0
ورود به پنل کاربری

ابارا

پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML

3 از 4
پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML

1,105,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 37 متر

مشخصات کامل

پمپ آب جتی ابارا Premium AGA 1.00 ML

1 از 4
پمپ آب جتی ابارا Premium  AGA 1.00 ML

2,268,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 47.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب ابارا CMB1.00ML

0 از 0
پمپ آب ابارا CMB1.00ML

2,413,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18.4 متر

مشخصات کامل

پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 M

0 از 0
پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 M

4,600,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 47.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب ۲ پروانه ابارا مدل CDA 2.00 ML

1 از 5
پمپ آب ۲ پروانه ابارا مدل CDA 2.00 ML

5,488,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60.5 متر

مشخصات کامل

پمپ ابارا 1 اسب محیطی PRA 1.00 ML

0 از 0
پمپ ابارا 1 اسب محیطی PRA 1.00 ML

1,759,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 62 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش تمام استیل ابارا OPTIMA M/A

0 از 0
پمپ کف کش تمام استیل ابارا OPTIMA M/A

استعلام موجودی

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابارا تمام استیل BEST ONE MA

0 از 0
پمپ کف کش ابارا تمام استیل BEST ONE MA

6,187,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 8.3 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابارا تمام استیل DW 100 T

0 از 0
پمپ لجن کش ابارا تمام استیل DW 100 T

21,270,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 10.6 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابارا چدنی 5/5 5 80DML

0 از 0
پمپ لجن کش ابارا چدنی 5/5 5 80DML

67,933,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 7 اسب _ 5.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 21.5 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابارا 250DL 5 18

0 از 0
پمپ لجن کش ابارا 250DL 5 18

203,422,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 25 اسب_18.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 10 اینچ_250mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل

پمپ آب ابارا CMA 1.00 ML ECONOMY

0 از 0
پمپ آب ابارا CMA 1.00 ML ECONOMY

1,797,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب ابارا جتی AGA 1.00 ML ECONOMY

0 از 0
پمپ آب ابارا جتی AGA 1.00 ML ECONOMY

1,928,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 47.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب بشقابی ابارا Premium CMA 1.00 ML

3 از 3
پمپ آب بشقابی ابارا Premium  CMA 1.00 ML

2,116,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 MB L

0 از 0
پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 MB L

2,478,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML

0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML

2,563,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.3 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML

0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML

2,847,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 39.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00TL

0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00TL

4,201,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 28.7 متر

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00ML

0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00ML

4,533,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12.4 متر

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMB 3.00TL IE2

0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMB 3.00TL IE2

5,358,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3

0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3

6,222,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.3 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 ML

1 از 5
پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 ML

6,614,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00T IE2

0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00T IE2

7,048,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13.4 متر

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M

0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M

7,316,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13.4 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 T IE3

1 از 5
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 T IE3

11,434,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50.8 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M

1 از 5
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M

12,047,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 TL IE2

0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 TL IE2

6,178,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/3 T

0 از 0
پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/3 T

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 31.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X100FS2NA

0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X100FS2NA

استعلام موجودی

توان:

برق:

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

پمپ آب عمودی طبقاتی ابارا EVM 3-22 F5/2.2

0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی ابارا EVM 3-22 F5/2.2

استعلام موجودی

توان:

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 205 متر

مشخصات کامل

پمپ آب عمودی طبقاتی ابارا EVM 50-19 F5/4.5

0 از 0
پمپ آب عمودی طبقاتی ابارا EVM 50-19 F5/4.5

استعلام موجودی

توان:

برق:

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 10-10 F 5/4.0 IE2

0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 10-10 F 5/4.0 IE2

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 110 متر

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 64-5-3 F 5/30

0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 64-5-3 F 5/30

استعلام موجودی

توان: 40 اسب _ 30kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 130 متر

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVML 5-7 F 5/1.5 IE3

0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVML 5-7 F 5/1.5 IE3

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 70.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 5 10F 5/2.2 IE2

0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 5 10F 5/2.2 IE2

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 102 متر

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG/E 10 8F 5/3 IE2

0 از 0
پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG/E 10 8F 5/3 IE2

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

مشخصات کامل

آشنایی با پمپ آب ابارا و محصولات آن

پمپ آب ابارا یکی از پرفروش ترین محصولات برند ابارا در جهان است.ابارا محصولات خود را با تکنولوژی روز دنیا در ایتالیا تولید می کند و جزو بزرگترین تولید کنندگان پمپ آب و سیستم آبرسانی محسوب می شود. برند ابارا با تجربه طولانی مدت 90 ساله، یک برند بسیار معتبر است که محصولات خود را در سطح جهان ارائه می کند و در ایران نیز نمایندگان بسیاری دارد و تنوع گسترده ای از محصولات این برند یافت می شود.

پمپ آب ابارا استفاده های متعددی دارد که می توان از آن در محل هایی همچون منازل و ساختمان ها استفاده کرد که از بین تنوع محصولات آن می توانید پمپ های آب بشقابی، جتی، دو پروانه، طبقاتی عمودی، افقی ، تک پروانه و پمپ های کوچک را با توجه به مصرف خود انتخاب کنید. در ادامه به برسی دقیق تر محصولات تولیدی توسط برند ابارا می پردازیم.

 

 

پمپ آب ابارا با بدنه استیل

از این نوع پمپ آب معمولا برای انتقال آب هایی با مواد خورنده استفاده می شود، زیرا جنس آن از استیل است و در مقابل این سیالات مقاوم است. این نوع پمپ آب در مدل های CD ,CDX ,2CDX ,DWO ,3LPF ,3L SERIES, MATRIX ,EVM ,MULTIGO تولید می شوند. از دیگر کاربردهای پمپ آب ابارای بدنه استیل می توان به افزایش فشار آب، تصفیه آب، سیستم های تهویه، پمپاژ آب در منازل و در محیط های صنعتی و کارخانه ها مانند کارخانه های رنگ سازی، غذایی، دارویی و شیمیایی و ... اشاره کرد.

 

پمپ آب ابارا صنعتی چدنی

این نوع پمپ آب که در مدل های 3 ,MD ,MMD4 ,3DPF ,CDA ,CMA ,CMB ,AGA ,CMC ,CMR ,CMD , PRA ,FSA تهیه و تولید می شود، برای افزایش فشار آب، سیرکولاسیون آب، مصارف صنعتی، آبیاری، آتش نشانی و ... کاربرد دارد.

 

پمپ بشقابی ابارا

این پمپ آب که اغلب از جنس چدن ساخته می شوند در آبیاری گیاهان خانگی ،سیستم های تحت فشار خانگی، آبیاری در مقیاس کوچک و شست و شوی وسایل نقلیه مورد استفاده قرار می گیرند.

 

مشاهده محصولات پمپ آب بشقابی ابارا

 

 

پمپ آب ابارا دو پروانه

این نوع از محصولات برند ابارا نیز معمولا از جنس چدن ساخته می شوند و برای تصفیه آب، سیستم های گرمایش، خدمات دارویی، انتقال مایعات و تقویت فشار آب در استفاده هایی هم چون آبیاری استفاده می شوند و کاربرد دارند.

 

پمپ جتی ابارا

این نوع پمپ معمولا در ساختمان های مسکونی و ویلاها، آبیاری و باغبانی و آبرسانی های تحت فشار مورد استفاده قرار می گیرند. پمپ جتی ابارا غالبا از جنس چدن ساخته می شوند و از نوع پمپ های خود مکش با فشار بالا هستند.
مانند : aga ، jem

 

پمپ آب طبقاتی ابارا

این نوع پمپ آب معمولا بدنه و پروانه هایی از جنس استیل دارد. همینطور شفت های این محصول نیز از جنس استیل ساخته می شود. از مهم ترین کاربرد های این نوع پمپ آب می توان به کاربرد آن در سیستم های آب رسانی تحت فشار خانگی،توزیع و پخش آب، آتش نشانی، آبیاری و جمع اوری آب باران است. نکته مهمی که باید در رابطه با این دستگاه بدانید این است که از آن ها برای پمپاژ اب با ویکسوزیته ملایم ( پارامتری که میزان مقاومت آب یا هر سیالی در مقابل جاری شدن را نشان می دهد.) استفاده شود.

 

پمپ آب تک پروانه ابارا

این دسته از محصولات برند ابارا به طور کلی از جنس استیل و چدن ساخته می شوند و از موارد استفاده آن ها می توان به آبیاری، تصفیه، پمپاژ مایعات همراه با ویکسوزیته یا گرانروی متوسط، سیستم های تحت فشار مسکونی و آتش نشانی و سیستم های تهویه هوا اشاره کرد.

 

 

همانطور که در بالا اشاره شد برند ابارا یکی از معتبر ترین تولید کنندگان پمپ های آب در جهان است این برند شبکه ی گسترده ای از مراکز فنی در سراسر جهان دارد و برای کسب رضایت مشتریان خود به سرعت آن ها را راهنمایی می کند. ابارا در این مراکز نیروهایی بسیار کار بلد و ماهر را برای ارائه خدمات به مشتریان به کار گرفته است.

همچنین این برند معتبر ترین گارانتی را در بین تولید کنند گان پمپ آب دارد و شما هر کدام از محصولات آن را خریداری کنید دارای 10 سال گارانتی است که خود این گارانتی طولانی مدت نشان دهنده کیفیت بالای تولید در این برند است.

021-22683706 بالا