0
ورود به پنل کاربری

Aqua

فلوتر 3 متری آکوا

فلوتر 3 متری آکوا

450,000 تومان

گروه: فلوتر

مشخصات کامل

پمپ کف کش آکوا مدل A-2-30

پمپ کف کش آکوا مدل A-2-30

7,080,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

حداکثر آبدهی: 20

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش Aqua مدل A-3-30

پمپ کف کش Aqua مدل A-3-30

7,300,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

حداکثر آبدهی: 35

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش Aqua مدل A-3BM-20 خروجی بغل

پمپ لجن کش Aqua مدل A-3BM-20 خروجی بغل

7,450,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

مشخصات کامل

پمپ لجن کش آکوا مدل A-3B-22

پمپ لجن کش آکوا مدل A-3B-22

7,650,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

حداکثر آبدهی: 50

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش آکوا مدل A-4-27

پمپ لجن کش آکوا مدل A-4-27

7,650,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

حداکثر آبدهی: 80

توان: 10 اسب_ 7.5kw

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

مشخصات کامل

پمپ لجن کش Aqua مدل A-4S-27

پمپ لجن کش Aqua مدل A-4S-27

7,650,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

حداکثر آبدهی: 80

توان: 10 اسب_ 7.5kw

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش آکوا مدل A-4-30

پمپ کف کش آکوا مدل A-4-30

8,000,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

حداکثر آبدهی: 55

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش آکوا مدل A-4SM-27

پمپ لجن کش آکوا مدل A-4SM-27

8,050,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

حداکثر آبدهی: 80

توان: 10 اسب_ 7.5kw

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

مشخصات کامل

پمپ لجن کش Aqua مدل A-3BM-22

پمپ لجن کش Aqua مدل A-3BM-22

8,050,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

حداکثر آبدهی: 50

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش آکوا مدل A-5-30

پمپ کف کش آکوا مدل A-5-30

8,630,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

حداکثر آبدهی: 100

توان: 12 اسب_9.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش آکوا مدل A-2-60

پمپ کف کش آکوا مدل A-2-60

8,650,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 60 متر

حداکثر آبدهی: 20

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش آکوا مدل A-3-60

پمپ کف کش آکوا مدل A-3-60

9,250,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 60 متر

حداکثر آبدهی: 35

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش Aqua مدل A-6S-27

پمپ لجن کش Aqua مدل A-6S-27

9,860,000 تومان

حداکثر آبدهی: 80

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش Aqua مدل A-2-90

پمپ کف کش Aqua مدل A-2-90

9,900,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

حداکثر آبدهی: 20

توان: 12 اسب_9.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش Aqua مدل A-6-30

پمپ کف کش Aqua مدل A-6-30

9,900,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 29 متر

حداکثر آبدهی: 140

توان: 12.5 اسب_ 9.3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش آکوا مدل A-3-90

پمپ کف کش آکوا مدل A-3-90

10,200,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

حداکثر آبدهی: 35

توان: 12 اسب_9.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش Aqua مدل A-6SM-27

پمپ لجن کش Aqua مدل A-6SM-27

10,260,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش آکوا مدل A-2-120

پمپ کف کش آکوا مدل A-2-120

10,350,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 120 متر

حداکثر آبدهی: 20

توان: 12.5 اسب_ 9.3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش آکوا مدل A-5-50

پمپ کف کش آکوا مدل A-5-50

10,350,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

حداکثر آبدهی: 130

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش Aqua مدل A-4-90

پمپ کف کش Aqua مدل A-4-90

11,850,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

حداکثر آبدهی: 55

توان: 17.5 اسب_ 13kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش Aqua مدل A-3-120

پمپ کف کش Aqua مدل A-3-120

11,950,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 118 متر

حداکثر آبدهی: 35

توان: 17.5 اسب_ 13kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش آکوا مدل A-2-150

پمپ کف کش آکوا مدل A-2-150

12,350,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 140 متر

حداکثر آبدهی: 20

توان: 17.5 اسب_ 13kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش آکوا مدل A-4-120

پمپ کف کش آکوا مدل A-4-120

13,400,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 115 متر

حداکثر آبدهی: 55

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش آکوا مدل A-2-170

پمپ کف کش آکوا مدل A-2-170

13,500,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 160 متر

حداکثر آبدهی: 20

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش آکوا مدل A-3-150

پمپ کف کش آکوا مدل A-3-150

13,500,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 140 متر

حداکثر آبدهی: 35

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش آکوا مدل A-6-50

پمپ کف کش آکوا مدل A-6-50

13,800,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

حداکثر آبدهی: 140

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

آشنایی با برند آکوا پمپ Aqua

شرکت ایتالیایی آکوا در سال 1973 با هدف برطرف کردن نیاز مشتریان در جهت تصفیه آب تاسیس شد. مثل دیگر شرکت ها در ابتدا با نیروی کار پایین کار خود را شروع کرد.

این شرکت بیش از 45 سال است که خدمات برجسته خود را به مشتریان تجاری و اجتماعی خود ارائه می دهد. Aqua Pump که از دهه 1940 یک شرکت خانوادگی محسوب می شود که اکنون وارد نسل 4 خود شده است و تعهد آنها نسبت به مشتریانشان مانند همیشه قوی است.

شرکت آکوا می داند که ارائه خدمات عالی به مشتری با آموزش آغاز می شود، به این خاطر آموزش را سرلوحه کارهای خود قرار داده است. شرکت آکوا همیشه به دنبال پیشرفت و یادگیری همزمان با پیشرفت صنعت است. امروزه آکوا به یکی از موفق ترین شرکت ها در حوزه کاری خود تبدیل شده است و این موفقیت را مدیون تعهد به مشتریان و خدمات پس از فروش است.

تنوع در تولید باعث شده است که آکوا خط تولید خود را گسترش دهد و محصولات خود را به بیش از 100 کشور در جهان صادر کند. از محصولات این شرکت می توان به پمپ های کفکش و لجن کش و فلوتر اشاره کرد.

021-22683706 تماس
تماس
بالا