بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

دریل و پیچ گوشتی شارژی

پیچ گوشتی شارژی مشتی رونیکس مدل 8500 پیچ گوشتی شارژی مشتی رونیکس مدل 8500

1,700,000 تومان

توان: 3.6 ولت

کیف حمل و نقل: دارد

گشتاور: 3 نیوتن

منبع تغذیه: باتری

مشخصات کامل
دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8012C دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8012C

1,978,000 تومان

توان: 12 ولت

سیستم گردش: دارد

گشتاور: 21 نیوتن

منبع تغذیه: باتری

مشخصات کامل
دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8012 دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8012

2,638,000 تومان

توان: 12 وات

کیف حمل و نقل: دارد

سیستم گردش: دارد

گشتاور: 21 نیوتن

مشخصات کامل
دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8612 دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8612

4,398,000 تومان

توان: 12 ولت

کیف حمل و نقل: دارد

سیستم گردش: دارد

گشتاور: 25 نیوتن

مشخصات کامل
پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GDR 120-LI کد 06019F0001 پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GDR 120-LI کد 06019F0001

11,000,000 تومان

%16

9,240,000 تومان

کیف حمل و نقل: دارد

گشتاور: 100 نیوتن

منبع تغذیه: باتری

مشخصات کامل
دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8618 دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8618

استعلام موجودی

توان: 18 ولت

کیف حمل و نقل: دارد

سیستم گردش: چپ گرد , راست گرد

گشتاور: 35 نیوتن

مشخصات کامل
دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8905k دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8905k

استعلام موجودی

توان: 20 وات

کیف حمل و نقل: دارد

سیستم گردش: دارد

گشتاور: 55 نیوتن

مشخصات کامل
دریل پیچ گوشتی برقی کرون مدل CT12001  دریل پیچ گوشتی برقی کرون مدل CT12001

استعلام موجودی

توان: 710 وات

سیستم گردش: چپ گرد , راست گرد

منبع تغذیه: برق

مشخصات کامل
دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8014 دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8014

استعلام موجودی

توان: 14.4 وات

کیف حمل و نقل: دارد

سیستم گردش: دارد

گشتاور: 26 نیوتن

مشخصات کامل
دریل شارژی 18 ولت کرون مدل CT21056L دریل شارژی 18 ولت کرون مدل CT21056L

استعلام موجودی

کیف حمل و نقل: دارد

سیستم گردش: چپ گرد , راست گرد

گشتاور: 45 نیوتن , 35 نیوتن

مشخصات کامل
دریل پیچ گوشتی بوش مدل GSR14.4-2-LI کد 06019A4400 دریل پیچ گوشتی بوش مدل GSR14.4-2-LI کد 06019A4400

استعلام موجودی

توان: 1250w

کیف حمل و نقل: دارد

سیستم گردش: چپ گرد , راست گرد

گشتاور: 100 نیوتن

مشخصات کامل
دریل پیچ گوشتی بوش مدل GSR 1800 LI+ACC کد 06019A8306 دریل پیچ گوشتی بوش مدل GSR 1800 LI+ACC کد 06019A8306

استعلام موجودی

توان: 1300w

کیف حمل و نقل: ندارد

سیستم گردش: چپ گرد , راست گرد

گشتاور: 100 نیوتن

مشخصات کامل
پیچ گوشتی شارژی دو دور رونیکس مدل 8214 پیچ گوشتی شارژی دو دور رونیکس مدل 8214

استعلام موجودی

توان: 14.4 وات

کیف حمل و نقل: دارد

سیستم گردش: دارد

منبع تغذیه: باتری

مشخصات کامل
پیچ گوشتی شارژی دو دور رونیکس مدل 8218 پیچ گوشتی شارژی دو دور رونیکس مدل 8218

استعلام موجودی

توان: 18 ولت

کیف حمل و نقل: دارد

سیستم گردش: دارد

منبع تغذیه: باتری

مشخصات کامل
پیچ گوشتی شارژی تاشو رونیکس مدل 8530 پیچ گوشتی شارژی تاشو رونیکس مدل 8530

استعلام موجودی

توان: 3.6 ولت

کیف حمل و نقل: دارد

گشتاور: 5 نیوتن

منبع تغذیه: باتری

مشخصات کامل
دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8512S دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8512S

