0
ورود به پنل کاربری

آبراه

پمپ کف کش مدل آبراه AP-14-.4

0 از 0
 پمپ کف کش مدل آبراه AP-14-.4

4,850,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه APD-20.4

0 از 0
 پمپ کف کش مدل آبراه APD-20.4

4,950,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-23.4

0 از 0
 پمپ کف کش مدل آبراه AP-23.4

4,950,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 26 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه APD-30.4

0 از 0
 پمپ کف کش مدل آبراه APD-30.4

5,050,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-14-.4F

1 از 1
 پمپ کف کش مدل آبراه AP-14-.4F

5,150,000 تومان

توان:

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-15.6

0 از 0
 پمپ کف کش مدل آبراه AP-15.6

5,200,000 تومان

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-23.4F

0 از 0
 پمپ کف کش مدل آبراه AP-23.4F

5,250,000 تومان

توان:

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 26 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-20.4

0 از 0
 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-20.4

5,250,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-30.4

0 از 0
 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-30.4

5,350,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه APD-15.6

0 از 0
 پمپ کف کش مدل آبراه APD-15.6

5,480,000 تومان

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق:

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-33.4

0 از 0
 پمپ کف کش مدل آبراه AP-33.4

5,500,000 تومان

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 37 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-15.6F

0 از 0
 پمپ کف کش مدل آبراه AP-15.6F

5,500,000 تومان

توان:

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-15.6

0 از 0
 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-15.6

5,780,000 تومان

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-33.4F

0 از 0
 پمپ کف کش مدل آبراه AP-33.4F

5,800,000 تومان

توان:

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 37 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-43.4

0 از 0
 پمپ کف کش مدل آبراه AP-43.4

5,950,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 47 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-30.6

0 از 0
 پمپ کف کش مدل آبراه AP-30.6

5,950,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه APD-40.4

0 از 0
 پمپ کف کش مدل آبراه APD-40.4

5,950,000 تومان

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه APD-50.4

0 از 0
 پمپ کف کش مدل آبراه APD-50.4

6,170,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه APD-30.6

0 از 0
 پمپ کف کش مدل آبراه APD-30.6

6,230,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-40.4

0 از 0
 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-40.4

6,250,000 تومان

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-43.4F

0 از 0
 پمپ کف کش مدل آبراه AP-43.4F

6,250,000 تومان

توان:

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 47 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-56.4

0 از 0
 پمپ کف کش مدل آبراه AP-56.4

6,300,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 58 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-50.4

0 از 0
 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-50.4

6,470,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-30.6

0 از 0
 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-30.6

6,530,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-56.4F

1 از 5
 پمپ کف کش مدل آبراه AP-56.4F

6,600,000 تومان

توان:

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 58 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-40.6

0 از 0
 پمپ کف کش مدل آبراه AP-40.6

6,600,000 تومان

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-68.4

0 از 0
 پمپ کف کش مدل آبراه AP-68.4

6,650,000 تومان

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 70 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه APD-60.4

0 از 0
 پمپ کف کش مدل آبراه APD-60.4

6,740,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه APD-13.6

0 از 0
 پمپ کف کش مدل آبراه APD-13.6

6,850,000 تومان

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-40.6F

0 از 0
 پمپ کف کش مدل آبراه AP-40.6F

6,900,000 تومان

توان:

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-68.4F

0 از 0
 پمپ کف کش مدل آبراه AP-68.4F

6,950,000 تومان

توان:

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 70 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-60.4

0 از 0
 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-60.4

7,040,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-50.6

0 از 0
 پمپ کف کش مدل آبراه AP-50.6

7,100,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه APD-40.6

0 از 0
 پمپ کف کش مدل آبراه APD-40.6

7,150,000 تومان

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه APD-22.9

0 از 0
 پمپ کف کش مدل آبراه APD-22.9

7,150,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-13.6

0 از 0
 پمپ کف کش فلوتر دار مدل آبراه APD-13.6

7,150,000 تومان

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

مشخصات کامل

معرفی برند آبراه

برند آبراه پمپ از تولید کنندگان با کیفیت می باشد که در زمینه پمپ آب کفکش به فعالیت می پردازد.

021-22683706 بالا