0
ورود به پنل کاربری

هواکش صنعتی بی صدا

فن اون تستر DCV-12-80

فن اون تستر DCV-12-80

124,000 تومان

%7

115,320 تومان

قطر پروانه: 10*25 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1400

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A6S2

هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A6S2

1,090,000 تومان

%7

1,013,700 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2400

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A6S2

هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A6S2

1,196,000 تومان

%7

1,112,280 تومان

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2900

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A6S2-L

هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A6S2-L

1,422,000 تومان

%7

1,322,460 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4400

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 6E-450

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ  FTP 6E-450

3,790,000 تومان

%13

3,297,300 تومان

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3775

جنس پروانه: استیل

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 6E-500

هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ  FTP 6E-500

4,270,000 تومان

%13

3,714,900 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 5705

جنس پروانه: استیل

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 60 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-600B

هواکش صنعتی 60 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-600B

4,280,000 تومان

%13

3,723,600 تومان

قطر پروانه: 60 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 9130

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ 30 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-30/10G4T

فن سانتریفیوژ 30 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-30/10G4T

4,276,000 تومان

%7

3,976,680 تومان

قطر پروانه: 10*30 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1650

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 71 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-71R6T3

هواکش صنعتی 71 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-71R6T3

5,250,000 تومان

%7

4,882,500 تومان

قطر پروانه: 70 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 15300

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50/16R6S

فن سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50/16R6S

7,440,000 تومان

%7

6,919,200 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3900

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ قابدار سقفی FTP 6D-630S-145/80

هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ قابدار سقفی FTP 6D-630S-145/80

8,240,000 تومان

%13

7,168,800 تومان

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 10800

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: سه فاز

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 71 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 6D-710S

هواکش تاسیساتی 71 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 6D-710S

8,990,000 تومان

%13

7,821,300 تومان

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 15900

جنس پروانه: فلزی

برق: سه فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 71 سانت قابدار زیلابگ FTP 6D-710B

هواکش صنعتی 71 سانت قابدار زیلابگ FTP 6D-710B

10,700,000 تومان

%13

9,309,000 تومان

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 15120

جنس پروانه: فلزی

برق: سه فاز

مشخصات کامل

هواکش سقفی 50 سانت زیلابگ FTP LXFB-6D-500/180-M180/75

هواکش سقفی 50 سانت زیلابگ FTP LXFB-6D-500/180-M180/75

12,100,000 تومان

%13

10,527,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4500

برق: سه فاز

مشخصات کامل

هواکش آکسیال 80 سانت پردیس فن با موتور siemens

هواکش آکسیال 80 سانت پردیس فن با موتور siemens

11,900,000 تومان

قطر پروانه: 80 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 20000

جنس پروانه: فلزی

برق: سه فاز

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن

هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن

هواکش سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

فن سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن

فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ 560 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

فن سانتریفیوژ 560 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 56 سانتیمتر

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ 630 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

فن سانتریفیوژ 630 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ 710 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

فن سانتریفیوژ 710 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ 800 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

فن سانتریفیوژ 800 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 80 سانتیمتر

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-500B

هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-500B

2,840,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 5705

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ FTP 6D-500B

هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ FTP 6D-500B

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 5840

جنس پروانه: فلزی

برق: سه فاز

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 45 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-450S

هواکش تاسیساتی 45 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-450S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4270

جنس پروانه: فلزی

برق: سه فاز

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 50 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-500S

هواکش تاسیساتی 50 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-500S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 5510

جنس پروانه: فلزی

برق: سه فاز

مشخصات کامل

هواکش تاسیساتی 63 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-630S

هواکش تاسیساتی 63 سانت 900 دور بدون قاب زیلابگ FTP 6D-630S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 10400

جنس پروانه: فلزی

برق: سه فاز

مشخصات کامل

هواکش سردخانه ای S-P مدل HRST6/710/24

هواکش سردخانه ای S-P مدل HRST6/710/24

19,700,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

جنس پروانه: فلزی

برق: سه فاز

مشخصات کامل

هواکش سردخانه ای S-P مدل HRST6/800/28

هواکش سردخانه ای S-P مدل HRST6/800/28

29,800,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 80 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 16741

جنس پروانه: فلزی

برق: سه فاز

مشخصات کامل
021-22683706 تماس
تماس
بالا