استعلام موجودی

توان: 12 ولت

کیف حمل و نقل: دارد

سیستم گردش: دارد

منبع تغذیه: باتری

مشخصات کامل
دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8900k دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8900k

استعلام موجودی

توان: 20 ولت

کیف حمل و نقل: دارد

سیستم گردش: دارد

گشتاور: 45 نیوتن

مشخصات کامل
پیچ گوشتی شارژی جعبه فلزی کرون مدل CT22024 پیچ گوشتی شارژی جعبه فلزی کرون مدل CT22024

استعلام موجودی

کیف حمل و نقل: دارد

سیستم گردش: چپ گرد , راست گرد

گشتاور: 3.5 نیوتن

مشخصات کامل
دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8018 دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8018

استعلام موجودی

توان: 18 ولت

کیف حمل و نقل: دارد

سیستم گردش: دارد

گشتاور: 30 نیوتن

مشخصات کامل
پیچ گوشتی شارژی تاشو رونیکس مدل 8536 پیچ گوشتی شارژی تاشو رونیکس مدل 8536

استعلام موجودی

توان: 3.6 ولت

کیف حمل و نقل: دارد

گشتاور: 3 نیوتن

منبع تغذیه: باتری

مشخصات کامل
پیچ گوشتی شارژی بوش مدل PSR Select کد 0603977000 پیچ گوشتی شارژی بوش مدل PSR Select کد 0603977000

استعلام موجودی

توان: 210w

کیف حمل و نقل: ندارد

سیستم گردش: چپ گرد , راست گرد

گشتاور: 100 نیوتن

مشخصات کامل
پیچ گوشتی شارژی دو دور رونیکس مدل 8212 پیچ گوشتی شارژی دو دور رونیکس مدل 8212

استعلام موجودی

توان: 12 ولت

کیف حمل و نقل: دارد

سیستم گردش: دارد

منبع تغذیه: باتری

مشخصات کامل
پیچ گوشتی شارژی تاشو رونیکس مدل 8525 پیچ گوشتی شارژی تاشو رونیکس مدل 8525

استعلام موجودی

توان: 12 ولت

کیف حمل و نقل: دارد

سیستم گردش: دارد

گشتاور: 30 نیوتن

مشخصات کامل
دریل پیچ گوشتی برقی کرون مدل CT10113 دریل پیچ گوشتی برقی کرون مدل CT10113

استعلام موجودی

توان: 280 وات

سیستم گردش: چپ گرد , راست گرد

گشتاور: 22 نیوتن , 0.8 نیوتن

منبع تغذیه: برق

مشخصات کامل
پیچ گوشتی شارژی کرون مدل CT22023 پیچ گوشتی شارژی کرون مدل CT22023

استعلام موجودی

کیف حمل و نقل: دارد

سیستم گردش: چپ گرد , راست گرد

گشتاور: 3 نیوتن

مشخصات کامل
پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSR 12V-15 P کد 601868107 پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSR 12V-15 P کد 601868107

استعلام موجودی

توان: 1300w

کیف حمل و نقل: ندارد

سیستم گردش: چپ گرد , راست گرد

گشتاور: 100 نیوتن

مشخصات کامل
پیچ گوشتی شارژی تاشو رونیکس مدل 8505 پیچ گوشتی شارژی تاشو رونیکس مدل 8505

استعلام موجودی

توان: 3.6 ولت

کیف حمل و نقل: دارد

گشتاور: 3 نیوتن

منبع تغذیه: باتری

مشخصات کامل
دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8512 دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8512

استعلام موجودی

توان: 12 ولت

کیف حمل و نقل: دارد

سیستم گردش: دارد

گشتاور: 30 نیوتن

مشخصات کامل
دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8510 دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8510

استعلام موجودی

توان: 12 ولت

کیف حمل و نقل: دارد

سیستم گردش: دارد

منبع تغذیه: باتری

مشخصات کامل
دریل پیچ گوشتی برقی رونیکس مدل 2513 دریل پیچ گوشتی برقی رونیکس مدل 2513

2,598,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 280 وات

کیف حمل و نقل: ندارد

سیستم گردش: دارد

گشتاور: 30 نیوتن

مشخصات کامل
دریل پیچ گوشتی برقی رونیکس مدل 2513T دریل پیچ گوشتی برقی رونیکس مدل 2513T

2,798,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 280 وات

کیف حمل و نقل: ندارد

سیستم گردش: دارد

گشتاور: 30 نیوتن

مشخصات کامل
دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8812 دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8812

3,998,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 12 ولت

کیف حمل و نقل: دارد

گشتاور: 30 نیوتن

منبع تغذیه: باتری

مشخصات کامل
دريل پیچ گوشتی شارژی بوش 12ولت مدل GSR 12V-30 کد 06019G9000 دريل پیچ گوشتی شارژی بوش 12ولت مدل GSR 12V-30 کد 06019G9000

4,250,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 12 وات

کیف حمل و نقل: دارد

سیستم گردش: دارد

گشتاور: 30 نیوتن

مشخصات کامل
دریل شارژی 12 ولت CT21053 کرون دریل شارژی 12 ولت CT21053 کرون

4,300,000 تومان

استعلام موجودی

کیف حمل و نقل: دارد

سیستم گردش: چپ گرد , راست گرد

منبع تغذیه: باتری

مشخصات کامل
دریل شارژی 14/4 ولت کرون مدل CT21055L دریل شارژی 14/4 ولت کرون مدل CT21055L

4,700,000 تومان

استعلام موجودی

کیف حمل و نقل: دارد

سیستم گردش: چپ گرد , راست گرد

گشتاور: 30 نیوتن

مشخصات کامل
دریل پیچ گوشتی برقی رونیکس مدل 2506 دریل پیچ گوشتی برقی رونیکس مدل 2506

4,798,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 600 وات

کیف حمل و نقل: دارد

سیستم گردش: دارد

گشتاور: 23 نیوتن

مشخصات کامل
1 2 ... »

هنگام خرید پیچ ​​گوشتی شارژی چه نکاتی را باید در نظر گرفت

  حتما برای شما هم شرایطی پیش آمده است که نیاز به سوراخ کردن و یا بستن پیچ در شرایطی که برق در دسترس نیست و تمایلی به استفاده از پیچگوشتی دستی ندارید , و شاید از طولانی بودن سیم برق و یا پیچیدگی محل کار نا رازی هستید .
این همان موقعیتیست که شما نیاز به یک دریل شارژی با قدرت را بیش از هر زمان دیگری احساس خواهید کرد . 

  حالا در چنینین شرایطی چه نکاتی در هنگام خرید پیچ گوشتی شارژی  مهم است ؟

اولین نکته ومهمترین آنها این نکته است که میزان زمان و مقدار کاری که ما با پیچ گوشتی و یا دریل شارژی خود داریم تا بدون نیاز به برق کار خود را به اتمام برسانیم چقدر است ؟
 

  •   برای توجه به زمان استفاده دریل شارژی باید به پارامتر آمپر ساعت باتری دستگاهی که میخواهید خرید کنید توجه کنید , هر مقدار آمپر ساعت (Ah) بیشتر باشد مدت زمان نگهداری شارژ دریل یا پیچگوشتی شارژی شما بیشتر است .
  •   برای توجه به قدرت مورد نیاز پیچ گوشتی شارژی خود به پارامتر ولتاژ وترک دستگاه خود توجه ویژه ای داشته باشید , هرچه ولتاژ و ترک دریل شارژی شما بالاتر باشد از قدرت و توان بالاتری برخوردار هستید . 
  •  از امکانات کارامدی که دریل های شارژی دارند میتوان از قابلیت ضربه ای بودن یا به اصطلاح ( چکشی ) نام برد که به شما در زمان سوراخکاری در دیوار یا سنگ کمک موثری میکند.
  •  داشتن چراغ ال ای دی ( LED )به شما در مکانهای تاریک و نقاط کور کمک جدی خواهد کرد .

 در هنگام خرید پیچگوشتی و دریل شارژی به وزن دریل توجه ویژه ای داشته باشید , در پروژه های طولانی وزن زیاد دستگاه شما را کلافه و خسته خواهد کرد .

      جنس باتری های دریل و پیچ گوشتی های شارژی تا به امروز لیتیومی بوده است که هم وزن کمی دارند و هم ظرفیت بالاتری به نسبت مدلهای استفاده شده تا به امروز را دارد.

 

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا