0
ورود به پنل کاربری

پمپ آب خانگی

پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML

3 از 4
پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML

1,105,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 37 متر

مشخصات کامل

پمپ ابارا 1 اسب محیطی PRA 1.00 ML

1 از 3
پمپ ابارا 1 اسب محیطی PRA 1.00 ML

1,759,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 62 متر

مشخصات کامل

پمپ آب نیم اسب خانگی داب KPF 30/16

1 از 5
پمپ آب نیم اسب خانگی داب KPF 30/16

2,100,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 32.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45

3 از 4
پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45

2,200,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 35

مشخصات کامل

پمپ آب جتی ابارا Premium AGA 1.00 ML

1 از 4
پمپ آب جتی ابارا Premium  AGA 1.00 ML

2,268,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 47.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 M

0 از 0
پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 M

4,600,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 47.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب ۲ پروانه ابارا مدل CDA 2.00 ML

1 از 5
پمپ آب ۲ پروانه ابارا مدل CDA 2.00 ML

5,488,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60.5 متر

مشخصات کامل

پمپ محیطی لئو مدل XQM50

0 از 0
پمپ محیطی لئو مدل XQM50

1,036,000 تومان

973,840 تومان %6 تخفیف

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 23 متر

مشخصات کامل

پمپ محیطی لئو مدل APM37

1 از 3
پمپ محیطی لئو مدل APM37

1,188,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل

پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45 IR

0 از 0
پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45 IR

1,264,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM16

0 از 0
الکتروپمپ محیطی دیزل ساز  سری DM16

1,351,000 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 43.4 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM45

0 از 0
الکتروپمپ محیطی دیزل ساز  سری DM45

1,390,000 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل

پمپ خود مکش محیطی لیو مدل APSM37

0 از 0
پمپ خود مکش محیطی لیو مدل APSM37

1,531,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل

پمپ آب ابارا CMA 1.00 ML ECONOMY

0 از 0
پمپ آب ابارا CMA 1.00 ML ECONOMY

1,797,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

مشخصات کامل

پمپ محیطی لئو مدل APM60

0 از 0
پمپ محیطی لئو مدل APM60

1,987,000 تومان

1,867,780 تومان %6 تخفیف

توان: 0.8اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM80

1 از 5
الکتروپمپ محیطی دیزل ساز  سری DM80

1,882,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل LKJ-901P

0 از 0
پمپ آب لئو مدل LKJ-901P

2,031,000 تومان

1,909,140 تومان %6 تخفیف

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 42.6 متر

مشخصات کامل

پمپ آب ابارا جتی AGA 1.00 ML ECONOMY

0 از 0
پمپ آب ابارا جتی AGA 1.00 ML ECONOMY

1,928,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 47.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب پدرولو مدل PKm 60

0 از 0
پمپ آب پدرولو مدل PKm 60

1,950,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل

پمپ آب استریم مدل SJET100B

0 از 0
فروش ویژه پمپ آب استریم مدل SJET100B

2,050,000 تومان

1,951,000 تومان %5 تخفیف

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60 متر

مشخصات کامل

پمپ آب جتی تک فاز استریم SJET 100L

1 از 5
پمپ آب جتی تک فاز استریم SJET 100L

1,951,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی ویلو مدل HiPeri 1-5

0 از 0
پمپ آب خانگی ویلو مدل HiPeri 1-5

2,000,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل

پمپ محیطی لئو مدل APM75

1 از 3
پمپ محیطی لئو مدل APM75

2,017,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 75 متر

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل LKJ-805P

0 از 0
پمپ آب لئو مدل LKJ-805P

2,192,000 تومان

2,060,480 تومان %6 تخفیف

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی ویلو مدل HiPeri 1-4

0 از 0
پمپ آب خانگی ویلو مدل HiPeri 1-4

2,200,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

مشخصات کامل

پمپ خود مکش محیطی لئو مدل APSM75

0 از 0
پمپ  خود مکش محیطی لئو مدل APSM75

2,429,000 تومان

2,283,260 تومان %6 تخفیف

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 55 متر

مشخصات کامل

پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00 IR

0 از 0
پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس  CAM 100/00 IR

2,321,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 47 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/00

0 از 0
الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/00

2,555,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 52.5 متر

مشخصات کامل

پمپ جتی لئو ارتفاع بالا مدل AJM 75H

0 از 0
پمپ جتی لئو ارتفاع بالا مدل AJM 75H

2,746,000 تومان

2,581,240 تومان %6 تخفیف

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 51 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/01

0 از 0
الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/01

2,810,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 52.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب جتی لئو مدل AJM 75

1 از 5
پمپ آب جتی لئو مدل AJM 75

2,996,000 تومان

2,816,240 تومان %6 تخفیف

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل

پمپ جتی لئو مدل AJM90S

0 از 0
پمپ جتی لئو مدل AJM90S

2,999,000 تومان

2,819,060 تومان %6 تخفیف

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 48 متر

مشخصات کامل

پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80

4 از 3
پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80

2,830,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 61 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML

0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML

2,847,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 39.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب جتی لئو استیل مدل AJM 75S

0 از 0
پمپ آب جتی لئو استیل مدل AJM 75S

2,850,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 46 متر

مشخصات کامل

پمپ محیطی لئو مدل APM90

0 از 0
پمپ محیطی لئو مدل APM90

2,950,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3/4 اینچ

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل

اشنایی با پمپ آب خانگی و کاربرد آن

پمپ آب خانگی وسیله ای کوچک یا مینی پمپ ها همان پمپ آب خانگی هستند که از آنها به دلیل کوچک بودن و مقرون به صرفه بودنشان، برای آبرسانی در ساختمان های مسکونی به جهت افزایش فشار و سرعت آب استفاده می شود. موارد بسیاری در انتخاب پمپ آب مناسب دخیل هستند از جمله متراژ واحد ها، تعداد شیر ها و تعداد طبقات که با در نظر گرفتن آنها می توانید انتخاب بهتری داشته باشید.

پمپ آب خانگی با توجه به نیاز مشتریان به انواع مختلف از قبیل بوستر پمپ، پمپ آب جتی، پمپ محیطی، پمپ آب بشقابی که برخی با منبع تحت فشار و برخی دیگر با کلید اتوماتیک کار می کنند. این نوع پمپ ها در توان های مختلفی از جمله یک اسب، نیم اسب و دیگر توان ها تولید می شوند .

 تولید کنندگان زیادی در سراسر دنیا به طراحی و تولید پمپ های آب خانگی می پردازند که از جمله آنها می توان به برندهای محبوبی چون پمپ پنتاکس، پمپ ابارا، پمپ داب، پمپ آب پدرولو و ... اشاره کرد.

ولتاژ پمپ آب خانگی به 2 دسته اصلی سه فاز و تک فاز تقسیم می شود که سه فازها دارای مصرف برق کمتری نسبت به تک فاز ها هستند، همچنین طول عمر بیشتری نیز دارند و از آنها در ساختمان هایی که دارای برق سه فاز هستند، استفاده می شود .

 پمپ آب خانگی اکثرا دارای بدنه ای از جنس چدن هستند که مقاومت بالایی در برابر آسیب های احتمالی دارند. یکی از فاکتورهای مهم انتخاب پمپ آب خانگی صدای آن است که به دو دسته کم صدا و پرصدا تقسیم می شود. بنابراین به هنگام انتخاب پمپ آب مناسب حتما این فاکتور را بر اساس میزان حساسیت خود، مد نظر قرار دهید که پمپ آب بشقابی و پمپ آب دو پروانه عمدتا پمپ هایی کم صدا محسوب می شوند.

برای خرید راحت یا مشاوره رایگان به وبسایت WWW.VIDFACTOR.COM مراجعه نمایید.

پمپ آب خانگی چگونه کار می کند؟
پمپ آب خانگی نیروی الکتریسیته (برق) را به نیروی محرکه تبدیل می کند و آن را بواسطه فشار زیاد انتقال می دهد. الکتروموتور انرژی لازم پمپ را تامین می کند و هنگامی که سیال وارد محفظه پمپ می شود با کمک پروانه ها آن را با فشار بیشتری پمپاژ می کند.
از کجا بفهمیم پمپ آب خانگی خراب است؟
فشار آب نوسان داشته باشد. در صورت شنیده شدن صدای نامتعارف. شیر آب چکه کند. پول قبض برق زیاد می آید.
آیا میتوان پمپ آب را زمانی که به لوله آب شهری متصل است استفاده کرد؟
این کار اصولی نیست باید از مخزن آب استفاده کرد ولی در شرایط با مشاوره متخصص می توان استفاده کرد.
021-22683706 بالا