0
ورود به پنل کاربری

ابزار باغبانی

بیلچه پهن نووا NTT-2495

بیلچه پهن نووا NTT-2495

استعلام موجودی

جنس ابزار: کروم

گروه: ابزار باغبانی

نوع دسته: روکش دار

مشخصات کامل

بیلچه باریک مدرج نووا NTT-2496

بیلچه باریک مدرج نووا NTT-2496

استعلام موجودی

جنس ابزار: کروم

گروه: ابزار باغبانی

مشخصات کامل

تبر نووا 600 گرم NTH-2560

تبر نووا 600 گرم NTH-2560

استعلام موجودی

جنس ابزار: Polypropylene

گروه: ابزار باغبانی

مشخصات کامل

تبر نووا 800 گرم NTH-2580

تبر نووا 800 گرم NTH-2580

استعلام موجودی

جنس ابزار: Polypropylene

گروه: ابزار باغبانی

مشخصات کامل
021-22683706 تماس
تماس
بالا