0
ورود به پنل کاربری

پمپ آب طبقاتی

پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECHM 2-50

0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECHM 2-50

5,435,000 تومان

5,108,900 تومان %6 تخفیف

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECHM 4-40

0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECHM 4-40

5,463,000 تومان

5,135,220 تومان %6 تخفیف

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 38 متر

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECH 15-30

0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECH 15-30

10,595,000 تومان

9,959,300 تومان %6 تخفیف

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 42.1 متر

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECH 20-40

0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECH 20-40

12,241,000 تومان

11,506,540 تومان %6 تخفیف

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 56.6 متر

مشخصات کامل

پمپ سانتریفیوژ طبقاتی عمودی Stream SMS2-22

0 از 0
پمپ سانتریفیوژ طبقاتی عمودی Stream SMS2-22

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 190 متر

مشخصات کامل

پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS2-13

0 از 0
پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS2-13

6,332,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل

پمپ سانتریفیوژ طبقاتی عمودی Stream SMS 2-15

0 از 0
پمپ سانتریفیوژ طبقاتی عمودی Stream SMS 2-15

6,711,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 105 متر

مشخصات کامل

پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS4-16

0 از 0
پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS4-16

7,098,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 134 متر

مشخصات کامل

پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS2-18

0 از 0
پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS2-18

7,507,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 143 متر

مشخصات کامل

پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS2-22

0 از 0
پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS2-22

8,123,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 173 متر

مشخصات کامل

پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS4-19

0 از 0
پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS4-19

8,566,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 186 متر

مشخصات کامل

پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS4-22

0 از 0
پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS4-22

9,130,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 216 متر

مشخصات کامل

پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS20-14

0 از 0
پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS20-14

46,867,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 161 متر

مشخصات کامل

پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS20-17

0 از 0
پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS20-17

53,816,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 24 اسب -17.8kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 202 متر

مشخصات کامل

پمپ سانتریفیوژ طبقاتی عمودی Stream SMS32-10

0 از 0
پمپ سانتریفیوژ طبقاتی عمودی Stream SMS32-10

79,299,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 24 اسب -17.8kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 179 متر

مشخصات کامل

پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS32-11

0 از 0
پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS32-11

86,605,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 30 اسب_22kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 197 متر

مشخصات کامل

پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS32-12

0 از 0
پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS32-12

88,922,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 30 اسب_22kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 214 متر

مشخصات کامل

پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS32-14

0 از 0
پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS32-14

97,832,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 40 اسب _ 30kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 250 متر

مشخصات کامل

پمپ آب عمودی طبقاتی ابارا EVM 3-22 F5/2.2

0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی ابارا EVM 3-22 F5/2.2

استعلام موجودی

توان:

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 205 متر

مشخصات کامل

پمپ آب عمودی طبقاتی ابارا EVM 50-19 F5/4.5

0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی ابارا EVM 50-19 F5/4.5

استعلام موجودی

توان:

برق:

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری 3SV09F11T

0 از 0
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 3SV09F11T

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm , 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 68 متر

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری 10SV15F55T

0 از 0
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 10SV15F55T

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب_ 5.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 180 متر

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری 10SV20F75T

0 از 0
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 10SV20F75T

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 240 متر

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری 15SV04F40T

0 از 0
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 15SV04F40T

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 58.4 متر

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری 15SV05F40T

0 از 0
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 15SV05F40T

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 72 متر

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری 15SV06F55T

0 از 0
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 15SV06F55T

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب_ 5.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری 15SV07F55T

0 از 0
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 15SV07F55T

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب_ 5.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 103 متر

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری 15SV08F75T

0 از 0
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 15SV08F75T

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 120 متر

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری 15SV09F75T

0 از 0
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 15SV09F75T

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 135 متر

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری 15SV11F110T

0 از 0
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 15SV11F110T

استعلام موجودی

توان: 15 اسب_11kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 165 متر

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری 15SV13F110T

0 از 0
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 15SV13F110T

استعلام موجودی

توان: 15 اسب_11kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 195 متر

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری 15SV15F150T

0 از 0
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 15SV15F150T

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 222 متر

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری 33SV3G75T

0 از 0
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 33SV3G75T

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm , 2.1/2 اینچ_63mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 71.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری 33SV2G55T

0 از 0
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 33SV2G55T

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب_ 5.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm , 2.1/2 اینچ_63mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 47.8 متر

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری 33SV8N220T

0 از 0
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 33SV8N220T

استعلام موجودی

توان: 30 اسب_22kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm , 2.1/2 اینچ_63mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 194.1 متر

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری 33SV10/2AG220T

0 از 0
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 33SV10/2AG220T

استعلام موجودی

توان: 30 اسب_22kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm , 2.1/2 اینچ_63mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 226.4 متر

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی یکی از محبوب ترین انواع پمپ ها در سال های اخیر بوده است. توانایی آنها در ارائه دامنه انعطاف پذیر دبی و هد به مهندسان، همراه با درجه بالای بهره وری انرژی، آنها را به گزینه ای مناسب برای بسیاری از کاربردها تبدیل کرده است. اما آیا پمپ آب برای شما مفید است؟

پمپ آب طبقاتی چه نوع پمپی است؟

پمپ طبقاتی دارای چندین طبقه (محفظه سیال) است که به صورت سری به هم متصل می شوند. مایعات با فشار مکش وارد محفظه اول می شود و با مقداری فشار بالا از آن خارج می شود. با خروج از طبقه اول، مایع وارد مرحله (طبقه) دوم می شود که فشار بیشتر افزایش می یابد.

