0
ورود به پنل کاربری

پمپ آب طبقاتی

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 10-10 F 5/4.0 IE2

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 10-10 F 5/4.0 IE2

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 110 متر

حداکثر آبدهی: 15

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 64-5-3 F 5/30

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 64-5-3 F 5/30

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 130 متر

حداکثر آبدهی: 84

توان: 40 اسب _ 30kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVML 5-7 F 5/1.5 IE3

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVML 5-7 F 5/1.5 IE3

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 70.5 متر

حداکثر آبدهی: 8

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 5 10F 5/2.2 IE2

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 5 10F 5/2.2 IE2

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 102 متر

حداکثر آبدهی: 8

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 18-10 F 5/11

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 18-10 F 5/11

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 162 متر

حداکثر آبدهی: 24

توان: 14.5اسب-10.8kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 4-0 F 5/7.5 IE2

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 4-0 F 5/7.5 IE2

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 90.5 متر

حداکثر آبدهی: 42

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 6-0 F 5/11

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 6-0 F 5/11

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 136 متر

حداکثر آبدهی: 42

توان: 14.5اسب-10.8kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 6-0 F 5/11 IE2

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 6-0 F 5/11 IE2

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 136 متر

حداکثر آبدهی: 42

توان: 14.5اسب-10.8kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG/E 10 8F 5/3 IE2

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG/E 10 8F 5/3 IE2

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

حداکثر آبدهی: 15

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب عمودی طبقاتی ابارا EVM 3-22 F5/2.2

پمپ آب عمودی طبقاتی ابارا EVM 3-22 F5/2.2

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 205 متر

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECHM 2-50

پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECHM 2-50

5,435,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

حداکثر آبدهی: 3.6 مترمکعب بر ساعت

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECHM 4-40

پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECHM 4-40

5,463,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 38 متر

حداکثر آبدهی: 7

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-90/4

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U3S-90/4

8,673,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 40.8 متر

حداکثر آبدهی: 5

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل ابارا MULTIGO 40/15 M

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل ابارا MULTIGO 40/15 M

10,525,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 75.7 متر

حداکثر آبدهی: 5

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECH 15-30

پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECH 15-30

10,595,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 42.1 متر

حداکثر آبدهی: 22

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل ابارا MULTIGO 80/15 M

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل ابارا MULTIGO 80/15 M

10,771,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 57 متر

حداکثر آبدهی: 8

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل ابارا MULTIGO 80/20 T

پمپ آب عمودی طبقاتی استیل ابارا MULTIGO 80/20 T

10,928,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 68.4

حداکثر آبدهی: 8

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U7S-120/3

پمپ آب افقی طبقاتی استیل پنتاکس U7S-120/3

11,256,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

حداکثر آبدهی: 11

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی افقی ابارا COMPACT BM 15

پمپ آب طبقاتی افقی ابارا COMPACT BM 15

12,030,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 58 متر

حداکثر آبدهی: 8

توان: 105 اسب -78kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی افقی ابارا COMPACT A 15

پمپ آب طبقاتی افقی ابارا COMPACT A 15

12,177,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 79 متر

حداکثر آبدهی: 5

توان: 105 اسب -78kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECH 20-40

پمپ آب افقی طبقاتی لیو مدل ECH 20-40

12,241,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 56.6 متر

حداکثر آبدهی: 28

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی افقی ابارا COMPACT AM 15

پمپ آب طبقاتی افقی ابارا COMPACT AM 15

12,803,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 79 متر

حداکثر آبدهی: 5

توان: 105 اسب -78kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX/E 3-6T/0.9 IE2

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX/E 3-6T/0.9 IE2

13,997,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 68 متر

حداکثر آبدهی: 4.8 متر مکعب بر ساعت

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 3-7T/1.3 M

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 3-7T/1.3 M

16,422,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 79 متر

حداکثر آبدهی: 5

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 3-8T/1.3 M

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 3-8T/1.3 M

16,459,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 90.5 متر

حداکثر آبدهی: 5

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 3-7T/1.3 IE2

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 3-7T/1.3 IE2

16,737,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 79 متر

حداکثر آبدهی: 5

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 3-8T/1.3 IE2

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 3-8T/1.3 IE2

16,851,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 90.5 متر

حداکثر آبدهی: 5

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 5-6T/1.3 M

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 5-6T/1.3 M

17,202,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 69 متر

حداکثر آبدهی: 8

توان: 105 اسب -78kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 3-9T/1.5 M

