پمپ آب کشاورزی

پمپ بنزینی لئو مدل LGP20-C پمپ بنزینی لئو مدل LGP20-C

5,357,000 تومان

%4

5,142,720 تومان

توان: 5.5 اسب_4kw

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 32متر

حداکثر آبدهی: 60 مترمکعب بر ساعت

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B3 پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B3

7,042,000 تومان

%4

6,760,320 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 14.5 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل AC220B3 پمپ بشقابی لئو مدل AC220B3

8,528,000 تومان

%4

8,186,880 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.5 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM220B3 پمپ بشقابی لئو مدل ACM220B3

8,689,000 تومان

%4

8,341,440 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.5 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل AC300B3 پمپ بشقابی لئو مدل AC300B3

9,274,000 تومان

%4

8,903,040 تومان

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل
موتور پمپ بنزینی لیو مدل LGP30-W موتور پمپ بنزینی لیو مدل LGP30-W

10,024,000 تومان

%4

9,623,040 تومان

توان: 6.5 اسب_4.8kw

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

حداکثر آبدهی: 60 مترمکعب بر ساعت

مشخصات کامل
پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 32-125 پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 32-125

16,621,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22.4 متر

حداکثر آبدهی: 20

مشخصات کامل
پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 32-160 پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 32-160

17,326,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

مشخصات کامل
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 50X40FS2HA پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 50X40FS2HA

17,522,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

مشخصات کامل
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2GA پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2GA

18,149,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

مشخصات کامل
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 65x50FS2HA پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 65x50FS2HA

18,248,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2HA پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2HA

20,701,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

مشخصات کامل
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 65x50FS2JA پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 65x50FS2JA

20,751,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل
پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 50-125 پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 50-125

22,205,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 25.5 متر

مشخصات کامل
پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 32-200 پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 32-200

22,456,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 67 متر

حداکثر آبدهی: 27

مشخصات کامل
پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 40-160 پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 40-160

23,926,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 37.5 متر

حداکثر آبدهی: 42

مشخصات کامل
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2JA پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2JA

26,222,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

مشخصات کامل
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2HA پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2HA

27,210,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

مشخصات کامل
پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 50-160 پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 50-160

28,914,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 38 متر

حداکثر آبدهی: 72

مشخصات کامل
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2JA پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2JA

30,028,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

مشخصات کامل
پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 40-200 پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 40-200

32,508,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 70.5 متر

حداکثر آبدهی: 42

مشخصات کامل
پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-125 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-125

32,965,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2KA پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 80X65FS2KA

33,781,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

مشخصات کامل
پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-160 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-160

34,034,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل
پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 50-200 پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 50-200

34,194,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 38 متر

حداکثر آبدهی: 72

مشخصات کامل
پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-125 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-125

34,622,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

مشخصات کامل
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2GCA پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2GCA

37,440,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

مشخصات کامل
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2HCA پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 100X80FS2HCA

38,176,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

مشخصات کامل
پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-160 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-160

40,282,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

مشخصات کامل
پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-125 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-125

40,889,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل
پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-200 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 32-200

41,325,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل
پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-200/11kw پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-200/11kw

43,083,000 تومان

توان: 15 اسب_11kw

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل
پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-160 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-160

45,960,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-160/2.2 IE2 پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا MMD4 80-160/2.2 IE2

46,300,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 10 متر

مشخصات کامل
پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-200 پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 40-200

46,987,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

مشخصات کامل
پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-200/15kw پمپ بدون موتور استیل 316 ابارا 3LPF 50-200/15kw

49,421,000 تومان

توان: 20 اسب_15kw

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

مشخصات کامل

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا