0
ورود به پنل کاربری

هواکش صنعتی کم صدا

هواکش تاسیساتی 45 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-450S

هواکش تاسیساتی 45 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-450S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان : 150

هوادهی: 4270

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 63 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-630S

هواکش تاسیساتی 63 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-630S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

توان : 550

هوادهی: 11785

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش 50 سانت هفت پر فلزی دندان اره ای بدون قاب دمنده VIT-50Z6S

هواکش 50 سانت هفت پر فلزی دندان اره ای بدون قاب دمنده VIT-50Z6S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

هوادهی: 5000

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

فن دمنده صنعتی 80 سانت صنعتی سنگین فلزی VIM-80K6S

فن دمنده صنعتی 80 سانت صنعتی سنگین فلزی VIM-80K6S

1,885,110 تومان

2,027,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 80 سانتیمتر

توان : 360

هوادهی: 11200

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش 80 سانت صنعتی سنگین فلزی دمنده VIM-80K6T

هواکش 80 سانت صنعتی سنگین فلزی دمنده VIM-80K6T

2,027,000 تومان

قطر پروانه: 80 سانتیمتر

توان : 410

هوادهی: 11200

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی دمنده 63 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-63Z4T

هواکش صنعتی دمنده 63 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-63Z4T

2,110,480 تومان

2,294,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

توان : 550

هوادهی: 10200

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-500B

هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-500B

2,305,500 تومان

2,650,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 230

هوادهی: 5705

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ FTP 6D-500B

هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ FTP 6D-500B

2,305,500 تومان

2,650,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 210

هوادهی: 5840

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 50 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-500S

هواکش تاسیساتی 50 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-500S

2,350,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 210

هوادهی: 5840

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ دمنده 25 سانت یکطرفه فوروارد BEF-25-10T6S

فن سانتریفیوژ دمنده 25 سانت یکطرفه فوروارد BEF-25-10T6S

2,557,600 تومان

2,780,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 10*25 سانتیمتر

توان : 240

هوادهی: 1400

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 6E-450

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ  FTP 6E-450

3,256,800 تومان

3,540,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان : 150

هوادهی: 3775

جنس پروانه: استیل

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ دمنده 30 سانت یکطرفه فوروارد BEF-30-10Z6S

فن سانتریفیوژ دمنده 30 سانت یکطرفه فوروارد BEF-30-10Z6S

3,381,000 تومان

3,675,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 10*30 سانتیمتر

توان : 330

هوادهی: 1650

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 60 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-600B

هواکش صنعتی 60 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-600B

3,480,000 تومان

4,000,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 60 سانتیمتر

توان : 480

هوادهی: 9130

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش دمنده صنعتی 63 سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده VIK-63Z6T3

هواکش دمنده صنعتی 63 سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده VIK-63Z6T3

3,625,720 تومان

3,941,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

توان : 640

هوادهی: 16000

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 6E-500

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ  FTP 6E-500

3,670,800 تومان

3,990,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 230

هوادهی: 5705

جنس پروانه: استیل

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ دمنده 40 سانت یکطرفه بکوارد BEB-40-14Z6S

هواکش سانتریفیوژ دمنده 40 سانت یکطرفه بکوارد BEB-40-14Z6S

4,126,200 تومان

4,485,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 14*40 سانتیمتر

توان : 250

هوادهی: 2250

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل

هواکش دمنده صنعتی 70 سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده VIK-70Z6T3

هواکش دمنده صنعتی 70 سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده VIK-70Z6T3

4,126,200 تومان

4,485,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 70 سانتیمتر

توان : 920

هوادهی: 14200

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش دمنده صنعتی 80 سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده VIK-80Z6T3

هواکش دمنده صنعتی 80 سانت هفت پر فلزی قابدار مکنده VIK-80Z6T3

4,996,520 تومان

5,431,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 80 سانتیمتر

توان : 1200

هوادهی: 17200

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ دمنده 50 سانت یکطرفه بکوارد BEB-50-18Z6S

هواکش سانتریفیوژ دمنده 50 سانت یکطرفه بکوارد BEB-50-18Z6S

6,222,880 تومان

6,764,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 0.5 اسب

هوادهی: 3900

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ دمنده 50 سانت یکطرفه بکوارد BEB-50-18Z6T

هواکش سانتریفیوژ دمنده 50 سانت یکطرفه بکوارد BEB-50-18Z6T

6,222,880 تومان

6,764,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 18*50 سانتیمتر

توان : 0.5 اسب

هوادهی: 4000

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل

هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ قابدار سقفی FTP 6D-630S-145/80

هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ قابدار سقفی FTP 6D-630S-145/80

7,134,000 تومان

8,200,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

توان : 580

هوادهی: 10800

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 71 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 6D-710S

هواکش تاسیساتی 71 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 6D-710S

7,308,000 تومان

8,400,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

توان : 900

هوادهی: 15120

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 71 سانت قابدار زیلابگ FTP 6D-710B

هواکش صنعتی 71 سانت قابدار زیلابگ FTP 6D-710B

8,700,000 تومان

10,000,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

توان : 900

هوادهی: 15120

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش سقفی 50 سانت زیلابگ FTP LXFB-6D-500/180-M180/75

هواکش سقفی 50 سانت زیلابگ FTP LXFB-6D-500/180-M180/75

9,844,050 تومان

11,315,000 تومان %13 تخفیف

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 280

هوادهی: 4500

برق: سه فاز

مشخصات کامل

هواکش آکسیال 80 سانت پردیس فن با موتور siemens

هواکش آکسیال 80 سانت پردیس فن با موتور siemens

11,900,000 تومان

قطر پروانه: 80 سانتیمتر

توان : 1.5kw

هوادهی: 20000

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن

هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 1.5

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 1.5

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن

هواکش سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان : 2 اسب

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

فن سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان : 2 اسب

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن

فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 3 اسب

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 3 اسب

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ 560 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

فن سانتریفیوژ 560 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 56 سانتیمتر

توان : 3 اسب

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ 630 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

فن سانتریفیوژ 630 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ 710 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

فن سانتریفیوژ 710 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

توان : 10 اسب

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ 800 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

فن سانتریفیوژ 800 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 80 سانتیمتر

توان : 15 اسب

جنس پروانه: آهن با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل

هواکش سردخانه ای S-P مدل HRST6/710/24

هواکش سردخانه ای S-P مدل HRST6/710/24

19,700,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

توان : 70w

جنس پروانه: فلزی

برق: سه فاز

مشخصات کامل
021-22683706 تماس
تماس
بالا