دریل

دریل رونیکس مدل 2113 دریل رونیکس مدل 2113

1,588,000 تومان

سرعت: 3100 دور در دقیقه

نوع: ساده

توان: 350 وات

مشخصات کامل
دریل رونیکس مدل 2115 دریل رونیکس مدل 2115

1,598,000 تومان

سرعت: 4200 دور در دقیقه

نوع: ساده

توان: 420 وات

مشخصات کامل
دریل چکشی رونیکس مدل 2121 دریل چکشی رونیکس مدل 2121

1,598,000 تومان

سرعت: 3200 دور در دقیقه

نوع: چکشی

توان: 450 وات

مشخصات کامل
دریل رونیکس مدل 2106B دریل رونیکس مدل 2106B

1,598,000 تومان

سرعت: 3500 دور در دقیقه

نوع: ساده

توان: 400 وات

مشخصات کامل
دریل رونیکس مدل 2112A دریل رونیکس مدل 2112A

1,698,000 تومان

سرعت: 3000 دور در دقیقه

نوع: ساده

توان: 450 وات

مشخصات کامل
دریل رونیکس مدل 2106C دریل رونیکس مدل 2106C

1,698,000 تومان

سرعت: 3500 دور در دقیقه

نوع: ساده

توان: 400 وات

مشخصات کامل
دریل رونیکس مدل 2111 دریل رونیکس مدل 2111

1,698,000 تومان

سرعت: 3000 دور در دقیقه

نوع: ساده

توان: 480 وات

مشخصات کامل
دریل چکشی رونیکس مدل 2120 دریل چکشی رونیکس مدل 2120

1,798,000 تومان

سرعت: 2800 دور در دقیقه

نوع: چکشی

توان: 750 وات

مشخصات کامل
دریل رونیکس مدل 2110 دریل رونیکس مدل 2110

1,798,000 تومان

سرعت: 2900 دور در دقیقه

نوع: ساده

توان: 400 وات

مشخصات کامل
دریل چکشی رونیکس مدل 2211 دریل چکشی رونیکس مدل 2211

1,898,000 تومان

سرعت: 3000 دور در دقیقه

نوع: چکشی

توان: 600 وات

مشخصات کامل
دریل چکشی رونیکس مدل 2260 دریل چکشی رونیکس مدل 2260

1,998,000 تومان

سرعت: 3000 دور در دقیقه

سه نظام: 13 میلیمتری

نوع: چکشی

توان: 750 وات

مشخصات کامل
دریل چکشی رونیکس مدل 2250 دریل چکشی رونیکس مدل 2250

2,598,000 تومان

سرعت: 3000 دور در دقیقه

سه نظام: 13 میلیمتری

نوع: ضربه ای

توان: 850 وات

مشخصات کامل
دریل چکشی رونیکس مدل 2210C دریل چکشی رونیکس مدل 2210C

2,798,000 تومان

سرعت: 3000 دور در دقیقه

نوع: چکشی

توان: 810 وات

مشخصات کامل
دریل چکشی رونیکس مدل 2210 دریل چکشی رونیکس مدل 2210

3,098,000 تومان

سرعت: 3000 دور در دقیقه

نوع: چکشی

توان: 810 وات

مشخصات کامل
دریل چکشی رونیکس مدل 2213 دریل چکشی رونیکس مدل 2213

3,198,000 تومان

سرعت: 3000 دور در دقیقه

نوع: چکشی

توان: 650 وات

مشخصات کامل
دریل بتن کن رونیکس مدل 2724 دریل بتن کن رونیکس مدل 2724

3,298,000 تومان

سرعت: 4800 دور در دقیقه

سه نظام: چهار شیار

نوع: بتن کن

توان: 700 وات

مشخصات کامل
دریل چکشی رونیکس مدل 2221 دریل چکشی رونیکس مدل 2221

3,498,000 تومان

سرعت: 3200 دور در دقیقه

سه نظام: 13 میلیمتری

نوع: چکشی

توان: 1050 وات

مشخصات کامل
دریل بتن کن رونیکس مدل 2725 دریل بتن کن رونیکس مدل 2725

3,698,000 تومان

انرژی و نرخ ضربه: 3.5 ژول

سرعت: 1200 دور در دقیقه

سه نظام: SDS PLUS , چهار شیار

نوع: بتن کن

مشخصات کامل
دریل چکشی رونیکس مدل 2220 دریل چکشی رونیکس مدل 2220

3,998,000 تومان

سرعت: 2800 دور دقیقه

سه نظام: 13 میلیمتری

نوع: چکشی

توان: 1050 وات

مشخصات کامل
دریل بتن کن رونیکس مدل 2726 دریل بتن کن رونیکس مدل 2726

4,998,000 تومان

انرژی و نرخ ضربه: 3.5 ژول

سرعت: 1200 دور در دقیقه

سه نظام: SDS PLUS , چهار شیار

نوع: بتن کن

مشخصات کامل
دریل بتن کن رونیکس مدل 2732 دریل بتن کن رونیکس مدل 2732

5,688,000 تومان

انرژی و نرخ ضربه: 4.5 ژول

سرعت: 800 دور دقیقه

سه نظام: SDS PLUS , چهار شیار

نوع: بتن کن

مشخصات کامل
دریل بتن کن رونیکس مدل 2729 دریل بتن کن رونیکس مدل 2729

6,498,000 تومان

انرژی و نرخ ضربه: ژول 4.2

سرعت: 1000 دور در دقیقه

سه نظام: SDS PLUS , چهار شیار

نوع: بتن کن

مشخصات کامل
چکش تخریب رونیکس مدل 2806 چکش تخریب رونیکس مدل 2806

6,988,000 تومان

انرژی و نرخ ضربه: 10 ژول

سرعت: 2900 ضربه در دقیقه

سه نظام: شش گوش , HEX

نوع: چکشی

مشخصات کامل
دریل بتن کن رونیکس مدل 2741 دریل بتن کن رونیکس مدل 2741

8,998,000 تومان

انرژی و نرخ ضربه: 10 ژول

سرعت: 410 دور در دقیقه

سه نظام: SDS MAX

نوع: بتن کن

مشخصات کامل
دریل بتن کن رونیکس مدل 2740 دریل بتن کن رونیکس مدل 2740

9,988,000 تومان

انرژی و نرخ ضربه: 3-10 ژول

سرعت: 450 دور در دقیقه

سه نظام: SDS MAX

نوع: بتن کن

مشخصات کامل
چکش تخریب رونیکس مدل 2814L چکش تخریب رونیکس مدل 2814L

11,980,000 تومان

انرژی و نرخ ضربه: 45 ژول

سرعت: 1500 دور در دقیقه

سه نظام: شش گوش

نوع: چکشی

مشخصات کامل
چکش تخریب رونیکس مدل 2821 چکش تخریب رونیکس مدل 2821

11,980,000 تومان

انرژی و نرخ ضربه: 27 ژول

سرعت: 2000 دور در دقیقه

نوع: چکشی

توان: 1500 وات

مشخصات کامل
دریل بتن کن رونیکس مدل 2742 دریل بتن کن رونیکس مدل 2742

13,998,000 تومان

انرژی و نرخ ضربه: 13 ژول

سرعت: 516 دور در دقیقه

سه نظام: SDS MAX

نوع: بتن کن

مشخصات کامل
چکش تخریب رونیکس مدل 2801 چکش تخریب رونیکس مدل 2801

14,980,000 تومان

انرژی و نرخ ضربه: 40 ژول

سرعت: 1150 ضربه در دقیقه

سه نظام: شش گوش

نوع: چکشی

مشخصات کامل
چکش تخریب رونیکس مدل 2811 چکش تخریب رونیکس مدل 2811

14,980,000 تومان

انرژی و نرخ ضربه: 6-25 ژول

سرعت: 1900 دور در دقیقه

سه نظام: SDS MAX

نوع: چکشی

مشخصات کامل
چکش تخریب رونیکس مدل 2814 چکش تخریب رونیکس مدل 2814

16,980,000 تومان

انرژی و نرخ ضربه: 45 ژول

سرعت: 1300 ضربه در دقیقه

سه نظام: شش گوش , HEX

نوع: چکشی

مشخصات کامل
چکش تخریب رونیکس مدل 2802 چکش تخریب رونیکس مدل 2802

17,980,000 تومان

انرژی و نرخ ضربه: 48 ژول

سرعت: 1500 ضربه در دقیقه

سه نظام: شش گوش , HEX

نوع: چکشی

مشخصات کامل
دریل بتن کن رونیکس مدل 2750 دریل بتن کن رونیکس مدل 2750

21,980,000 تومان

انرژی و نرخ ضربه: 27 ژول

سرعت: 320 دور در دقیقه

سه نظام: SDS MAX

نوع: بتن کن

مشخصات کامل
دریل بتن کن بوش مدل 061125A3K0 GBH 2-20 RE دریل بتن کن بوش مدل 061125A3K0 GBH 2-20 RE

استعلام موجودی

انرژی و نرخ ضربه: 0-4400 ضربه در دقیقه

سرعت: 2800rpm

سه نظام: SDS PLUS

نوع: بتن کن

مشخصات کامل
دریل چکشی رونیکس مدل 2271K دریل چکشی رونیکس مدل 2271K

استعلام موجودی

سرعت: 2800 دور در دقیقه

نوع: چکشی

توان: 710 وات

مشخصات کامل
دریل بتن کن رونیکس مدل 2722 دریل بتن کن رونیکس مدل 2722

استعلام موجودی

انرژی و نرخ ضربه: 2.5 ژول

سرعت: 1000 دور در دقیقه

سه نظام: SDS PLUS , چهار شیار

نوع: بتن کن

مشخصات کامل
1 2 3 4 ... »

سوراخکاری کردن سطوح مختلف با استفاده از ابزاری به نام دریل

دریل ابزاری بسیار قدرتمند می باشد که با استفاده از جریان برق کار می کند و با حرکت های دورانی خود خیلی سریع در هر سطوحی نفوذ می کند و فرآیند سوراخکاری را به خوبی صورت می بخشد. بدون استفاده از این ابزار نمی توان با هیچ وسیله دیگری اقدام به چنین فرآیندی نمود. بنابراین می توان این وسیله و ابزار برقی را یکی از مهمترین ابزارهایی دانست که در موارد بسیار زیادی کمک حال طیف زیادی از مردم بوده است. سوراخکاری کردن انواع چوب، فلزات و حتی بتن های سفت و سخت به وسیله انواع دریل امکان پذیر می باشد. در خرید هر یک از این وسایل بایستی دقت نظر بسیار زیادی را به خرج داد تا بتوان بهترین و کارآمدترین دریل ها را بتوان خرید و به خوبی از وجود آن ها در مواقع مورد نیاز استفاده به عمل آورد. در ادامه با انواع دریل و کارکرد فوق العاده آن ها بیش از پیش آشنا خواهیم شد.

رشد و پیشرفت های تکنولوژی در تولید انواع دریل

امروزه پیشرفت تکنولوژی به کمک بشر آمده است تا بتواند با استفاده از وسایل جدید دست به خلق و تولید ابزارآلات پیشرفته ای بزند. در خصوص دریل و انواع مختلف آن نیز همین مسئله به خوبی صدق می کند. به این صورت که قطعات مختلف و متعددی را می توان روی انواع دریل ها سوار کرد تا بتوان از این وسیله مفید و کارآمد استفاده بهتری شود و از کارکرد فوق العاده قابلیت های جدید این وسیله نهایت بهره برده شود. از جمله این قابلیت ها می توان به: تخریب بتن ها با استفاده از نصب قطعات مختلف مخصوص تخریب روی دریل، گرد بریدن سطوح مختلف با استفاده از قطعات مخصوص بریدن اشیاء به صورت گرد در ابعاد و اندازه های مختلف و نیز به بستن پیچ ها با سرعت و سهولت به مراتب بسیار بیشتر از بستن آن ها با استفاده از ابزارهای ساده تری همچون پیچ گوشتی و... اشاره کرد. وجود این کارکردها باعث شده است تا بتوان از سایر قابلیت های دیگر انواع دریل به خوبی استفاده کرد تا کارکرد این وسیله بیش از پیش محسوس گردد. بنابراین در صورتی که نیاز به یک وسیله بسیار مفید با قابلیت های زیاد دارید؛ می توانید انواع دریل را در گونه های مختلف آن با قیمت های متفاوت نسبت به همدیگر بر حسب نوع عملکرد خریداری کنید و نیاز خود را در زمینه های مختلف از این ابزار دقیق و مفید برآورده نمایید.

آشنایی با برخی از انواع دریل

همان طور که گفته شد؛ دریل به عنوان ابزاری مفید و کارآمد در صنایع مختلف خود دارای انواع و اقسام مختلفی است. از جمله: این انواع می توان به موارد زیر اشاره داشت:

- دریل برقی که از جمله شایع ترین نوع دریل ها محسوب می شود که با جریان برق کار می کند. این نوع ابزار را می توان در شرکت ها و برندهای مختلفی خریداری کرد.

- دریل شارژی که نوع دیگری از انواع دریل به شمار می آید که به صورت شارژی می باشد تا در مواقعی که جریان برق قطع شده باشد؛ در صورت داشتن شارژ کافی بتوان از آن ها استفاده کرد.

- دریل پیچ گوشتی شارژی

- دریل بتن کن شارژی که مخصوص تخریب بتن می باشد. هر چند که وسایل مختلف دیگری در این راستا تولید شده است؛ ولی در برخی از مواقع نیز می توان از دریل بتن کن هم استفاده کرد.

- دریل بتن کن برقی که نوع برقی دریل های تخریب می باشد.

- دریل ضربه ای

- دریل چکشی  که این موارد زیر جزء گونه های مختلف انواع دریل به شمار می آید.

همان طور که مشاهده کردید؛ نمونه های مختلفی از انواع دریل وجود دارند که شما می توانید بر حسب نیاز خود و نوع کارکرد دریل مورد نظر، در نهایت یکی از این انواع دریل را خریداری کنید و از آن استفاده کنید. هر یک از این انواع دریل با توجه به کارکردی که دارند؛ مورد استفاده مشتریان مختلف قرار می گیرند. بنابراین در صورتی که نیاز به خرید این وسیله کارآمد و مفید دارید؛ می توانید بر حسب نوع نیازی که به آن دارید؛ خرید خود را صورت بخشید تا بتوانید از وسیله خریداری شده خود به خوبی استفاده به عمل آورید.

استفاده بهینه از انواع دریل

خرید انواع دریل بر حسب عوامل مختلف

افراد بسیار زیادی هستند که نیاز به خرید انواع دریل دارند تا با استفاده از آن بتوانند نیاز خود را برطرف سازند. اما قبل از آنکه اقدام به خرید هر یک از دریل های مختلف کنید؛ بهتر است به یک سری نکات مهم در این راستا توجه داشته باشید تا بتوانید از میان مدل ها و انواع مختلف دریل موجود در بازار، بهترین و مناسب ترین آن ها را برای خود خریداری کنید. پیش از خرید بهتر است به جهت انتخاب بهتر و مناسب تر به این فاکتورها توجه ویژه ای ورزیده شود:

- توان ورودی و خروجی مورد نیاز متناسب با نیاز شما در صنایع مختلف

وزن دستگاه که بهتر است به این فاکتور نیز هنگام خرید توجه ورزیده شود.

سرعت اجرای فرآیند سوراخکاری که هر چقدر دستگاه مورد نظر از تکنولوژی های جدید استفاده کرده باشد و از کیفیت بالاتری بهره برده باشد؛ سرعت بیشتری داشته و شما می توانید از سرعت بالای آن نهایت بهره را ببرید.

گشتاوری دریل مورد نظر

حداکثر قطر سوراخکاری که در فلزات و چوب ها با یکدیگر متفاوت است. بنابراین بهتر است بر حسب نوع نیاز خود از وجود انواع دریل استفاده کنید.

تعداد ضربه های وارد شده

بنابراین علاوه بر شرکت های تولید کننده انواع دریل می بایست به هر یک از این عوامل هم توجه ویژه ای ورزیده شود تا در نهایت شما بتوانید بهترین نوع دریل را متناسب با نیاز خود خریداری نمایید. همیشه این نکته را پیش از خرید در نظر داشته باشید که لزوما گران قیمت ترین نوع دریل، بهترین آن ها برای خرید شما نیست؛ بلکه بهترین خرید شما، دریلی می باشد که شما می توانید با استفاده از آن نیاز خود را با آن برطرف کنید. با توجه به قطرهای مختلف برای سوراخکاری، هر کسی متناسب با نیاز خود رو به خرید انواع دریل می آورد.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا