هواکش صنعتی بی صدا

هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A6S2 هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-40A6S2

1,254,000 تومان

%8

1,153,680 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 104 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2400

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A6S2 هواکش صنعتی 45 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-45A6S2

1,375,000 تومان

%8

1,265,000 تومان

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 95 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2900

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A6S2-L هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50A6S2-L

1,640,000 تومان

%8

1,508,800 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 150 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4400

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-500B هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-500B

3,260,000 تومان

%14

2,803,600 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 230

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 5705

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25/30G6T فن سانتریفیوژ 25 سانت دوطرفه فوروارد دمنده BEF-25/30G6T

3,832,000 تومان

%8

3,525,440 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 78

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 660

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 6E-450 هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ  FTP 6E-450

4,350,000 تومان

%14

3,741,000 تومان

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 150

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3775

جنس پروانه: استیل

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 60 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-600B هواکش صنعتی 60 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-600B

4,900,000 تومان

%14

4,214,000 تومان

قطر پروانه: 60 سانتیمتر

توان: 480

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 9130

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ FTP 6E-500 هواکش سیرکوله کانالی زیلابگ  FTP 6E-500

4,910,000 تومان

%14

4,222,600 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 230

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 5705

جنس پروانه: استیل

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 30 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-30/10G4T فن سانتریفیوژ 30 سانت یکطرفه فوروارد دمنده BEF-30/10G4T

4,900,000 تومان

%8

4,508,000 تومان

قطر پروانه: 10*30 سانتیمتر

توان: 300

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1650

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 71 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-71R6T3 هواکش صنعتی 71 سانت هفت پر فلزی (قابدار مکنده) دمنده VIK-71R6T3

6,040,000 تومان

%8

5,556,800 تومان

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

توان: 840 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 15300

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
پلاگ فن 40 سانت دمنده PEB-40/12G6S پلاگ فن 40 سانت دمنده PEB-40/12G6S

7,300,000 تومان

%8

6,716,000 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 210w

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2500

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50/16R6S فن سانتریفیوژ 50 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BEB-50/16R6S

8,550,000 تومان

%8

7,866,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 340 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4000

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ بدون قاب FTP 6D-630S-145/80 هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ بدون قاب FTP 6D-630S-145/80

9,470,000 تومان

%14

8,144,200 تومان

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

توان: 580 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 10800

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ قابدار سقفی FTP 6D-630S-145/80 هواکش پروانه آلومینیوم زیلابگ قابدار سقفی FTP 6D-630S-145/80

10,100,000 تومان

%14

8,686,000 تومان

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

توان: 580 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 10800

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 71 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 6D-710S هواکش تاسیساتی 71 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 6D-710S

10,350,000 تومان

%14

8,901,000 تومان

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

توان: 900 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 15900

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

9,245,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 3 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 45 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BIB-45/14-DN60-6S فن سانتریفیوژ 45 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BIB-45/14-DN60-6S

11,200,000 تومان

%8

10,304,000 تومان

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 400W

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3300

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 71 سانت قابدار زیلابگ FTP 6D-710B هواکش صنعتی 71 سانت قابدار زیلابگ FTP 6D-710B

12,300,000 تومان

%14

10,578,000 تومان

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

توان: 900

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 15120

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
فن آکسیال سیلندری 90 سانت دمنده DAMP-KN100-6T-900-35deg فن آکسیال سیلندری 90 سانت دمنده DAMP-KN100-6T-900-35deg

14,000,000 تومان

%8

12,880,000 تومان

قطر پروانه: 90 سانتیمتر

توان: 1850 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 30500

جنس پروانه: دایکست آلومینیوم

مشخصات کامل
پلاگ فن 50 سانت دمنده PEB-50/16R6S پلاگ فن 50 سانت دمنده PEB-50/16R6S

16,100,000 تومان

%8

14,812,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 320w

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4600

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 56 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BIB-56/16-KN70-6T فن سانتریفیوژ 56 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BIB-56/16-KN70-6T

16,600,000 تومان

%8

15,272,000 تومان

قطر پروانه: 56 سانتیمتر

توان: 1000 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 8000

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 630 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 630 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

17,145,000 تومان

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
پلاگ فن 56 سانت دمنده PEB-56/16R6T پلاگ فن 56 سانت دمنده PEB-56/16R6T

20,300,000 تومان

%8

18,676,000 تومان

قطر پروانه: 56 سانتیمتر

توان: 580W

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 8200

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
پلاگ فن 63 سانت دمنده PEB-63/19R6T پلاگ فن 63 سانت دمنده PEB-63/19R6T

22,300,000 تومان

%8

20,516,000 تومان

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

توان: 900w

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 11500

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 710 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 710 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

22,455,000 تومان

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

توان: 10 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 800 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 800 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

27,760,000 تومان

قطر پروانه: 80 سانتیمتر

توان: 15 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 80 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BIB-80/18-KN140-6T فن سانتریفیوژ 80 سانت یکطرفه بکوارد دمنده BIB-80/18-KN140-6T

34,900,000 تومان

%8

32,108,000 تومان

قطر پروانه: 80 سانتیمتر

توان: 2.3kw

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 17700

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 560 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 560 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 56 سانتیمتر

توان: 3 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 1.5

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 1.5

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن هواکش سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 2 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 450 بکوارد 900 دور سه فاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 45 سانتیمتر

توان: 2 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: سه فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 900 دور تکفاز پردیس فن

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 3 اسب

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش آکسیال 80 سانت پردیس فن با موتور siemens هواکش آکسیال 80 سانت پردیس فن با موتور siemens

11,900,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 80 سانتیمتر

توان: 1.5kw

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 20000

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش سردخانه ای S-P مدل HRST6/710/24 هواکش سردخانه ای S-P مدل HRST6/710/24

19,700,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 71 سانتیمتر

توان: 70w

جنس پروانه: فلزی

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش سردخانه ای S-P مدل HRST6/800/28 هواکش سردخانه ای S-P مدل HRST6/800/28

29,800,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 80 سانتیمتر

توان: 315w

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 16741

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

نظر خود را ارسال کنید

021-22204900 تماس
تماس
بالا