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 3-9T/1.5 M

17,424,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 102 متر

حداکثر آبدهی: 5

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX/E 5-6T/1.3 IE2

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX/E 5-6T/1.3 IE2

17,540,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 69 متر

حداکثر آبدهی: 8

توان: 105 اسب -78kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX/E 3-9T/1.5 IE2

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX/E 3-9T/1.5 IE2

17,756,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 102 متر

حداکثر آبدهی: 5

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 5-7T/1.5 M

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 5-7T/1.5 M

17,995,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 80.5 متر

حداکثر آبدهی: 8

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX/E 5-7T/1.5 IE2

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX/E 5-7T/1.5 IE2

18,338,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 80.5 متر

حداکثر آبدهی: 8

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX/E 5-8T/2.2 IE2

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX/E 5-8T/2.2 IE2

18,644,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 92 متر

حداکثر آبدهی: 8

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 5-8T/2.2 M

پمپ آب افقی طبقاتی استیل ابارا MATRIX 5-8T/2.2 M

19,577,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 92 متر

حداکثر آبدهی: 8

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

راهنمایی انتخاب و خرید بهترین پمپ آب طبقاتی

برای خرید پمپ آب طبقاتی، متناسب با نیاز مصرفی شما، استفاده از یک مشاوره تخصصی خرید روش بسیار کارآمدی محسوب می شود. کارشناسان فروش ویدفکتور با ارائه اطلاعات فنی محصولات و بررسی کامل نیازمندی های اصلی شما برای استفاده از انواع پمپ آب مورد نظرتان، همواره راهنما و پاسخگوی شما برای رسیدن به یک انتخاب خوب خواهند بود. قیمت پمپ آب طبقاتی در فروشگاه اینترنتی ویدفکتور برای خریداران این محصول قابل رویت و مقایسه است تا ضمن مشاهده محصولات بهترین برندهای پمپ آب طبقاتی، در انتخاب صحیح آن نیز موفق عمل کنند. در ادامه این متن، توضیحات لازم برای بررسی و خرید انواع پمپ آب طبقاتی مورد نیاز شما تشریح شده است.

پمپ آب طبقاتی چیست؟

نوع طبقاتی پمپ آب؛ یکی از محبوب ترین انواع پمپ آب در سال های اخیر بوده است. توانایی این نوع پمپ ها در ارائه دامنه انعطاف پذیر دبی و هد، همراه با درجه بالای بهره وری انرژی، آنها را به گزینه ای مناسب برای بسیاری از انواع کاربری ها تبدیل کرده است. فرآیند ورود سیال به طبقه بعدی پمپ که با فشار حاصل از خروجی مرحله قبلی همراه است، در نهایت فشار مضاعفی را در سیال ایجاد می‌کند که قدرت انتقال مایعات در این نوع پمپ را افزایش می‌دهد. بنابراین یک پمپ آب طبقاتی با هدف افزایش فشار آب در زمینه‌های کشاورزی، ساختمانی و صنعتی به کار گرفته می‌شود.

تصویر چند نوع پمپ آب طبقاتی عمودی با توان های مختلف

پمپ آب طبقاتی چه نوع پمپی است؟

پمپ طبقاتی دارای چندین طبقه (محفظه سیال) است که به صورت سری به هم متصل می شوند. مایعات با فشار مکش وارد محفظه اول می شوند و با مقداری فشار بالا از آن خارج می شوند. با خروج از طبقه اول، مایع وارد مرحله (طبقه) دوم می شود که موجب افزایش بیشتر فشار می شود.

هرچه تعداد طبقات پمپ بیشتر باشد، فشار تخلیه نهایی نیز بیشتر می شود. این پمپ ها توانایی منحصر به فردی در ایجاد فشارهای بیشتر با افزودن هر مرحله دارند، اما دامنه جریان برای دور در دقیقه ثابت باقی می ماند.

انواع پمپ آب طبقاتی

 • پمپ آب افقی طبقاتی: این نوع پمپ آب طبقاتی دارای یک پوشش تقسیم شده با اجزای بین مدولار است. مونتاژ چرخان بین محفظه های یاتاقان نگه داشته شده و باعث می شود مجموعه برای فشارهای بالا تعادل بیشتری داشته باشد. پمپ آب طبقاتی افقی معمولاً از دبی بالاتری به نسبت پمپ آب عمودی طبقاتی (به استثنای پمپ های توربین عمودی) استفاده می کنند. پیکربندی افقی پمپ آب طبقاتی بهتر است در امور فنی زیر اعمال شود:

  • اسمز معکوس
  • خوراک دیگ بخار
  • دوش
  • اسپری یا افشانه
  • تولید همزمان
  • تقویت فشار
  • پاک کننده فشار قوی
  • برف سازی
  • میعانات
  • آبگیری معدن

با این حال، این نوع پمپ آب طبقاتی بسیار پر مصرف است. برای کار بر روی این پمپ ها و اطمینان از اینکه به درستی کنار هم قرار می گیرند، یک مجموعه با مهارت فنی بالا لازم است. بسته به درجه مشخصات مورد نیاز و مصالح ساختمانی نیز، می توانند پرهزینه باشند.

 • پمپ آب عمودی طبقاتی: پمپ آب طبقاتی عمودی دارای یک شافت عمودی هستند، جایی که یکی از طبقات بالای طبقه دیگر قرار می گیرند. روزنه این پمپ ها بسیار کوچک است، بنابراین بهتر است از آب تمیز در این پمپ ها استفاده شود تا بهترین عملکرد را داشته باشد. موارد استفاده از پمپ آب طبقاتی عمودی شامل موارد زیر است:

  • سیستم های فشار قوی دوش
  • آب خوراک دیگ بخار
  • خوراک Desuperheater

هچنین پمپ آب طبقاتی عمودی برای مناطقی که فضای اضافی برای نگهداری آن وجود ندارد، بسیار مناسب هستند. توانایی آن در ارائه فشار خروجی بالا با یک بدنه تک پمپ و موتور ترکیبی نیز یک امتیاز مثبت است. لازم به یادآوری است که این نوع پمپ آب ها نمی توانند مواد جامد قابل توجهی را تحمل کنند و  در برابر چنین شرایطی آسیب پذیر هستند. پمپ آب طبقاتی مزایای قابل توجه بسیاری را فراهم می کنند، از صرفه جویی در انرژی تا توانایی کار در طیف گسترده ای از جریان یا هد.

تصویری از یک پمپ ا طبقاتی افقی

مزایای پمپ آب طبقاتی چیست؟

پمپ های طبقاتی از پروانه های متعدد به اضافه مراحل عنصر پراکنده برای توسعه هد بالاتر از طریق اضافه شدن سری طبقه ای به طبقه دیگر استفاده می کنند. انواع پمپ های طبقاتی شامل انواع تحمل بین دو نوع است که از تقسیم محوری BB3 و تقسیم شعاعی BB4 و BB5 تشکیل شده است.

این پمپ ها معمولاً در کاربردهای تغذیه دیگ بخار، اسمز معکوس و سایر کاربردهای فشار و دمای بالا استفاده می شوند. پمپ آب طبقاتی پروانه معلق مانند OH7j ، OH1j و OH13j در کاربردهای دبی پایین و فشار بالا و کنترل بار شعاعی هیدرولیک از طریق استفاده از پخش کننده ها مفید هستند.

پمپ آب طبقاتی عمودی و افقی رفتاری مشابه با پمپ های تک طبقه ای دارند که به صورت سری کار می کنند. این مسئله باید در هنگام طراحی سیستم پمپاژ که نیاز به هد بالاتر وجود دارد، مورد توجه قرار می گیرد.

پمپ آب طبقاتی ممکن است برای کاهش صدا مفید باشند. برای ایجاد پمپی با همان قدرت، افزایش تعداد طبقات باعث کاهش سطح صدا در مقایسه با پمپ های تک طبقه ای می شود. مقایسه این دو مدل پمپ ها از نظر میزان صدا را در تصویر زیر مشاهده خواهید کرد.

جدول مقایسه پمپ آب طبقاتی عمودی و افقی

خرید پمپ آب طبقاتی

برای دریافت راهنمایی خرید پمپ آب طبقاتی، حتما از کارشناسان فروش ویدفکتور درخواست مشاوره رایگان خرید داشته باشید. انتخاب صحیح پمپ مورد نیاز شما با بررسی نیاز مصرفی و قیمت پمپ طبقاتی مدنظر شما پس از ارائه مشاوره خرید توسط کارشناس فروش ما به سادگی میسر خواهد شد.

پمپ چند مرحله ای یا چند طبقه چیست؟
در این نوع پمپ، چند محفظه سیال بصورت چند طبقه بشکل سری به هم متصل شده اند و هنگامی که مایعات با فشار وارد طبقه اول می شوند با فشار بالاتری آزان خارج شده و وارد طبقه بعدی می شوند و بدین ترتیب فشار خروجی آب افزایش می یابد.
فرق بین پمپ طبقاتی افقی و عمودی چیست؟
پمپ طبقاتی افقی دبی بالاتری نسبت به نوع عمودی استفاده می کند و پر مصرف تر نیز هست و در مقابل پمپ آب طبقاتی عمودی فقط برای مایعات تمیز و کم غلظت تر مناسب است.
021-22683706 تماس
تماس
بالا