شرکت دمنده

هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S

97,000 تومان

%3

94,090 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 15 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 70

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش 12 سانت آکسی لاین دمنده VBX-12S2S هواکش 12 سانت آکسی لاین دمنده VBX-12S2S

108,000 تومان

%3

104,760 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 16 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 120

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش فلزی خانگی 10 سانت دمنده VMA-10S2S هواکش فلزی خانگی 10 سانت دمنده VMA-10S2S

119,000 تومان

%3

115,430 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 15 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 75

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش 15 سانت آکسی لاین دمنده VBX-15S2S هواکش 15 سانت آکسی لاین دمنده VBX-15S2S

121,000 تومان

%3

117,370 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 23 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 170

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش فلزی خانگی 12 سانت دمنده VMA-12S2S هواکش فلزی خانگی 12 سانت دمنده VMA-12S2S

125,000 تومان

%3

121,250 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 16.5 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 140

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش خانگی 15 سانت توربو دمنده VPH-15S2S هواکش خانگی 15 سانت توربو دمنده VPH-15S2S

130,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 23

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 165

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S-IP هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S-IP

136,000 تومان

%3

131,920 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 10 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 65

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
فن اون تستر DCV-08-80-H فن اون تستر DCV-08-80-H

144,000 تومان

%8

132,480 تومان

قطر پروانه: 8 سانتیمتر

توان: 15 وات

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن اون تستر DCV-08-80-L فن اون تستر DCV-08-80-L

144,000 تومان

%8

132,480 تومان

قطر پروانه: 8 سانتیمتر

توان: 10 وات

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15S2S هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15S2S

137,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 16 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 170

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
فن اون تستر DCV-12-80 فن اون تستر DCV-12-80

149,000 تومان

%8

137,080 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 15 وات

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن کانوکشن دمنده مدل DCV-12 فن کانوکشن دمنده مدل DCV-12

149,000 تومان

%8

137,080 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 15 وات

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن کانوکشن دمنده مدل DCV-15 فن کانوکشن دمنده مدل DCV-15

149,000 تومان

%4

143,040 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 20 وات

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش 12 سانت آکسی لاین دمنده VBX-12S2S-IP هواکش 12 سانت آکسی لاین دمنده VBX-12S2S-IP

166,000 تومان

%3

161,020 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 14 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 115

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی 15 سانت لوکس دمنده VSL-15S2S هواکش خانگی 15 سانت لوکس دمنده VSL-15S2S

183,000 تومان

%3

177,510 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 24 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 210

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش 20 سانت آکسی لاین دمنده VBX-20S2S هواکش 20 سانت آکسی لاین دمنده VBX-20S2S

193,000 تومان

%3

187,210 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 27 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 210

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی اتوایر 15 سانت دمنده VAL-15S2S هواکش خانگی اتوایر 15 سانت دمنده VAL-15S2S

210,000 تومان

%3

203,700 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 24 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 250

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش 15 سانت آکسی لاین دمنده VBX-15S2S-IP هواکش 15 سانت آکسی لاین دمنده VBX-15S2S-IP

213,000 تومان

%3

206,610 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 15 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 135

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
فن تانژانت دمنده پر دور DTG-H1 فن تانژانت دمنده پر دور DTG-H1

220,000 تومان

%3

213,400 تومان

قطر پروانه: 60 سانتیمتر

توان: 23 وات

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن تانژانت دمنده دور متوسط DTG-M فن تانژانت دمنده دور متوسط DTG-M

220,000 تومان

%3

213,400 تومان

قطر پروانه: 60 سانتیمتر

توان: 17 وات

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن تانژانت دمنده کم دور DTG-L فن تانژانت دمنده کم دور DTG-L

220,000 تومان

%3

213,400 تومان

قطر پروانه: 60 سانتیمتر

توان: 16 وات

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20S2S هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20S2S

235,000 تومان

%3

227,950 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 28 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 270

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
فن تانژانت دمنده پر دور DTG-H2 فن تانژانت دمنده پر دور DTG-H2

236,000 تومان

%3

228,920 تومان

قطر پروانه: 60 سانتیمتر

توان: 28 وات

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15H2S هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15H2S

245,000 تومان

%3

237,650 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 35 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 310

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C4S هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C4S

269,000 تومان

%3

260,930 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 36 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 360

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15C2S هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15C2S

270,000 تومان

%3

261,900 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 41 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 310

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C2S هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C2S

281,000 تومان

%3

272,570 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 51 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 685

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C4S هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C4S

297,000 تومان

%3

288,090 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 42 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 600

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش خانگی اتوایر 20 سانت دمنده VAL-20H2S هواکش خانگی اتوایر 20 سانت دمنده VAL-20H2S

300,000 تومان

%3

291,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 34 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 420

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی 15 سانت هایلوکس دمنده VDI-15S2S هواکش خانگی 15 سانت هایلوکس دمنده VDI-15S2S

307,000 تومان

%3

297,790 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 25 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 250

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش فلزی خانگی 30 سانت دمنده VMA-30C4S هواکش فلزی خانگی 30 سانت دمنده VMA-30C4S

325,000 تومان

%3

315,250 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان: 45 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1000

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20C4S هواکش خانگی 20 سانت لوکس دمنده VSL-20C4S

325,000 تومان

%3

315,250 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 35 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 430

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C2S هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C2S

325,000 تومان

%3

315,250 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 52 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 950

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش دریچه دار 20 سانت اتولوکس دمنده VAL-20C4S هواکش دریچه دار 20 سانت اتولوکس دمنده VAL-20C4S

350,000 تومان

%3

339,500 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 34 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 420

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
پنکه رومیزی دمنده سری هاله مدل FTF-20H2S پنکه رومیزی دمنده سری هاله مدل FTF-20H2S

354,000 تومان

قطر پروانه : 20 سانتیمتر

حجم هوادهی (مترمکعب برساعت): 350

دور موتور: 2200

توان (وات) : 30

مشخصات کامل
هواکش خانگی 25 سانت لوکس دمنده VSL-25C4S هواکش خانگی 25 سانت لوکس دمنده VSL-25C4S

367,000 تومان

%3

355,990 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 43 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 680

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش دمنده یک برند پر افتخار ایرانی در زمینه تولید انواع هواکش و سیستم های تهویه در ایران است  که در سال 1346 در پامنار تهران راه اندازی و تاسیس شد. از آن زمان تا به حال حدودا 50 سال گذشته و اکنون این برند با تنوع کالایی بالای خود در صنعت هواکش یک برند پیشتاز است. این برند که در ایران و خاورمیانه رتبه اول را دارد همواره در کوشش است تا بهترین محصولات را تولید و به دست مصرف کننده برساند.

هواکش دمنده چیست؟

کمبود هوای تمیز و سالم نقش بسیار مخربی بر سلامت انسان ها دارد. به همین منظور هوای موجود در محیط کار و محل زندگی از اهمیت بالایی برخوردار است. هواکش ها کار تهویه هوا را به خوبی برای شما انجام می دهند و در دسته های مختلف هواکش خانگی، هواکش صنعتی و .. موجود هستند.

فن یا هواکش دستگاهی است که کار جابه جایی هوای محیط با هوای بیرون از آن محیط را انجام می دهد، این دستگاه بسیار کاربردی با ایجاد جریان در هوای موجود می تواند هوای آلوده را که ممکن است هر گونه آلودگی مانند دود، گاز و مواد دیگر باشد را به خارج از محیط انتقال دهد و در مقابل آن هوای تازه بیرون را جایگزین کند. لازم به ذکر است که نحوه کارکرد هواکش (دستی یا بادی) تغیری در ماهیت کلی آن ها ایجاد نمی کند و هدف تمام هواکش های موجود جا به جایی هوا است

 

دسته بندی محصولات برند دمنده

هواکش ها به دو دسته هواکش  آکسیال  و سانتریفیوژ دسته بندی می شوند.

-هواکش خانگی دمنده

-هواکش صنعتی دمنده

 - هواکش تاسیساتی

 - هواکش سانتریفیوژ دمنده

هواکش سانتریفیوژ فوروارد دمنده 

هواکش سانتریفیوژ بکوارد مکنده 

 - هواکش سقفی دمنده

در ادامه به بررسی دقیق تر این محصولات خواهیم پرداخت.

 

1)هواکش دمنده خانگی

این نوع هواکش ها معمولا از پروانه هایی با جنس پلاستیک و در یک مورد از جنس فلز ساخته شده اند و قطری برابر 100 تا 400 دارند. همچنین موتور هایی که بر روی این دسته از محصولات دمنده به کار گرفته شده است از درجه حفاظت IP 2X بهره مند هستند.

هواکش های خانگی دمنده نیز خود به دسته های

a-هواکش خانگی لوکس و اتولوکس

b-هواکش خانگی هایلوکس

c-هواکش خانگی فلزی

d-لوله ای مدل توربو

تقسیم می شوند و با توجه به نوع، قابلیت نصب بر روی سقف دیوار، پنجره و شیشه را دارند.

(خرید هواکش خانگی دمنده)

(aهواکش خانگی مدل لوکس

این مدل از محصولات دمنده قابل نصب بر روی دیوار است و قسمتی که در درون دیوار نصب می شود، مقعر است. هواکش های آکسیال خانگی لوکس به دو صورت دستی و بادی طراحی می شوند که مدل دستی به کمک یک نخ آویز و با کشیدن آن باز و بسته می شود (لوکس) و مدل بادی آن توسط یک کلید، خاموش و روشن می شود(اتولوکس). این مدل از هواکش اکثرا دارای دمپر هستند که دمپر آنها به صورت اتوماتیک روشن می شود.

(bهواکش لوله ای هایلوکس دمنده

 

این نوع هواکش که معمولا برای محیط های کوچک، متوسط و آشپزخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد در 2 سایز مختلف طراحی و تولید می شود. از مزایای این محصول دمپر اتوماتیک آن است که با روشن شدن هواکش باز شده و با بسته شدن آن بسته می شود و از ورود حشرات و گرد و غبار جلوگیری می کند. دمنده در تولید این محصول از موتوری کم مصرف بهره برده است و به طور کلی هواکش های هایلوکس دارای طول عمر بالاتری نسبت به مدل های مشابهی که با مگنت باز و بسته می شوند، دارند.

(cهواکش فلزی خانگی دمنده

 

این نوع هواکش ها که برای فضاهای کوچک و خانه ها مورد استفاده قرار می گیرند، در 6 سایز و 9 ظرفیت مختلف تولید شده اند. این نوع هواکش به دلیل اینکه بدنه ای از جنس فلز دارد بسیار مستحکم و خاص است. توسط رنگ الکترواستاتیک پوشش داده شده است تا از زنگ زدگی جلوگیری کند. هواکش فلزی خانگی دمنده پروانه هایی نیز از جنس فلز دارد که قطری معادل 100 تا 300 میلی متر دارند. این محصول با درجه حفاظت IPX2 قابل استفاده در محیط های مرطوب نیز است. هواکش آکسیال خانگی فلزی دمنده با توجه به الکتروموتوری که بر روی آن به کار گرفته شده است جزو الکتروموتورهای کم صدا محسوب می شود.

 

(dهواکش لوله ای توربو دمنده

 

این محصول که جزو پرمصرف ترین هواکش های آکسیال خانگی محسوب می شود دارای 5 مدل مختلف است که برای استفاده در محیط های کوچک تا متوسط در نظر گرفته شده است. این هواکش نصب آسانی دارد و توصیه می شود ک برای استفاده بهتر از هواکش آن را بر روی دیوار نصب کنیم. پروانه هایی که بر روی این محصول استفاده شده است قطری معادل 80 تا 200 میلی متر دارند. این محصول هوادهی عالی دارد و در برابر رطوبت مقاوم است.

(2هواکش آکسیال صنعتی

این دسته از تولیدات برند دمنده کیفیت بالا و عمر طولانی تری دارد و از آن برای محیط های صنعتی و کارخانه ها استفاده می شود. هواکش های آکسیال صنعتی غالبا از فلز و در یک مورد از پلاستیک ساخته شده که هوادهی بالاتر و طرفداران بیشتری دارند و خود نیز به دسته بندی های دیگر تقسیم بندی می شوند که شامل موارد ذیل می باشند.

a)هواکش صنعتی ایلکا

b)هواکش آکسیال طرح آلمان

c)هواکش صنعتی سبک فلزی

d)هواکش صنعتی سنگین فلزی

(خرید هواکش صنعتی دمنده)

 

(aهواکش صنعتی ایلکا

 

این مدل از هواکش صنعتی دمنده در 6 سایز و 13 ظرفیت تولید می شود. از این هواکش برای محیط های صنعتی مانند سالن های مرغداری، گاوداری و اماکن صنعتی تجاری و ... استفاده می شود. قابلیت نصب بر رو ی دیوار و سقف را دارا می باشد. بر روی این محصولات از پروانه هایی 6 پره از جنس پلاستیک و پلی امید با توجه به سایز پروانه استفاده شده است. هواکش صنعتی ایلکا دمنده ظرفیت هوادهی و راندمان بالایی دارد.

(bهواکش آکسیال طرح آلمان

 

از این نوع هواکش برای فضاهای کوچک تا متوسط استفاده می شود. هواکش آکسیال طرح آلمان به صورت تک فاز ارائه می شود و برای فضاهایی با دمای 40 درجه سانتی گراد مناسب است. جنس بدنه و پروانه آهنی بوده و توسط رنگ  الکترواستاتیک پوشش داده شده است که از زنگ زدگی جلوگیری میکند.

(cهواکش صنعتی سنگین فلزی دمنده

 

از پرکاربردترین هواکش های صنعتی، هواکش صنعتی سنگین فلزی دمنده است که در دو مدل تکفاز و سه فاز و در 2 سایز و 4 مدل متفاوت طراحی شده است و از نوع سه فاز آن برای کنترل دور با اینورتر می توان استفاده کرد.

مواد بکار برده برای هواکش سنگین فلزی، آهن بوده ولی با رنگ پوشش داده شده در مقابل زنگ زدگی مقاوم شده است. درجه حفاظتی این محصول IP44 بوده. مناسب فضاهای متوسط تا بزرگ مانند کارگاهها، فروشگاهها، فضاهای صنعتی، گلخانه ها، رستوران و پارکینگ ها هستند. کلاس موتور B بوده و مناسب فضاهایی تا دمای 40 درجه سانتیگراد است.

(dهواکش صنعتی سبک فلزی

 

نظر خود را ارسال کنید

021-22204900 تماس
تماس
بالا