0
ورود به پنل کاربری

پمپ آب طبقاتی

پمپ سانتریفیوژ طبقاتی عمودی Stream SMS2-22

0 از 0
پمپ سانتریفیوژ طبقاتی عمودی Stream SMS2-22
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پمپ آب طبقاتی افقی پنتاکس U3-90/4

0 از 0
پمپ آب طبقاتی افقی پنتاکس U3-90/4
مشاهده جزئیات

5,625,000تومان

استعلام موجودی

پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS2-13

0 از 0
پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS2-13
مشاهده جزئیات

6,332,000تومان

استعلام موجودی

پمپ سانتریفیوژ طبقاتی عمودی Stream SMS 2-15

0 از 0
پمپ سانتریفیوژ طبقاتی عمودی Stream SMS 2-15
مشاهده جزئیات

6,711,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-70/3

0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-70/3
مشاهده جزئیات

6,801,000تومان

استعلام موجودی

پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS4-16

0 از 0
پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS4-16
مشاهده جزئیات

7,098,000تومان

استعلام موجودی

پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS2-18

0 از 0
پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS2-18
مشاهده جزئیات

7,507,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-90/4

0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-90/4
مشاهده جزئیات

7,744,000تومان

استعلام موجودی

پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS2-22

0 از 0
پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS2-22
مشاهده جزئیات

8,123,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U7S-120/3T

0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U7S-120/3T
مشاهده جزئیات

8,248,000تومان

استعلام موجودی

پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS4-19

0 از 0
پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS4-19
مشاهده جزئیات

8,566,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-100/5

0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-100/5
مشاهده جزئیات

8,965,000تومان

استعلام موجودی

پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS4-22

0 از 0
پمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی Stream SMS4-22
مشاهده جزئیات

9,130,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U9-200/4T

0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U9-200/4T
مشاهده جزئیات

9,236,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-250/5T

0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-250/5T
مشاهده جزئیات

9,354,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-150/5T

0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-150/5T
مشاهده جزئیات

9,401,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-180/6T

0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-180/6T
مشاهده جزئیات

9,438,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-150/5

0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-150/5
مشاهده جزئیات

9,615,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-180/6

0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-180/6
مشاهده جزئیات

9,811,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U9-250/5T

0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U9-250/5T
مشاهده جزئیات

9,961,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-250/5

0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-250/5
مشاهده جزئیات

10,009,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U7S-120/3

0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U7S-120/3
مشاهده جزئیات

10,050,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-300/6T

0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-300/6T
مشاهده جزئیات

10,059,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-120/6

0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-120/6
مشاهده جزئیات

10,188,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-200/7T

0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-200/7T
مشاهده جزئیات

10,615,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U9V-200/4T

0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U9V-200/4T
مشاهده جزئیات

10,920,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-200/7

0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5-200/7
مشاهده جزئیات

11,025,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-250/8T

0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-250/8T
مشاهده جزئیات

12,669,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U9S-200/4T

0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U9S-200/4T
مشاهده جزئیات

12,806,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-300/6

0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-300/6
مشاهده جزئیات

12,901,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-280/9T

0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-280/9T
مشاهده جزئیات

12,963,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-280/9T

0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5SV-280/9T
مشاهده جزئیات

12,963,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U18S-180/2T

0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U18S-180/2T
مشاهده جزئیات

13,058,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U9S-200/4

0 از 0
پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U9S-200/4
مشاهده جزئیات

13,170,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-250/8

0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U5V-250/8
مشاهده جزئیات

13,200,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-350/7T

0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی استیل پنتاکس U7-350/7T
مشاهده جزئیات

13,425,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب طبقاتی یکی از محبوب ترین انواع پمپ ها در سال های اخیر بوده است. توانایی آنها در ارائه دامنه انعطاف پذیر دبی و هد به مهندسان، همراه با درجه بالای بهره وری انرژی، آنها را به گزینه ای مناسب برای بسیاری از کاربردها تبدیل کرده است. اما آیا پمپ آب برای شما مفید است؟

پمپ آب طبقاتی چه نوع پمپی است؟

پمپ طبقاتی دارای چندین طبقه (محفظه سیال) است که به صورت سری به هم متصل می شوند. مایعات با فشار مکش وارد محفظه اول می شود و با مقداری فشار بالا از آن خارج می شود. با خروج از طبقه اول، مایع وارد مرحله (طبقه) دوم می شود که فشار بیشتر افزایش می یابد.

هرچه تعداد طبقات پمپ بیشتر باشد، فشار تخلیه نهایی نیز بیشتر می شود. این پمپ ها توانایی منحصر به فرد در ایجاد فشارهای بالاتر را با افزودن هر مرحله دارند، اما دامنه جریان برای دور در دقیقه ثابت باقی می ماند.

انواع پمپ آب طبقاتی

چند نوع مختلف پمپ طبقاتی وجود دارد.

 • پمپ آب افقی طبقاتی
 • پمپ آب عمودی طبقاتی

پمپ آب افقی طبقاتی

این نوع پمپ آب طبقاتی دارای یک پوشش تقسیم شده با اجزای بین مدولار است. مونتاژ چرخان بین محفظه های یاتاقان نگه داشته می شود و باعث می شود مجموعه برای فشارهای بالا تعادل بیشتری داشته باشد. آنها معمولاً از دبی بالاتر پمپ آب عمودی طبقاتی (به استثنای پمپ های توربین عمودی) استفاده می کنند.

پمپ آب افقی طبقاتی

پیکربندی افقی پمپ آب طبقاتی بهتر است در برنامه هایی مانند این اعمال شود:

 • اسمز معکوس
 • خوراک دیگ بخار
 • دوش
 • اسپری یا افشانه
 • تولید همزمان
 • تقویت فشار
 • پاک کننده فشار قوی
 • برف سازی
 • میعانات
 • آبگیری معدن

با این حال، این نوع پمپ آب طبقاتی بسیار پر مصرف است. برای کار بر روی این پمپ ها و اطمینان از اینکه به درستی کنار هم قرار می گیرند، یک مجموعه مهارت بالا لازم است. بسته به درجه مشخصات مورد نیاز و مصالح ساختمانی نیز، می توانند از قبل بسیار پرهزینه باشند.

پمپ آب عمودی طبقاتی

پمپ آب طبقاتی عمودی دارای یک شافت عمودی هستند، جایی که یکی از طبقات بالای طبقه دیگر قرار می گیرند.

 

پمپ آب عمودی طبقاتی

 

روزنه این پمپ ها بسیار کوچک است، بنابراین بهتر است از آب تمیز در این پمپ ها استفاده کنید تا بهترین عملکرد را داشته باشد. موارد استفاده از این نوع پمپ آب طبقاتی عمودی شامل:

 • سیستم های فشار قوی دوش
 • آب خوراک دیگ بخار
 • خوراک Desuperheater

پمپ آب طبقاتی عمودی برای مناطقی که فضای اضافی برای نگهداری آن وجود ندارد، بسیار مناسب هستند. توانایی آن در ارائه فشار خروجی بالا با یک بدنه تک پمپ و موتور ترکیبی نیز یک امتیاز مثبت است. لازم به یادآوری است که این نوع پمپ آب ها نمی توانند مواد جامد قابل توجهی را تحمل کنند و همچنین در برابر چنین شرایطی آسیب پذیر است. پمپ آب طبقاتی مزایای کلیدی بسیاری را فراهم می کنند، از صرفه جویی در انرژی تا توانایی کار در طیف گسترده ای از جریان یا هد.

مزایای پمپ آب طبقاتی چیست؟

پمپ های طبقاتی از پروانه های متعدد به اضافه مراحل عنصر پراکنده برای توسعه هد بالاتر از طریق اضافه شدن سری طبقه ای به طبقه دیگر استفاده می کنند. انواع پمپ های طبقاتی شامل انواع تحمل بین دو نوع است که از تقسیم محوری BB3 و تقسیم شعاعی BB4 و BB5 تشکیل شده است.

این پمپ ها معمولاً در کاربردهای تغذیه دیگ بخار، اسمز معکوس و سایر کاربردهای فشار بالا و دما استفاده می شوند. پمپ آب طبقاتی پروانه معلق مانند OH7j ، OH1j و OH13j در کاربردهای دبی پایین و فشار بالا و کنترل بار شعاعی هیدرولیک از طریق استفاده از پخش کننده ها مفید هستند.

پمپ آب طبقاتی عمودی و افقی رفتاری مشابه پمپ های تک طبقه ای دارند که به صورت سری کار می کنند. این مسئله باید در هنگام طراحی سیستم پمپاژ که نیاز به هد بالاتر دارد، مورد توجه قرار می گیرد.

پمپ آب طبقاتی ممکن است برای کاهش صدا مفید باشند. برای ایجاد پمپی با همان قدرت، افزایش تعداد طبقات باعث کاهش سطح صدا در مقایسه با پمپ های تک طبقه ای می شود. مقایسه این دو مدل پمپ ها از نظر میزان صدا را در تصویر مشاهده خواهید کرد.

پمپ آب طبقاتی ممکن است برای کاهش صدا مفید باشند.

 

نمایش بیشتر