0
ورود به پنل کاربری

جعبه ابزار

اورگانایزر دو قلوی 7 اینچ قرمز MANO TORG 7 RED کد TORG7RED

0 از 0
اورگانایزر دو قلوی 7 اینچ قرمز MANO TORG 7 RED کد TORG7RED

87,000 تومان

80,000 تومان %9 تخفیف

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه: 12

جنس بدنه: پلاستیکی

وزن (گرم): 130

مشخصات کامل

اورگانایزر دو قلوی 7 اینچ سبز MANO TORG 7 GREEN کد TORG7GREEN

0 از 0
اورگانایزر دو قلوی 7 اینچ سبز MANO TORG 7 GREEN کد TORG7GREEN

83,900 تومان

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه: 12

جنس بدنه: پلاستیکی

وزن (گرم): 130

مشخصات کامل

اورگانایزر دو قلوی 7 اینچ آبی MANO TORG 7 BLUE کد TORG7BLUE

0 از 0
اورگانایزر دو قلوی 7 اینچ آبی MANO TORG 7 BLUE  کد TORG7BLUE

84,000 تومان

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه: 12

جنس بدنه: پلاستیکی

وزن (گرم): 130

مشخصات کامل

اورگانایزر کلاسیک 13 اینچ Mano SORG13 کدکالا SORG13

0 از 0
اورگانایزر کلاسیک 13 اینچ Mano SORG13 کدکالا SORG13

100,000 تومان

قفسه بندی:

تعداد محفظه:

جنس بدنه:

وزن (گرم): 488

مشخصات کامل

اورگانایزر دو قلوی 7 اینچ مشکی MANO TORG 7 BLACK کد TORG7BLACK

0 از 0
اورگانایزر دو قلوی 7 اینچ مشکی MANO TORG 7 BLACK  کد TORG7BLACK

100,000 تومان

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه: 12

جنس بدنه: پلاستیکی

وزن (گرم): 130

مشخصات کامل

جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 13 اینچ Mano MG13 کد MG13

0 از 0
 جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 13 اینچ Mano MG13  کد MG13

104,100 تومان

قفسه بندی: ندارد

تعداد محفظه: 9 عدد

وزن (گرم): 2953

قفل: دارد_1عدد

مشخصات کامل

اورگانایزر ای بی زد ABZORG18

0 از 0
اورگانایزر ای بی زد ABZORG18

158,000 تومان

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه:

جنس بدنه: پلاستیکی

وزن (گرم):

مشخصات کامل

اورگانایزر دو قلوی 11 اینچ آبی MANO TORG 11 BLUE کد TORG11BLUE

0 از 0
اورگانایزر دو قلوی 11 اینچ آبی MANO TORG 11 BLUE کد TORG11BLUE

159,000 تومان

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه: 22

جنس بدنه: پلاستیکی

وزن (گرم): 400

مشخصات کامل

اورگانایزر دو قلوی 11 اینچ سبز MANO TORG 11 GREEN کد TORG11GREEN

0 از 0
اورگانایزر دو قلوی 11 اینچ سبز MANO TORG 11 GREEN کد TORG11GREEN

159,000 تومان

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه: 22

جنس بدنه: پلاستیکی

وزن (گرم): 400

مشخصات کامل

اورگانایزر دو قلوی 11 اینچ قرمز MANO TORG 11 RED کد TORG11RED

0 از 0
اورگانایزر دو قلوی 11 اینچ قرمز MANO TORG 11 RED  کد TORG11RED

159,000 تومان

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه: 22

جنس بدنه: پلاستیکی

وزن (گرم): 400

مشخصات کامل

اورگانایزر دو قلوی 11 اینچ زرد MANO TORG 11 YELLOW کد TORG11YELLOW

0 از 0
اورگانایزر دو قلوی 11 اینچ زرد MANO TORG 11 YELLOW کد TORG11YELLOW

159,000 تومان

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه: 22

جنس بدنه: پلاستیکی

وزن (گرم): 400

مشخصات کامل

جعبه ابزار متا با قفل فلزی 19 اینچ AbzarSara ML03

0 از 0
جعبه ابزار متا با قفل فلزی 19 اینچ AbzarSara ML03

168,000 تومان

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه:

وزن (گرم): 2953

قفل: دارد_2عدد

مشخصات کامل

اورگانایزر دو قلوی 7 اینچ زرد MANO TORG 7 YELLOW کد TORG7YELLOW

0 از 0
اورگانایزر دو قلوی 7 اینچ زرد MANO TORG 7 YELLOW  کد TORG7YELLOW

198,000 تومان

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه: 12

جنس بدنه: پلاستیکی

وزن (گرم): 130

مشخصات کامل

جعبه ابزار استرانگو با قفل پلاستیکی 21 اینچ AbzarSara SP03

0 از 0
جعبه ابزار استرانگو با قفل پلاستیکی 21 اینچ AbzarSara SP03

220,000 تومان

قفسه بندی:

تعداد محفظه:

وزن (گرم): 2953

قفل: دارد_2عدد

مشخصات کامل

جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 16 اینچ Mano MT16 کد MT16

0 از 0
جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 16 اینچ Mano MT16 کد MT16

225,000 تومان

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه: 5 عدد

وزن (گرم): 2953

قفل: دارد_2عدد

مشخصات کامل

جعبه ابزار ای بی زد ABZYN15

0 از 0
جعبه ابزار ای بی زد ABZYN15

225,000 تومان

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه: 10 عدد

وزن (گرم): 2953

قفل: دارد_2عدد

مشخصات کامل

جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 16 اینچ Mano MG16 کد MG16

0 از 0
 جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 16 اینچ Mano MG16 کد MG16

231,000 تومان

قفسه بندی:

تعداد محفظه:

وزن (گرم): 2953

قفل: دارد_1عدد

مشخصات کامل

جعبه ابزار استرانگو با قفل پلاستیکی 18 اینچ AbzarSara SP02

0 از 0
جعبه ابزار استرانگو با قفل پلاستیکی 18 اینچ AbzarSara SP02

240,000 تومان

قفسه بندی:

تعداد محفظه:

وزن (گرم): 2953

قفل: دارد_1عدد

مشخصات کامل

جعبه ابزار استرانگو با قفل فلزی 18 اینچ AbzarSara SM02

0 از 0
جعبه ابزار استرانگو با قفل فلزی 18 اینچ AbzarSara SM02

260,000 تومان

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه:

وزن (گرم): 2953

قفل: دارد_2عدد

مشخصات کامل

جعبه ابزار ای بی زد با قفل فلزی ABZJMT16

0 از 0
جعبه ابزار ای بی زد با قفل فلزی ABZJMT16

275,000 تومان

قفسه بندی: ندارد

تعداد محفظه:

وزن (گرم): 2953

قفل: دارد_2عدد

مشخصات کامل

جعبه ابزار بلند حرفه ای ای بی زد ABZJPT16

0 از 0
جعبه ابزار بلند حرفه ای ای بی زد ABZJPT16

275,000 تومان

قفسه بندی:

تعداد محفظه:

وزن (گرم): 2953

قفل: دارد_2عدد

مشخصات کامل

اورگانایزر ای بی زد ABZORG24

0 از 0
اورگانایزر ای بی زد ABZORG24

300,000 تومان

قفسه بندی:

تعداد محفظه:

جنس بدنه:

وزن (گرم): 1180

مشخصات کامل

اورگانایزر طبقاتی 4/9 ابزار سرا PL02

0 از 0
اورگانایزر طبقاتی 4/9 ابزار سرا PL02

328,000 تومان

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه:

جنس بدنه: پلاستیکی

وزن (گرم): 1383

مشخصات کامل

اورگانایزر 24 اینچ Mano ORG24 کد ORG24

0 از 0
اورگانایزر 24 اینچ Mano ORG24 کد ORG24

338,000 تومان

قفسه بندی:

تعداد محفظه:

جنس بدنه:

وزن (گرم): 1000

مشخصات کامل

جعبه ابزار استرانگو با قفل فلزی 21 اینچ AbzarSara SM03

0 از 0
جعبه ابزار استرانگو با قفل فلزی 21 اینچ AbzarSara SM03

347,000 تومان

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه:

وزن (گرم): 2953

قفل: دارد_2عدد

مشخصات کامل

جعبه ابزار ای بی زد با قفل فلزی ABZJMT19

0 از 0
جعبه ابزار ای بی زد با قفل فلزی ABZJMT19

376,000 تومان

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه: 3 عدد

وزن (گرم): 2953

قفل: دارد_2عدد

مشخصات کامل

جعبه ابزار کمبو با بدنه فلزی 20 اینچ AbzarSara CM02

0 از 0
جعبه ابزار کمبو با بدنه فلزی 20 اینچ AbzarSara CM02

456,000 تومان

قفل: دو قفل دارد

ابعاد جعبه (میلیمتر): 525*295*525

مشخصات کامل

جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 22 اینچ Mano MG22 کد MG22

0 از 0
 جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 22 اینچ Mano MG22 کد MG22

465,000 تومان

قفسه بندی: ندارد

تعداد محفظه: 11 عدد

وزن (گرم): 2953

قفل: دارد_2عدد

مشخصات کامل

جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 22 اینچ Mano MT22

0 از 0
جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 22 اینچ Mano MT22

530,000 تومان

قفسه بندی: ندارد

تعداد محفظه: 8 عدد

وزن (گرم): 2953

قفل: دارد_2عدد

مشخصات کامل

جعبه ابزار کامپکتو با اورگانایزر 20 اینچ AbzarSara CP02

0 از 0
جعبه ابزار کامپکتو با اورگانایزر 20 اینچ AbzarSara CP02

552,000 تومان

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه:

وزن (گرم): 3180

قفل: دارد_1عدد

مشخصات کامل

جعبه ابزار ای بی زد مدل ABZH14 HOBBY

0 از 0
فروش ویژه جعبه ابزار ای بی زد مدل ABZH14 HOBBY

873,000 تومان

838,080 تومان %4 تخفیف

قفسه بندی:

تعداد محفظه:

وزن (گرم): 2953

قفل: دارد_1عدد

مشخصات کامل

جعبه ابزار چرخدار دو قلو 18 اینچ AbzarSara Po10M

0 از 0
جعبه ابزار چرخدار دو قلو 18 اینچ AbzarSara Po10M

1,075,000 تومان

وزن (گرم): 3500

قفل: دارد_2عدد

ابعاد (میلیمتر): 585*270*455

مشخصات کامل

اورگانایزر دو قلوی 11 اینچ مشکی MANO TORG 11 BLACK کد TORG11BLACK

0 از 0
اورگانایزر دو قلوی 11 اینچ مشکی MANO TORG 11 BLACK کد TORG11BLACK

94,000 تومان

استعلام موجودی

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه: 22

جنس بدنه: پلاستیکی

وزن (گرم): 400

مشخصات کامل

جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 13 اینچ Mano MT13 کد MT13

0 از 0
جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 13 اینچ Mano MT13 کد MT13

143,000 تومان

استعلام موجودی

قفسه بندی: ندارد

تعداد محفظه: 4 عدد

وزن (گرم): 2953

قفل: دارد_1عدد

مشخصات کامل

جعبه ابزار کامپکتو با اورگانایزر 16 اینچ AbzarSara CP01

0 از 0
جعبه ابزار کامپکتو با اورگانایزر 16 اینچ AbzarSara CP01

320,000 تومان

استعلام موجودی

قفسه بندی: دارد

تعداد محفظه:

وزن (گرم): 2953

قفل: دارد_2عدد

مشخصات کامل

جعبه ابزار چرخدار با اورگانایزر 24 اینچ AbzarSara Po09M

0 از 0
جعبه ابزار چرخدار با اورگانایزر 24 اینچ AbzarSara Po09M

670,000 تومان

استعلام موجودی

وزن (گرم): 4015

قفل: دارد_2عدد

ابعاد (میلیمتر): 320*340*600

مشخصات کامل

جعبه ابزار و انواع آن

از جعبه ابزار برای نگهداری ابزار های دسی استفاده میشود جعبه ابزارها انواع مختلفی دارند که ازمیان ان ها می توان به اورگانایزر، جعبه ابزار پلاستیکی،  جعبه ابزار چرخ دار، جعبه ابزار فلزی و ... اشاره کرد.

021-22683706 بالا