a-kraft AA04272 170mm

1 از 2
خار باز کن سر کج 90درجه a-kraft AA04272 170mm
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

قیچی ورق بر-راست a-kraft A9061002

0 از 0
قیچی ورق بر-راست a-kraft A9061002
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

انبر دست صنعتی D-Handle، طول a-kraft AA04012 180mm

0 از 0
انبر دست صنعتی D-Handle، طول a-kraft AA04012 180mm
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

انبر دست صنعتی Q-Handle، طول a-kraft AA04011 160mm

0 از 0
انبر دست صنعتی Q-Handle، طول a-kraft AA04011 160mm
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سیم چین Q-Handle، طول a-kraft AA04032 160mm

0 از 0
سیم چین Q-Handle، طول a-kraft AA04032 160mm
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

دم باریک a-kraft AA04082

0 از 0
دم باریک a-kraft AA04082
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سیم لخت کن Q-Handle، طول a-kraft AA04141 160mm

0 از 0
سیم لخت کن Q-Handle، طول a-kraft AA04141 160mm
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

انبر کلاغی Q-Handle، طول a-kraft AA04151 250mm

0 از 0
انبر کلاغی Q-Handle، طول a-kraft AA04151 250mm
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

خار باز کن مستقیم طول a-kraft AA04172 180mm

0 از 0
خار باز کن مستقیم طول a-kraft AA04172 180mm
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

قیچی ورق بر نووا-مستقیم بر NTT-2305

0 از 0
قیچی ورق بر نووا-مستقیم بر NTT-2305
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

انبردست ولتاژ a-kraft AA04012VDE 180mm

0 از 0
انبردست ولتاژ a-kraft AA04012VDE 180mm
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

قیچی ورق بر نووا-راست بر NTT-2307

0 از 0
قیچی ورق بر نووا-راست بر NTT-2307
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

دم باریک 8 اینچ نووا NTP-8009

0 از 0
دم باریک 8 اینچ نووا NTP-8009
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سیم چین 7 اینچ نووا NTP-8016

0 از 0
سیم چین 7 اینچ نووا NTP-8016
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

سیم لخت کن 6 اینچ نووا NTP-8051

0 از 0
سیم لخت کن 6 اینچ نووا NTP-8051
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

انبرقفلی نووا NTT-2300

0 از 0
انبرقفلی نووا NTT-2300
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

قیچی ورق بر نووا NTT-2308

0 از 0
قیچی ورق بر نووا NTT-2308
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

انبر قفلی سری نکست نووا NTP-9602

0 از 0
انبر قفلی سری نکست نووا NTP-9602
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

خار باز کن نووا سرصاف NTP-8071

0 از 0
خار باز کن نووا سرصاف NTP-8071
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

خار جمع کن نووا سرصاف NTP-8072

0 از 0
خار جمع کن نووا سرصاف NTP-8072
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

انبر ها و کاربرد آن ها

انبر یک ابزار دستی است که از پرکاربرد ترین ابزار های دستی محسوب می شود از این وسیله برای گرفتن اشیاء داغ و یا باز، بسته یا سفت کردن اشیاء استفتده می شود.

نمایش بیشتر
021-22683706