0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome C 100

 • ابعاد قاب : 15.2*12
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 88
0 از 0

1,250,000 تومان

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome 100

 • ابعاد قاب : 17.1*15.1
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 88
0 از 0

915,000 تومان

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Gold 100

 • ابعاد قاب : 15.1*17.1
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 88
0 از 0

895,400 تومان

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro 100

 • ابعاد قاب : 17.1*15.1
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 88
0 از 0

1,130,000 تومان

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro C 100

 • ابعاد قاب : 15.2*12
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 88
0 از 0

تومان

هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100

 • ابعاد قاب : 11.5*9.8
 • نوع نصب : لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 102
0 از 0

875,000 تومان

هواکش داخل لوله ای 15 سانت Blauberg Tubo 150

 • ابعاد قاب : 13.5*14.8
 • نوع نصب : وسط شیشه ای ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 295
0 از 0

1,115,000 تومان

هواکش بین کانالی 10سانت Blauberg TURBO 100

 • سایز دهانه : 100mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2545_1980
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 220_170
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0

% 72,435,300

2,249,800 تومان

هواکش بین کانالی 15سانت Blauberg TURBO 150

 • سایز دهانه : 150mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 560_430
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0

2,807,200 تومان

هواکش بین کانالی 20سانت Blauberg TURBO 200

 • سایز دهانه : 200mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1080_805
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0

4,029,300 تومان

هواکش بین کانالی 25سانت Blauberg TURBO 250

 • سایز دهانه : 250mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1070_1360
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0

7,139,000 تومان

هواکش بین کانالی 31سانت Blauberg TURBO 315

 • سایز دهانه : 315mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2550
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1750_1420
 • شدت صدا ( dB ) : 47-56
0 از 0

12,650,000 تومان

هواکش خانگی بلابرگ مدل Auto 100

 • ابعاد قاب : 166*166 میلیمتر
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2300
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 98
0 از 0

822,800 تومان

هواکش خانگی بلابرگ مدل Auto 150

 • ابعاد قاب : 210*210
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 295
0 از 0

943,800 تومان

هواکش خانگی بلابرگ مدل Jet 100

 • ابعاد قاب : 150*150 میلیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2300
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 95
0 از 0

713,900 تومان

هواکش خانگی بلابرگ مدل Jet hi tech 100

 • ابعاد قاب : 150*150
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2300
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 95
0 از 0

798,600 تومان

هواکش خانگی بلابرگ مدل Quatro 125

 • ابعاد قاب : 201*178میلیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 167
0 از 0

883,300 تومان

هواکش خانگی بلابرگ مدل Quatro 150

 • ابعاد قاب : 236*207 میلیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 265
0 از 0

1,064,800 تومان

هواکش خانگی بلابرگ مدل Quatro Platinum 100

 • ابعاد قاب : 171*151 میلیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2300
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 86.4
0 از 0

883,300 تومان

هواکش خانگی بلابرگ مدل Slim 100

 • ابعاد قاب : 150*150 میلیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2300
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 105
0 از 0

592,900 تومان

هواکش خانگی بلابرگ مدل Slim 150

 • ابعاد قاب : 205*205 میلیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 305
0 از 0

871,200 تومان

هواکش داخل لوله ای بلابرگ Tubo 125

 • ابعاد قاب : -
 • نوع نصب : لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 195
0 از 0

689,700 تومان

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO 125

 • سایز دهانه : 125mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 1535
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 230
 • شدت صدا ( dB ) : 29
0 از 0

2,637,800 تومان

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 100

 • سایز دهانه : 100mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 3018
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 300
 • شدت صدا ( dB ) : 47
0 از 0

2,032,800 تومان

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 125

 • سایز دهانه : 125mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 3036
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 465
 • شدت صدا ( dB ) : 52
0 از 0

2,299,000 تومان

هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO E 150

 • سایز دهانه : 150mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 3018
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 602
 • شدت صدا ( dB ) : 47
0 از 0

2,686,200 تومان

هواکش بین کانالی بلابرگ مدل Iso mix 200

 • سایز دهانه : 200mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2000
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 790
 • شدت صدا ( dB ) : 31
0 از 0

10,000,000 تومان

هواکش بین کانالی بلابرگ مدل Iso mix 250

 • سایز دهانه : 250mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 1960
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1035
 • شدت صدا ( dB ) : 34
0 از 0

12,886,500 تومان

هواکش بین کانالی بلابرگ مدل Iso mix 315

 • سایز دهانه : 315mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2120
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 1510
 • شدت صدا ( dB ) : 36
0 از 0

20,570,000 تومان

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 250 2E

 • قطر پروانه : 25 سانتیمتر
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0

9,026,600 تومان

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 280 2E

 • قطر پروانه : 28 سانتیمتر
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0

10,514,900 تومان

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 355 4E

 • قطر پروانه : 35.5 سانتیمتر
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0

17,230,400 تومان

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 400 4E

 • قطر پروانه : 40 سانتیمتر
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0

23,619,200 تومان

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 450 4E

 • قطر پروانه : 45 سانتیمتر
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0

26,507,250 تومان

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower H 500 4E

 • قطر پروانه : 50 سانتیمتر
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0

30,757,650 تومان

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower V 280 2E

 • قطر پروانه : 28 سانتیمتر
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0

10,708,500 تومان

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower V 400 2E

 • قطر پروانه : 40 سانتیمتر
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0

24,393,600 تومان

هواکش سقفی بلابرگ مدل Tower V 500 2E

 • قطر پروانه : 50 سانتیمتر
 • برق : تکفاز
 • نوع نصب : سقفی
 • نوع پروانه : بکوارد
0 از 0

30,468,900 تومان

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 100

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2500
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 240
0 از 0

3,037,100 تومان

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-D 125

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2500
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 310
0 از 0

3,230,700 تومان

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box 125

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2500
 • جنس پروانه : فولاد رنگ شده
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 240
0 از 0

2,916,100 تومان

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box 150

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2600
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 553
0 از 0

3,230,700 تومان

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-R 100-100*2

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 27
0 از 0

4,186,600 تومان

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Box-R 100-100*4

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1400دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : باکالیت
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 97
0 از 0

4,271,300 تومان

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 140*60 2E

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2820 دور بردقیقه
 • جنس پروانه : فولاد رنگ شده
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 515
0 از 0

3,690,500 تومان

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 160*90 2E

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2745 دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : فولاد رنگ شده
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 730
0 از 0

5,529,700 تومان

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 200*102 4E

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1475 دور بر دقیقه
 • جنس پروانه : فولاد رنگ شده
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 1350
0 از 0

10,309,200 تومان

هواکش سانتریفیوژ بلابرگ مدل Helix 250*140 4E

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 1310
 • جنس پروانه : فولاد رنگ شده
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 2000
0 از 0

16,032,500 تومان

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 100

 • سایز دهانه : 100mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2820
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 250
 • شدت صدا ( dB ) : 47
0 از 0

2,916,100 تومان

داکت فن بلابرگ مدل Centro MZ 150

 • سایز دهانه : 150mm
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : 2770
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 455
 • شدت صدا ( dB ) : 47
0 از 0

3,690,500 تومان