بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

الکتروموتور سه فاز

الکتروموتور موتوژن سه فاز آلومینیومی 1500 دور 56-4A 0.06kw الکتروموتور موتوژن سه فاز آلومینیومی 1500 دور 56-4A 0.06kw

2,085,000 تومان

%10

1,876,000 تومان

توان: 0.8 اسب -0.06kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B3-63fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B3-63fr

2,302,000 تومان

%7

2,141,000 تومان

توان: 1.6 اسب -0.12kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B3-63fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B3-63fr

2,350,000 تومان

%7

2,186,000 تومان

توان: 1/4 اسب -0.18kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B3-63fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B3-63fr

2,430,000 تومان

%7

2,260,000 تومان

توان: 1/4 اسب -0.18kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 56-4B 0.09kw الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 56-4B 0.09kw

2,550,000 تومان

%10

2,295,000 تومان

توان: 1/8 اسب -0.09kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B3-63fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B3-63fr

2,500,000 تومان

%7

2,325,000 تومان

توان: 1/3 اسب -0.25kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1500 دور 63-4A 0.12kw الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 1500 دور 63-4A 0.12kw

2,680,000 تومان

%10

2,412,000 تومان

توان: 1.6 اسب -0.12kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 63-4B 0.18kw الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 63-4B 0.18kw

2,825,000 تومان

%10

2,542,000 تومان

توان: 1/4 اسب -0.18kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B3-71fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B3-71fr

2,803,000 تومان

%7

2,607,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 63-2B 0.25kw الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 3000 دور 63-2B 0.25kw

2,910,000 تومان

%10

2,619,000 تومان

توان: 1/3 اسب -0.25kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B3-71fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B3-71fr

2,935,000 تومان

%7

2,730,000 تومان

توان: 1/3 اسب -0.25kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B3-71fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B3-71fr

2,985,000 تومان

%7

2,776,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B3-71fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B3-71fr

3,082,000 تومان

%7

2,866,000 تومان

توان: 3.4 اسب -0.55kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور موتوژن 71-2A 0.37kw فروش ویژه الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور موتوژن 71-2A 0.37kw

3,260,000 تومان

%12

2,869,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 71-4A 0.25kw الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 71-4A 0.25kw

3,420,000 تومان

%10

3,078,000 تومان

توان: 1/3 اسب -0.25kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 71-4B 0.37kw الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 71-4B 0.37kw

3,480,000 تومان

%10

3,132,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 71-2B 0.55kw الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 71-2B 0.55kw

3,595,000 تومان

%10

3,236,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3.4hp B3-80fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3.4hp B3-80fr

3,600,000 تومان

%7

3,348,000 تومان

توان: 3.4 اسب -0.55kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1hp B3-80fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1hp B3-80fr

3,617,000 تومان

%7

3,364,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 1.2hp B3-80fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 1.2hp B3-80fr

3,642,000 تومان

%7

3,387,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 19

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 1.2hp B3-80fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 1.2hp B3-80fr

3,642,000 تومان

%7

3,387,000 تومان

توان: 1.2 اسب -0.9kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1hp B3-80fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1hp B3-80fr

3,810,000 تومان

%7

3,543,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 3.4hp B3-80fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 3.4hp B3-80fr

3,898,000 تومان

%7

3,625,000 تومان

توان: 3.4 اسب -0.55kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.5hp B3-80fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.5hp B3-80fr

3,933,000 تومان

%7

3,658,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 0.37kw-80fr الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 0.37kw-80fr

4,070,000 تومان

%10

3,663,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فازآلومینیومی موتوژن 3000 دور 80-2A 0.75kw فروش ویژه الکتروموتور سه فازآلومینیومی موتوژن 3000 دور 80-2A 0.75kw

4,205,000 تومان

%12

3,700,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور موتوژن 80-4A 0.55kw الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور موتوژن 80-4A 0.55kw

4,180,000 تومان

%10

3,762,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 80-4B 0.75kw الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1500 دور 80-4B 0.75kw

4,435,000 تومان

%10

3,992,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 0.55kw-80fr الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 0.55kw-80fr

4,555,000 تومان

%10

4,100,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور موتوژن سه فاز آلومینیومی 3000 دور 80-2B 1.1kw الکتروموتور موتوژن سه فاز آلومینیومی 3000 دور 80-2B 1.1kw

4,580,000 تومان

%10

4,122,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.5hp B3-90fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.5hp B3-90fr

4,580,000 تومان

%7

4,259,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 2hp B3-90fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 2hp B3-90fr

5,000,000 تومان

%7

4,650,000 تومان

توان: 2اسب_1.5kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 90L4A 1.1kw الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 1500 دور Motogen 90L4A 1.1kw

5,335,000 تومان

%10

4,802,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 90

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 2hp B3-90fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 2hp B3-90fr

5,202,000 تومان

%7

4,838,000 تومان

توان: 2اسب_1.5kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 0.75kw الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن 1000 دور 0.75kw

5,500,000 تومان

%10

4,950,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 90L2A 1.5kw الکتروموتور سه فاز آلومینیومی 3000 دور Motogen 90L2A 1.5kw

5,815,000 تومان

%10

5,234,000 تومان

توان: 2اسب_1.5kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
1 2 3 ... 15 »

بررسی، خرید و انتخاب الکتروموتور سه فاز با بهترین قیمت

خرید الکتروموتور سه فاز نیاز به بررسی های فنی کامل از نظر توان و اندازه و برند و کاربری مورد انتظار آن دارد. برای این منظور در صورت استفاده از یک مشاوره حرفه ای بریا خرید الکتروموتور سه فاز، قطعا انتخاب مناسب تری از نظر قیمت و مشخصات فنی الکتروموتور خواهید داشت. در ادامه متن با ما همراه باشید تا علاوه بر آشنایی شما با عملکردها و نحوه کارکرد انواع الکتروموتورهای سه فاز، در یک انتخاب خوب و منطبق بر نیاز کاربری شما، راهنمایی تان کنیم. همچنین برای مطالعه بیشتر می توانید به مقاله راهنمای خرید انواع الکتروموتور مراجعه کنید.

الکتروموتور سه فاز چیست؟

الکتروموتورهای سه فاز نوعی موتور AC هستند که در دو نوع القایی و سنکرون موجودند. با استفاده از یک منبع تغذیه سه فاز کار می کنند. آنها توسط سه جریان متناوب با همان فرکانس هدایت می شوند، می توانند تا 300 کیلووات قدرت داشته باشند و سرعتی بین 900 تا 3600 دور در دقیقه داشته باشند.

الکتروموتور سه فاز و الکتروموتور تک فاز

الکتروموتور در دو حالت سه فاز و تک فاز ساخته می شوند که الکتروموتور تک فاز تنها از فاز و نول استفاده می کنند اما الکتروموتور سه فاز برای ایجاد نیروی مکانیکی باید به سه فاز ورودی متصل شود. به این گونه که برای تامین برق دستگاه از اختلاف فاز، میان سه فاز  T , R , S بهره می برند. الکتروموتور سه فاز جزو الکتروموتورهای القایی محسوب می شوند، زیرا توان بالاتری نسبت به الکتروموتور تک فاز ایجاد می کنند. معمولا الکتروموتور سه فاز از نوع قفسه سنجابی بوده و با توان های مختلف تولید و روانه بازار می شوند.

انواع و کاربرد الکتروموتور سه فاز

از ویژگی های مثبت این الکتروموتورها می توان به کاربرد آسان، طراحی و راندمان بالا، مقاومت مناسب و قیمت مناسب و ... اشاره کرد. بیشتر الکتروموتورها به صورت دوار ساخته می شوند هر چند الکتروموتورهای خطی نیز سهمی در این بازار دارند. اجزاء اصلی تشکیل دهنده الکتروموتور، روتور و استاتورها است.

امروزه الکتروموتورهای سه فاز در توان های مختلف از 0.1 تا چندین اسب بخار تولید و عرضه می شوند و تمام نیاز های صنعتی و غیر صنعتی را می توانند برطرف کنند. به طور کلی از موارد استفاده الکتروموتور می توان به استفاده آن در صنایع خودروسازی، صنایع غذایی، دارویی، فولاد، کشاورزی، معادن و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع دریایی و  …اشاره کرد.

انواع الکتروموتور سه فاز

از آن جایی که پمپ های آب انواع بسیار گسترده ای دارند الکتروموتوهای سه فاز نیز خود در انواع مدل ها و توان های مختلف به شرح زیر تولید می شوند:

 • الکتروموتور DC یا جریان مستقیم
 • الکتروموتور AC یا جریان متناوب
 • الکتروموتورهای خاص

ساختار الکتروموتورهای سه فاز

این موتورها از سه جز اصلی به ترتیب زیر تشکیل شده اند.

 1. استاتور: استاتور متشکل از یک سری ورقه های فولادی آلیاژی است که در اطراف آنها سیم پیچ های موتور وجود دارند. این سیم پیچ ها از منبع تغذیه سه فاز انرژی می گیرند.
 2. روتور: روتور شامل سیم پیچ های القایی و میله های فلزی متصل شده برای تشکیل مدار است. روتور شفت موتور را احاطه کرده و جزئی از موتور است که برای تولید انرژی مکانیکی، خروجی موتور می چرخد.
 3. محفظه الکتروموتور: محفظه الکتروموتور، روتور را با شفت موتور روی مجموعه ای از یاتاقان ها نگه می دارد تا اصطکاک شفت چرخان را کاهش دهد. این محفظه دارای درپوش های انتهایی است که پایه های بلبرینگ را نگه می دارد و یک فن را به شفت موتور متصل می کند که هنگام چرخش شفت، می چرخد. فن چرخان از خارج محفظه هوای محیط را می کشد و هوا را از طریق استاتور و روتور مجبور می کند تا اجزای موتور را خنک کرده و گرمای حاصل از مقاومت سیم پیچ را در سیم پیچ های مختلف پخش کند. درپوش انتهایی همچنین مکانی را برای قرار دادن اتصالات الکتریکی سه فاز به موتور فراهم می کند.

نمایی از نقشه انفجاری یک الکتروموتور سه فاز

الکتروموتور سه فاز چگونه کار می کند؟

الکتروموتورهای سه فاز با اصل القای الکترومغناطیسی (که توسط فیزیکدان انگلیسی مایکل فارادی در سال 1830 کشف شد.) کار می کنند.

فارادی متوجه شد وقتی یک هادی مانند سیم پیچ یا حلقه سیم در یک میدان مغناطیسی در حال تغییر قرار می گیرد، EMF (نیروی محرکه الکتریکی) در هادی ایجاد می شود. وی همچنین مشاهده كرد، جریانی كه در یك سیم رسانا جریان می یابد، یك میدان مغناطیسی ایجاد می كند و با تغییر جریان سیم در اندازه یا جهت، میدان مغناطیسی تغییر خواهد كرد.

هنگامی که استاتور از یک منبع انرژی الکتریکی سه فاز تأمین می شود، هر سیم پیچ یک میدان مغناطیسی ایجاد می کند که قطب های آن (شمال یا جنوب) با نوسانات جریان AC از طریق یک چرخه کامل، موقعیت خود را تغییر می دهند (از آنجا که هر یک از سه فاز جریان AC با تغییر 120 درجه تغییر فاز می دهند) قطبیت مغناطیسی سه سیم پیچ همه در یک لحظه یکسان نیستند.

این شرایط منجر می شود استاتور به یک میدان مغناطیسی چرخشی تبدیل شود.

هنگامی که روتور در مرکز سیم پیچ های استاتور قرار می گیرد، تغییر میدان مغناطیسی استاتور باعث ایجاد جریانی در سیم پیچ های روتور می شود که در نتیجه منجر به ایجاد یک میدان مغناطیسی مخالف توسط روتور می شود.

میدان روتور به دنبال همسانی قطب خود با میدان استاتور است، در نتیجه یک گشتاور خالص بر روی شفت موتور اعمال می شود و هنگامی که می خواهد میدان خود را در یک راستا قرار دهد، چرخش آن شروع می شود (توجه داشته باشید که در موتور القایی سه فاز، اتصال مستقیم برق به روتور وجود ندارد؛ بلکه القای مغناطیسی باعث چرخش موتور می شود.)

با الکتروموتورو سه فاز القایی، روتور به دنبال حفظ همسویی با RMF (میدان مغناطیسی گردان) استاتور است، اما هرگز به آن دست نمی یابد، به همین دلیل الکتروموتورهای القایی را موتورهای ناهمزمان نیز می نامند

(پدیده ای که باعث می شود سرعت روتور از سرعت RMF عقب بماند، به عنوان لغزش شناخته می شود)

روش های راه اندازی الکتروموتور سه فاز القایی

 • راه اندازی مستقیم
 • راه اندازی به روش ستاره مثلث
 • راه اندازی به وسیله اتو ترانسفورماتور متغیر
 • روش راه اندازی با اضافه کردن مقاومت در مدار روتور
 • راه اندازی به روش اضافه کردن مقاومت در مدار استاتور
 • راه اندازی با استفاده از اینورتر

بیشتر بدانید:


قدرت الکتروموتور سه فاز

در بحث قدرت الکتروموتور سه فاز، منابع تغذیه سه فاز کارایی بیشتری دارند. منبع تغذیه سه فاز می تواند سه برابر منبع تغذیه تک فاز برق را انتقال دهد، در حالی که فقط به یک سیم اضافی نیاز دارد (یعنی سه سیم به جای دو سیم). بنابراین، منابع تغذیه سه فاز، چه سه سیم داشته باشند و چه چهار سیم، از مواد رسانای کمتری برای انتقال مقدار مشخصی از برق نسبت به منبع تغذیه تک فاز استفاده می کنند.

هر دو سیستم توزیع برق تک فاز و سه فاز نقش هایی دارند که برای آنها مناسب است. اما دو نوع سیستم کاملاً متفاوت از یکدیگر هستند. الکتروموتورهای سه فاز نسبت به الکتروموتورهای تکفاز گران ترند و سر و صدای کمتری دارند.

الکتروموتورهای سه فاز معمولاً در صنعت بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند (صنایع خودروسازی، صنایع غذایی، دارویی، فولاد، کشاورزی، معادن، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع دریایی و).

خرید الکتروموتور سه فاز

قیمت الکتروموتور سه فاز از مهمترین عوامل موثر در انتخاب این نوع الکتروموتور محسوب می شود. تنوع بالا در انواع مدل و توان و برند، منجر به ایجاد گوناگونی فراوانی در گزینه های موجود برای انتخاب یک الکتروموتور سه فاز شده است. بدین منظور کارشناسان فروش ویدفکتور طی ارائه خدمات رایگان مشاوره تخصصی خرید، آماده هستند تا شما را در انتخاب یک الکتروموتور مناسب و منطبق بر نیازتان راهنمایی کنند. فروشگاه ویدفکتور به عنوان نمایندگی رسمی برندهای ایرانی و خارجی معتبر، از طریق ارائه گارانتی و ضمانت اصالت کالا شرایط مناسبی برای انتخاب و خرید انواع الکتروموتور سه فاز فرآهم ساخته است. کافی است تا با ما تماس بگیرید و از مشخصات فنی و قیمت الکتروموتور سه فاز مدنظر خودتان بصورت کامل کسب اطلاع نمایید.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا