هواکش صنعتی بی صدا

هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A6S هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A6S

1,969,000 تومان

%8

1,811,000 تومان

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان: 100 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1900

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A6S2 هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A6S2

2,090,000 تومان

%8

1,923,000 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 110 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2700

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A6S2-L هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A6S2-L

2,290,000 تومان

%8

2,107,000 تومان

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 110 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3000

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A6S-L هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-45A6S-L

2,290,000 تومان

%8

2,107,000 تومان

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 100 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2700

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A6S2-L هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A6S2-L

2,772,000 تومان

%8

2,550,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 165 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4400

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-25/7A6S فن سانتریفیوژ 25 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-25/7A6S

4,660,000 تومان

%8

4,287,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 120 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 500

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-500B هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-500B

5,610,000 تومان

%10

5,049,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 230 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 5510

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ دو دور بدون قاب FTP 4D-500S-145/65 هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ دو دور بدون قاب FTP 4D-500S-145/65

6,830,000 تومان

%5

6,488,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 800 - 300 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 9530 - 6620

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ دو دور قابدار سقفی FTP 4D-500S-145/65 هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ دو دور قابدار سقفی FTP 4D-500S-145/65

7,870,000 تومان

%5

7,476,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 800 - 300 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 9530 - 6620

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 60 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-600B هواکش صنعتی 60 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-600B

8,430,000 تومان

%10

7,587,000 تومان

قطر پروانه: 60 سانتیمتر

توان: 480 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 9130

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 6E-500 هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ  FTP 6E-500

8,420,000 تومان

%5

7,999,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 230 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 5510

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 71 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-71R6T3 هواکش صنعتی 71 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-71R6T3

10,050,000 تومان

%8

9,246,000 تومان

قطر پروانه: 70 سانتیمتر

توان: 840 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 15300

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ بدون قاب FTP 6D-630S-145/80 هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ بدون قاب FTP 6D-630S-145/80

15,660,000 تومان

%5

14,877,000 تومان

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

توان: 580 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 10800

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ قابدار سقفی FTP 6D-630S-145/80 هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ قابدار سقفی FTP 6D-630S-145/80

16,700,000 تومان

%5

15,865,000 تومان

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

توان: 580 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 10800

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 71 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 6D-710S هواکش تاسیساتی 71 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 6D-710S

17,110,000 تومان

%5

16,254,000 تومان

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

توان: 900 - 650 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 15900 - 14000

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 45 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BIB-45/14-DN60-6S فن سانتریفیوژ 45 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BIB-45/14-DN60-6S

18,700,000 تومان

%8

17,204,000 تومان

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 400 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3300

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 71 سانت قابدار زیلابگ FTP 6D-710B هواکش صنعتی 71 سانت قابدار زیلابگ FTP 6D-710B

20,330,000 تومان

%10

18,297,000 تومان

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

توان: 900 - 650 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 15900 - 14000

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش آکسیال 80 سانت پردیس فن با موتور siemens هواکش آکسیال 80 سانت پردیس فن با موتور siemens

23,890,000 تومان

قطر پروانه: 80 سانتیمتر

توان: 1.5kw

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 20000

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 1.5

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 1.5

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن هواکش سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 2 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 2 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 3 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 3 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 560 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 560 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 56 سانتیمتر

توان: 3 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 630 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 630 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 710 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 710 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

توان: 10 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 800 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 800 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 80 سانتیمتر

توان: 15 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
پلاگ فن 50 سانت دمنده PEB-50/16R6S پلاگ فن 50 سانت دمنده PEB-50/16R6S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 320 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4600

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
پلاگ فن 56 سانت دمنده PEB-56/16R6T پلاگ فن 56 سانت دمنده PEB-56/16R6T

استعلام موجودی

قطر پروانه: 56 سانتیمتر

توان: 580 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 8200

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
پلاگ فن 63 سانت دمنده PEB-63/19R6T پلاگ فن 63 سانت دمنده PEB-63/19R6T

استعلام موجودی

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

توان: 900 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 11500

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25/30G6T فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25/30G6T

استعلام موجودی

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 78 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 660

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل
هواکش 63 سانت 900 دور قابدار زیلابگ FTP 6D-630B هواکش 63 سانت 900 دور قابدار زیلابگ FTP 6D-630B

9,225,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

توان: 550 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 10400

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش سردخانه ای S-P مدل HRST6/710/24 هواکش سردخانه ای S-P مدل HRST6/710/24

22,655,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

توان: 1300 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 15500

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش سردخانه ای S-P مدل HRST6/800/28 هواکش سردخانه ای S-P مدل HRST6/800/28

34,270,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 80 سانتیمتر

توان: 836 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 16741

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
1

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا