بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

کلید حرارتی

کلید حرارتی چینت 1 تا 1.6 آمپر NS2-25 کلید حرارتی چینت 1 تا 1.6 آمپر NS2-25

900,000 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 1-1.6

مشخصات کامل
کلید حرارتی چینت 1.6 تا 2.5 آمپر NS2-25 کلید حرارتی چینت 1.6 تا 2.5 آمپر NS2-25

900,000 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 1.6 تا 2.5

مشخصات کامل
کلید حرارتی چینت 2.5 تا 4 آمپر NS2-25 کلید حرارتی چینت 2.5 تا 4 آمپر NS2-25

900,000 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 2.5-4

مشخصات کامل
کلید حرارتی چینت 4 تا 6.3 آمپر NS2-25 کلید حرارتی چینت 4 تا 6.3 آمپر NS2-25

900,000 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 4-6.3

مشخصات کامل
کلید حرارتی چینت 6 تا 10 آمپر NS2-25 کلید حرارتی چینت 6 تا 10 آمپر NS2-25

900,000 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 6-10

مشخصات کامل
کلید حرارتی چینت 9 تا 14 آمپر NS2-25 کلید حرارتی چینت 9 تا 14 آمپر NS2-25

900,000 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 9-14

مشخصات کامل
کلید حرارتی چینت 13 تا 18 آمپر NS2-25 کلید حرارتی چینت 13 تا 18 آمپر NS2-25

900,000 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 13-18

مشخصات کامل
کلید حرارتی چینت 17 تا 23 آمپر NS2-25 کلید حرارتی چینت 17 تا 23 آمپر NS2-25

900,000 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 17-23

مشخصات کامل
کلید حرارتی چینت 20 تا 25 آمپر NS2-25 کلید حرارتی چینت 20 تا 25 آمپر NS2-25

900,000 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 20 تا 25 آمپر

مشخصات کامل
کلید حرارتی چینت با دسته گردان 1 تا 1.6 آمپر NS2-25X کلید حرارتی چینت با دسته گردان 1 تا 1.6 آمپر NS2-25X

1,003,000 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 1-1.6

مشخصات کامل
کلید حرارتی چینت با دسته گردان 1.6 تا 2.5 آمپر NS2-25X کلید حرارتی چینت با دسته گردان 1.6 تا 2.5 آمپر NS2-25X

1,003,000 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 1.6-2.5

مشخصات کامل
کلید حرارتی چینت با دسته گردان 2.5 تا 4 آمپر NS2-25X کلید حرارتی چینت با دسته گردان 2.5 تا 4 آمپر NS2-25X

1,003,000 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 2.5-4

مشخصات کامل
کلید حرارتی چینت با دسته گردان 4 تا 6.3 آمپر NS2-25X کلید حرارتی چینت با دسته گردان 4 تا 6.3 آمپر NS2-25X

1,003,000 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 4-6.3

مشخصات کامل
کلید حرارتی چینت با دسته گردان 6 تا 10 آمپر NS2-25X کلید حرارتی چینت با دسته گردان 6 تا 10 آمپر NS2-25X

1,003,000 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 6-10

مشخصات کامل
کلید حرارتی چینت با دسته گردان 9 تا 14 آمپر NS2-25X کلید حرارتی چینت با دسته گردان 9 تا 14 آمپر NS2-25X

1,003,000 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 9-14

مشخصات کامل
کلید حرارتی چینت با دسته گردان 13 تا 18 آمپر NS2-25X کلید حرارتی چینت با دسته گردان 13 تا 18 آمپر NS2-25X

1,003,000 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 13-18

مشخصات کامل
کلید حرارتی چینت با دسته گردان 17 تا 23 آمپر NS2-25X کلید حرارتی چینت با دسته گردان 17 تا 23 آمپر NS2-25X

1,003,000 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 17-23

مشخصات کامل
کلید حرارتی چینت با دسته گردان 20 تا 25 آمپر NS2-25X کلید حرارتی چینت با دسته گردان 20 تا 25 آمپر NS2-25X

1,030,000 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 20 تا 25 آمپر

مشخصات کامل
کلید حرارتی چینت 25 تا 40 آمپر NS2-25 کلید حرارتی چینت 25 تا 40 آمپر NS2-25

2,332,000 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 25-40

مشخصات کامل
کلید حرارتی چینت 40 تا 63 آمپر NS2-25 کلید حرارتی چینت 40 تا 63 آمپر NS2-25

2,332,000 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 40-63

مشخصات کامل
کلید حرارتی چینت 56 تا 80 آمپر NS2-25 کلید حرارتی چینت 56 تا 80 آمپر NS2-25

2,332,000 تومان

استعلام موجودی

جریان (آمپر): 56-80

مشخصات کامل
1

کلید حرارتی و کاربرد آن

کلید های حرارتی یا کلید راه انداز موتور که به آن کلید حفاظت موتور هم می گویند.  در این کلید ها از حفاظت بیمتال برای اضافه بار و حفاظت مغناطیسی برای اتصال کوتاه استفاده  می شود.  به همین علت به این کلید ها کلید حرارتی مغناطیسی هم گفته می شود.  کلید حرارتی دارای دو نوع ثابت و قابل تنظیم در بازار وجود دارد که با توجه به مقادیر جریان نامی و شرایط راه اندازی موتور می توان آنها را تنظیم نمود. از کلید های حرارتی برای راه اندازی و حفاظت الکترو موتورهای سه فاز استفاده می شود .

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا