چراغ چمنی

چراغ چمنی شب تاب 126 سانتی متر مدل کارن 1 چراغ چمنی شب تاب 126 سانتی متر مدل کارن 1

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل
چراغ چمنی شب تاب 102 سانتی متر مدل کارن 1 چراغ چمنی شب تاب 102 سانتی متر مدل کارن 1

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل
چراغ چمنی شب تاب 63 سانتی متر مدل کارن 1 چراغ چمنی شب تاب 63 سانتی متر مدل کارن 1

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل
چراغ چمنی شب تاب 115 سانتی متر کارن 2 چراغ چمنی شب تاب 115 سانتی متر کارن 2

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل
چراغ چمنی شب تاب 100 سانتی متر کارن 2 چراغ چمنی شب تاب 100 سانتی متر کارن 2

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل
چراغ چمنی شب تاب 55 سانتی متر کارن 2 چراغ چمنی شب تاب 55 سانتی متر کارن 2

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل
چراغ چمنی شب تاب 80 سانتی متر مدل پرتو چراغ چمنی شب تاب 80 سانتی متر مدل پرتو

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 10 وات

مشخصات کامل
چراغ چمنی شب تاب 60 سانتی متر مدل پرتو چراغ چمنی شب تاب 60 سانتی متر مدل پرتو

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 10 وات

مشخصات کامل
چراغ چمنی شب تاب 30 سانتی متر مدل پرتو چراغ چمنی شب تاب 30 سانتی متر مدل پرتو

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 10 وات

مشخصات کامل
چراغ چمنی شب تاب 80 سانتی متر مدل روناک چراغ چمنی شب تاب 80 سانتی متر مدل روناک

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل
چراغ چمنی شب تاب 60 سانتی متر مدل روناک چراغ چمنی شب تاب 60 سانتی متر مدل روناک

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل
چراغ چمنی شب تاب 35 سانتی متر مدل روناک چراغ چمنی شب تاب 35 سانتی متر مدل روناک

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل
1

آشنایی با انواع چراغ چمنی

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا