لوازم جانبی و یدکی

اتوماتیک پمپ ایتال تکنیک مدل pm5 اتوماتیک پمپ ایتال تکنیک مدل pm5

158,000 تومان

گروه: اتوماتیک پمپ

حداکثر فشار : 5

برق: تکفاز

درجه: ندارد

مشخصات کامل
کلید اتومات پمپ مدل square D کلید اتومات پمپ مدل square D

260,000 تومان

گروه: اتوماتیک پمپ

حداکثر فشار : 4.6

برق: تکفاز

درجه: ندارد

مشخصات کامل
منبع تحت فشار دیزل‌ساز 8 لیتری منبع تحت فشار دیزل‌ساز 8 لیتری

288,000 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حداکثر فشار : 12 بار

حجم مخزن (لیتر): 8 لیتر

مشخصات کامل
تیوپ 80 لیتری ایتالیایی Se.Fa تیوپ 80 لیتری ایتالیایی Se.Fa

450,000 تومان

گروه: منبع تحت فشار

جنس بدنه: بهداشتی EPDM

مشخصات کامل
منبع تحت فشار دیزل‌ساز 24 لیتری منبع تحت فشار دیزل‌ساز 24 لیتری

490,000 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حداکثر فشار : 12 بار

حجم مخزن (لیتر): 24 لیتر

مشخصات کامل
ست کنترل بارلی مدل PC-13A  ست کنترل بارلی مدل PC-13A

500,000 تومان

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10

توان: 1100

مشخصات کامل
ست کنترل استریم مدل PC 13 A ست کنترل استریم مدل PC 13 A

530,000 تومان

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10

مشخصات کامل
تیوپ 100 لیتری ایتالیایی Se.Fa تیوپ 100 لیتری ایتالیایی Se.Fa

530,000 تومان

گروه: منبع تحت فشار

جنس بدنه: بهداشتی EPDM

مشخصات کامل
ست کنترل استریم مدل PC13B ست کنترل استریم مدل PC13B

560,000 تومان

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10

مشخصات کامل
ست کنترل استریم مدل PC19a ست کنترل استریم مدل PC19a

560,000 تومان

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10

توان: 1100

مشخصات کامل
ست کنترل سایان مدل SH-121  ست کنترل سایان مدل SH-121

595,000 تومان

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10

مشخصات کامل
فلوتر 3 متری آکوا فلوتر 3 متری آکوا

600,000 تومان

گروه: فلوتر

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 24 لیتری واتس مخزن تحت فشار 24 لیتری واتس

660,000 تومان

%8

607,200 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 24

درجه: ندارد

جنس بدنه: آهن

مشخصات کامل
ست کنترل استریم مدل PC10 ست کنترل استریم مدل PC10

629,000 تومان

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10

توان: 1100

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 24 لیتری وارم مخزن تحت فشار 24 لیتری وارم

660,000 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 24

مشخصات کامل
ست کنترل بارلی مدل PC-19  ست کنترل بارلی مدل PC-19

680,000 تومان

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10

توان: 1100

مشخصات کامل
ست کنترل بارلی مدل PC-59  ست کنترل بارلی مدل PC-59

850,000 تومان

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10

توان: 1100

مشخصات کامل
ست کنترل استریم مدل PCN-2200(M) ست کنترل استریم مدل PCN-2200(M)

950,000 تومان

حداکثر فشار : 15 بار

برق: تکفاز

مشخصات کامل
کلید اتومات پمپ دانفوس مدلkp35 کلید اتومات پمپ دانفوس مدلkp35

1,000,000 تومان

گروه: اتوماتیک پمپ

حداکثر فشار : 35

برق: تکفاز

درجه: دارد

مشخصات کامل
ست کنترل استریم مدل PCN-2200(AS) ست کنترل استریم مدل PCN-2200(AS)

1,150,000 تومان

برق: تکفاز

جنس بدنه: پلی پروپیلن

مشخصات کامل
ست کنترل H1 پنتاکس HYDROMATIC ست کنترل H1 پنتاکس HYDROMATIC

1,450,000 تومان

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 60 لیتری واتس مخزن تحت فشار 60 لیتری واتس

1,880,000 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 60

درجه: دارد

جنس بدنه: آهن

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 80 لیتری واتس مخزن تحت فشار 80 لیتری واتس

2,480,000 تومان

%8

2,281,600 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 80

درجه: دارد

جنس بدنه: آهن

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 100 لیتری واتس مخزن تحت فشار 100 لیتری واتس

2,750,000 تومان

%8

2,530,000 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 100

درجه: دارد

جنس بدنه: آهن

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 60 لیتری وارم مخزن تحت فشار 60 لیتری وارم

2,791,800 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 60

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 80 لیتری وارم مخزن تحت فشار 80 لیتری وارم

3,694,900 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 80

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 100 لیتری وارم مخزن تحت فشار 100 لیتری وارم

4,582,600 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 100

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 200 لیتری واتس مخزن تحت فشار 200 لیتری واتس

6,400,000 تومان

%5

6,080,000 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 200

درجه: دارد

جنس بدنه: آهن

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 200 لیتری وارم مخزن تحت فشار 200 لیتری وارم

9,361,000 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 200

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 100 لیتری وارم-16 مخزن تحت فشار 100 لیتری وارم-16

11,273,900 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 100

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 300 لیتری وارم مخزن تحت فشار 300 لیتری وارم

11,497,200 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 300

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 300 لیتری وارم-16 مخزن تحت فشار 300 لیتری وارم-16

19,701,000 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 300

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 500 لیتری وارم مخزن تحت فشار 500 لیتری وارم

20,516,100 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 500

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 500 لیتری وارم 16 مخزن تحت فشار 500 لیتری وارم 16

22,507,100 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 500

مشخصات کامل

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا