0
ورود به پنل کاربری

Energy

هیتر گازی 640 انرژی-فن آلمانی

هیتر گازی 640 انرژی-فن آلمانی

18,442,800 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 45000

منبع انرژی: گاز طبیعی

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 700-900

مشخصات کامل

هیتر گازی 641 انرژی دو ظرفیتی-فن آلمانی

هیتر گازی 641 انرژی دو ظرفیتی-فن آلمانی

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 45000

منبع انرژی: گاز طبیعی

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 400-900

مشخصات کامل

هیتر برقی فن دار تک فاز انرژی EH0045

هیتر برقی فن دار تک فاز انرژی EH0045

4,643,400 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5-3-5

هوادهی: 500

مشخصات کامل

بخاری مینی کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 250

 بخاری مینی کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 250

4,883,200 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 32000

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 550

مشخصات کامل

بخاری کارگاهی 260 انرژی

 بخاری کارگاهی 260 انرژی

5,883,200 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 50000

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 950

مشخصات کامل

بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 430

 بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 430

6,431,000 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 50000

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 1000

مشخصات کامل

بخاری کارگاهی گازی انرژی سری 460

بخاری کارگاهی گازی انرژی سری 460

6,441,900 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 50000

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 950

مشخصات کامل

هیتر برقی انرژی EH0150

هیتر برقی انرژی EH0150

7,935,200 تومان

استعلام موجودی

توان: 15-10-5

هوادهی: 1300/765

مشخصات کامل

هیتر تابشی سرامیکی 0100 انرژی

هیتر تابشی سرامیکی 0100 انرژی

7,946,100 تومان

استعلام موجودی

منبع انرژی: گاز طبیعی

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 110

مشخصات کامل

بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 450

بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 450

8,281,200 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 50000

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 950

مشخصات کامل

بخاری تابشی سرامیکی 0200 انرژی

بخاری تابشی سرامیکی 0200 انرژی

10,954,500 تومان

استعلام موجودی

منبع انرژی: گاز طبیعی

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 150

مشخصات کامل

مینی هیتر گازی انرژی سری GH0618

مینی هیتر گازی انرژی سری GH0618

12,404,200 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 18000

منبع انرژی: گاز طبیعی

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 360

مشخصات کامل

مینی هیتر گازی انرژی سری 625

مینی هیتر گازی انرژی سری 625

13,483,300 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 25000

منبع انرژی: گاز طبیعی

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 400-700

مشخصات کامل

هیتر گازی 640 انرژی-فن ایرانی

هیتر گازی 640 انرژی-فن ایرانی

14,954,800 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 45000

منبع انرژی: گاز طبیعی

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 700-900

مشخصات کامل

هیتر گازی 845 انرژی

هیتر گازی 845 انرژی

19,293,000 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 45000

منبع انرژی: گاز طبیعی

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 700-900

مشخصات کامل

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 700

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 700

21,876,300 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 50000

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 900

مشخصات کامل

کوره هوای گرم گازی انرژی سری 760

کوره هوای گرم گازی انرژی سری 760

23,674,800 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 50000

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 900

مشخصات کامل

هیتر گازی کانال خور انرژی سری 660

هیتر گازی کانال خور انرژی سری 660

24,394,200 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 45000

منبع انرژی: گاز طبیعی

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 900 - 400

مشخصات کامل

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 1500

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 1500

59,492,200 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 150000

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 4000

مشخصات کامل

کوره هوای گرم گازی انرژی سری 1560

کوره هوای گرم گازی انرژی سری 1560

62,794,900 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 150000

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 4000

مشخصات کامل

کوره هوای گرم گازی انرژی سری 3060

کوره هوای گرم گازی انرژی سری 3060

98,503,300 تومان

استعلام موجودی

قدرت حرارتی ورودی: 300000.

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 8500

مشخصات کامل

کولر سلولزی انرژی VC3.8

کولر سلولزی انرژی VC3.8

استعلام موجودی

سیسستم سرمایشی : تبخیری

برق: تکفاز - 220v

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 4420

قدرت موتور (اسب بخار) : 1/3

مشخصات کامل

کولر سلولزی انرژی EC3.5

کولر سلولزی انرژی EC3.5

4,523,500 تومان

استعلام موجودی

سیسستم سرمایشی : تبخیری

برق: تکفاز - 220v

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 4420

قدرت موتور (اسب بخار) : 1/3

مشخصات کامل

کولر سلولزی انرژی EC5.5e اقتصادی

کولر سلولزی انرژی EC5.5e اقتصادی

6,267,500 تومان

استعلام موجودی

سیسستم سرمایشی : تبخیری

برق: تکفاز - 220v

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 6460

قدرت موتور (اسب بخار) : 1/2

مشخصات کامل

کولر سلولزی انرژی EC7.0e اقتصادی

کولر سلولزی انرژی EC7.0e اقتصادی

7,313,900 تومان

استعلام موجودی

سیسستم سرمایشی : تبخیری

برق: تکفاز - 220v

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 7990

قدرت موتور (اسب بخار) : 3/4

مشخصات کامل

کولر سلولزی انرژی EC5.5

کولر سلولزی انرژی EC5.5

7,967,900 تومان

استعلام موجودی

سیسستم سرمایشی : تبخیری

برق: تکفاز - 220v

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 6460

قدرت موتور (اسب بخار) : 1/2

مشخصات کامل

کولر سلولزی بالازن انرژی VC6.0

کولر سلولزی بالازن انرژی VC6.0

8,861,700 تومان

استعلام موجودی

سیسستم سرمایشی : تبخیری

برق: تکفاز - 220v

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 7140

قدرت موتور (اسب بخار) : 3/4

مشخصات کامل

کولر سلولزی انرژی EC7.0

کولر سلولزی انرژی EC7.0

8,916,200 تومان

استعلام موجودی

سیسستم سرمایشی : تبخیری

برق: تکفاز - 220v

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 7990

قدرت موتور (اسب بخار) : 3/4

مشخصات کامل

کولر سلولزی انرژی پالا EC0750

کولر سلولزی انرژی پالا EC0750

10,987,200 تومان

استعلام موجودی

برق: تکفاز - 220v

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 7990

قدرت موتور (اسب بخار) : 3/4

مشخصات کامل

کولر صنعتی سلولزی انرژی EC11 تکفاز

کولر صنعتی سلولزی انرژی EC11 تکفاز

15,238,200 تومان

استعلام موجودی

سیسستم سرمایشی : تبخیری

برق: تکفاز - 220v

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 11000

مشخصات کامل

بهار ساز انرژی مدل GM 0680

بهار ساز انرژی مدل GM 0680

15,696,000 تومان

استعلام موجودی

سیسستم سرمایشی : تبخیری

برق: تکفاز - 220v

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 900

قدرت موتور (اسب بخار) : 3/4

مشخصات کامل

کولر صنعتی سلولزی انرژی EC11 سه فاز

کولر صنعتی سلولزی انرژی EC11 سه فاز

15,946,700 تومان

استعلام موجودی

سیسستم سرمایشی : تبخیری

برق: سه فاز - 380v

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 11000

مشخصات کامل

کولر صنعتی سلولزی انرژی EC1800

کولر صنعتی سلولزی انرژی EC1800

39,948,500 تومان

استعلام موجودی

سیسستم سرمایشی : تبخیری

برق: سه فاز - 380v

هوادهی (متر مکعب در ساعت): m^3/h 18000

مشخصات کامل

کولر صنعتی سلولزی انرژی EC25

کولر صنعتی سلولزی انرژی EC25

49,834,800 تومان

استعلام موجودی

برق: سه فاز - 380v

هوادهی (متر مکعب در ساعت): 6460 cfm

مشخصات کامل

آشنایی با برند انرژی

انرژی یکی از برند های معروف در حوزه طراحی و تولید تاسیسات گرمایشی و سرمایشی، خانگی و صنعتی است. انرژی که یکی نام آوران و پیشگامان در این صنعت است.

انرژی تمام محصولات گرمایشی و سرمایشی خود را طبق استاندارد بین المللی طراحی و تولید کرده است که این موضوع به نام تجاری انرژی ارزش خاصی داده است. همچنین محصولات شرکت انرژی توانسته اند استاندارد ISO 9001 را از RWTUV آلمان دریافت کنند.

شرکت انرژی دارای سبد محصولی گسترده ای است که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم:

  • هیتر گازی با حجم گرما دهی بالا و استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوخت
  • هیتر برقی در سه مدل فن دار، تابشی و همرفتی که مناسب برای گرم کردن محیط های نسبتا کوچک می باشد.
  • هیتر نفتی
  • انواع کوره های هوای گرم که قدرت حرارتی بسیار بالایی دارند.
  • بخاری کارگاهی که همانطور که از نام آن مشخص است برای استفاده در کارگاه های صنعتی کاربرد دارد و می تواند محیط نسبتا بزرگی را پوشش دهد.
  • و انواع محصولات سرمایشی که شامل کولر آبی، کولر سلولوزی و کولر صنعتی می شود.

از افتخارات این شرکت تولید کولر های سلولوزی برای اولین بار در جهان است، که توسط انرژی تولید و به بازار عرضه شده اند. هدف این برند با تولید این محصول این بود که با مصرف انرژی کمتر کارایی کولر های آبی را افزایش دهد.

شرکت انرژی توانسته است محصلات با کیفیت خود را به اقسی نقاط جهان صادر کند، که همین موضوع خود باعث شهرت هر چه بیشتر برند انرژی شده است.

 

021-22683706 تماس
تماس
بالا