0
ورود به پنل کاربری

دمنده

هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15C2S

هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15C2S

188,160 تومان

196,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 40

هوادهی: 310

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش 10 سانت بین کانالی دمنده VLN-10C2S

هواکش 10 سانت بین کانالی دمنده VLN-10C2S

579,600 تومان

630,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 54

هوادهی: 280

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش هفت پر فلزی 30 سانت دمنده VIK-30V2S

هواکش هفت پر فلزی 30 سانت دمنده VIK-30V2S

666,080 تومان

724,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 140

هوادهی: 2000

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش دمنده صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی VIK-35L4S

هواکش دمنده صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی VIK-35L4S

827,080 تومان

899,000 تومان %8 تخفیف

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان : 155

هوادهی: 2800

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش 50 سانت هفت پر فلزی دندان اره ای بدون قاب دمنده VIT-50Z6S

هواکش 50 سانت هفت پر فلزی دندان اره ای بدون قاب دمنده VIT-50Z6S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

هوادهی: 5000

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش صنعتی دمنده 40 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-40T4S

هواکش صنعتی دمنده 40 سانت هفت پر فلزی بدون قاب VIK-40T4S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 230

هوادهی: 4100

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S

هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S

64,320 تومان

67,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 14

هوادهی: 65

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S

هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S

67,200 تومان

70,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 8 سانتیمتر

توان : 15

هوادهی: 20

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش 12 سانت آکسی لاین دمنده VBX-12S2S

هواکش 12 سانت آکسی لاین دمنده VBX-12S2S

72,000 تومان

75,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 23

هوادهی: 130

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

فن دمنده خانگی 10 سانت توربو VPH-10S2S

فن دمنده خانگی 10 سانت توربو VPH-10S2S

74,880 تومان

78,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 14

هوادهی: 55

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی 12 سانت توربو دمنده VPH-12S2S

هواکش خانگی 12 سانت توربو دمنده VPH-12S2S

74,880 تومان

78,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 15

هوادهی: 110

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش 15 سانت آکسی لاین دمنده VBX-15S2S

هواکش 15 سانت آکسی لاین دمنده VBX-15S2S

79,680 تومان

83,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 20

هوادهی: 180

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی فلزی 10 سانت دمنده VMA-10S2S

هواکش خانگی فلزی 10 سانت دمنده VMA-10S2S

82,560 تومان

86,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 15

هوادهی: 90

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش خانگی 15 سانت توربو دمنده VPH-15S2S

هواکش خانگی 15 سانت توربو دمنده VPH-15S2S

85,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 23

هوادهی: 165

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی دمنده فلزی 12 سانت VMA-12S2S

هواکش خانگی دمنده فلزی 12 سانت VMA-12S2S

86,400 تومان

90,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 16

هوادهی: 160

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15S2S

هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15S2S

95,040 تومان

99,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 17

هوادهی: 215

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S

هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S

95,040 تومان

99,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 14

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش 10 سانت آکسی لاین (پنل تخت) دمنده VBX-10S2S-IP

هواکش 10 سانت آکسی لاین (پنل تخت) دمنده VBX-10S2S-IP

95,040 تومان

99,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 11

هوادهی: 150

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

فن کانوکشن دمنده مدل FCF-15H2S

فن کانوکشن دمنده مدل FCF-15H2S

97,920 تومان

102,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 20

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل

فن کانوکشن دمنده مدل FCF-12H2S

فن کانوکشن دمنده مدل FCF-12H2S

98,880 تومان

103,000 تومان %4 تخفیف

توان : 23

هوادهی: -

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش خانگی 20 سانت توربو دمنده VPL-20S2S

هواکش خانگی 20 سانت توربو دمنده VPL-20S2S

112,320 تومان

117,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 27

هوادهی: 230

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش 12 سانت آکسی لاین (پنل تخت) دمنده VBX-12S2S-IP

هواکش 12 سانت آکسی لاین (پنل تخت) دمنده VBX-12S2S-IP

115,200 تومان

120,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 17

هوادهی: 110

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش خانگی دمنده دریچه دار 15 سانت لوکس VSL-15S2S

هواکش خانگی دمنده دریچه دار 15 سانت لوکس VSL-15S2S

121,920 تومان

127,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 25

هوادهی: 220

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش 20 سانت آکسی لاین دمنده VBX-20S2S

هواکش 20 سانت آکسی لاین دمنده VBX-20S2S

129,600 تومان

135,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 28

هوادهی: 240

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15S2S

هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15S2S

140,160 تومان

146,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 24

هوادهی: 250

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش 15 سانت آکسی لاین (پنل تخت) دمنده VBX-15S2S-IP

هواکش 15 سانت آکسی لاین (پنل تخت) دمنده VBX-15S2S-IP

147,840 تومان

154,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 18

هوادهی: 140

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15H2S

هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15H2S

150,720 تومان

157,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 36

هوادهی: 300

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی دمنده دریچه دار 20 سانت لوکس VSL-20S2S

