0
ورود به پنل کاربری

سیم و کابل

ریسه شیلنگی 5730 دولاین آبی تراکم 120

ریسه شیلنگی 5730 دولاین آبی تراکم 120

استعلام موجودی

گروه: کابل و سیم

مشخصات کامل

ریسه شیلنگی 5730 دولاین یخی تراکم 120

ریسه شیلنگی 5730 دولاین یخی تراکم 120

استعلام موجودی

گروه: کابل و سیم

مشخصات کامل

ریسه شیلنگی سه لاین آبی تراکم 276

ریسه شیلنگی سه لاین آبی تراکم 276

استعلام موجودی

گروه: کابل و سیم

مشخصات کامل

سیم برق باند نایلونی تخت 2*1

سیم برق باند نایلونی  تخت 2*1

702,060 تومان

گروه: کابل و سیم

مشخصات کامل

سیم افشان 1*4 سیما کابل انوشه

سیم افشان 1*4 سیما کابل انوشه

1,136,450 تومان

گروه: کابل و سیم

مشخصات کامل

سیم برق باند نایلونی تخت 2*2.5

سیم برق باند نایلونی  تخت 2*2.5

1,533,560 تومان

گروه: کابل و سیم

مشخصات کامل

سیم افشان 1*6 سیما کابل انوشه

سیم افشان 1*6 سیما کابل انوشه

1,695,350 تومان

گروه: کابل و سیم

مشخصات کامل

سیم افشان 1*10 سیما کابل انوشه

سیم افشان 1*10 سیما کابل انوشه

3,179,680 تومان

گروه: کابل و سیم

مشخصات کامل
021-22683706 تماس
تماس
بالا