0
ورود به پنل کاربری

ابارا

پمپ کف کش تمام استیل ابارا OPTIMA M/A

پمپ کف کش تمام استیل ابارا OPTIMA M/A

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 6 متر

حداکثر آبدهی: 9

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML

پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML

1,098,000 تومان

1,220,000 تومان %10 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 37 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ ابارا 1 اسب محیطی PRA 1.00 ML

پمپ ابارا 1 اسب محیطی PRA 1.00 ML

1,850,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 62 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب جتی ابارا Premium AGA 1.00 ML

پمپ آب جتی ابارا Premium AGA 1.00 ML

2,245,500 تومان

2,495,000 تومان %10 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 47.5 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب ابارا CMB1.00ML

پمپ آب ابارا CMB1.00ML

2,655,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 18.4 متر

حداکثر آبدهی: 15

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 M

پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 M

4,430,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 47.5 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب ۲ پروانه ابارا مدل CDA 2.00 ML

پمپ آب ۲ پروانه ابارا مدل CDA 2.00 ML

5,476,750 تومان

5,765,000 تومان %5 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 60.5 متر

حداکثر آبدهی: 7

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابارا تمام استیل BEST ONE MA

پمپ کف کش ابارا تمام استیل BEST ONE MA

6,187,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 8.3 متر

حداکثر آبدهی: 11

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

نمودار عملکرد پمپ لجن کش ابارا تمام استیل DW 150 MA

نمودار عملکرد پمپ لجن کش ابارا تمام استیل DW 150 MA

21,270,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 10.6 متر

حداکثر آبدهی: 36

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابارا چدنی 5/5 5 80DML

پمپ لجن کش ابارا چدنی 5/5 5 80DML

67,933,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 21.5 متر

حداکثر آبدهی: 96

توان: 7 اسب _ 5.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابارا 250DL 5 18

پمپ لجن کش ابارا 250DL 5 18

203,422,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

حداکثر آبدهی: 450

توان: 25 اسب_18.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 10-10 F 5/4.0 IE2

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 10-10 F 5/4.0 IE2

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 110 متر

حداکثر آبدهی: 15

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 64-5-3 F 5/30

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 64-5-3 F 5/30

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 130 متر

حداکثر آبدهی: 84

توان: 40 اسب _ 30kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVML 5-7 F 5/1.5 IE3

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVML 5-7 F 5/1.5 IE3

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 70.5 متر

حداکثر آبدهی: 8

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 5 10F 5/2.2 IE2

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 5 10F 5/2.2 IE2

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 102 متر

حداکثر آبدهی: 8

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG/E 10 8F 5/3 IE2

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG/E 10 8F 5/3 IE2

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

حداکثر آبدهی: 15

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 18-10 F 5/11

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 18-10 F 5/11

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 162 متر

حداکثر آبدهی: 24

توان: 14.5اسب-10.8kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 4-0 F 5/7.5 IE2

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 4-0 F 5/7.5 IE2

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 90.5 متر

حداکثر آبدهی: 42

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 6-0 F 5/11

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 6-0 F 5/11

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 136 متر

حداکثر آبدهی: 42

توان: 14.5اسب-10.8kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 6-0 F 5/11 IE2

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 6-0 F 5/11 IE2

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 136 متر

حداکثر آبدهی: 42

توان: 14.5اسب-10.8kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب عمودی طبقاتی ابارا EVM 3-22 F5/2.2

پمپ آب عمودی طبقاتی ابارا EVM 3-22 F5/2.2

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 205 متر

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

مشخصات کامل

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X100FS2NA

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X100FS2NA

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/3 T

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/3 T

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 31.5 متر

حداکثر آبدهی: 36

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب ابارا CMA 1.00 ML ECONOMY

پمپ آب ابارا CMA 1.00 ML ECONOMY

1,821,600 تومان

1,980,000 تومان %8 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب ابارا جتی AGA 1.00 ML ECONOMY

پمپ آب ابارا جتی AGA 1.00 ML ECONOMY

1,955,000 تومان

2,125,000 تومان %8 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 47.5 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب بشقابی ابارا Premium CMA 1.00 ML

پمپ آب بشقابی ابارا Premium CMA 1.00 ML

2,097,000 تومان

2,330,000 تومان %10 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 MB L

فروش ویژه پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 MB L

2,511,600 تومان

2,730,000 تومان %8 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1/130

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1/130

2,730,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.3 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1.5/130

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1.5/130

2,730,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.3 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1.5/180

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1.5/180

2,730,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.3 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/2/180

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/2/180

2,730,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.3 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML

2,820,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.3 متر

حداکثر آبدهی: 17

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 25-40-180

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 25-40-180

2,823,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 4 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 1.3 اسب _ 0.96kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0508

پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0508

2,849,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 38 متر

حداکثر آبدهی: 5

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0309

پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0309

2,923,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

حداکثر آبدهی: 5

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

بررسی، انتخاب و خرید پمپ های ابارا:

پمپ آب ابارا یکی از پرفروش ترین محصولات برند ابارا در جهان است. ابارا محصولات خود را با تکنولوژی روز دنیا در ایتالیا تولید می کند و جزو بزرگترین تولید کنندگان پمپ آب و سیستم آبرسانی محسوب می شود. برند ابارا با تجربه طولانی مدت 90 ساله، یک برند بسیار معتبر است که محصولات خود را در سطح جهان ارائه می کند و در ایران نیز نمایندگان بسیاری دارد و تنوع گسترده ای از محصولات این برند یافت می شود.

پمپ آب ابارا استفاده های متعددی دارد که می توان از آن در محل هایی همچون منازل و ساختمان ها استفاده کرد که از بین تنوع محصولات آن می توانید پمپ های آب بشقابی، جتی، دو پروانه، طبقاتی عمودی، افقی ، تک پروانه و پمپ های آب خانگی را با توجه به مصرف خود انتخاب کنید. در ادامه به برسی دقیق تر محصولات تولیدی توسط برند ابارا می پردازیم.

انواع پمپ آب ابارا

 

 • پمپ آب ابارا با بدنه استیل: از این نوع پمپ آب معمولا برای انتقال آب هایی با مواد خورنده استفاده می شود، زیرا جنس آن از استیل است و در مقابل این سیالات مقاوم است. این نوع پمپ آب در مدل های CD ,CDX ,2CDX ,DWO ,3LPF ,3L SERIES, MATRIX ,EVM ,MULTIGO تولید می شوند. از دیگر کاربردهای پمپ آب ابارای بدنه استیل می توان به افزایش فشار آب، تصفیه آب، سیستم های تهویه، پمپاژ آب در منازل و در محیط های صنعتی و کارخانه ها مانند کارخانه های رنگ سازی، غذایی، دارویی و شیمیایی و ... اشاره کرد.
 • پمپ آب ابارا صنعتی چدنی: این نوع پمپ آب صنعتی که در مدل های 3 ,MD ,MMD4 ,3DPF ,CDA ,CMA ,CMB ,AGA ,CMC ,CMR ,CMD , PRA ,FSA تهیه و تولید می شود، برای افزایش فشار آب، سیرکولاسیون آب، مصارف صنعتی، آبیاری، آتش نشانی و ... کاربرد دارد.
 • پمپ بشقابی ابارا: پمپ آب بشقابی ابارا که اغلب از جنس چدن ساخته می شوند در آبیاری گیاهان خانگی، سیستم های تحت فشار خانگی، آبیاری در مقیاس کوچک و شست و شوی وسایل نقلیه مورد استفاده قرار می گیرد.
 • پمپ آب ابارا دو پروانه: پمپ آب دو پروانه برند ابارا نیز معمولا از جنس چدن ساخته می شوند و برای تصفیه آب، سیستم های گرمایش، خدمات دارویی، انتقال مایعات و تقویت فشار آب در استفاده هایی هم چون آبیاری استفاده می شوند و کاربرد دارند.
 • پمپ جتی ابارا: این نوع پمپ معمولا در ساختمان های مسکونی و ویلاها، آبیاری و باغبانی و آبرسانی های تحت فشار مورد استفاده قرار می گیرند. پمپ جتی ابارا غالبا از جنس چدن ساخته می شوند و از نوع پمپ های خود مکش با فشار بالا هستند.
  • مانند : aga ، jem
 • پمپ آب طبقاتی ابارا: پمپ آب طبقاتی ابارا معمولا بدنه و پروانه هایی از جنس استیل دارد. همینطور شفت های این محصول نیز از جنس استیل ساخته می شود. از مهم ترین کاربرد های این نوع پمپ آب می توان به کاربرد آن در سیستم های آب رسانی تحت فشار خانگی،توزیع و پخش آب، آتش نشانی، آبیاری و جمع اوری آب باران است. نکته مهمی که باید در رابطه با این دستگاه بدانید این است که از آن ها برای پمپاژ اب با ویکسوزیته ملایم ( پارامتری که میزان مقاومت آب یا هر سیالی در مقابل جاری شدن را نشان می دهد.) استفاده شود.
 • پمپ آب تک پروانه ابارا: این دسته از محصولات برند ابارا به طور کلی از جنس استیل و چدن ساخته می شوند و از موارد استفاده آن ها می توان به آبیاری، تصفیه، پمپاژ مایعات همراه با ویکسوزیته یا گرانروی متوسط، سیستم های تحت فشار مسکونی و آتش نشانی و سیستم های تهویه هوا اشاره کرد.

خرید پمپ ابارا

همانطور که اشاره شد برند ابارا یکی از معتبرترین تولید کنندگان پمپ های آب در جهان است این برند شبکۀ گسترده ای از مراکز فنی در سراسر جهان دارد و برای کسب رضایت مشتریان خود به سرعت آن ها را راهنمایی می کند. ابارا در این مراکز نیروهایی بسیار کار بلد و ماهر را برای ارائه خدمات به مشتریان به کار گرفته است.

همچنین این برند معتبر ترین گارانتی را در بین تولید کنند گان پمپ آب دارد و اگر هر کدام از محصولات آن را خریداری کنید، 10 سال گارانتی محصول را خواهید داشت که همین امر نشان دهنده کیفیت بالای تولیدات در این برند است.

شما خریداران محترم پمپ آب ebara برای دریافت قیمت پمپ ابارا و دریافت خدمات رایگان مشاوره خرید پمپ آب ابارا می توانید با کارشناسان فروش ویدفکتور تماس بگیرید تا از انتخاب یک پمپ آب مناسب برای کاربری موردنظرتان، اطمینان خاطر حاصل نمایید.

021-22683706 تماس
تماس
بالا