0
ورود به پنل کاربری

ronix

پیچ گوشتی دو سو رونیکس مدل RH-2730

پیچ گوشتی دو سو رونیکس مدل RH-2730

15,900 تومان

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: شیشه کریستالی

مشخصات کامل

پیچ گوشتی چهار سو رونیکس مدل RH-2830

پیچ گوشتی چهار سو رونیکس مدل RH-2830

15,900 تومان

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: شیشه کریستالی

مشخصات کامل

دستکش ایمنی رونیکس مدل RH-9011

دستکش ایمنی رونیکس مدل RH-9011

16,800 تومان

جنس دستکش: نیتریل

نوع: عمومی

ضد آب: بله

مشخصات کامل

پیچ گوشتی چهار سو رونیکس مدل RH-2831

پیچ گوشتی چهار سو رونیکس مدل RH-2831

17,900 تومان

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: شیشه کریستالی

مشخصات کامل

پیچ گوشتی دو سو رونیکس مدل RH-2731

پیچ گوشتی دو سو رونیکس مدل RH-2731

17,900 تومان

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: شیشه کریستالی

مشخصات کامل

دستکش ایمنی رونیکس مدل RH-9002

دستکش ایمنی رونیکس مدل RH-9002

22,800 تومان

جنس دستکش: لاتکس

نوع: عمومی

مشخصات کامل

رابط شلنگ رونیکس مدل 20SM

رابط شلنگ رونیکس مدل 20SM

22,900 تومان

جنس بدنه: فولاد

نوع: رابط شلنگ

مشخصات کامل

پیچ گوشتی دو سو رونیکس مدل RH-2750

پیچ گوشتی دو سو رونیکس مدل RH-2750

24,900 تومان

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: شیشه کریستالی

مشخصات کامل

دستکش ایمنی رونیکس مدل RH-9001

دستکش ایمنی رونیکس مدل RH-9001

25,800 تومان

جنس دستکش: کتان , لاتکس

نوع: عمومی

ضد آب: خیر

مشخصات کامل

پیچ گوشتی دو سو رونیکس مدل RH-2751

پیچ گوشتی دو سو رونیکس مدل RH-2751

25,900 تومان

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: پلاستیکی

مشخصات کامل

عینک سنگ زنی رونیکس مدل RH-9022

عینک سنگ زنی رونیکس مدل RH-9022

29,800 تومان

قابلیت تنظیم: دارد

استاندارد: استاندارد DIN آلمان

ضدخش: دارد

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2108 سایز 8

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2108 سایز 8

31,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2111 سایز 11

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2111 سایز 11

38,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2113 سایز 13

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2113 سایز 13

43,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

پیچ گوشتی دو سو رونیکس مدل RH-2780

پیچ گوشتی دو سو رونیکس مدل RH-2780

44,900 تومان

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: شیشه کریستالی

مشخصات کامل

پیچ گوشتی چهار سو رونیکس مدل RH-2880

پیچ گوشتی چهار سو رونیکس مدل RH-2880

44,900 تومان

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: شیشه کریستالی

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2114 سایز 14

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2114 سایز 14

46,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

پیچ گوشتی دو سو رونیکس مدل RH-2781

پیچ گوشتی دو سو رونیکس مدل RH-2781

50,900 تومان

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: دو سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: شیشه کریستالی

مشخصات کامل

پیچ گوشتی چهار سو رونیکس مدل RH-2881

پیچ گوشتی چهار سو رونیکس مدل RH-2881

50,900 تومان

جنس سری: کروم-وانادیوم

سری پیچ گوشتی: چهار سو

قابلیت تعویض سری: ندارد

جنس دسته: شیشه کریستالی

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2115 سایز 15

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2115 سایز 15

51,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2116 سایز 16

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2116 سایز 16

54,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2117 سایز 17

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2117 سایز 17

59,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2118 سایز 18

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2118 سایز 18

64,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2119 سایز 19

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2119 سایز 19

66,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2161 سایز 11

آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2161 سایز 11

77,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2120 سایز 20

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2120 سایز 20

79,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2164 سایز 14

آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2164 سایز 14

89,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2165 سایز 15

آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2165 سایز 15

91,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2166 سایز 16

آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2166 سایز 16

98,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2167 سایز 17

آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2167 سایز 17

104,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2168 سایز 18

آچار یکسر تخت و یکسر جغجغه ای رونیکس مدل RH-2168 سایز 18

108,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2123 سایز 23

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2123 سایز 23

111,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: ست آچار

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2124 سایز 24

آچار یکسر تخت و یکسر رینگ رونیکس مدل RH-2124 سایز 24

116,900 تومان

گروه: تخت , رینگی

نوع: آچار تکی

جنس بدنه: کروم وانادیوم

مشخصات کامل

انبر قفلی رونیکس مدل RH-1405 سایز 5 اینچ

انبر قفلی رونیکس مدل RH-1405 سایز 5 اینچ

119,800 تومان

سایز (میلیمتر): 127

جنس بدنه: آلیاژ کروم -موبیدین

قفل: دارد

مشخصات کامل

انبر قفلی رونیکس مدل RH-1407 سایز 7 اینچ

انبر قفلی رونیکس مدل RH-1407 سایز 7 اینچ

149,800 تومان

سایز (میلیمتر): 180

جنس بدنه: آلیاژ کروم -موبیدین

قفل: دارد

مشخصات کامل
021-22683706 تماس
تماس
بالا