0
ورود به پنل کاربری

الکتروموتور مشعل

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN650

0 از 0
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN650

استعلام موجودی

سایز بدنه:

جنس بدنه:

دور موتور:

توان: کمتر از 0.5 اسب

مشخصات کامل

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN660

0 از 0
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN660

استعلام موجودی

سایز بدنه:

جنس بدنه:

دور موتور:

توان: 0.5 اسب_0.37kw

مشخصات کامل

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN670

0 از 0
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN670

استعلام موجودی

سایز بدنه:

جنس بدنه:

دور موتور:

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

مشخصات کامل

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN680

0 از 0
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN680

استعلام موجودی

سایز بدنه:

جنس بدنه:

دور موتور:

توان: 1 اسب_ 0.75kw

مشخصات کامل

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری BU551

0 از 0
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری BU551

استعلام موجودی

سایز بدنه:

جنس بدنه:

دور موتور:

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

مشخصات کامل

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA630

0 از 0
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA630

استعلام موجودی

سایز بدنه:

جنس بدنه:

دور موتور:

توان: کمتر از 0.5 اسب

مشخصات کامل

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA635

0 از 0
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA635

استعلام موجودی

سایز بدنه:

جنس بدنه:

دور موتور:

توان: کمتر از 0.5 اسب

مشخصات کامل

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA 650

0 از 0
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA 650

استعلام موجودی

سایز بدنه:

جنس بدنه:

دور موتور:

توان: کمتر از 0.5 اسب

مشخصات کامل

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA665

0 از 0
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA665

استعلام موجودی

سایز بدنه:

جنس بدنه:

دور موتور:

توان: کمتر از 0.5 اسب

مشخصات کامل

الکتروموتور مشعل و کاربرد آن

از الکتروموتور های مشعل برای انتقال حرارت از مشعل به سیستم استفاده می شود. 

021-22683706 بالا