0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome C 100

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 15.2*12
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • توان : 14
 • شدت صدا : 499
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 88
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

تومان

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome 100

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 17.1*15.1
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • توان : 14
 • شدت صدا : 499
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 88
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

تومان

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Gold 100

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 15.1*17.1
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • توان : 14
 • شدت صدا : 499
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 88
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

1,310,000 تومان

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro 100

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 17.1*15.1
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • توان : 14
 • شدت صدا : 499
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 88
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

947,000 تومان

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro C 100

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 15.2*12
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • توان : 14
 • شدت صدا : 499
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 88
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

تومان

هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 11.5*9.8
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • توان : 16
 • شدت صدا : 499
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 102
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

675,000 تومان

هواکش داخل لوله ای 15 سانت Blauberg Tubo 150

 • قطر پروانه : 15 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 13.5*14.8
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : وسط شیشه ای ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • توان : 29
 • شدت صدا : 499
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 295
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

924,000 تومان

هواکش خانگی بلابرگ مدل Auto 100

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 166*166 میلیمتر
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2300
 • توان : 18w
 • شدت صدا : 34db
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 98
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

982,000 تومان

هواکش خانگی بلابرگ مدل Auto 150

 • قطر پروانه : 15 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 210*210
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • توان : 26w
 • شدت صدا : 39db
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 295
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

1,155,000 تومان

هواکش خانگی بلابرگ مدل Jet 100

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 150*150 میلیمتر
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2300
 • توان : 14w
 • شدت صدا : 34db
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 95
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

997,000 تومان

هواکش خانگی بلابرگ مدل Jet hi tech 100

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 150*150
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2300
 • توان : 14w
 • شدت صدا : 34db
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 95
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

1,076,000 تومان

هواکش خانگی بلابرگ مدل Quatro 125

 • قطر پروانه : 12 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 201*178میلیمتر
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • توان : 16w
 • شدت صدا : 34db
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 167
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

1,063,000 تومان

هواکش خانگی بلابرگ مدل Quatro 150

 • قطر پروانه : 15 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 236*207 میلیمتر
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • توان : 24w
 • شدت صدا : 37db
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 265
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

1,271,000 تومان

هواکش خانگی بلابرگ مدل Quatro Platinum 100

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 171*151 میلیمتر
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2300
 • توان : 14
 • شدت صدا : 33db
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 86.4
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

1,040,000 تومان

هواکش خانگی بلابرگ مدل Slim 100

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 150*150 میلیمتر
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2300
 • توان : 14w
 • شدت صدا : 33db
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 105
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

660,000 تومان

هواکش خانگی بلابرگ مدل Slim 150

 • قطر پروانه : 15 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 205*205 میلیمتر
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • توان : 24w
 • شدت صدا : 37db
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 305
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

1,086,000 تومان

هواکش داخل لوله ای بلابرگ Tubo 125

 • قطر پروانه : 12 سانتی متر
 • ابعاد قاب : -
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • توان : 16w
 • شدت صدا : 39db
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 195
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

تومان

هواکش لوله ای 15 سانت بلابرگ Quatro C 150

 • قطر پروانه : 15 سانتی متر
 • ابعاد قاب :
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : فلزی
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • توان : 24w
 • شدت صدا : 37db
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 265
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

1,500,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 100

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2500
 • قطر پروانه : 100mm
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 240
 • میزان شدت صدا : 47db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0

4,052,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 125

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2500
 • قطر پروانه : 125mm
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 310
 • میزان شدت صدا : 48db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0

4,298,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box 125

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2500
 • قطر پروانه : 125mm
 • جنس پروانه : فولاد رنگ شده
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 240
 • میزان شدت صدا : 47db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0

3,888,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box 150

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2600
 • قطر پروانه : 150mm
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 553
 • میزان شدت صدا : 50db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0

4,298,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-R 100-100*2

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 100mm
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 27
 • میزان شدت صدا : 33
 • جنس بدنه : استیل پوشیده شده با پلیمر
0 از 0

5,576,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-R 100-100*4

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 100mm
 • جنس پروانه : باکالیت
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 97
 • میزان شدت صدا : 33
 • جنس بدنه : استیل پوشیده شده با پلیمر
0 از 0

5,684,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 140*60 2E

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2820 دور بردقیقه
 • قطر پروانه : 140mm
 • جنس پروانه : فولاد رنگ شده
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 515
 • میزان شدت صدا : 68
 • جنس بدنه :
0 از 0

4,912,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 160*90 2E

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2745 دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 160mm
 • جنس پروانه : فولاد رنگ شده
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 730
 • میزان شدت صدا : 70
 • جنس بدنه : استیل پوشیده شده با پلیمر
0 از 0

7,368,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 200*102 4E

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1475 دور بر دقیقه
 • قطر پروانه : 200mm
 • جنس پروانه : فولاد رنگ شده
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1350
 • میزان شدت صدا : 65
 • جنس بدنه : استیل پوشیده شده با پلیمر
0 از 0

13,750,000 تومان

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 250*140 4E

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1310
 • قطر پروانه : 250mm
 • جنس پروانه : فولاد رنگ شده
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 2000
 • میزان شدت صدا : 60db
 • جنس بدنه : استیل پوشیده شده با پلیمر
0 از 0

21,375,000 تومان

هواکش بین کانالی 10سانت Blauberg TURBO 100

 • سایز دهانه : 100mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2545_1980
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 220_170
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0

3,111,000 تومان

هواکش بین کانالی 15سانت Blauberg TURBO 150

 • سایز دهانه : 150mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 560_430
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0

3,735,000 تومان

هواکش بین کانالی 20سانت Blauberg TURBO 200

 • سایز دهانه : 200mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1080_805
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0

5,720,000 تومان

هواکش بین کانالی 25سانت Blauberg TURBO 250

 • سایز دهانه : 250mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1070_1360
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0

9,790,000 تومان

هواکش بین کانالی 31سانت Blauberg TURBO 315

 • سایز دهانه : 315mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2550
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1750_1420
 • شدت صدا ( dB ) : 47-56
0 از 0

14,520,000 تومان

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO 125

 • سایز دهانه : 125mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 1535
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 230
 • شدت صدا ( dB ) : 29
0 از 0

3,508,000 تومان

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 100

 • سایز دهانه : 100mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 3018
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 300
 • شدت صدا ( dB ) : 47
0 از 0

2,414,000 تومان

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 125

 • سایز دهانه : 125mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 3036
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 465
 • شدت صدا ( dB ) : 52
0 از 0

2,766,000 تومان

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 150

 • سایز دهانه : 150mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 3018
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 602
 • شدت صدا ( dB ) : 47
0 از 0

3,581,000 تومان

هواکش بین کانالی بلابرگ مدل Iso mix 200

 • سایز دهانه : 200mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2000
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 790
 • شدت صدا ( dB ) : 31
0 از 0

12,924,000 تومان

هواکش بین کانالی بلابرگ مدل Iso mix 250

 • سایز دهانه : 250mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 1960
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1035
 • شدت صدا ( dB ) : 34
0 از 0

16,395,000 تومان

هواکش بین کانالی بلابرگ مدل Iso mix 315

 • سایز دهانه : 315mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2120
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1510
 • شدت صدا ( dB ) : 36
0 از 0

22,614,000 تومان

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 100

 • سایز دهانه : 100mm
 • جنس بدنه : گالوانیزه
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2820
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 250
 • شدت صدا ( dB ) : 47
0 از 0

3,888,000 تومان

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 150

 • سایز دهانه : 150mm
 • جنس بدنه : گالوانیزه
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2770
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 455
 • شدت صدا ( dB ) : 47
0 از 0

4,912,000 تومان

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 200

 • سایز دهانه : 200mm
 • جنس بدنه : گالوانیزه
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2740
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1000
 • شدت صدا ( dB ) : 50
0 از 0

6,160,000 تومان

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 250

 • سایز دهانه : 250mm
 • جنس بدنه : گالوانیزه
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2550
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1100
 • شدت صدا ( dB ) : 52
0 از 0

8,800,000 تومان

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 315

 • سایز دهانه : 315mm
 • جنس بدنه : گالوانیزه
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2870
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1580
 • شدت صدا ( dB ) : 54
0 از 0

13,200,000 تومان

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 150 FR

 • سایز دهانه : 150mm
 • جنس بدنه : گالوانیزه
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2770
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 455
 • شدت صدا ( dB ) : 47
0 از 0

5,454,000 تومان

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 200 FR

 • سایز دهانه : 200mm
 • جنس بدنه : گالوانیزه
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2740
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1000
 • شدت صدا ( dB ) : 50
0 از 0

6,380,000 تومان

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 250 FR

 • سایز دهانه : 250mm
 • جنس بدنه : گالوانیزه
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2770
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1070
 • شدت صدا ( dB ) : 52
0 از 0

9,210,000 تومان

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 315 FR

 • سایز دهانه : 315mm
 • جنس بدنه : گالوانیزه
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2740
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1540
 • شدت صدا ( dB ) : 52
0 از 0

13,200,000 تومان

داکت فن بلابرگ مدل Centro M 100

 • سایز دهانه : 100mm
 • جنس بدنه : فولاد رنگ شده
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2840
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 279
 • شدت صدا ( dB ) : 40
0 از 0

4,052,000 تومان