0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

قیچی باغبانی برگر با دستگیره های چرخشی 1010

 • نوع قیچی باغبانی : دستگیره چرخشی
 • ابعاد : 2*7*22 سانتی متر
 • وزن : 230 گرم
 • نوع دسته : روکش دار
 • نوع تیغه : فولادی
0 از 0

1,600,000 تومان

قیچی باغبانی برگر با تیغه های قابل تعویض 1200

 • نوع قیچی باغبانی : تیغه های قابل تعویض
 • ابعاد : 23*9 cm
 • وزن : 310g
 • نوع دسته : روکش دار ارگونومیک
 • نوع تیغه : روکش کروم
0 از 0

750,000 تومان

قیچی باغبانی برگر 1760

 • نوع قیچی باغبانی : ساده
 • ابعاد : 22cm
 • وزن : 245g
 • نوع دسته : روکش دار ارگونومیک
 • نوع تیغه : روکش کروم
0 از 0

510,000 تومان

قیچی شمشاد زن برگر 4590

 • نوع قیچی باغبانی : شمشاد زن
 • ابعاد : 60cm
 • وزن : 1010g
 • نوع دسته : روکش دار ارگونومیک
 • نوع تیغه : روکش کروم
0 از 0

1,040,000 تومان

قیچی شمشاد زن برگر 4490

 • نوع قیچی باغبانی : شمشاد زن
 • ابعاد : 60cm
 • وزن : 1030g
 • نوع دسته : روکش دار
 • نوع تیغه : روکش کروم
0 از 0

1,040,000 تومان

قیچی پیرایش باغبانی برگر 27310

 • نوع قیچی باغبانی : پیرایش
 • ابعاد : 31cm
 • وزن : 250g
 • نوع دسته : روکش دار
 • نوع تیغه : فولادی کربن
0 از 0

566,000 تومان

قیچی هرس برگر دسته بلند 4195

 • نوع قیچی باغبانی : هرس
 • ابعاد : 46cm
 • وزن : 740g
 • نوع دسته : محافظ دار
 • نوع تیغه : روکش کروم
0 از 0

1,230,000 تومان

قیچی برگر دسته بلند 4255

 • نوع قیچی باغبانی : مناسب فشار بالا با تیغه قابل تعویض
 • ابعاد : 85cm
 • وزن : 1530g
 • نوع دسته : دسته بلند
 • نوع تیغه : فولادی
0 از 0

2,200,000 تومان

قیچی برگر دسته بلند 4280

 • نوع قیچی باغبانی : قابل تعویض
 • ابعاد : 70*32 cm
 • وزن : 1530g
 • نوع دسته : محافظ دار
 • نوع تیغه : آلومینیومی
0 از 0

2,410,000 تومان

قیچی باغبانی برگر با تیغه قابل تعویض 1110

 • نوع قیچی باغبانی : تیغه قابل تعویض
 • ابعاد : 22cm
 • وزن : 250g
 • نوع دسته : روکش دار ارگونومیک
 • نوع تیغه : آلومینیومی
0 از 0

989,000 تومان

قیچی باغبانی برگر انگور چینی 1600

 • نوع قیچی باغبانی : انگورچینی
 • ابعاد : 19cm
 • وزن : 115g
 • نوع دسته : روکش دار
 • نوع تیغه : -
0 از 0

193,000 تومان

قیچی باغبانی برگر دستگیره از مواد ترکیبی 1766

 • نوع قیچی باغبانی : ساده
 • ابعاد : 21cm
 • وزن : 240g
 • نوع دسته : روکش دار ارگونومیک
 • نوع تیغه : -
0 از 0

747,000 تومان

قیچی دسته بلند کامفورت برگر 800 میلیمتر 4272

 • نوع قیچی باغبانی : کامفورت با تیغه قابل تعویض
 • ابعاد : 80cm
 • وزن : 1330g
 • نوع دسته : محافظ دار
 • نوع تیغه : آلومینیومی
0 از 0

1,530,000 تومان

قیچی شمشاد زن برگر 4520

 • نوع قیچی باغبانی : شمشاد زن
 • ابعاد : 55cm
 • وزن : 1300g
 • نوع دسته : روکش دار
 • نوع تیغه : فولادی
0 از 0

245,000 تومان

قیچی دسته بلند برگر 4260

 • نوع قیچی باغبانی : شاخه زن
 • ابعاد : 70cm
 • وزن : 1530g
 • نوع دسته : محافظ دار
 • نوع تیغه : آلومینیومی
0 از 0

تومان

قیچی پشم چین برگر 2711

 • نوع قیچی باغبانی : پشم چین
 • ابعاد : 31cm
 • وزن : 250g
 • نوع دسته : -
 • نوع تیغه : -
0 از 0

414,000 تومان

قیچی هرس برگر دسته بلند حرفه ای 4170

 • نوع قیچی باغبانی : هرس
 • ابعاد : 80cm
 • وزن : 1230g
 • نوع دسته : محافظ دار
 • نوع تیغه : فولادی
0 از 0

1,670,000 تومان

قیچی هرس برگر دسته بلند 4204

 • نوع قیچی باغبانی : هرس
 • ابعاد : 76cm
 • وزن : 1030g
 • نوع دسته : محافظ دار
 • نوع تیغه : فولادی
0 از 0

1,340,000 تومان

قیچی باغبانی برگر دستگیره ارگونومیک 1746

 • نوع قیچی باغبانی : ساده
 • ابعاد : -
 • وزن : -
 • نوع دسته : روکش دار ارگونومیک
 • نوع تیغه : -
0 از 0

747,000 تومان

قیچی هرس برگر دسته بلند 4200

 • نوع قیچی باغبانی : هرس
 • ابعاد : 60cm
 • وزن : 900g
 • نوع دسته : محافظ دار
 • نوع تیغه : فولادی
0 از 0

1,260,000 تومان

قیچی چمن برگر 2100

 • نوع قیچی باغبانی : چمن
 • ابعاد : 35cm
 • وزن : 355g
 • نوع دسته : مناسب چپ دست و راست دست
 • نوع تیغه : فولادی
0 از 0

652,000 تومان

قیچی چمن زنی برگر 2200

 • نوع قیچی باغبانی : چمن زنی
 • ابعاد : 30cm
 • وزن : 280g
 • نوع دسته : مناسب چپ دست و راست دست
 • نوع تیغه : فولادی
0 از 0

556,000 تومان

قیچی باغبانی برگر 1050

 • نوع قیچی باغبانی : ساده
 • ابعاد : 22cm
 • وزن : 230g
 • نوع دسته : ارگونومیک
 • نوع تیغه : فولادی
0 از 0

572,000 تومان

قیچی هرس برگر دسته بلند 4360

 • نوع قیچی باغبانی : هرس
 • ابعاد : 70cm
 • وزن : 1230g
 • نوع دسته : محافظ دار
 • نوع تیغه : فولادی
0 از 0

1,520,000 تومان

قیچی باغبانی برگر 1744

 • نوع قیچی باغبانی : ساده
 • ابعاد : -
 • وزن : -
 • نوع دسته : روکش دار
 • نوع تیغه : فولادی
0 از 0

675,000 تومان

قیچی سندانی برگر 1902

 • نوع قیچی باغبانی : سندانی
 • ابعاد : 20cm
 • وزن : 270g
 • نوع دسته : ارگونومیک
 • نوع تیغه : فولادی
0 از 0

719,000 تومان

قیچی باغبانی برگر 1700

 • نوع قیچی باغبانی : ساده
 • ابعاد : 22cm
 • وزن : 290g
 • نوع دسته : روکش دار و محافظ سرما
 • نوع تیغه : فولادی
0 از 0

526,000 تومان