0
ورود به پنل کاربری
RAD
جستجوی پیشرفته

پمپ کفکش راد 35 متری مدل 2ASN 4/3

 • برق : تک فاز
 • نوع : طیقاتی
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 1HP
 • حداکثر میزان آبدهی : 7.2
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 35
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

5,473,000 تومان

پمپ کفکش راد 55 متری مدل 2ASB 4/5

 • برق : تک فاز
 • نوع : طیقاتی
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 1.5HP
 • حداکثر میزان آبدهی : 6.8
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 55
 • قدرت موتور : 1.5 اسب
1 از 5

6,206,000 تومان

پمپ کفکش راد 65 متری مدل 2ASB 4/6

 • برق : تک فاز
 • نوع : طیقاتی
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 1.5HP
 • حداکثر میزان آبدهی : 7.2
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 65
 • قدرت موتور : 1.5 اسب
0 از 0

7,130,000 تومان

پمپ کفکش راد 90 متری مدل 2ASB 4/8

 • برق : تک فاز
 • نوع : طیقاتی
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 2.2HP
 • حداکثر میزان آبدهی : 7.2
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 90
 • قدرت موتور : 2.2 اسب
1 از 5

8,580,000 تومان

پمپ کفکش راد 12 متری مدل 2VS 6/1

 • برق : تک فاز
 • نوع : طیقاتی
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 1HP
 • حداکثر میزان آبدهی : 25.7
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 12
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

4,988,000 تومان

پمپ کفکش راد 28 متری مدل 2AS 6/2

 • برق : تک فاز
 • نوع : طیقاتی
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 1HP
 • حداکثر میزان آبدهی : 15
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 28
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

5,748,000 تومان

پمپ کفکش راد 38 متری مدل 2AS 6/3

 • برق : تک فاز
 • نوع : طیقاتی
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 1.5 اسب
 • حداکثر میزان آبدهی : 15
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 38
 • قدرت موتور : 1.5 اسب
0 از 0

6,575,000 تومان

پمپ کفکش راد 48 متری مدل 2AS 6/4

 • برق : تک فاز
 • نوع : طیقاتی
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 1.5 اسب
 • حداکثر میزان آبدهی : 13.2
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 48
 • قدرت موتور : 1.5 اسب
0 از 0

7,235,000 تومان

پمپ کفکش راد 68 متری مدل 2AS 6/6

 • برق : تک فاز
 • نوع : طیقاتی
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : آلومینیوم
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 3HP
 • حداکثر میزان آبدهی : 10.8
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 68
 • قدرت موتور : 3 اسب
0 از 0

8,580,000 تومان

پمپ کفکش راد 33 متری مدل 2VS 18 9/3

 • برق : تک فاز
 • نوع : طیقاتی
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 3HP
 • حداکثر میزان آبدهی : 39
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 33
 • قدرت موتور : 3 اسب
0 از 0

8,050,000 تومان

پمپ کفکش راد 44 متری مدل 2VS 13 9/5

 • برق : تک فاز
 • نوع : طیقاتی
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • فلوتر : ندارد
 • توان پمپ : 3HP
 • حداکثر میزان آبدهی : 27
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 44
 • قدرت موتور : 3 اسب
0 از 0

8,580,000 تومان

پمپ کفکش راد 35 متری فلوتردار مدل 2ASN 4/3

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 1HP
 • حداکثر میزان آبدهی : 7.2
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 35
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

5,788,000 تومان

پمپ کفکش راد 45 متری فلوتردار مدل 2ASB 4/4

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 1HP
 • حداکثر میزان آبدهی : 8.6
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 45
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

6,002,000 تومان

پمپ کفکش راد 55 متری فلوتردار مدل 2ASB 4/5

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 1.5HP
 • حداکثر میزان آبدهی : 6.8
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 55
 • قدرت موتور : 1.5 اسب
0 از 0

6,521,000 تومان

پمپ کفکش راد 65 متری فلوتردار مدل 2ASB 4/6

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 1.5HP
 • حداکثر میزان آبدهی : 7.2
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 65
 • قدرت موتور : 1.5 اسب
0 از 0

7,430,000 تومان

پمپ کفکش راد 12 متری فلوتردار مدل 2VS 6/1

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 1HP
 • حداکثر میزان آبدهی : 25.7
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 12
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

5,303,000 تومان

پمپ کفکش راد 28 متری فلوتردار مدل 2AS 6/2

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 1HP
 • حداکثر میزان آبدهی : 15
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 28
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

6,063,000 تومان

پمپ کفکش راد 38 متری فلوتردار مدل 2AS 6/3

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 1.5 اسب
 • حداکثر میزان آبدهی : 15
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 38
 • قدرت موتور : 1.5 اسب
0 از 0

6,890,000 تومان

پمپ کفکش راد 13 متری فلوتردار مدل 2VS 27 9/1

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 1.5اسب
 • حداکثر میزان آبدهی : 45
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 13
 • قدرت موتور : 1.5 اسب
0 از 0

6,355,000 تومان

پمپ کفکش راد 22 متری فلوتردار مدل 2VS 18 9/2

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : آلومینیوم
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 2 اسب
 • حداکثر میزان آبدهی : 33
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 22
 • قدرت موتور : 2 اسب
0 از 0

6,618,000 تومان