بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

پمپ آب کشاورزی

پمپ دیزلی لئو مدل LDP20 پمپ دیزلی لئو مدل LDP20

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 40 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B3 پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B3

12,705,000 تومان

%5

12,070,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 60 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 14.5 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل AC220B3 پمپ بشقابی لئو مدل AC220B3

15,367,000 تومان

%5

14,599,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 66 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.5 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM220B3 پمپ بشقابی لئو مدل ACM220B3

15,609,000 تومان

%5

14,829,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 66

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.5 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACm220B4 پمپ بشقابی لئو مدل ACm220B4

16,577,000 تومان

%5

15,748,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 66 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.5 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل AC300B3 پمپ بشقابی لئو مدل AC300B3

16,698,000 تومان

%5

15,863,000 تومان

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 71 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XST80-200/220 پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XST80-200/220

105,270,000 تومان

%5

100,006,000 تومان

توان: 30 اسب_22kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 210 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 48 متر

مشخصات کامل
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 250X200FS2LA پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 250X200FS2LA

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 125-40 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 125-40

3,173,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 160-32 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 160-32

3,501,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 160-40 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 160-40

3,610,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 200-32 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 200-32

3,884,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 160-50 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 160-50

3,993,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 200-40 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 200-40

4,212,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 200-50 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 200-50

4,540,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 250-32 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 250-32

4,759,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 250-40 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 250-40

4,879,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 250-50 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 250-50

5,360,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 315-40 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 315-40

6,673,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 315-50 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 315-50

7,496,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2JA پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2JA

205,510,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

مشخصات کامل
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2KA پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2KA

260,650,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

مشخصات کامل
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2LA پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2LA

403,480,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

مشخصات کامل
1

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا