0
ورود به پنل کاربری

پمپ آب طبقاتی

پمپ سانترفیوژ راد 40 متری مدل 2PS04

پمپ سانترفیوژ راد 40 متری مدل 2PS04

2,300,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل

پمپ سانترفیوژ راد 32 متری مدل 9SS03

پمپ سانترفیوژ راد 32 متری مدل 9SS03

3,300,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

مشخصات کامل

پمپ سانترفیوژ راد 40 متری مدل 3SS04

پمپ سانترفیوژ راد 40 متری مدل 3SS04

3,960,000 تومان

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 42 متر

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECHm 4-30

پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECHm 4-30

4,536,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 28 متر

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECHm 2-40

پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECHm 2-40

5,143,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 35.0 متر

مشخصات کامل

پمپ سانترفیوژ راد 42 متری مدل 9SS04

پمپ سانترفیوژ راد 42 متری مدل 9SS04

5,160,000 تومان

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 42

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECHM 2-50

پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECHM 2-50

5,435,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECHM 4-40

پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECHM 4-40

5,463,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 38 متر

مشخصات کامل

پمپ آب عمودی طبقاتی لئو EVP 4-6

پمپ آب عمودی طبقاتی لئو EVP 4-6

5,496,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 74 متر

مشخصات کامل

پمپ آب عمودی طبقاتی لئو EVP 2-8

پمپ آب عمودی طبقاتی لئو EVP 2-8

5,716,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 94 متر

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECHM 4-50

پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECHM 4-50

6,006,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 048

مشخصات کامل

پمپ آب عمودی طبقاتی لئو EVP 4-8

پمپ آب عمودی طبقاتی لئو EVP 4-8

6,084,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 98 متر

مشخصات کامل

پمپ آب عمودی طبقاتی لئو EVP 6-6

پمپ آب عمودی طبقاتی لئو EVP 6-6

6,227,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 58 متر

مشخصات کامل

پمپ آب عمودی طبقاتی لئو EVP 6H-5

پمپ آب عمودی طبقاتی لئو EVP 6H-5

6,245,000 تومان

توان: 2.5 اسب_ 1.8kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 64 متر

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECH 4-60

پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECH 4-60

6,276,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 58 متر

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECHm 4-60

پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECHm 4-60

6,360,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 58 متر

مشخصات کامل

پمپ آب عمودی طبقاتی لئو EVP 6H-6

پمپ آب عمودی طبقاتی لئو EVP 6H-6

6,485,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 76 متر

مشخصات کامل

پمپ سانترفیوژ راد 54 متری مدل 5SS05

پمپ سانترفیوژ راد 54 متری مدل 5SS05

6,600,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 54 متری

مشخصات کامل

پمپ سانترفیوژ راد 66 متری مدل 10SS06

پمپ سانترفیوژ راد 66 متری مدل 10SS06

7,500,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 66 متر

مشخصات کامل

پمپ سانترفیوژ راد 54 متری مدل A9SS05

پمپ سانترفیوژ راد 54 متری مدل A9SS05

7,700,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 54متر

مشخصات کامل

پمپ سانترفیوژ راد 56 متری مدل 10SS05

پمپ سانترفیوژ راد 56 متری مدل 10SS05

7,800,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 56 متر

مشخصات کامل

پمپ سانترفیوژ راد 56 متری مدل 9SS05

پمپ سانترفیوژ راد 56 متری مدل 9SS05

7,800,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 56 متر

مشخصات کامل

پمپ سانترفیوژ راد 64 متری مدل 5SS06

پمپ سانترفیوژ راد 64 متری مدل 5SS06

7,800,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 64 متر

مشخصات کامل

پمپ آب عمودی طبقاتی لئو EVP 6-7

پمپ آب عمودی طبقاتی لئو EVP 6-7

8,152,000 تومان

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 68 متر

مشخصات کامل

پمپ آب عمودی طبقاتی لئو EVP 6-8

پمپ آب عمودی طبقاتی لئو EVP 6-8

8,355,000 تومان

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 78 متر

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-90/4

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-90/4

8,673,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40.8 متر

مشخصات کامل

پمپ آب عمودی طبقاتی لئو EVP 10H-3

پمپ آب عمودی طبقاتی لئو EVP 10H-3

8,926,000 تومان

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 56 متر

مشخصات کامل

پمپ آب عمودی طبقاتی لئو LVR 2-5

پمپ آب عمودی طبقاتی لئو LVR 2-5

8,936,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

مشخصات کامل

پمپ آب عمودی طبقاتی لئو EVP 6H-8

پمپ آب عمودی طبقاتی لئو EVP 6H-8

8,975,000 تومان

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 103 متر

مشخصات کامل

پمپ سانترفیوژ راد 56 متری مدل A10SS05

پمپ سانترفیوژ راد 56 متری مدل A10SS05

9,100,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 56 متر

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECH 10-40

پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECH 10-40

9,103,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 146 متر

مشخصات کامل

پمپ آب عمودی طبقاتی لئو EVP 10H-4

پمپ آب عمودی طبقاتی لئو EVP 10H-4

9,665,000 تومان

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 75 متر

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECH 10-50

پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECH 10-50

10,195,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50.0 متر

مشخصات کامل

پمپ آب عمودی طبقاتی لئو EVP 6H-10

پمپ آب عمودی طبقاتی لئو EVP 6H-10

10,290,000 تومان

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 130 متر

مشخصات کامل

پمپ آب عمودی طبقاتی لئو LVR 2-6

پمپ آب عمودی طبقاتی لئو LVR 2-6

10,483,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 53 متر

مشخصات کامل

پمپ سانترفیوژ راد 66 متری مدل A10SS06

پمپ سانترفیوژ راد 66 متری مدل A10SS06

10,500,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 66متر

مشخصات کامل

راهنمایی انتخاب و خرید بهترین پمپ آب طبقاتی

برای خرید پمپ آب طبقاتی، متناسب با نیاز مصرفی شما، استفاده از یک مشاوره تخصصی خرید روش بسیار کارآمدی محسوب می شود. کارشناسان فروش ویدفکتور با ارائه اطلاعات فنی محصولات و بررسی کامل نیازمندی های اصلی شما برای استفاده از انواع پمپ آب مورد نظرتان، همواره راهنما و پاسخگوی شما برای رسیدن به یک انتخاب خوب خواهند بود. قیمت پمپ آب طبقاتی در فروشگاه اینترنتی ویدفکتور برای خریداران این محصول قابل رویت و مقایسه است تا ضمن مشاهده محصولات بهترین برندهای پمپ آب طبقاتی، در انتخاب صحیح آن نیز موفق عمل کنند. در ادامه این متن، توضیحات لازم برای بررسی و خرید انواع پمپ آب طبقاتی مورد نیاز شما تشریح شده است.

پمپ آب طبقاتی چیست؟

نوع طبقاتی پمپ آب؛ یکی از محبوب ترین انواع پمپ آب در سال های اخیر بوده است. توانایی این نوع پمپ ها در ارائه دامنه انعطاف پذیر دبی و هد، همراه با درجه بالای بهره وری انرژی، آنها را به گزینه ای مناسب برای بسیاری از انواع کاربری ها تبدیل کرده است. فرآیند ورود سیال به طبقه بعدی پمپ که با فشار حاصل از خروجی مرحله قبلی همراه است، در نهایت فشار مضاعفی را در سیال ایجاد می‌کند که قدرت انتقال مایعات در این نوع پمپ را افزایش می‌دهد. بنابراین یک پمپ آب طبقاتی با هدف افزایش فشار آب در زمینه‌های کشاورزی، ساختمانی و صنعتی به کار گرفته می‌شود.

تصویر چند نوع پمپ آب طبقاتی عمودی با توان های مختلف

پمپ آب طبقاتی چه نوع پمپی است؟

پمپ طبقاتی دارای چندین طبقه (محفظه سیال) است که به صورت سری به هم متصل می شوند. مایعات با فشار مکش وارد محفظه اول می شوند و با مقداری فشار بالا از آن خارج می شوند. با خروج از طبقه اول، مایع وارد مرحله (طبقه) دوم می شود که موجب افزایش بیشتر فشار می شود.

هرچه تعداد طبقات پمپ بیشتر باشد، فشار تخلیه نهایی نیز بیشتر می شود. این پمپ ها توانایی منحصر به فردی در ایجاد فشارهای بیشتر با افزودن هر مرحله دارند، اما دامنه جریان برای دور در دقیقه ثابت باقی می ماند.

انواع پمپ آب طبقاتی

 • پمپ آب افقی طبقاتی: این نوع پمپ آب طبقاتی دارای یک پوشش تقسیم شده با اجزای بین مدولار است. مونتاژ چرخان بین محفظه های یاتاقان نگه داشته شده و باعث می شود مجموعه برای فشارهای بالا تعادل بیشتری داشته باشد. پمپ آب طبقاتی افقی معمولاً از دبی بالاتری به نسبت پمپ آب عمودی طبقاتی (به استثنای پمپ های توربین عمودی) استفاده می کنند. پیکربندی افقی پمپ آب طبقاتی بهتر است در امور فنی زیر اعمال شود:

  • اسمز معکوس
  • خوراک دیگ بخار
  • دوش
  • اسپری یا افشانه
  • تولید همزمان
  • تقویت فشار
  • پاک کننده فشار قوی
  • برف سازی
  • میعانات
  • آبگیری معدن

با این حال، این نوع پمپ آب طبقاتی بسیار پر مصرف است. برای کار بر روی این پمپ ها و اطمینان از اینکه به درستی کنار هم قرار می گیرند، یک مجموعه با مهارت فنی بالا لازم است. بسته به درجه مشخصات مورد نیاز و مصالح ساختمانی نیز، می توانند پرهزینه باشند.

 • پمپ آب عمودی طبقاتی: پمپ آب طبقاتی عمودی دارای یک شافت عمودی هستند، جایی که یکی از طبقات بالای طبقه دیگر قرار می گیرند. روزنه این پمپ ها بسیار کوچک است، بنابراین بهتر است از آب تمیز در این پمپ ها استفاده شود تا بهترین عملکرد را داشته باشد. موارد استفاده از پمپ آب طبقاتی عمودی شامل موارد زیر است:

  • سیستم های فشار قوی دوش
  • آب خوراک دیگ بخار
  • خوراک Desuperheater

هچنین پمپ آب طبقاتی عمودی برای مناطقی که فضای اضافی برای نگهداری آن وجود ندارد، بسیار مناسب هستند. توانایی آن در ارائه فشار خروجی بالا با یک بدنه تک پمپ و موتور ترکیبی نیز یک امتیاز مثبت است. لازم به یادآوری است که این نوع پمپ آب ها نمی توانند مواد جامد قابل توجهی را تحمل کنند و  در برابر چنین شرایطی آسیب پذیر هستند. پمپ آب طبقاتی مزایای قابل توجه بسیاری را فراهم می کنند، از صرفه جویی در انرژی تا توانایی کار در طیف گسترده ای از جریان یا هد.

تصویری از یک پمپ ا طبقاتی افقی

مزایای پمپ آب طبقاتی چیست؟

پمپ های طبقاتی از پروانه های متعدد به اضافه مراحل عنصر پراکنده برای توسعه هد بالاتر از طریق اضافه شدن سری طبقه ای به طبقه دیگر استفاده می کنند. انواع پمپ های طبقاتی شامل انواع تحمل بین دو نوع است که از تقسیم محوری BB3 و تقسیم شعاعی BB4 و BB5 تشکیل شده است.

این پمپ ها معمولاً در کاربردهای تغذیه دیگ بخار، اسمز معکوس و سایر کاربردهای فشار و دمای بالا استفاده می شوند. پمپ آب طبقاتی پروانه معلق مانند OH7j ، OH1j و OH13j در کاربردهای دبی پایین و فشار بالا و کنترل بار شعاعی هیدرولیک از طریق استفاده از پخش کننده ها مفید هستند.

پمپ آب طبقاتی عمودی و افقی رفتاری مشابه با پمپ های تک طبقه ای دارند که به صورت سری کار می کنند. این مسئله باید در هنگام طراحی سیستم پمپاژ که نیاز به هد بالاتر وجود دارد، مورد توجه قرار می گیرد.

پمپ آب طبقاتی ممکن است برای کاهش صدا مفید باشند. برای ایجاد پمپی با همان قدرت، افزایش تعداد طبقات باعث کاهش سطح صدا در مقایسه با پمپ های تک طبقه ای می شود. مقایسه این دو مدل پمپ ها از نظر میزان صدا را در تصویر زیر مشاهده خواهید کرد.

جدول مقایسه پمپ آب طبقاتی عمودی و افقی

خرید پمپ آب طبقاتی

برای دریافت راهنمایی خرید پمپ آب طبقاتی، حتما از کارشناسان فروش ویدفکتور درخواست مشاوره رایگان خرید داشته باشید. انتخاب صحیح پمپ مورد نیاز شما با بررسی نیاز مصرفی و قیمت پمپ طبقاتی مدنظر شما پس از ارائه مشاوره خرید توسط کارشناس فروش ما به سادگی میسر خواهد شد.

پمپ چند مرحله ای یا چند طبقه چیست؟
در این نوع پمپ، چند محفظه سیال بصورت چند طبقه بشکل سری به هم متصل شده اند و هنگامی که مایعات با فشار وارد طبقه اول می شوند با فشار بالاتری آزان خارج شده و وارد طبقه بعدی می شوند و بدین ترتیب فشار خروجی آب افزایش می یابد.
فرق بین پمپ طبقاتی افقی و عمودی چیست؟
پمپ طبقاتی افقی دبی بالاتری نسبت به نوع عمودی استفاده می کند و پر مصرف تر نیز هست و در مقابل پمپ آب طبقاتی عمودی فقط برای مایعات تمیز و کم غلظت تر مناسب است.
021-22683706 تماس
تماس
بالا