اره

اره مرمر بر رو نیکس مدل 3411 اره مرمر بر رو نیکس مدل 3411

2,348,000 تومان

نوع: اره مرمر بر

عمق برش (mm): 34

توان: 1500 وات

مشخصات کامل
اره افقی بر رونیکس مدل 4221 اره افقی بر رونیکس مدل 4221

2,398,000 تومان

نوع: اره افقی بر

عمق برش (mm): در چوب115 میلی‌متر و در آلومینیوم 20 میلی‌متر

توان: 705 وات

مشخصات کامل
اره گرد بر رونیکس مدل 4318 اره گرد بر رونیکس مدل 4318

2,598,000 تومان

نوع: اره گردبر

عمق برش (mm): 60

توان: 1350 وات

مشخصات کامل
اره گرد بر رونیکس مدل 4311 اره گرد بر رونیکس مدل 4311

2,798,000 تومان

نوع: اره گردبر

عمق برش (mm): 65

توان: 1500 وات

مشخصات کامل
اره عمود بر بوش مدل GST 8000 E کد 060158H000 اره عمود بر بوش مدل GST 8000 E کد 060158H000

2,990,000 تومان

نوع: اره عمود بر

عمق برش (mm): عمق برش در آلومینیوم 20 - عمق برش در چوب 80 - مق برش در فولاد(غیرآلیاژ) 10

انرژی و نرخ ضربه: 3100 – 800 ضربه در دقیقه

توان: 710 وات

مشخصات کامل
اره پروفیل بر رونیکس مدل 5918 اره پروفیل بر رونیکس مدل 5918

3,298,000 تومان

نوع: اره پروفیل بر

عمق برش (mm): 60 میلی‌متر

توان: 1280 وات

مشخصات کامل
اره عمود بر رونیکس مدل 4110 اره عمود بر رونیکس مدل 4110

3,598,000 تومان

نوع: اره عمود بر

عمق برش (mm): در چوب130 میلیمتر و در فلز10 میلیمتر

توان: 600 وات

مشخصات کامل
اره گرد بر رونیکس مدل 4320 اره گرد بر رونیکس مدل 4320

4,298,000 تومان

نوع: اره گردبر

عمق برش (mm): 85

توان: 2000 وات

مشخصات کامل
اره پروفیل بر صنعتی رونیکس مدل 5901 اره پروفیل بر صنعتی رونیکس مدل 5901

4,698,000 تومان

نوع: اره پروفیل بر

عمق برش (mm): 140

توان: 2300 وات

مشخصات کامل
اره پروفیل بر صنعتی رونیکس مدل 5902 اره پروفیل بر صنعتی رونیکس مدل 5902

4,798,000 تومان

نوع: اره پروفیل بر

عمق برش (mm): 174 میلی متر

توان: 2400 وات

مشخصات کامل
اره فارسی بر بوش مدل GCM 8 SJL کد 0601B19100 اره فارسی بر بوش مدل GCM 8 SJL  کد 0601B19100

استعلام موجودی

نوع: اره فارسی بر

عمق برش (mm): حداکثر ظرفیت برش در زاویه 45 دستگاه 214×70 میلی‌متر

انرژی و نرخ ضربه: 5500 دور در دقیقه

توان: 1600 وات

مشخصات کامل
اره فلز بر بوش مدل GCO 14-24 J کد 0601B37200 اره فلز بر بوش مدل GCO 14-24 J کد 0601B37200

استعلام موجودی

نوع: اره فلز بر

انرژی و نرخ ضربه: 3100 – 4000 دور در دقیقه

توان: 2400 وات

مشخصات کامل
اره فارسی بر رونیکس مدل 5325 اره فارسی بر رونیکس مدل 5325

استعلام موجودی

نوع: اره فارسی بر

عمق برش (mm): 92

توان: 2000 وات

مشخصات کامل
اره فارسی بر رونیکس مدل 5418 اره فارسی بر رونیکس مدل 5418

استعلام موجودی

نوع: اره فارسی بر

عمق برش (mm): 203

توان: 1300 وات

مشخصات کامل
اره پروفیل بر صنعتی رونیکس مدل 5935B اره پروفیل بر صنعتی رونیکس مدل 5935B

استعلام موجودی

نوع: اره پروفیل بر

عمق برش (mm): 211

توان: 2200 وات

مشخصات کامل
اره گردبر بوش مدل GKS 235 Turbo کد 06015A2001 اره گردبر بوش مدل GKS 235 Turbo کد 06015A2001

استعلام موجودی

نوع: اره گردبر

عمق برش (mm): عمق برش چوب در زاویه 45 درجه 65 - عمق برش چوب در زاویه 90 درجه 85

توان: 2050 وات

مشخصات کامل
اره عمود بر رونیکس مدل 4165 اره عمود بر رونیکس مدل 4165

استعلام موجودی

نوع: اره عمود بر

عمق برش (mm): در چوب 65 میلی‌متر و در فلز 6 میلی ‌متر

توان: 450 وات

مشخصات کامل
اره عمود بر رونیکس مدل 4150 اره عمود بر رونیکس مدل 4150

استعلام موجودی

نوع: اره عمود بر

عمق برش (mm): در چوب 55 میلی‌متر و در فولاد 8 میلی‌متر

توان: 550 وات

مشخصات کامل
اره فارسی بر رونیکس مدل 5302 اره فارسی بر رونیکس مدل 5302

استعلام موجودی

نوع: اره فارسی بر

توان: 2000 وات

مشخصات کامل
اره فارسی بر رونیکس مدل 5318 اره فارسی بر رونیکس مدل 5318

استعلام موجودی

نوع: اره فارسی بر

توان: 1300 وات

مشخصات کامل
اره عمودبر بوش 450 وات مدل GST 650 کد 06015A80L0 اره عمودبر بوش 450 وات مدل GST 650 کد 06015A80L0

استعلام موجودی

نوع: اره عمود بر

عمق برش (mm): آلومینیوم 10 میلیمتر، چوب 65 میلیمتر، فولاد(غیرآلیاژ) 3 میلیمتر

توان: 450 وات

مشخصات کامل
اره فارسی بر بوش مدل GCM 800 SJ P کد 0601B19000 اره فارسی بر بوش مدل GCM 800 SJ P کد 0601B19000

استعلام موجودی

نوع: اره فارسی بر

عمق برش (mm): 270

توان: 1400 وات

مشخصات کامل
اره فارسی بر رونیکس مدل 5209 اره فارسی بر رونیکس مدل 5209

استعلام موجودی

نوع: اره فارسی بر

توان: 1800 وات

مشخصات کامل
اره فارسی بر رونیکس مدل 5425 اره فارسی بر رونیکس مدل 5425

استعلام موجودی

نوع: اره فارسی بر

عمق برش (mm): 292

توان: 2000 وات

مشخصات کامل
ابزار همه کاره بوش مدل GOP 30-28 کد 0601237001 ابزار همه کاره بوش مدل GOP 30-28 کد 0601237001

استعلام موجودی

نوع: همه کاره

انرژی و نرخ ضربه: 8000-20000 دور در دقیقه

توان: 300 وات

مشخصات کامل
اره فارسی بر رونیکس مدل 5030 اره فارسی بر رونیکس مدل 5030

استعلام موجودی

نوع: اره فارسی بر

توان: 1800 وات

مشخصات کامل
اره فارسی بر رونیکس مدل 5100 اره فارسی بر رونیکس مدل 5100

استعلام موجودی

نوع: اره فارسی بر

توان: 1450 وات

مشخصات کامل
اره عمود بر شارژی رونیکس مدل 8801 اره عمود بر شارژی رونیکس مدل 8801

استعلام موجودی

نوع: اره عمود بر

عمق برش (mm): 90

توان: 12 ولت

مشخصات کامل
اره پروفیل بر صنعتی رونیکس مدل 5935 اره پروفیل بر صنعتی رونیکس مدل 5935

استعلام موجودی

نوع: اره پروفیل بر

عمق برش (mm): 211

توان: 2200 وات

مشخصات کامل
اره عمودبر بوش مدل GST 90 BE کد 060158F000 اره عمودبر بوش مدل GST 90 BE کد 060158F000

استعلام موجودی

نوع: اره عمود بر

عمق برش (mm): عمق برش در آلومینیوم 20 - عمق برش در چوب 90 - مق برش در فولاد(غیرآلیاژ) 10

انرژی و نرخ ضربه: 3100 – 500 ضربه در دقیقه

توان: 650 وات

مشخصات کامل
اره عمود بر رونیکس مدل 4155 اره عمود بر رونیکس مدل 4155

استعلام موجودی

نوع: اره عمود بر

عمق برش (mm): در چوب55 میلی‌متر و در فلز6 میلی‌متر

توان: 550 وات

مشخصات کامل
اره فارسی بر رونیکس مدل 5301 اره فارسی بر رونیکس مدل 5301

استعلام موجودی

نوع: اره فارسی بر

عمق برش (mm): 310

توان: 1450 وات

مشخصات کامل
اره فارسی بر رونیکس مدل 5303 اره فارسی بر رونیکس مدل 5303

استعلام موجودی

نوع: اره فارسی بر

عمق برش (mm): 310 * 95

توان: 2000 وات

مشخصات کامل
اره فارسی بر رونیکس مدل 5321 اره فارسی بر رونیکس مدل 5321

استعلام موجودی

نوع: اره فارسی بر

توان: 1800 وات

مشخصات کامل
اره گرد بر رونیکس مدل 4323 اره گرد بر رونیکس مدل 4323

استعلام موجودی

نوع: اره گردبر

عمق برش (mm): 85

توان: 2800 وات

مشخصات کامل
اره فارسی بر رونیکس مدل 5112 اره فارسی بر رونیکس مدل 5112

استعلام موجودی

نوع: اره فارسی بر

توان: 1800 وات

مشخصات کامل

اره برقی و انواع آن ها

اره برقی یا اره زنجیری از ابزار های پر کاربرد در صنایع مختلف از جمله چوب بری، آتش نشانی، باغبانی و نجاری و ... می باشد.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا