هواکش صنعتی بی صدا

هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A6S هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A6S

1,790,000 تومان

%10

1,611,000 تومان

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان: 100 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2800

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A6S2 هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A6S2

1,900,000 تومان

%10

1,710,000 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 110 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2700

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A6S2-L هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A6S2-L

2,080,000 تومان

%10

1,872,000 تومان

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 110 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3000

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A6S-L هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A6S-L

2,080,000 تومان

%10

1,872,000 تومان

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 100 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2700

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A6S2-L هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A6S2-L

2,520,000 تومان

%10

2,268,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 165 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4400

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-500B هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-500B

5,610,000 تومان

%16

4,712,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 230 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 5510

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ دو دور بدون قاب FTP 4D-500S-145/65 هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ دو دور بدون قاب FTP 4D-500S-145/65

6,830,000 تومان

%16

5,737,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 800 - 300 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 9530 - 6620

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ دو دور قابدار سقفی FTP 4D-500S-145/65 هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ دو دور قابدار سقفی FTP 4D-500S-145/65

7,870,000 تومان

%16

6,611,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 800 - 300 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 9530 - 6620

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 60 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-600B هواکش صنعتی 60 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-600B

8,430,000 تومان

%16

7,081,000 تومان

قطر پروانه: 60 سانتیمتر

توان: 480 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 9130

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 71 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-71R6T3 هواکش صنعتی 71 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-71R6T3

9,140,000 تومان

%10

8,226,000 تومان

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

توان: 840 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 15300

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ بدون قاب FTP 6D-630S-145/80 هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ بدون قاب FTP 6D-630S-145/80

15,660,000 تومان

%16

13,154,000 تومان

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

توان: 580 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 10800

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ قابدار سقفی FTP 6D-630S-145/80 هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ قابدار سقفی FTP 6D-630S-145/80

16,700,000 تومان

%16

14,028,000 تومان

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

توان: 580 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 10800

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 71 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 6D-710S هواکش تاسیساتی 71 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 6D-710S

17,110,000 تومان

%16

14,372,000 تومان

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

توان: 900 - 650 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 15900 - 14000

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 45 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BIB-45/14-DN60-6S فن سانتریفیوژ 45 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BIB-45/14-DN60-6S

17,000,000 تومان

%10

15,300,000 تومان

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 400 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3300

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 71 سانت قابدار زیلابگ FTP 6D-710B هواکش صنعتی 71 سانت قابدار زیلابگ FTP 6D-710B

20,330,000 تومان

%16

17,077,000 تومان

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

توان: 900 - 650 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 15900 - 14000

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش آکسیال 80 سانت پردیس فن با موتور siemens هواکش آکسیال 80 سانت پردیس فن با موتور siemens

23,890,000 تومان

قطر پروانه: 80 سانتیمتر

توان: 1.5kw

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 20000

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 1.5

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 1.5

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن هواکش سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 2 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 2 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 3 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 3 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 560 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 560 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 56 سانتیمتر

توان: 3 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 630 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 630 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 710 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 710 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

توان: 10 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 800 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 800 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 80 سانتیمتر

توان: 15 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
پلاگ فن 50 سانت دمنده PEB-50/16R6S پلاگ فن 50 سانت دمنده PEB-50/16R6S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 320 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4600

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
پلاگ فن 56 سانت دمنده PEB-56/16R6T پلاگ فن 56 سانت دمنده PEB-56/16R6T

استعلام موجودی

قطر پروانه: 56 سانتیمتر

توان: 580 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 8200

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
پلاگ فن 63 سانت دمنده PEB-63/19R6T پلاگ فن 63 سانت دمنده PEB-63/19R6T

استعلام موجودی

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

توان: 900 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 11500

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25/30G6T فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25/30G6T

استعلام موجودی

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 78 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 660

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-25/7A6S فن سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-25/7A6S

4,240,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 120 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 500

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش سردخانه ای S-P مدل HRST6/710/24 هواکش سردخانه ای S-P مدل HRST6/710/24

19,700,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

توان: 70w

جنس پروانه: فلزی

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش سردخانه ای S-P مدل HRST6/800/28 هواکش سردخانه ای S-P مدل HRST6/800/28

29,800,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 80 سانتیمتر

توان: 315w

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 16741

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
1

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا