پمپ آب کشاورزی

پمپ بنزینی لئو مدل LGP20-C پمپ بنزینی لئو مدل LGP20-C

5,625,000 تومان

%4

5,400,000 تومان

توان: 6.5 اسب_4.8kw

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 32متر

حداکثر آبدهی: 60 مترمکعب بر ساعت

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B3 پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B3

7,394,000 تومان

%5

7,024,300 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 14.5 متر

مشخصات کامل
پمپ بنزینی لئو مدل LGP20-H پمپ بنزینی لئو مدل LGP20-H

7,794,000 تومان

%4

7,482,240 تومان

توان: 6.5 اسب_4.8kw

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 55 متر

حداکثر آبدهی: 30 مترمکعب برساعت

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM220B3 پمپ بشقابی لئو مدل ACM220B3

8,955,000 تومان

%5

8,507,250 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.5 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل AC220B3 پمپ بشقابی لئو مدل AC220B3

8,955,000 تومان

%5

8,507,250 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.5 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل AC300B3 پمپ بشقابی لئو مدل AC300B3

9,738,000 تومان

%5

9,251,100 تومان

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل
موتور پمپ بنزینی لیو مدل لئو LGP30-W موتور پمپ بنزینی لیو مدل لئو LGP30-W

10,526,000 تومان

%5

9,999,700 تومان

توان: 6.5 اسب_4.8kw

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

حداکثر آبدهی: 60 مترمکعب بر ساعت

مشخصات کامل
پمپ دیزلی لئو مدل LDP20 پمپ دیزلی لئو مدل LDP20

19,738,000 تومان

%5

18,751,100 تومان

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XST80-200/220 پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XST80-200/220

61,440,000 تومان

%6

57,753,600 تومان

توان: 30 اسب_22kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 48 متر

مشخصات کامل
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2LA پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 200X150FS2LA

268,481,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

مشخصات کامل
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 250X200FS2LA پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 250X200FS2LA

316,346,000 تومان

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 125-40 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 125-40

3,173,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 160-32 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 160-32

3,501,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 160-40 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 160-40

3,610,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 200-32 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 200-32

3,884,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 160-50 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 160-50

3,993,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 200-40 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 200-40

4,212,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 200-50 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 200-50

4,540,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 250-32 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 250-32

4,759,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 250-40 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 250-40

4,879,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 250-50 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 250-50

5,360,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 315-40 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 315-40

6,673,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 315-50 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 315-50

7,496,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا