0
ورود به پنل کاربری

Aqua

فلوتر 3 متری آکوا

0 از 0
فلوتر 3 متری آکوا

350,000 تومان

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان:

مشخصات کامل

پمپ کف کش آکوا مدل A-2-30

0 از 0
پمپ کف کش آکوا مدل A-2-30

7,080,000 تومان

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش Aqua مدل A-3-30

0 از 0
پمپ کف کش Aqua مدل A-3-30

7,300,000 تومان

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش Aqua مدل A-3BM-20 خروجی بغل

0 از 0
پمپ لجن کش Aqua مدل A-3BM-20 خروجی بغل

7,450,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

پمپ لجن کش آکوا مدل A-3B-22

0 از 0
پمپ لجن کش آکوا مدل A-3B-22

7,650,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش آکوا مدل A-4-27

0 از 0
پمپ لجن کش آکوا مدل A-4-27

7,650,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش Aqua مدل A-4S-27

0 از 0
پمپ لجن کش Aqua مدل A-4S-27

7,650,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش آکوا مدل A-4-30

1 از 5
پمپ کف کش آکوا مدل A-4-30

8,000,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش آکوا مدل A-4SM-27

0 از 0
پمپ لجن کش آکوا مدل A-4SM-27

8,050,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش Aqua مدل A-3BM-22

0 از 0
پمپ لجن کش Aqua مدل A-3BM-22

8,050,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش آکوا مدل A-5-30

0 از 0
پمپ کف کش آکوا مدل A-5-30

8,630,000 تومان

توان: 12 اسب_9.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 5 اینچ_125mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش آکوا مدل A-2-60

0 از 0
پمپ کف کش آکوا مدل A-2-60

8,650,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش آکوا مدل A-3-60

0 از 0
پمپ کف کش آکوا مدل A-3-60

9,250,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش Aqua مدل A-6S-27

0 از 0
پمپ لجن کش Aqua مدل A-6S-27

9,860,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

پمپ کف کش Aqua مدل A-2-90

0 از 0
پمپ کف کش Aqua مدل A-2-90

9,900,000 تومان

توان: 12 اسب_9.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش Aqua مدل A-6-30

0 از 0
پمپ کف کش Aqua مدل A-6-30

9,900,000 تومان

توان: 12.5 اسب_ 9.3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 29 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش آکوا مدل A-3-90

0 از 0
پمپ کف کش آکوا مدل A-3-90

10,200,000 تومان

توان: 12 اسب_9.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش Aqua مدل A-6SM-27

0 از 0
پمپ لجن کش Aqua مدل A-6SM-27

10,260,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

پمپ کف کش آکوا مدل A-2-120

0 از 0
پمپ کف کش آکوا مدل A-2-120

10,350,000 تومان

توان: 12.5 اسب_ 9.3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 120 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش آکوا مدل A-5-50

0 از 0
پمپ کف کش آکوا مدل A-5-50

10,350,000 تومان

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 5 اینچ_125mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش Aqua مدل A-4-90

0 از 0
پمپ کف کش Aqua مدل A-4-90

11,850,000 تومان

توان: 17.5 اسب_ 13kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش Aqua مدل A-3-120

0 از 0
پمپ کف کش Aqua مدل A-3-120

11,950,000 تومان

توان: 17.5 اسب_ 13kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 118 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش آکوا مدل A-2-150

0 از 0
پمپ کف کش آکوا مدل A-2-150

12,350,000 تومان

توان: 17.5 اسب_ 13kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 140 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش آکوا مدل A-4-120

0 از 0
پمپ کف کش آکوا مدل A-4-120

13,400,000 تومان

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 115 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش آکوا مدل A-2-170

0 از 0
پمپ کف کش آکوا مدل A-2-170

13,500,000 تومان

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 160 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش آکوا مدل A-3-150

0 از 0
پمپ کف کش آکوا مدل A-3-150

13,500,000 تومان

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 140 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش آکوا مدل A-6-50

0 از 0
پمپ کف کش آکوا مدل A-6-50

13,800,000 تومان

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل

آشنایی با برند آکوا پمپ Aqua

شرکت ایتالیایی آکوا در سال 1973 با هدف برطرف کردن نیاز مشتریان در جهت تصفیه آب تاسیس شد. مثل دیگر شرکت ها در ابتدا با نیروی کار پایین کار خود را شروع کرد.

این شرکت بیش از 45 سال است که خدمات برجسته خود را به مشتریان تجاری و اجتماعی خود ارائه می دهد. Aqua Pump که از دهه 1940 یک شرکت خانوادگی محسوب می شود که اکنون وارد نسل 4 خود شده است و تعهد آنها نسبت به مشتریانشان مانند همیشه قوی است.

شرکت آکوا می داند که ارائه خدمات عالی به مشتری با آموزش آغاز می شود، به این خاطر آموزش را سرلوحه کارهای خود قرار داده است. شرکت آکوا همیشه به دنبال پیشرفت و یادگیری همزمان با پیشرفت صنعت است. امروزه آکوا به یکی از موفق ترین شرکت ها در حوزه کاری خود تبدیل شده است و این موفقیت را مدیون تعهد به مشتریان و خدمات پس از فروش است.

تنوع در تولید باعث شده است که آکوا خط تولید خود را گسترش دهد و محصولات خود را به بیش از 100 کشور در جهان صادر کند. از محصولات این شرکت می توان به پمپ های کفکش و لجن کش و فلوتر اشاره کرد.

021-22683706 بالا