0
ورود به پنل کاربری

لوازم جانبی و یدکی

ست کنترل Haitun مدل PC 16

0 از 0
فروش ویژه ست کنترل Haitun مدل PC 16

950,000 تومان

730,000 تومان %24 تخفیف

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان: 1100

مشخصات کامل

شیر برقی استریم 2W-20-220VG3/4

0 از 0
شیر برقی استریم 2W-20-220VG3/4

استعلام موجودی

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان:

مشخصات کامل

شیر برقی استریم 2W25-220V-G1

0 از 0
شیر برقی استریم 2W25-220V-G1

استعلام موجودی

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان:

مشخصات کامل

شیر برقی استریم 2W-32-220V-G11/4

0 از 0
شیر برقی استریم 2W-32-220V-G11/4

استعلام موجودی

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان:

مشخصات کامل

شیر برقی استریم 2W-40-220V--G11/2

0 از 0
شیر برقی استریم 2W-40-220V--G11/2

استعلام موجودی

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان:

مشخصات کامل

شیر برقی استریم 2W-50-220V--G2

0 از 0
شیر برقی استریم 2W-50-220V--G2

استعلام موجودی

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان:

مشخصات کامل

درجه پمپ استریم

0 از 0
درجه پمپ استریم

70,000 تومان

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان:

مشخصات کامل

پنج راهی برنجی استریم

0 از 0
پنج راهی برنجی استریم

100,000 تومان

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان:

مشخصات کامل

فلوتر۲ متری تکفاز استریم

0 از 0
فلوتر۲ متری تکفاز استریم

127,000 تومان

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان:

مشخصات کامل

اتوماتیک پمپ ایتال تکنیک مدل pm5

0 از 0
اتوماتیک پمپ ایتال تکنیک مدل pm5

158,000 تومان

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان:

مشخصات کامل

فلوتر3 متری تکفاز استریم PC-8A

0 از 0
فلوتر3 متری تکفاز استریم PC-8A

170,000 تومان

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان:

مشخصات کامل

فلوتر۵ متری تکفاز استریم

0 از 0
فلوتر۵ متری تکفاز استریم

190,000 تومان

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان:

مشخصات کامل

کلید اتومات پمپ مدل square D

0 از 0
کلید اتومات پمپ مدل square D

230,000 تومان

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان:

مشخصات کامل

اتوماتیک پمپ ایتال تکنیکا مدل pm12

0 از 0
اتوماتیک پمپ ایتال تکنیکا مدل pm12

230,000 تومان

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان:

مشخصات کامل

فلوتر 3 متری آکوا

0 از 0
فلوتر 3 متری آکوا

350,000 تومان

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان:

مشخصات کامل

ست کنترل استریم مدل PC 13 A

0 از 0
ست کنترل استریم مدل PC 13 A

402,000 تومان

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان:

مشخصات کامل

ست کنترل استریم مدل PC13B

0 از 0
ست کنترل استریم مدل PC13B

457,000 تومان

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان:

مشخصات کامل

ست کنترل استریم مدل PC19a

0 از 0
ست کنترل استریم مدل PC19a

470,000 تومان

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان: 1100

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 24 لیتری واتس

0 از 0
مخزن تحت فشار 24 لیتری واتس

490,000 تومان

درجه: ندارد

برق:

حجم مخزن (لیتر): 24

توان:

مشخصات کامل

ست کنترل سایان مدل SH-121

0 از 0
 ست کنترل سایان مدل SH-121

500,000 تومان

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان:

مشخصات کامل

ست کنترل بارلی مدل PC-13A

0 از 0
 ست کنترل بارلی مدل PC-13A

610,500 تومان

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان: 1100

مشخصات کامل

ست کنترل بارلی مدل PC-10

0 از 0
 ست کنترل بارلی مدل PC-10

628,100 تومان

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان: 1100

مشخصات کامل

ست کنترل بارلی مدل PC-19

0 از 0
 ست کنترل بارلی مدل PC-19

656,700 تومان

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان: 1100

مشخصات کامل

کلید اتومات پمپ دانفوس مدلkp35

0 از 0
کلید اتومات پمپ دانفوس مدلkp35

720,000 تومان

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان:

مشخصات کامل

ست کنترل H1 پنتاکس HYDROMATIC

0 از 0
ست کنترل H1 پنتاکس HYDROMATIC

750,000 تومان

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان:

مشخصات کامل

ست کنترل بارلی مدل PC-59

1 از 4
 ست کنترل بارلی مدل PC-59

838,200 تومان

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان: 1100

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 60 لیتری واتس

0 از 0
مخزن تحت فشار 60 لیتری واتس

1,380,000 تومان

1,242,000 تومان %10 تخفیف

درجه: دارد

برق:

حجم مخزن (لیتر): 60

توان:

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 80 لیتری واتس

0 از 0
مخزن تحت فشار 80 لیتری واتس

1,880,000 تومان

1,692,000 تومان %10 تخفیف

درجه: دارد

برق:

حجم مخزن (لیتر): 80

توان:

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 100 لیتری واتس

0 از 0
مخزن تحت فشار 100 لیتری واتس

2,070,000 تومان

1,863,000 تومان %10 تخفیف

درجه: دارد

برق:

حجم مخزن (لیتر): 100

توان:

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 200 لیتری واتس

0 از 0
مخزن تحت فشار 200 لیتری واتس

4,800,000 تومان

درجه: دارد

برق:

حجم مخزن (لیتر): 200

توان:

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 8 لیتری وارم

0 از 0
مخزن تحت فشار 8 لیتری وارم

204,600 تومان

استعلام موجودی

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر): 8

توان:

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 24 لیتری وارم

0 از 0
مخزن تحت فشار 24 لیتری وارم

258,500 تومان

استعلام موجودی

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر): 24

توان:

مشخصات کامل

ست کنترل Haitun مدل PC 19

0 از 0
ست کنترل Haitun مدل PC 19

526,000 تومان

استعلام موجودی

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان:

مشخصات کامل

ست کنترل Haitun مدل PC 59

0 از 0
ست کنترل Haitun مدل PC 59

550,000 تومان

استعلام موجودی

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان:

مشخصات کامل

ست کنترل استریم مدل PC10

0 از 0
ست کنترل استریم مدل PC10

596,000 تومان

استعلام موجودی

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان: 1100

مشخصات کامل

ست کنترل Haitun مدل PC 58

0 از 0
ست کنترل Haitun مدل PC 58

886,000 تومان

استعلام موجودی

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان: 1100

مشخصات کامل
021-22683706 بالا