0
ورود به پنل کاربری

لوازم جانبی و یدکی

ست کنترل Haitun مدل PC 16

ست کنترل Haitun مدل PC 16

950,000 تومان

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10

توان: 1100

مشخصات کامل

تیوپ 80 لیتری ایتالیایی Se.Fa

تیوپ 80 لیتری ایتالیایی Se.Fa

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

جنس بدنه: بهداشتی EPDM

مشخصات کامل

تیوپ 100 لیتری ایتالیایی Se.Fa

تیوپ 100 لیتری ایتالیایی Se.Fa

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

جنس بدنه: بهداشتی EPDM

مشخصات کامل

تیوپ 24 لیتری ایتالیایی Se.Fa

تیوپ 24 لیتری ایتالیایی Se.Fa

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

جنس بدنه: بهداشتی EPDM

مشخصات کامل

فلنج آلومینیومی الکتروژن سایز فریم ۸۰ مدل B5

فلنج آلومینیومی الکتروژن سایز فریم ۸۰ مدل B5

استعلام موجودی

گروه: فلنج

برق: تکفاز

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

فلنج آلومینیومی الکتروژن سایز فریم 90 مدل B5

فلنج آلومینیومی الکتروژن سایز فریم 90 مدل B5

استعلام موجودی

گروه: فلنج

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

فلنج آلومینیومی الکتروژن سایز فریم 71 مدل B14

فلنج آلومینیومی الکتروژن سایز فریم 71 مدل B14

استعلام موجودی

گروه: فلنج

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

فلنج آلومینیومی الکتروژن سایز فریم 100 مدل B5

فلنج آلومینیومی الکتروژن سایز فریم 100 مدل B5

استعلام موجودی

گروه: فلنج

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

فلنج آلومینیومی طرح فابریک فریم 71 موتوژن

فلنج آلومینیومی طرح فابریک  فریم 71 موتوژن

استعلام موجودی

گروه: فلنج

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

اتوماتیک پمپ ایتال تکنیک مدل pm5

اتوماتیک پمپ ایتال تکنیک مدل pm5

158,000 تومان

گروه: اتوماتیک پمپ

حداکثر فشار : 5

برق: تکفاز

درجه: ندارد

مشخصات کامل

اتوماتیک پمپ ایتال تکنیکا مدل pm12

اتوماتیک پمپ ایتال تکنیکا مدل pm12

230,000 تومان

گروه: اتوماتیک پمپ

حداکثر فشار : 12

برق: تکفاز

درجه: ندارد

مشخصات کامل

کلید اتومات پمپ مدل square D

کلید اتومات پمپ مدل square D

230,000 تومان

گروه: اتوماتیک پمپ

حداکثر فشار : 4.6

برق: تکفاز

درجه: ندارد

مشخصات کامل

فلوتر 3 متری آکوا

فلوتر 3 متری آکوا

450,000 تومان

گروه: فلوتر

مشخصات کامل

ست کنترل سایان مدل SH-121

 ست کنترل سایان مدل SH-121

500,000 تومان

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 24 لیتری واتس

مخزن تحت فشار 24 لیتری واتس

550,000 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 24

درجه: ندارد

جنس بدنه: آهن

مشخصات کامل

ست کنترل بارلی مدل PC-13A

 ست کنترل بارلی مدل PC-13A

610,500 تومان

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10

توان: 1100

مشخصات کامل

ست کنترل بارلی مدل PC-10

 ست کنترل بارلی مدل PC-10

628,100 تومان

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10

توان: 1100

مشخصات کامل

ست کنترل بارلی مدل PC-19

 ست کنترل بارلی مدل PC-19

656,700 تومان

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10

توان: 1100

مشخصات کامل

کلید اتومات پمپ دانفوس مدلkp35

کلید اتومات پمپ دانفوس مدلkp35

720,000 تومان

گروه: اتوماتیک پمپ

حداکثر فشار : 35

برق: تکفاز

درجه: دارد

مشخصات کامل

ست کنترل H1 پنتاکس HYDROMATIC

ست کنترل H1 پنتاکس HYDROMATIC

750,000 تومان

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10

مشخصات کامل

ست کنترل بارلی مدل PC-59

 ست کنترل بارلی مدل PC-59

838,200 تومان

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10

توان: 1100

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 60 لیتری واتس

مخزن تحت فشار 60 لیتری واتس

1,550,000 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 60

درجه: دارد

جنس بدنه: آهن

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 80 لیتری واتس

مخزن تحت فشار 80 لیتری واتس

2,050,000 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 80

درجه: دارد

جنس بدنه: آهن

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 100 لیتری واتس

مخزن تحت فشار 100 لیتری واتس

2,280,000 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 100

درجه: دارد

جنس بدنه: آهن

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 200 لیتری واتس

مخزن تحت فشار 200 لیتری واتس

5,300,000 تومان

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 200

درجه: دارد

جنس بدنه: آهن

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 8 لیتری وارم

مخزن تحت فشار 8 لیتری وارم

204,600 تومان

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 8

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 24 لیتری وارم

مخزن تحت فشار 24 لیتری وارم

258,500 تومان

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 24

مشخصات کامل

ست کنترل Haitun مدل PC 19

ست کنترل Haitun مدل PC 19

526,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10

مشخصات کامل

ست کنترل Haitun مدل PC 59

ست کنترل Haitun مدل PC 59

550,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 7

مشخصات کامل

ست کنترل Haitun مدل PC 58

ست کنترل Haitun مدل PC 58

886,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10

توان: 1100

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 60 لیتری وارم

مخزن تحت فشار 60 لیتری وارم

1,159,400 تومان

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 60

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 80 لیتری وارم

مخزن تحت فشار 80 لیتری وارم

1,520,200 تومان

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 80

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 100 لیتری وارم

مخزن تحت فشار 100 لیتری وارم

1,958,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 100

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 200 لیتری وارم

مخزن تحت فشار 200 لیتری وارم

3,575,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 200

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 100 لیتری وارم-16

مخزن تحت فشار 100 لیتری وارم-16

4,081,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 100

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 300 لیتری وارم

مخزن تحت فشار 300 لیتری وارم

4,384,600 تومان

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 300

مشخصات کامل
021-22683706 تماس
تماس
بالا