بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

نمایندگی شرکت دمنده | انواع محصولات دمنده

هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S

185,000 تومان

%4

178,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 15 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 70

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
پروانه ایلکا پلاستیک 35 سانت دمنده پروانه ایلکا پلاستیک 35 سانت دمنده

180,000 تومان

جنس: پلاستیک

سایز (سانتی متر): 35

مشخصات کامل
پروانه ایلکا پلاستیک 40 سانت موتور کوچک دمنده پروانه ایلکا پلاستیک 40 سانت موتور کوچک دمنده

180,000 تومان

جنس: پلاستیک

سایز (سانتی متر): 40

مشخصات کامل
پروانه سبک فلزی 30 سانت با قالپاق دمنده پروانه سبک فلزی 30 سانت با قالپاق دمنده

195,000 تومان

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 30

مشخصات کامل
هواکش 12 سانت آکسی لاین دمنده VBX-12S2S هواکش 12 سانت آکسی لاین دمنده VBX-12S2S

208,000 تومان

%4

200,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 16 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 120

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش فلزی خانگی 10 سانت دمنده VMA-10S2S هواکش فلزی خانگی 10 سانت دمنده VMA-10S2S

224,000 تومان

%4

215,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 15 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 75

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش 15 سانت آکسی لاین دمنده VBX-15S2S هواکش 15 سانت آکسی لاین دمنده VBX-15S2S

232,000 تومان

%4

223,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 19 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 150

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش فلزی خانگی 12 سانت دمنده VMA-12S2S هواکش فلزی خانگی 12 سانت دمنده VMA-12S2S

234,000 تومان

%4

225,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 16.5 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 140

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
پروانه سبک فلزی 35 سانت با قالپاق دمنده پروانه سبک فلزی 35 سانت با قالپاق دمنده

230,000 تومان

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 35

مشخصات کامل
هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15S2S هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15S2S

256,000 تومان

%4

246,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 16 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 170

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S-IP هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S-IP

262,000 تومان

%4

252,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 10 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 65

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
پروانه سبک فلزی 40 سانت با قالپاق دمنده پروانه سبک فلزی 40 سانت با قالپاق دمنده

254,000 تومان

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 40

مشخصات کامل
فن اون تستر DCV-08-80-H فن اون تستر DCV-08-80-H

269,000 تومان

%4

258,000 تومان

قطر پروانه: 8 سانتیمتر

توان: 15 وات

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن اون تستر DCV-08-80-L فن اون تستر DCV-08-80-L

269,000 تومان

%4

258,000 تومان

قطر پروانه: 8 سانتیمتر

توان: 10 وات

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن کانوکشن دمنده مدل DCV-15 فن کانوکشن دمنده مدل DCV-15

278,000 تومان

%4

267,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 20 وات

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن اون تستر DCV-12-80 فن اون تستر DCV-12-80

278,000 تومان

%4

267,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 10 وات

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن کانوکشن دمنده مدل DCV-12 فن کانوکشن دمنده مدل DCV-12

278,000 تومان

%4

267,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 15 وات

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
پروانه ایلکا پلاستیک 40 سانت موتور بزرگ دمنده پروانه ایلکا پلاستیک 40 سانت موتور بزرگ دمنده

271,000 تومان

جنس: پلاستیک

سایز (سانتی متر): 40

مشخصات کامل
پروانه ایلکا پلاستیک 50 سانت دمنده پروانه ایلکا پلاستیک 50 سانت دمنده

271,000 تومان

جنس: پلاستیک

سایز (سانتی متر): 50

مشخصات کامل
پروانه سبک فلزی 45 سانت با قالپاق دمنده پروانه سبک فلزی 45 سانت با قالپاق دمنده

290,000 تومان

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 45

مشخصات کامل
پروانه سبک فلزی 50 سانت با قالپاق دمنده پروانه سبک فلزی 50 سانت با قالپاق دمنده

296,000 تومان

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 50

مشخصات کامل
هواکش 12 سانت آکسی لاین دمنده VBX-12S2S-IP هواکش 12 سانت آکسی لاین دمنده VBX-12S2S-IP

317,000 تومان

%4

304,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 14 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 115

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی 15 سانت لوکس دمنده VSL-15S2S هواکش خانگی 15 سانت لوکس دمنده VSL-15S2S

343,000 تومان

%4

329,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 19 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 190

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش 20 سانت آکسی لاین دمنده VBX-20S2S هواکش 20 سانت آکسی لاین دمنده VBX-20S2S

370,000 تومان

%4

355,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 28 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 240

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی اتوایر 15 سانت دمنده VAL-15S2S هواکش خانگی اتوایر 15 سانت دمنده VAL-15S2S

393,000 تومان

%8

362,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 24 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 250

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
پروانه سبک فلزی 60 سانت با قالپاق دمنده پروانه سبک فلزی 60 سانت با قالپاق دمنده

370,000 تومان

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 60

مشخصات کامل
هواکش 15 سانت آکسی لاین دمنده VBX-15S2S-IP هواکش 15 سانت آکسی لاین دمنده VBX-15S2S-IP

406,000 تومان

%4

390,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 15 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 135

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
فن تانژانت دمنده پر دور DTG-H1 فن تانژانت دمنده پر دور DTG-H1

410,000 تومان

%4

394,000 تومان

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

توان: 23 وات

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن تانژانت دمنده دور متوسط DTG-M فن تانژانت دمنده دور متوسط DTG-M

410,000 تومان

%4

394,000 تومان

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

توان: 17 وات

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن تانژانت دمنده کم دور DTG-L فن تانژانت دمنده کم دور DTG-L

410,000 تومان

%4

394,000 تومان

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

توان: 16 وات

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20S2S هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20S2S

439,000 تومان

%4

421,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 28 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 270

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
فن تانژانت دمنده پر دور DTG-H2 فن تانژانت دمنده پر دور DTG-H2

441,000 تومان

%4

423,000 تومان

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

توان: 30 وات

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش خانگی 10 سانت هایلوکس دمنده VDI-10S2S هواکش خانگی 10 سانت هایلوکس دمنده VDI-10S2S

458,000 تومان

%4

440,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 18 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 80

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15H2S هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15H2S

459,000 تومان

%4

441,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 35 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 310

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
پروانه سنگین فلزی 60 سانت با قالپاق دمنده پروانه سنگین فلزی 60 سانت با قالپاق دمنده

470,000 تومان

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 60

مشخصات کامل
پروانه سنگین فلزی 70 سانت با قالپاق دمنده پروانه سنگین فلزی 70 سانت با قالپاق دمنده

480,000 تومان

جنس: فلز

سایز (سانتی متر): 70

مشخصات کامل
1 2 3 ... 9 »

معرفی برند دمنده


شرکت دمنده یکی از قدیمی‌ترین برندها و بیزینس‌های فعال ایرانی است. این شرکت از سال 1346 مشغول به تولید و عرضه محصولات متفاوتی مانند هواکش دمنده است. این محصولات برای استفاده‌های صنعتی، خانگی و … است. دمنده با داشتن کارخانه اختصاصی در شهرک صنعتی عباس آبادِ تهران، برای بیش از هزار نفر اشتغال‌زایی کرده است. این برند مشهور با استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا و داشتن یکی از به صرفه‌ترین خطوط طراحی، تولید و انتقال فن‌ها و الکتروموتورها توانسته به سطح قابل قبولی در بازار برسد. این شرکت سالانه توانسته بیش از 14 میلیون دستگاه تولید و عرضه کند. این شرکت به بیش از 17 کشور مانند روسیه، عراق، آذربایجان و … محصول صادر می‌کند. در نظر داشته باشید که دمنده بزرگترین تولید کننده فن و الکتروموتور در خاورمیانه است. دمنده در حال حاضر به تولید 150 الکتروموتور و 450 نوع فن مشغول است. در ادامه به معرفی این برند و محصولاتش خواهیم پرداخت. 

معرفی محصولات شرکت دمنده

 همانطور که در مقدمه به آن اشاره شد، برند دمنده بزرگترین تولیدکننده فن و الکتروموتور در بازار داخلی و خاورمیانه است. این برند که کیفیت بی‌نظیری دارد و رضایت مشتریان را تا سطح قابل قبولی تامین کرده است. اما کیفیت تنها فاکتوری نیست که دمنده را جزو برترین شرکت‌های داخلی می‌کند.
برای آشنایی با محصولات این شرکت می‌توانید با مراجعه به صفحه هر محصول، اطلاعات و جزئیات بیشتری کسب کنید. به یاد داشته باشید که محصولات دمنده همه تولید داخل هستند و از بهترین مواد اولیه موجود در کشور تولید می‌شوند. 

از جمله محصولات این شرکت ایرانی فن‌های خانگی، فن‌های صنعتی، محصولات آکسیال تاسیساتی، محصولات سانتریفیوژ تاسیساتی و برخی از قطعات لوازم خانگی است. در ادامه این مطلب به هر کدام از این محصولات اشاره خواهیم کرد.

انواع محصولات شرکت دمنده 

همانطور که گفته شد شرکت دمنده به تولید انواع فن‌های خانگی مثل هواکش‌ خانگی آکسی لاین، پنکه رومیزی، هواکش خانگی با پروانه فلزی و … می‌پردازد. اما در کنار تولید فن‌های خانگی این شرکت بسیاری از فن‌های صنعتی که در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، سالن‌ها و … استفاده می‌شود، نیز تولید می‌کند. محصولاتی مانند هواکش صنعتی سبک فلزی، هواکش صنعتی با پروانه استیل، هواکش صنعتی آکسیال و … جزو سبد محصولات این برند است.

اگر در زمینه الکتروموتورها و فن‌ها اطلاعات اندکی داشته باشید، می‌دانید که فن‌های صنعتی و خانگی تنها محصولاتی نیستند که در این حوزه تولید می‌شوند و مشتریان به آن‌ها نیاز دارند. دمنده علاوه بر همه محصولات ذکر شده، به تولید محصولات آکسیال تاسیساتی نیز مشغول است. محصولاتی همچون فن آکسیال تاسیساتی یوروونت، اکوتاپ، فن آکسیال سیلندری، فن رادیال سقفی، پلاگ فن، سانتریفیوژ یکطرفه فوروارد، فن تانژانت، اون توستر، بلوور پکیج و ... از جمله این موارد هستند. مهمترین دسته های کلی محصولات برند دمنده عبارتند از :

 • فن‌های خانگی
 • فن‌های صنعتی
 • فن‌های آکسیال تاسیساتی

 

فن‌های خانگی

با اندکی دقت متوجه خواهید شد که در ساختمان‌ها و سازه‌های مدرن امروزی اگر به تهویه مناسب هوا توجه نشود، کیفیت زندگی به شدت افت خواهد کرد. حتی در مواردی ممکن است باعث ایجاد خطرات جدی برای سلامت افراد شود. به همین سبب فن‌های خانگی برای سازندگان ساختمان و ساکنین بسیار مهم است. شرکت دمنده با تولید تعداد زیادی از فن‌های خانگی شما را در رفع این نیاز ضروری یاری می‌دهد. برخی از این محصولات عبارتند از:

 •  پنکه رومیزی هاله- سه سرعته
 • هواکش خانگی آکسی لاین 
 • هواکش خانگی آکسی لاینIP45 
 • هواکش خانگی با دمپر برقی مدل هایلوکس 
 •  هواکش خانگی با دمپر اتوماتیک مدل اتولوکس 
 •  هواکش خانگی با دمپر اتوماتیک مدل اتوایر 
 •  هواکش خانگی با دمپر و کلید دستی مدل لوکس 
 •  هواکش خانگی با پروانه فلزی

فن‌های صنعتی


در فضاهای صنعتی برای حفظ سلامت کارکنان و دستگاه‌ها تهویه هوا بسیار مهم است. چرا که نبود تهویه مناسب و نداشتن فن مناسب در صنایع مختلف ممکن است منجر به خسارات بیشماری شود. در پی داغ شدن زیاد دستگاه‌های صنعتی ممکن است وسایل دچار خسارت شوند و یا سلامت عمومی کارکنان به خطر افتد. بدون شک هر کارگاه یا کارخانه‌ای که در زمینه تولید محصول فعال است، باید در تهویه فضا اقدام جدی انجام دهد. شرکت دمنده نیز به این مشتریان یاری می‌رساند و برخی از بهترین فن‌های صنعتی موجود در بازار ایران را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. محصولاتی مانند:
هواکش صنعتی آکسیال طرح المان-با قاب چهارگوش 
هواکش صنعتی با پروانه فلزی
هواکش صنعتی پروانه استیل
هواکش صنعتی سبک فلزی
هواکش صنعتی سنگین فلزی
هواکش صنعتی پروانه پلاستیکی ایلکا
هواکش صنعتی آکسیال دایکست با پروانه آلومینیوم


فن‌های آکسیال تاسیساتی

از دیگر محصولات تولیدی شرکت دمنده، می‌توان به فن‌ها و هواکش‌های آکسیال تاسیساتی اشاره کرد. هواکش‌هایی که معمولا قدرت بالاتری دارند و از آن‌ها برای کاربردهای خاصی استفاده می‌شود. برخی از این محصولات عبارتند از:

 • فن آکسیال صنعتی ایلکا فلزی معکوس
 • فن آکسیال تاسیساتی یوروونت
 • هواکش صنعتی ایلکا فلزی
 • اکوتاپ
 • فن آکسیال سیلندری
 • فن آکسیال سیلندری ترانس

برای آشنایی با هر یک از این محصولات و آگاهی از مشخصات فنی آنها می‌توانید به صفحه محصول مراجعه کنید و یا با کارشناسان فروش ما در فروشگاه ویدفکتور تماس بگیرید.


محصولات مربوط به سانتریفیوژ تاسیساتی


مهمترین محصولات شرکت دمنده، محصولات مرتبط با سانتریفیوژهای تاسیساتی است. دمنده در تولید این محصولات نیز سابقه درخشانی دارد و بسیاری از محصولات این حوزه را تولید و عرضه می‌کند. برخی از این محصولات عبارتند از:

 • پلاگ فن
 • BIB-فن سانتریفیوژ یک‌طرفه بکوارد
 • BEB- فن سانتریفیوژ یک‌طرفه بکوارد
 • فن رادیال سقفی
 • سانتریفیوژ دوطرفه فوروارد
 • فن سانتریفیوژ دوطرفه فوروارد سه سرعته
 • بلوئر فن کویل
 • بلوئر هود فلزی
 • بلوئر هود پلاستیکی
 • فن بکوارد بدون حلزونی
 • فن بین کانالی لاین ونت

قطعات لوازم خانگی

یکی از بخش‌های مهم تولیدی برند دمنده مربوط به قطعات داخلی برخی از لوازم خانگی است. برخی از لوازم خانگی در ساختار داخلیشان برای تنظیم دما، نیاز به فن‌ دارند. برخی از تولیدات دمنده برای محصولات لوازم خانگی عبارتند از:

 • فن تانژانت
 • فن کانوکشن
 • اون تستر
 • بلوور پکیج

 

لیست قیمت محصولات شرکت دمنده
 

در ادامه لیست قیمت برخی از محصولات شرکت دمنده برای شما ارائه شده است. در نظر داشته باشید که قیمت‌های ذکر شده ممکن است دچار تغییر شوند. به همین جهت توصیه می‌شود قبل از خرید با کارشناسان فروش فروشگاه ویدفکتور تماس بگیرید.

ضمانت محصولات دمنده

در ادامه لیست قیمت برخی از محصولات شرکت دمنده برای شما ارائه شده است. در نظر داشته باشید که قیمت‌های ذکر شده ممکن است دچار تغییر شوند. به همین جهت توصیه می‌شود قبل از خرید با کارشناسان فروش فروشگاه ویدفکتور تماس بگیرید.

سوالات متداول 
 

 • آیا محصولات دمنده شامل گارانتی هستند؟ گارانتی محصولات دمنده چه مدت است؟

بله تمامی محصولات دمنده گارانتی هستند و با ارائه ضمانت‌نامه به مشتری تحویل داده می‌شوند. این گارانتی تا 18 ماه اعتبار دارد و خدمات پس از فروش نیز تا 5 سال به مشتریان ارائه می‌شود.

 • برند دمنده چه محصولاتی تولید می‌کند؟

شرکت دمنده به طراحی، تولید و عرضه انواع فن‌ها و هواکش‌های خانگی، صنعتی و تاسیساتی می‌پردازد. این شرکت یکی از بهترین برندهای و بزرگ‌ترین تولیدکننده فن در خاورمیانه است.

 • محصولات شرکت دمنده را از کجا می‌توان تهیه کرد؟

برای تهیه محصولات شرکت دمنده می‌توانید از فروشگاه اینترنتی ویدفکتور اقدام نمایید. با مراجعه به صفحه هر محصول مشخصات فنی و جزئیات محصول را مطالعه کنید. همچنین می‌توانید جهت مشاوره رایگان با کارشناسان ویدفکتور تماس بگیرید.

 

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا