0
ورود به پنل کاربری

مته

مته الماسه Bosch 7mm 2608590077

مته الماسه Bosch 7mm 2608590077

32,000 تومان

نوع مته : مته الماسه

نوع دنباله مته : شیار دار

مناسب برای: مصالح ساختمانی

شماره: 7

مشخصات کامل

مته فلز 5 تایی بوش HSS-G D5mm-2608595062

مته فلز 5 تایی بوش HSS-G D5mm-2608595062

239,000 تومان

نوع مته : مته فلز

نوع دنباله مته : شیار دار

شماره: 5

مشخصات کامل

مته فلز 10 تایی بوش HSS-G D5.5mm 2608595064

مته فلز 10 تایی بوش HSS-G D5.5mm  2608595064

293,000 تومان

نوع مته : مته فلز

نوع دنباله مته : شیار دار

مناسب برای: فلز، سایر

شماره: 5.5

مشخصات کامل

مته فلز 10 تایی بوش HSS-G D6.5mm-2608595068

مته فلز 10 تایی بوش HSS-G D6.5mm-2608595068

385,000 تومان

نوع مته : مته فلز

نوع دنباله مته : شیار دار

مناسب برای: فلز

شماره: 6.5

مشخصات کامل

مته فلز 10 تایی بوش HSS twist drill bit D10.0mm 2608577268

مته فلز 10 تایی بوش HSS twist drill bit D10.0mm  2608577268

477,000 تومان

نوع مته : همه کاره

نوع دنباله مته : شیار دار

مناسب برای: فلز

شماره: 10

مشخصات کامل

مته فلز 5 تایی بوش HSS-G D8.5mm 2608595073

مته فلز 5 تایی بوش HSS-G D8.5mm  2608595073

485,000 تومان

نوع مته : مته فلز

نوع دنباله مته : شیار دار

مناسب برای: فلز

شماره: 8.5

مشخصات کامل

مته فلز 5 تایی بوش HSS-G D12mm-2608595081

مته فلز 5 تایی بوش HSS-G D12mm-2608595081

771,000 تومان

نوع مته : مته فلز

نوع دنباله مته : شیار دار

مناسب برای: فلز

شماره: 12

مشخصات کامل

مته همه کاره 2608596062 Bosch D8-L250mm

مته همه کاره 2608596062 Bosch D8-L250mm

استعلام موجودی

نوع مته : همه کاره

نوع دنباله مته : شیار دار

مناسب برای: فلز، سایر

شماره: 8

مشخصات کامل

مته گرانیت 2608588144 Bosch D6-L100mm

مته گرانیت 2608588144 Bosch D6-L100mm

استعلام موجودی

نوع مته : مته تنگستن کاربید

نوع دنباله مته : شیار دار

مشخصات کامل

مته چهار شیار 2608680268 7/100/160 Bosch S3 7mm

مته چهار شیار 2608680268  7/100/160 Bosch S3 7mm

استعلام موجودی

نوع مته : مته آهن HSS

نوع دنباله مته : شیار دار

مناسب برای: مصالح ساختمانی

شماره: 7

مشخصات کامل

مته چهار شیار8/100/160 Bosch S3 8mm

مته چهار شیار8/100/160 Bosch S3 8mm

استعلام موجودی

نوع مته : مته آهن HSS

نوع دنباله مته : شیار دار

مناسب برای: مصالح ساختمانی

شماره: 8

مشخصات کامل

مته چهار شیار 1618596170 7/50/110 Bosch 7mm

مته چهار شیار 1618596170 7/50/110 Bosch 7mm

استعلام موجودی

نوع مته : مته آهن HSS

نوع دنباله مته : ساده

مناسب برای: مصالح ساختمانی

شماره: 18

مشخصات کامل

مته چهار شیار 2608680267 7/50/110 Bosch S3 7mm

مته چهار شیار 2608680267 7/50/110 Bosch S3 7mm

استعلام موجودی

نوع مته : مته آهن HSS

نوع دنباله مته : شیار دار

مناسب برای: مصالح ساختمانی

شماره: 7

مشخصات کامل

مته چهار شیار 1618596172 8/50/110 Bosch 8mm

مته چهار شیار 1618596172 8/50/110 Bosch 8mm

استعلام موجودی

نوع مته : مته آهن HSS

نوع دنباله مته : شیار دار

مناسب برای: مصالح ساختمانی

شماره: 6

مشخصات کامل

مته چهار شیار 2608680262 6/50/110 Bosch S3 6mm

مته چهار شیار 2608680262 6/50/110 Bosch S3 6mm

36,200 تومان

استعلام موجودی

نوع مته : مته آهن HSS

نوع دنباله مته : شیار دار

مناسب برای: مصالح ساختمانی

شماره: 6

مشخصات کامل

مته الماسه Bosch 6mm 2608590074

مته الماسه Bosch 6mm 2608590074

36,200 تومان

استعلام موجودی

نوع مته : مته الماسه

نوع دنباله مته : شیار دار

مناسب برای: مصالح ساختمانی

شماره: 6

مشخصات کامل

مته الماسه Bosch 8mm 2608590078

مته الماسه Bosch 8mm 2608590078

37,900 تومان

استعلام موجودی

نوع مته : مته الماسه

نوع دنباله مته : شیار دار

مناسب برای: مصالح ساختمانی

شماره: 8

مشخصات کامل

مته گرانیت Bosch D7-L100mm 2608588149

مته گرانیت Bosch D7-L100mm 2608588149

74,000 تومان

استعلام موجودی

نوع مته : مته تنگستن کاربید

نوع دنباله مته : شیار دار

مناسب برای: مصالح ساختمانی

شماره: 8

مشخصات کامل

مته همه کاره Bosch 2608596051 D5mm

مته همه کاره Bosch 2608596051 D5mm

82,800 تومان

استعلام موجودی

نوع مته : همه کاره

نوع دنباله مته : شیار دار

مناسب برای: فلز، سایر

شماره: 5

مشخصات کامل

مته همه کاره مخصوص مصالح ساختمانی و چوب Bosch D7mm 2608596054

مته همه کاره مخصوص مصالح ساختمانی و چوب Bosch D7mm 2608596054

100,000 تومان

استعلام موجودی

نوع مته : همه کاره

نوع دنباله مته : شیار دار

مناسب برای: فلز، سایر

شماره: 7

مشخصات کامل

مته گرانیت Bosch D8-L120mm 2608589547

مته گرانیت Bosch D8-L120mm 2608589547

102,000 تومان

استعلام موجودی

نوع مته : مته تنگستن کاربید

نوع دنباله مته : شیار دار

مناسب برای: مصالح ساختمانی

شماره: 8

مشخصات کامل

مته چهار شیار 12/400/460 Bosch S3 12mm 1618596269

مته چهار شیار 12/400/460 Bosch S3 12mm 1618596269

108,000 تومان

استعلام موجودی

نوع مته : مته آهن HSS

نوع دنباله مته : شیار دار

مناسب برای: مصالح ساختمانی

شماره: 12

مشخصات کامل

مته فلز 10 تایی Bosch HSS-G D3mm 2608595055

مته فلز 10 تایی Bosch HSS-G D3mm 2608595055

126,000 تومان

استعلام موجودی

نوع مته : مته آهن HSS

نوع دنباله مته : شیار دار

مناسب برای: فلز , چوب , فلز، سایر , مصالح ساختمانی

شماره: 3

مشخصات کامل

مته فلز 10 تایی Bosch HSS-G D4mm 2608595059

مته فلز 10 تایی Bosch HSS-G D4mm 2608595059

171,000 تومان

استعلام موجودی

نوع مته : مته آهن HSS

نوع دنباله مته : شیار دار

مشخصات کامل

ست 5 عددی مته الماسه Bosch D4-5-7-6-8mm 2607019439

ست 5 عددی مته الماسه Bosch D4-5-7-6-8mm 2607019439

207,000 تومان

استعلام موجودی

نوع مته : مته الماسه

نوع دنباله مته : شیار دار

مناسب برای: مصالح ساختمانی

شماره: 4,5,6,7,8

مشخصات کامل

مته فلز 10 تایی Bosch HSS-G D4.2mm

مته فلز 10 تایی Bosch HSS-G D4.2mm

323,000 تومان

استعلام موجودی

نوع مته : مته آهن HSS

نوع دنباله مته : شیار دار

شماره: 4.2

مشخصات کامل

ست مته فلز Bosch HSS-R 2609255131

 ست مته فلز Bosch HSS-R 2609255131

347,000 تومان

استعلام موجودی

نوع مته : مته آهن HSS

نوع دنباله مته : شیار دار

مناسب برای: چوب , فلز، سایر

مشخصات کامل

ست 34 عددی Bosch X-line 2607010608

ست 34 عددی Bosch X-line 2607010608

429,000 تومان

استعلام موجودی

نوع دنباله مته : شیار دار

مناسب برای: فلز، سایر

مشخصات کامل

ست مته شش گوش فلز Bosch D2-3-4-5-6 2608595517

ست مته شش گوش فلز Bosch D2-3-4-5-6 2608595517

460,000 تومان

استعلام موجودی

نوع مته : مته آهن HSS

نوع دنباله مته : شیار دار

مناسب برای: فلز، سایر

شماره: 2،3،4،5,6

مشخصات کامل

ست 4 تایی مته همه کاره Bosch D4-5-6-8 2607018285

ست 4 تایی مته همه کاره Bosch D4-5-6-8 2607018285

473,000 تومان

استعلام موجودی

نوع مته : همه کاره

نوع دنباله مته : شیار دار

مناسب برای: فلز، سایر

شماره: 4,5,6,8

مشخصات کامل

ست جعبه ای 30 عددی مته و سرپیچ گوشتی Bosch 2607019324

 ست جعبه ای 30 عددی مته و سرپیچ گوشتی Bosch 2607019324

499,000 تومان

استعلام موجودی

نوع مته : همه کاره

نوع دنباله مته : ساده

مناسب برای: فلز، سایر

مشخصات کامل

ست 60 عددی پیچ گوشتی و مته و بکس بوش Bosch X-line 2607010611

 ست 60 عددی پیچ گوشتی و مته و بکس بوش Bosch X-line 2607010611

553,000 تومان

استعلام موجودی

نوع مته : همه کاره

نوع دنباله مته : شیار دار

مناسب برای: فلز , چوب , مصالح ساختمانی

مشخصات کامل

ست 54 عددی Bosch X-line 2607010610

 ست 54 عددی Bosch X-line 2607010610

918,000 تومان

استعلام موجودی

نوع مته : همه کاره

نوع دنباله مته : شیار دار

مناسب برای: فلز , چوب , مصالح ساختمانی

شماره: 54 عدد

مشخصات کامل

مته و انواع آن

مته ابزاری برای سوراخ کردن اشیاء و وسایل است و دارای انواع مختلف ساده و شیار دار و ... است.

021-22683706 تماس
تماس
بالا