هواکش خانگی دمنده دریچه دار 20 سانت لوکس VSL-20S2S

156,480 تومان

163,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 31

هوادهی: 350

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

فن تانژانت دمنده کم دور

فن تانژانت دمنده کم دور

158,976 تومان

165,600 تومان %4 تخفیف

توان : 20

هوادهی: 100

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل

فن تانژانت دمنده دور متوسط

فن تانژانت دمنده دور متوسط

158,976 تومان

165,600 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

توان : 23

هوادهی: 140

جنس پروانه: آلومینیوم

مشخصات کامل

هواکش خانگی فلزی 20 سانت دمنده VMA-20C4S

هواکش خانگی فلزی 20 سانت دمنده VMA-20C4S

187,200 تومان

195,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 38

هوادهی: 380

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C4S

هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C4S

206,400 تومان

215,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 41

هوادهی: 660

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C2S

هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C2S

206,400 تومان

215,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 50

هوادهی: 720

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

فن خانگی دمنده دریچه دار 20 سانت لوکس VSL-20C4S

فن خانگی دمنده دریچه دار 20 سانت لوکس VSL-20C4S

216,960 تومان

226,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 43

هوادهی: 700

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای دمنده دریچه دار 15 سانت هایلوکس VDI-15S2S

هواکش لوله ای دمنده دریچه دار 15 سانت هایلوکس VDI-15S2S

223,680 تومان

233,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 30

هوادهی: 300

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش فلزی خانگی 30 سانت دمنده VMA-30C4S

هواکش فلزی خانگی 30 سانت دمنده VMA-30C4S

235,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 52

هوادهی: 1100

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش دمنده یک برند پر افتخار ایرانی در زمینه تولید انواع هواکش و سیستم های تهویه در ایران است  که در سال 1346 در پامنار تهران راه اندازی و تاسیس شد. از آن زمان تا به حال حدودا 50 سال گذشته و اکنون این برند با تنوع کالایی بالای خود در صنعت هواکش یک برند پیشتاز است. این برند که در ایران و خاورمیانه رتبه اول را دارد همواره در کوشش است تا بهترین محصولات را تولید و به دست مصرف کننده برساند.

هواکش دمنده چیست؟

کمبود هوای تمیز و سالم نقش بسیار مخربی بر سلامت انسان ها دارد. به همین منظور هوای موجود در محیط کار و محل زندگی از اهمیت بالایی برخوردار است. هواکش ها کار تهویه هوا را به خوبی برای شما انجام می دهند و در دسته های مختلف هواکش خانگی، هواکش صنعتی و .. موجود هستند.

فن یا هواکش دستگاهی است که کار جابه جایی هوای محیط با هوای بیرون از آن محیط را انجام می دهد، این دستگاه بسیار کاربردی با ایجاد جریان در هوای موجود می تواند هوای آلوده را که ممکن است هر گونه آلودگی مانند دود، گاز و مواد دیگر باشد را به خارج از محیط انتقال دهد و در مقابل آن هوای تازه بیرون را جایگزین کند. لازم به ذکر است که نحوه کارکرد هواکش (دستی یا بادی) تغیری در ماهیت کلی آن ها ایجاد نمی کند و هدف تمام هواکش های موجود جا به جایی هوا است

 

دسته بندی محصولات برند دمنده

هواکش ها به دو دسته هواکش  آکسیال  و سانتریفیوژ دسته بندی می شوند.

-هواکش خانگی دمنده

-هواکش صنعتی دمنده

 - هواکش تاسیساتی

 - هواکش سانتریفیوژ دمنده

هواکش سانتریفیوژ فوروارد دمنده 

هواکش سانتریفیوژ بکوارد مکنده 

 - هواکش سقفی دمنده

در ادامه به بررسی دقیق تر این محصولات خواهیم پرداخت.

 

1)هواکش دمنده خانگی

این نوع هواکش ها معمولا از پروانه هایی با جنس پلاستیک و در یک مورد از جنس فلز ساخته شده اند و قطری برابر 100 تا 400 دارند. همچنین موتور هایی که بر روی این دسته از محصولات دمنده به کار گرفته شده است از درجه حفاظت IP 2X بهره مند هستند.

هواکش های خانگی دمنده نیز خود به دسته های

a-هواکش خانگی لوکس و اتولوکس

b-هواکش خانگی هایلوکس

c-هواکش خانگی فلزی

d-لوله ای مدل توربو

تقسیم می شوند و با توجه به نوع، قابلیت نصب بر روی سقف دیوار، پنجره و شیشه را دارند.

(خرید هواکش خانگی دمنده)

(aهواکش خانگی مدل لوکس

این مدل از محصولات دمنده قابل نصب بر روی دیوار است و قسمتی که در درون دیوار نصب می شود، مقعر است. هواکش های آکسیال خانگی لوکس به دو صورت دستی و بادی طراحی می شوند که مدل دستی به کمک یک نخ آویز و با کشیدن آن باز و بسته می شود (لوکس) و مدل بادی آن توسط یک کلید، خاموش و روشن می شود(اتولوکس). این مدل از هواکش اکثرا دارای دمپر هستند که دمپر آنها به صورت اتوماتیک روشن می شود.

(bهواکش لوله ای هایلوکس دمنده

 

این نوع هواکش که معمولا برای محیط های کوچک، متوسط و آشپزخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد در 2 سایز مختلف طراحی و تولید می شود. از مزایای این محصول دمپر اتوماتیک آن است که با روشن شدن هواکش باز شده و با بسته شدن آن بسته می شود و از ورود حشرات و گرد و غبار جلوگیری می کند. دمنده در تولید این محصول از موتوری کم مصرف بهره برده است و به طور کلی هواکش های هایلوکس دارای طول عمر بالاتری نسبت به مدل های مشابهی که با مگنت باز و بسته می شوند، دارند.

(cهواکش فلزی خانگی دمنده

 

این نوع هواکش ها که برای فضاهای کوچک و خانه ها مورد استفاده قرار می گیرند، در 6 سایز و 9 ظرفیت مختلف تولید شده اند. این نوع هواکش به دلیل اینکه بدنه ای از جنس فلز دارد بسیار مستحکم و خاص است. توسط رنگ الکترواستاتیک پوشش داده شده است تا از زنگ زدگی جلوگیری کند. هواکش فلزی خانگی دمنده پروانه هایی نیز از جنس فلز دارد که قطری معادل 100 تا 300 میلی متر دارند. این محصول با درجه حفاظت IPX2 قابل استفاده در محیط های مرطوب نیز است. هواکش آکسیال خانگی فلزی دمنده با توجه به الکتروموتوری که بر روی آن به کار گرفته شده است جزو الکتروموتورهای کم صدا محسوب می شود.

 

(dهواکش لوله ای توربو دمنده

 

این محصول که جزو پرمصرف ترین هواکش های آکسیال خانگی محسوب می شود دارای 5 مدل مختلف است که برای استفاده در محیط های کوچک تا متوسط در نظر گرفته شده است. این هواکش نصب آسانی دارد و توصیه می شود ک برای استفاده بهتر از هواکش آن را بر روی دیوار نصب کنیم. پروانه هایی که بر روی این محصول استفاده شده است قطری معادل 80 تا 200 میلی متر دارند. این محصول هوادهی عالی دارد و در برابر رطوبت مقاوم است.

(2هواکش آکسیال صنعتی

این دسته از تولیدات برند دمنده کیفیت بالا و عمر طولانی تری دارد و از آن برای محیط های صنعتی و کارخانه ها استفاده می شود. هواکش های آکسیال صنعتی غالبا از فلز و در یک مورد از پلاستیک ساخته شده که هوادهی بالاتر و طرفداران بیشتری دارند و خود نیز به دسته بندی های دیگر تقسیم بندی می شوند که شامل موارد ذیل می باشند.

a)هواکش صنعتی ایلکا

b)هواکش آکسیال طرح آلمان

c)هواکش صنعتی سبک فلزی

d)هواکش صنعتی سنگین فلزی

(خرید هواکش صنعتی دمنده)

 

(aهواکش صنعتی ایلکا

 

این مدل از هواکش صنعتی دمنده در 6 سایز و 13 ظرفیت تولید می شود. از این هواکش برای محیط های صنعتی مانند سالن های مرغداری، گاوداری و اماکن صنعتی تجاری و ... استفاده می شود. قابلیت نصب بر رو ی دیوار و سقف را دارا می باشد. بر روی این محصولات از پروانه هایی 6 پره از جنس پلاستیک و پلی امید با توجه به سایز پروانه استفاده شده است. هواکش صنعتی ایلکا دمنده ظرفیت هوادهی و راندمان بالایی دارد.

(bهواکش آکسیال طرح آلمان

 

از این نوع هواکش برای فضاهای کوچک تا متوسط استفاده می شود. هواکش آکسیال طرح آلمان به صورت تک فاز ارائه می شود و برای فضاهایی با دمای 40 درجه سانتی گراد مناسب است. جنس بدنه و پروانه آهنی بوده و توسط رنگ  الکترواستاتیک پوشش داده شده است که از زنگ زدگی جلوگیری میکند.

(cهواکش صنعتی سنگین فلزی دمنده

 

از پرکاربردترین هواکش های صنعتی، هواکش صنعتی سنگین فلزی دمنده است که در دو مدل تکفاز و سه فاز و در 2 سایز و 4 مدل متفاوت طراحی شده است و از نوع سه فاز آن برای کنترل دور با اینورتر می توان استفاده کرد.

مواد بکار برده برای هواکش سنگین فلزی، آهن بوده ولی با رنگ پوشش داده شده در مقابل زنگ زدگی مقاوم شده است. درجه حفاظتی این محصول IP44 بوده. مناسب فضاهای متوسط تا بزرگ مانند کارگاهها، فروشگاهها، فضاهای صنعتی، گلخانه ها، رستوران و پارکینگ ها هستند. کلاس موتور B بوده و مناسب فضاهایی تا دمای 40 درجه سانتیگراد است.

(dهواکش صنعتی سبک فلزی

 

021-22683706 تماس
تماس
بالا