هواکش صنعتی بی صدا

هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A6S هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A6S

1,790,000 تومان

%8

1,647,000 تومان

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان: 100 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2800

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A6S2 هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A6S2

1,900,000 تومان

%8

1,748,000 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 110 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2700

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A6S2-L هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A6S2-L

2,080,000 تومان

%8

1,914,000 تومان

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 110 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3000

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A6S-L هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A6S-L

2,080,000 تومان

%8

1,914,000 تومان

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 100 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2700

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A6S2-L هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A6S2-L

2,520,000 تومان

%8

2,318,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 165 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4400

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-25/7A6S فن سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-25/7A6S

4,240,000 تومان

%8

3,901,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 120 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 500

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-500B هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-500B

5,612,000 تومان

%10

5,051,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 230

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 5510

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 6E-450 هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ  FTP 6E-450

7,475,000 تومان

%10

6,728,000 تومان

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 150

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3775

جنس پروانه: استیل

مشخصات کامل
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 6E-500 هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ  FTP 6E-500

8,424,000 تومان

%10

7,581,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 230

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 5705

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 60 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-600B هواکش صنعتی 60 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-600B

8,430,000 تومان

%10

7,587,000 تومان

قطر پروانه: 60 سانتیمتر

توان: 480

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 9130

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 71 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-71R6T3 هواکش صنعتی 71 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-71R6T3

9,140,000 تومان

%8

8,409,000 تومان

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

توان: 840 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 15300

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

9,245,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 3 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50/16R6S فن سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50/16R6S

12,900,000 تومان

%8

11,868,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 375 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4500

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ قابدار سقفی FTP 6D-630S-145/80 هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ قابدار سقفی FTP 6D-630S-145/80

16,698,000 تومان

%10

15,028,000 تومان

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

توان: 580 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 10800

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 71 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 6D-710S هواکش تاسیساتی 71 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 6D-710S

17,112,000 تومان

%10

15,401,000 تومان

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

توان: 900 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 15900

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 45 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BIB-45/14-DN60-6S فن سانتریفیوژ 45 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BIB-45/14-DN60-6S

17,000,000 تومان

%8

15,640,000 تومان

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 400 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3300

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 630 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 630 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

17,145,000 تومان

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 71 سانت قابدار زیلابگ FTP 6D-710B هواکش صنعتی 71 سانت قابدار زیلابگ FTP 6D-710B

20,332,000 تومان

%10

18,299,000 تومان

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

توان: 900

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 15900

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 710 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 710 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

22,455,000 تومان

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

توان: 10 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 800 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 800 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

27,760,000 تومان

قطر پروانه: 80 سانتیمتر

توان: 15 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 560 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 560 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 56 سانتیمتر

توان: 3 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 1.5

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 1.5

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن هواکش سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 2 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 2 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 3 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل
پلاگ فن 50 سانت دمنده PEB-50/16R6S پلاگ فن 50 سانت دمنده PEB-50/16R6S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 320 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4600

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
پلاگ فن 56 سانت دمنده PEB-56/16R6T پلاگ فن 56 سانت دمنده PEB-56/16R6T

استعلام موجودی

قطر پروانه: 56 سانتیمتر

توان: 580 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 8200

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
پلاگ فن 63 سانت دمنده PEB-63/19R6T پلاگ فن 63 سانت دمنده PEB-63/19R6T

استعلام موجودی

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

توان: 900 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 11500

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25/30G6T فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25/30G6T

استعلام موجودی

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 78 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 660

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل
هواکش سردخانه ای S-P مدل HRST6/710/24 هواکش سردخانه ای S-P مدل HRST6/710/24

19,700,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

توان: 70w

جنس پروانه: فلزی

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش آکسیال 80 سانت پردیس فن با موتور siemens هواکش آکسیال 80 سانت پردیس فن با موتور siemens

26,000,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 80 سانتیمتر

توان: 1.5kw

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 20000

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش سردخانه ای S-P مدل HRST6/800/28 هواکش سردخانه ای S-P مدل HRST6/800/28

29,800,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 80 سانتیمتر

توان: 315w

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 16741

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
1

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا