بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

وارم

مخزن تحت فشار 8 لیتری وارم مخزن تحت فشار 8 لیتری وارم

724,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 8

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 24 لیتری وارم مخزن تحت فشار 24 لیتری وارم

1,610,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 24

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 60 لیتری وارم مخزن تحت فشار 60 لیتری وارم

5,624,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 60

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 80 لیتری وارم مخزن تحت فشار 80 لیتری وارم

7,153,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 80

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 100 لیتری وارم مخزن تحت فشار 100 لیتری وارم

9,292,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 100

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 200 لیتری وارم مخزن تحت فشار 200 لیتری وارم

17,468,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 200

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 300 لیتری وارم مخزن تحت فشار 300 لیتری وارم

21,459,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 300

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 100 لیتری وارم-16 مخزن تحت فشار 100 لیتری وارم-16

21,597,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 100

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 300 لیتری وارم-16 مخزن تحت فشار 300 لیتری وارم-16

37,835,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 300

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 500 لیتری وارم مخزن تحت فشار 500 لیتری وارم

39,330,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 500

مشخصات کامل
مخزن تحت فشار 500 لیتری وارم 16 مخزن تحت فشار 500 لیتری وارم 16

43,206,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: منبع تحت فشار

حجم مخزن (لیتر): 500

مشخصات کامل
1

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا