0
ورود به پنل کاربری

لامپ

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W آفتابی

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W آفتابی

23,900 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 112*60

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W مهتابی

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W مهتابی

23,900 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 112*60

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W مهتابی

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W مهتابی

24,500 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 81*45

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W آفتابی

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W آفتابی

24,500 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 81*45

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W قرمز

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W قرمز

25,500 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 81*45

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W آبی

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 5W آبی

25,500 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 80*45

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ شمعی پارمیس مدل SMD LED 8W مهتابی

لامپ شمعی پارمیس مدل SMD LED 8W مهتابی

26,300 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 37*118

نوع پایه: E14

مشخصات کامل

لامپ شمعی پارمیس مدل SMD LED 8W آفتابی

لامپ شمعی پارمیس مدل SMD LED 8W آفتابی

26,300 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 37*118

نوع پایه: E14

مشخصات کامل

لامپ اشکی مات پارمیس مدل LED 8W آفتابی

لامپ اشکی مات پارمیس مدل LED 8W آفتابی

26,300 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 125*37

نوع پایه: E14

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W قرمز

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W قرمز

26,900 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

نوع پایه: E27

قطر لامپ: 60 mm

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W آبی

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W	 آبی

26,900 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 65*120

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W سبز

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 9W سبز

26,900 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 65*120

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 5W مهتابی نور متمرکز

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 5W مهتابی نور متمرکز

27,800 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 50*55

نوع پایه: GU10

مشخصات کامل

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 7W مهتابی نور پخش

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 7W مهتابی نور پخش

27,800 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 50*55

نوع پایه: GU10

مشخصات کامل

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 5W یخی نور متمرکز

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 5W یخی نور متمرکز

27,800 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 50*55

نوع پایه: GU10

مشخصات کامل

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 5W آفتابی نور متمرکز

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 5W آفتابی نور متمرکز

27,800 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 50*55

نوع پایه: GU10

مشخصات کامل

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 7W آفتابی نور پخش

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 7W آفتابی نور پخش

27,800 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 50*55

نوع پایه: GU10

مشخصات کامل

لامپ اشکی شفاف پارمیس مدل LED 8W مهتابی

فروش ویژه لامپ اشکی شفاف پارمیس مدل LED 8W مهتابی

29,400 تومان

31,600 تومان %7 تخفیف

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 133*37

نوع پایه: E14

مشخصات کامل

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 7W مهتابی نور متمرکز

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 7W مهتابی نور متمرکز

29,900 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 50*55

نوع پایه: GU10

مشخصات کامل

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 7W آفتابی نور متمرکز

لامپ هالوژن استارتی پارمیس مدل LED 7W آفتابی نور متمرکز

29,900 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 50*55

نوع پایه: GU10

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 12W مهتابی

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 12W مهتابی

30,500 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 65*120

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 12W آفتابی

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 12W آفتابی

30,500 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 65*120

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ شمعی شفاف پارمیس مدل LED 8W آفتابی

لامپ شمعی شفاف پارمیس مدل LED 8W آفتابی

31,600 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 118*37

نوع پایه: E14

مشخصات کامل

لامپ اشکی شفاف پارمیس مدل LED 8W آفتابی

لامپ اشکی شفاف پارمیس مدل LED 8W آفتابی

31,600 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 133*37

نوع پایه: E14

مشخصات کامل

لامپ اشکی مات پارمیس مدل LED 8W مهتابی

لامپ اشکی مات پارمیس مدل LED 8W مهتابی

31,600 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 125*37

نوع پایه: E14

مشخصات کامل

لامپ شمعی شفاف پارمیس مدل LED 8W مهتابی

لامپ شمعی شفاف پارمیس مدل LED 8W مهتابی

31,600 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 37*118

نوع پایه: E14

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 15W مهتابی

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 15W مهتابی

40,470 تومان

42,600 تومان %5 تخفیف

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 130*70

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 15W آفتابی

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 15W آفتابی

44,000 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 130*70

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 20W آفتابی

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 20W آفتابی

64,800 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 155*80

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 20W مهتابی

لامپ حبابی پارمیس مدل LED BULB 20W مهتابی

64,800 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.5

ابعاد: 155*80

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 30W مهتابی

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 30W مهتابی

115,200 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.9

ابعاد: 103*187

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 30W آفتابی

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 30W آفتابی

115,200 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.9

ابعاد: 103*187

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 40W آفتابی

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 40W آفتابی

159,700 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.9

ابعاد: 120*215

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 40W مهتابی

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 40W مهتابی

159,700 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.9

ابعاد: 120*215

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 50W مهتابی

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 50W مهتابی

207,200 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.9

ابعاد: 250*140

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 50W آفتابی

لامپ حبابی وات بالا پارمیس مدل LED BULB 50W آفتابی

207,200 تومان

گروه: لامپ

ضریب توان: 0.9

ابعاد: 250*140

نوع پایه: E27

مشخصات کامل

لامپ و موارد استفاده آن

از وسایلی که برای نور و روشنایی منازل و دیگر محیط ها استفاده می شود لامپ است.

021-22683706 تماس
تماس
بالا