0
ورود به پنل کاربری

چراغ چمنی

چراغ چمنی شب تاب 115 سانتی متر کارن 2

چراغ چمنی شب تاب 115 سانتی متر کارن 2

820,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل

چراغ چمنی شب تاب 102 سانتی متر مدل کارن 1

چراغ چمنی شب تاب 102 سانتی متر مدل کارن 1

910,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل

چراغ چمنی شب تاب 30 سانتی متر مدل پرتو

چراغ چمنی شب تاب 30 سانتی متر مدل پرتو

340,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 10 وات

مشخصات کامل

چراغ چمنی شب تاب 60 سانتی متر مدل پرتو

چراغ چمنی شب تاب 60 سانتی متر مدل پرتو

390,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 10 وات

مشخصات کامل

چراغ چمنی شب تاب 35 سانتی متر مدل روناک

چراغ چمنی شب تاب 35 سانتی متر مدل روناک

420,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل

چراغ چمنی شب تاب 80 سانتی متر مدل پرتو

چراغ چمنی شب تاب 80 سانتی متر مدل پرتو

440,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 10 وات

مشخصات کامل

چراغ چمنی شب تاب 60 سانتی متر مدل روناک

چراغ چمنی شب تاب 60 سانتی متر مدل روناک

560,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل

چراغ چمنی شب تاب 80 سانتی متر مدل روناک

چراغ چمنی شب تاب 80 سانتی متر مدل روناک

675,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل

چراغ چمنی شب تاب 100 سانتی متر کارن 2

چراغ چمنی شب تاب 100 سانتی متر کارن 2

775,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل

چراغ چمنی شب تاب 55 سانتی متر کارن 2

چراغ چمنی شب تاب 55 سانتی متر کارن 2

880,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل

چراغ چمنی شب تاب 63 سانتی متر مدل کارن 1

چراغ چمنی شب تاب 63 سانتی متر مدل کارن 1

955,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل

چراغ چمنی شب تاب 126 سانتی متر مدل کارن 1

چراغ چمنی شب تاب 126 سانتی متر مدل کارن 1

980,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل

آشنایی با انواع چراغ چمنی

021-22683706 تماس
تماس
بالا