هواکش صنعتی بی صدا

فن اون تستر DCV-12-80 فن اون تستر DCV-12-80

149,000 تومان

%6

140,060 تومان

قطر پروانه: 10*25 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1400

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A6S2 هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A6S2

1,375,000 تومان

%6

1,292,500 تومان

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2900

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A6S2-L هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A6S2-L

1,640,000 تومان

%6

1,541,600 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4400

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-500B هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-500B

3,260,000 تومان

%13

2,836,200 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 5705

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25/30G6T فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25/30G6T

3,832,000 تومان

%6

3,602,080 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 660

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 6E-450 هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ  FTP 6E-450

4,350,000 تومان

%13

3,784,500 تومان

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3775

جنس پروانه: استیل

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 60 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-600B هواکش صنعتی 60 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-600B

4,900,000 تومان

%13

4,263,000 تومان

قطر پروانه: 60 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 9130

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 6E-500 هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ  FTP 6E-500

4,910,000 تومان

%13

4,271,700 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 5705

جنس پروانه: استیل

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 30 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-30/10G4T فن سانتریفیوژ 30 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-30/10G4T

4,900,000 تومان

%6

4,606,000 تومان

قطر پروانه: 10*30 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1650

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 71 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-71R6T3 هواکش صنعتی 71 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-71R6T3

6,040,000 تومان

%6

5,677,600 تومان

قطر پروانه: 70 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 15300

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
پلاگ فن 40 سانت دمنده PEB-40/12G6S پلاگ فن 40 سانت دمنده PEB-40/12G6S

7,300,000 تومان

%6

6,862,000 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2500

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50/16R6S فن سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50/16R6S

8,550,000 تومان

%6

8,037,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3900

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ بدون قاب FTP 6D-630S-145/80 هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ بدون قاب FTP 6D-630S-145/80

9,470,000 تومان

%13

8,238,900 تومان

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 10800

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ قابدار سقفی FTP 6D-630S-145/80 هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ قابدار سقفی FTP 6D-630S-145/80

10,100,000 تومان

%13

8,787,000 تومان

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 10800

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 71 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 6D-710S هواکش تاسیساتی 71 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 6D-710S

10,350,000 تومان

%13

9,004,500 تومان

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 15900

جنس پروانه: فلزی

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

9,245,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 71 سانت قابدار زیلابگ FTP 6D-710B هواکش صنعتی 71 سانت قابدار زیلابگ FTP 6D-710B

12,300,000 تومان

%13

10,701,000 تومان

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 15120

جنس پروانه: فلزی

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BIB-50/16-KN70-6S فن سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BIB-50/16-KN70-6S

14,800,000 تومان

%6

13,912,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4600

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
پلاگ فن 45 سانت دمنده PEB-45/14R6S پلاگ فن 45 سانت دمنده PEB-45/14R6S

15,600,000 تومان

%6

14,664,000 تومان

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4500

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
پلاگ فن 50 سانت دمنده PEB-50/16R6S پلاگ فن 50 سانت دمنده PEB-50/16R6S

16,100,000 تومان

%6

15,134,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4600

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 56 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BIB-56/16-KN70-6S فن سانتریفیوژ 56 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BIB-56/16-KN70-6S

16,600,000 تومان

%6

15,604,000 تومان

قطر پروانه: 56 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 7900

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 56 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BIB-56/16-KN70-6T فن سانتریفیوژ 56 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BIB-56/16-KN70-6T

16,600,000 تومان

%6

15,604,000 تومان

قطر پروانه: 56 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 8000

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 630 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 630 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

17,145,000 تومان

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 63 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BIB-63/19-KN70-6T فن سانتریفیوژ 63 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BIB-63/19-KN70-6T

18,500,000 تومان

%6

17,390,000 تومان

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 11500

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل
پلاگ فن 56 سانت دمنده PEB-56/16R6T پلاگ فن 56 سانت دمنده PEB-56/16R6T

20,300,000 تومان

%6

19,082,000 تومان

قطر پروانه: 56 سانتیمتر

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

درجه حفاظت (IP): IP54

مشخصات کامل
پلاگ فن 63 سانت دمنده PEB-63/19R6T پلاگ فن 63 سانت دمنده PEB-63/19R6T

22,300,000 تومان

%6

20,962,000 تومان

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 11500

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 710 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 710 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

22,455,000 تومان

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 71 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BIB-71/18-KN140-6T فن سانتریفیوژ 71 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BIB-71/18-KN140-6T

28,000,000 تومان

%6

26,320,000 تومان

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 15000

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 800 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 800 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

27,760,000 تومان

قطر پروانه: 80 سانتیمتر

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 80 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BIB-80/18-KN140-6T فن سانتریفیوژ 80 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BIB-80/18-KN140-6T

34,900,000 تومان

%6

32,806,000 تومان

قطر پروانه: 80 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 17700

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 560 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 560 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 56 سانتیمتر

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن هواکش سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا