0
ورود به پنل کاربری

تهویه

هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15C2S

هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15C2S

188,160 تومان

196,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 40

هوادهی: 310

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش 10 سانت بین کانالی دمنده VLN-10C2S

هواکش 10 سانت بین کانالی دمنده VLN-10C2S

579,600 تومان

630,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 54

هوادهی: 280

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش هفت پر فلزی 30 سانت دمنده VIK-30V2S

هواکش هفت پر فلزی 30 سانت دمنده VIK-30V2S

666,080 تومان

724,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 140

هوادهی: 2000

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100

هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100

810,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 16

هوادهی: 102

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش دمنده صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی VIK-35L4S

هواکش دمنده صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی VIK-35L4S

827,080 تومان

899,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان : 155

هوادهی: 2800

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/145 MFO 100/4

هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/145 MFO 100/4

1,553,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 15

هوادهی: 85

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه FTP LXFFD-2E120/145-M92/35-A145

فن سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه FTP LXFFD-2E120/145-M92/35-A145

1,573,200 تومان

1,710,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 185

هوادهی: 480

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل

هواکش سقفی 22 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-220/44 P92/25

هواکش سقفی 22 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-220/44 P92/25

2,105,400 تومان

2,420,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 22 سانتیمتر

توان : 81

هوادهی: 810

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ دو دور بدون قاب FTP 4D-500S-145/65

هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ دو دور بدون قاب FTP 4D-500S-145/65

3,175,500 تومان

3,650,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 800

هوادهی: 9530

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن

فن سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن

3,480,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 0.5 اسب

هوادهی: 1800

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل

هواکش مرغداری زیلابگ با دمپر گریز از مرکز FTP FAN100SB

هواکش مرغداری زیلابگ با دمپر گریز از مرکز FTP FAN100SB

7,890,000 تومان

قطر پروانه: 100 سانتیمتر

توان : 400

هوادهی: 18623

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش مرغداری زیلابگ با دمپر گریز از مرکز FTP FAN140SB

هواکش مرغداری زیلابگ با دمپر گریز از مرکز FTP FAN140SB

10,850,000 تومان

قطر پروانه: 14 سانتیمتر

توان : 1.1kw

هوادهی: 43940

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

11,100,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 3 اسب

هوادهی: 7200

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

هواکش سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

11,500,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 3 اسب

هوادهی: 7200

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ 630 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

هواکش سانتریفیوژ 630 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

14,800,000 تومان

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

توان : 5.5 اسب

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 400 4E

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 400 4E

33,871,000 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 4800

هوادهی: 3400

جنس پروانه: بکوارد

مشخصات کامل

هواکش بی صدا KDK سری AUHT20

هواکش بی صدا KDK سری AUHT20

2,640,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 18.3

هوادهی: 187

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

6,800,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 1.5اسب

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 10 سانت بی صدا S-P سری TD160-100 SILENT

هواکش بین کانالی 10 سانت بی صدا S-P سری TD160-100 SILENT

2,180,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 21-24

هوادهی: 180

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید ساده S-P 100CZ Design-3C Fan

هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید ساده S-P 100CZ Design-3C Fan

2,580,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 85

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 45 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-450S

هواکش تاسیساتی 45 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-450S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان : 150

هوادهی: 4270

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 60 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-600S

هواکش تاسیساتی 60 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-600S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 60 سانتیمتر

توان : 500

هوادهی: 10285

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 63 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-630S

هواکش تاسیساتی 63 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-630S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

توان : 550

هوادهی: 11785

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 91 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-910S

هواکش تاسیساتی 91 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-910S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 2620

هوادهی: 30500

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش 50 سانت هفت پر فلزی دندان اره ای بدون قاب دمنده VIT-50Z6S

هواکش 50 سانت هفت پر فلزی دندان اره ای بدون قاب دمنده VIT-50Z6S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

هوادهی: 5000

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی دمنده 40 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-40T4S

هواکش صنعتی دمنده 40 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-40T4S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 230

هوادهی: 4100

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S

هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S

64,320 تومان

67,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 14

هوادهی: 65

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

12 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-120-2 خزر فن

12 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-120-2 خزر فن

65,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 17

هوادهی: 163

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S

هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S

67,200 تومان

70,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 8 سانتیمتر

توان : 15

هوادهی: 20

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش 12 سانت آکسی لاین دمنده VBX-12S2S

هواکش 12 سانت آکسی لاین دمنده VBX-12S2S

72,000 تومان

75,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 23

هوادهی: 130

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

فن دمنده خانگی 10 سانت توربو VPH-10S2S

فن دمنده خانگی 10 سانت توربو VPH-10S2S

74,880 تومان

78,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 14

هوادهی: 55

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی 12 سانت توربو دمنده VPH-12S2S

هواکش خانگی 12 سانت توربو دمنده VPH-12S2S

74,880 تومان

78,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 15

هوادهی: 110

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش 15 سانت آکسی لاین دمنده VBX-15S2S

هواکش 15 سانت آکسی لاین دمنده VBX-15S2S

79,680 تومان

83,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 20

هوادهی: 180

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی فلزی 10 سانت دمنده VMA-10S2S

هواکش خانگی فلزی 10 سانت دمنده VMA-10S2S

82,560 تومان

86,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 15

هوادهی: 90

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش خانگی 15 سانت توربو دمنده VPH-15S2S

هواکش خانگی 15 سانت توربو دمنده VPH-15S2S

85,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 23

هوادهی: 165

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
021-22683706 تماس
تماس
بالا