0
ورود به پنل کاربری

پمپ آب کشاورزی

پمپ بنزینی لئو مدل LGP20-C

پمپ بنزینی لئو مدل LGP20-C

4,552,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 30m

حداکثر آبدهی: 30m3/h

توان: 6.5 اسب

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B3

پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B3

5,983,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 14.5 متر

حداکثر آبدهی: 60 مترمکعب بر ساعت

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ بنزینی لئو مدل LGP 20-H

پمپ بنزینی لئو مدل LGP 20-H

6,307,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 55m

حداکثر آبدهی: 30m3/h

توان: 6.5 اسب

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل AC220B3

پمپ بشقابی لئو مدل AC220B3

7,245,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.5 متر

حداکثر آبدهی: 66 مترمکعب بر ساعت

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM220B3

پمپ بشقابی لئو مدل ACM220B3

7,383,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.5 متر

حداکثر آبدهی: 66 مترمکعب بر ساعت

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل AC300B3

پمپ بشقابی لئو مدل AC300B3

7,880,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

حداکثر آبدهی: 71 مترمکعب بر ساعت

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

موتور پمپ بنزینی لیو مدل LGP30-W

موتور پمپ بنزینی لیو مدل LGP30-W

8,516,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 25m

حداکثر آبدهی: 50m3/h

توان: 6.5 اسب

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

مشخصات کامل

پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 32-125

پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 32-125

15,110,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 22.4 متر

حداکثر آبدهی: 20

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 32-160

پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 32-160

15,751,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 50X40FS2HA

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 50X40FS2HA

15,928,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

مشخصات کامل

پمپ دیزلی لئو مدل LDP20

پمپ دیزلی لئو مدل LDP20

15,971,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

حداکثر آبدهی: 40 مترمکعب بر ساعت

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2GA

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2GA

16,498,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

مشخصات کامل

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 65x50FS2HA

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 65x50FS2HA

16,589,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2HA

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2HA

18,819,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

مشخصات کامل

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 65x50FS2JA

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 65x50FS2JA

18,865,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل

پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 50-125

پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 50-125

20,187,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 25.5 متر

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل

پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 32-200

پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 32-200

20,415,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 67 متر

حداکثر آبدهی: 27

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 40-160

پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 40-160

21,750,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 37.5 متر

حداکثر آبدهی: 42

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

مشخصات کامل

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2JA

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2JA

23,838,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

مشخصات کامل

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2HA

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2HA

24,735,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

مشخصات کامل

پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 50-160

پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 50-160

26,285,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 38 متر

حداکثر آبدهی: 72

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2JA

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2JA

27,298,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

مشخصات کامل

پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 40-200

پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 40-200

29,561,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 70.5 متر

حداکثر آبدهی: 42

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

مشخصات کامل

پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-125

پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-125

29,967,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2KA

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2KA

30,710,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

مشخصات کامل

پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-160

پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-160

30,940,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 50-200

پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 50-200

31,086,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 38 متر

حداکثر آبدهی: 72

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل

پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-125

پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-125

31,474,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

مشخصات کامل

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2GCA

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2GCA

34,036,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

مشخصات کامل

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2HCA

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2HCA

34,706,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

مشخصات کامل

پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-160

پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-160

36,620,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

مشخصات کامل

پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-125

پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-125

37,171,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل

پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-200

پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-200

37,568,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-200/11kw

پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-200/11kw

39,166,000 تومان

توان: 15 اسب_11kw

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل

پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-160

پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-160

41,781,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-160/2.2 IE2

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-160/2.2 IE2

42,090,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 10 متر

حداکثر آبدهی: 105

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل
021-22683706 تماس
تماس
بالا