هرچه تعداد طبقات پمپ بیشتر باشد، فشار تخلیه نهایی نیز بیشتر می شود. این پمپ ها توانایی منحصر به فرد در ایجاد فشارهای بالاتر را با افزودن هر مرحله دارند، اما دامنه جریان برای دور در دقیقه ثابت باقی می ماند.

انواع پمپ آب طبقاتی

چند نوع مختلف پمپ طبقاتی وجود دارد.

 • پمپ آب افقی طبقاتی
 • پمپ آب عمودی طبقاتی

پمپ آب افقی طبقاتی

این نوع پمپ آب طبقاتی دارای یک پوشش تقسیم شده با اجزای بین مدولار است. مونتاژ چرخان بین محفظه های یاتاقان نگه داشته می شود و باعث می شود مجموعه برای فشارهای بالا تعادل بیشتری داشته باشد. آنها معمولاً از دبی بالاتر پمپ آب عمودی طبقاتی (به استثنای پمپ های توربین عمودی) استفاده می کنند.

پمپ آب افقی طبقاتی

پیکربندی افقی پمپ آب طبقاتی بهتر است در برنامه هایی مانند این اعمال شود:

 • اسمز معکوس
 • خوراک دیگ بخار
 • دوش
 • اسپری یا افشانه
 • تولید همزمان
 • تقویت فشار
 • پاک کننده فشار قوی
 • برف سازی
 • میعانات
 • آبگیری معدن

با این حال، این نوع پمپ آب طبقاتی بسیار پر مصرف است. برای کار بر روی این پمپ ها و اطمینان از اینکه به درستی کنار هم قرار می گیرند، یک مجموعه مهارت بالا لازم است. بسته به درجه مشخصات مورد نیاز و مصالح ساختمانی نیز، می توانند از قبل بسیار پرهزینه باشند.

پمپ آب عمودی طبقاتی

پمپ آب طبقاتی عمودی دارای یک شافت عمودی هستند، جایی که یکی از طبقات بالای طبقه دیگر قرار می گیرند.

 

پمپ آب عمودی طبقاتی

 

روزنه این پمپ ها بسیار کوچک است، بنابراین بهتر است از آب تمیز در این پمپ ها استفاده کنید تا بهترین عملکرد را داشته باشد. موارد استفاده از این نوع پمپ آب طبقاتی عمودی شامل:

 • سیستم های فشار قوی دوش
 • آب خوراک دیگ بخار
 • خوراک Desuperheater

پمپ آب طبقاتی عمودی برای مناطقی که فضای اضافی برای نگهداری آن وجود ندارد، بسیار مناسب هستند. توانایی آن در ارائه فشار خروجی بالا با یک بدنه تک پمپ و موتور ترکیبی نیز یک امتیاز مثبت است. لازم به یادآوری است که این نوع پمپ آب ها نمی توانند مواد جامد قابل توجهی را تحمل کنند و همچنین در برابر چنین شرایطی آسیب پذیر است. پمپ آب طبقاتی مزایای کلیدی بسیاری را فراهم می کنند، از صرفه جویی در انرژی تا توانایی کار در طیف گسترده ای از جریان یا هد.

مزایای پمپ آب طبقاتی چیست؟

پمپ های طبقاتی از پروانه های متعدد به اضافه مراحل عنصر پراکنده برای توسعه هد بالاتر از طریق اضافه شدن سری طبقه ای به طبقه دیگر استفاده می کنند. انواع پمپ های طبقاتی شامل انواع تحمل بین دو نوع است که از تقسیم محوری BB3 و تقسیم شعاعی BB4 و BB5 تشکیل شده است.

این پمپ ها معمولاً در کاربردهای تغذیه دیگ بخار، اسمز معکوس و سایر کاربردهای فشار بالا و دما استفاده می شوند. پمپ آب طبقاتی پروانه معلق مانند OH7j ، OH1j و OH13j در کاربردهای دبی پایین و فشار بالا و کنترل بار شعاعی هیدرولیک از طریق استفاده از پخش کننده ها مفید هستند.

پمپ آب طبقاتی عمودی و افقی رفتاری مشابه پمپ های تک طبقه ای دارند که به صورت سری کار می کنند. این مسئله باید در هنگام طراحی سیستم پمپاژ که نیاز به هد بالاتر دارد، مورد توجه قرار می گیرد.

پمپ آب طبقاتی ممکن است برای کاهش صدا مفید باشند. برای ایجاد پمپی با همان قدرت، افزایش تعداد طبقات باعث کاهش سطح صدا در مقایسه با پمپ های تک طبقه ای می شود. مقایسه این دو مدل پمپ ها از نظر میزان صدا را در تصویر مشاهده خواهید کرد.

پمپ آب طبقاتی ممکن است برای کاهش صدا مفید باشند.

 

021-22683706 بالا