0
ورود به پنل کاربری

ورا

نگهدارنده سرپیچ گوشتی عمومی با آهنربا WERA 1.4" *75

0 از 0
نگهدارنده سرپیچ گوشتی عمومی با آهنربا WERA 1.4" *75

140,000 تومان

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

ست سر پیچ گوشتی ورا 30 عددی بیت سیف به همراه نگهدارنده کد 8200/899-30Z

0 از 0
ست سر پیچ گوشتی ورا 30 عددی بیت سیف به همراه نگهدارنده کد 8200/899-30Z

550,000 تومان

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری: دارد

سری پیچ گوشتی: چهارسوی خاردار , ستاره ای

جنس سری: فولاد

مشخصات کامل

نگهدارنده سرپیچ گوشتی عمومی با آهنربا سری WERA K

0 از 0
نگهدارنده سرپیچ گوشتی عمومی با آهنربا سری WERA K

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

پیچ گوشتی دوسو تخت نوک لیزری و تیغه چهارگوشWERA 0.6*3.5*75

0 از 0
پیچ گوشتی دوسو تخت نوک لیزری و تیغه چهارگوشWERA 0.6*3.5*75

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

پیچ گوشتی آچارخور(فیلیپسی) با نوک لیزری WERA PH 2*100

0 از 0
پیچ گوشتی آچارخور(فیلیپسی) با نوک لیزری WERA PH 2*100

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

پیچ گوشتی آچارخور(فیلیپسی) با نوک لیزری WERA PH 3*150

0 از 0
پیچ گوشتی آچارخور(فیلیپسی) با نوک لیزری WERA PH 3*150

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

پیچ گوشتی ستاره ای با نگهدارنده WERA TX 15*80

0 از 0
پیچ گوشتی ستاره ای با نگهدارنده WERA TX 15*80

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

پیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 80*3.0*80

0 از 0
پیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 80*3.0*80

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

پیچ گوشتی ستاره ای ضربه ای مدل WERA TORX TX 25*100

0 از 0
پیچ گوشتی ستاره ای ضربه ای مدل WERA TORX TX 25*100

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

پیچ گوشتی ستاره ای ضربه ای مدل WERA TORX TX 30*150

0 از 0
پیچ گوشتی ستاره ای ضربه ای مدل WERA TORX TX 30*150

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

پیچ گوشتی کامفورت دوسو(تخت) سری WERA 1.2*6.5*200

0 از 0
پیچ گوشتی کامفورت دوسو(تخت) سری WERA 1.2*6.5*200

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

پیچ گوشتی ضربه ای دوسو(تخت) WERA 1.6*9.0*150

0 از 0
پیچ گوشتی ضربه ای دوسو(تخت) WERA 1.6*9.0*150

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

پیچ گوشتی ستاره ای سری WERA TORX TX 5*60

0 از 0
پیچ گوشتی ستاره ای سری WERA TORX TX 5*60

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

ست 7عددی پیچ گوشتی فشار قوی سری پلاس WERA

0 از 0
ست 7عددی پیچ گوشتی فشار قوی سری پلاس WERA

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری: دارد

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

ست پیچ گوشتی کامفورت دوسو و چهارسو WERA

0 از 0
ست پیچ گوشتی کامفورت دوسو و چهارسو WERA

1 تومان

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

ست 6عددی پیچ گوشتی کامفورت WERA

0 از 0
ست 6عددی پیچ گوشتی کامفورت WERA

1 تومان

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

ست 6عددی پیچ گوشتی میکرو به همراه رک سری آ WERA

0 از 0
ست 6عددی پیچ گوشتی میکرو به همراه رک سری آ WERA

1 تومان

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

ست 6عددی پیچ گوشتی میکرو به همراه رک سری ب WERA

0 از 0
ست 6عددی پیچ گوشتی میکرو به همراه رک سری ب WERA

1 تومان

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

ست 7عددی پیچ گوشتی سری پلاس با نوک لیزری WERA

0 از 0
ست 7عددی پیچ گوشتی سری پلاس با نوک لیزری WERA

1 تومان

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

پیچ گوشتی ستاره ای سری WERA TORX TX 10*80

0 از 0
پیچ گوشتی ستاره ای سری WERA TORX TX 10*80

1 تومان

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

پیچ گوشتی ستاره ای ضربه ای مدل WERA TORX TX 20*90

0 از 0
پیچ گوشتی ستاره ای ضربه ای مدل WERA TORX TX 20*90

1 تومان

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

پیچ گوشتی چهارسو فیلیپسی سری WERA PH 0*60

0 از 0
پیچ گوشتی چهارسو فیلیپسی سری WERA PH 0*60

1 تومان

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

پیچ گوشتی کامفورت چهارسو سری WERA PH 1*80

0 از 0
پیچ گوشتی کامفورت چهارسو سری WERA PH 1*80

1 تومان

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

پیچ گوشتی کامفورت چهارسو سری WERA PH 3*150

0 از 0
پیچ گوشتی کامفورت چهارسو سری WERA PH 3*150

1 تومان

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

پیچ گوشتی چهارسو فیلیپسی با تیغه چهارگوش سری WERA SK PH 1x80

0 از 0
پیچ گوشتی چهارسو فیلیپسی با تیغه چهارگوش سری WERA SK PH 1x80

1 تومان

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

پیچ گوشتی ستاره ای مدل WERA TX 30*115

0 از 0
پیچ گوشتی ستاره ای مدل WERA TX 30*115

1 تومان

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

پیچ گوشتی ستاره ای با نگهدارنده WERA TX 10*80

0 از 0
پیچ گوشتی ستاره ای با نگهدارنده WERA TX 10*80

1 تومان

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

پیچ گوشتی کامفورت دوسو (تخت) WERA 0.5*3.0*150

0 از 0
پیچ گوشتی کامفورت دوسو (تخت) WERA 0.5*3.0*150

1 تومان

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

پیچ گوشتی کامفورت دوسو(تخت) WERA 0.6*3.5*100

0 از 0
پیچ گوشتی کامفورت دوسو(تخت) WERA 0.6*3.5*100

1 تومان

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

پیچ گوشتی کامفورت دوسو(تخت) WERA 0.8*4.0*100

0 از 0
پیچ گوشتی کامفورت دوسو(تخت) WERA 0.8*4.0*100

1 تومان

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

پیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*150

0 از 0
پیچ گوشتی دوسو تخت سری WERA 0.8*4.0*150

1 تومان

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

پیچ گوشتی کامفورت دوسو سری WERA 1.0*6.0*125

0 از 0
پیچ گوشتی کامفورت دوسو سری WERA 1.0*6.0*125

1 تومان

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

پیچ گوشتی کامفورت دوسو(تخت) سری WERA 1.2*6.5*150

0 از 0
پیچ گوشتی کامفورت دوسو(تخت) سری WERA 1.2*6.5*150

1 تومان

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

پیچ گوشتی چهارسو ضربه ای سری WERA 917SPH 1*80

0 از 0
پیچ گوشتی چهارسو ضربه ای سری WERA 917SPH 1*80

1 تومان

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

پیچ گوشتی ضربه ای چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH 2*100

0 از 0
پیچ گوشتی ضربه ای چهارسو(فیلیپسی) سری WERA PH 2*100

1 تومان

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

پیچ گوشتی دوسو(تخت) ضربه ای WERA 0.8*4.5*90

0 از 0
پیچ گوشتی دوسو(تخت) ضربه ای WERA 0.8*4.5*90

1 تومان

استعلام موجودی

جنس دسته:

قابلیت تعویض سری:

سری پیچ گوشتی:

جنس سری:

مشخصات کامل

معرفی برند ورا

ورا یک شرکت معتبر آلمانی است که به خاطر تولید محصولات متعدد مانند پیچ گوشتی، سری پیچ گوشتی، آچار و دیگر محصولات مشابه با بالاترین سطح کیفیت مشهور است. با وجود کیفیت بسیار بالای محصولات،  تیم ورا معتقد است که ابزارها به مرحله نهایی توسعه خود نرسیده اند. آنها همیشه در جستجوی ایده های جدید هستند و معتقدند که همیشه باید متفاوت فکر کرده و مسائل را زیر سوال ببرند. آنها قاطعانه اعتقاد دارند که ابزارهای آنها زندگی را برای کاربران ساده تر و ایمن تر می کنند و هرگز با استانداردهای موجود راضی نخواهند شد.

021-22683706 بالا