0
ورود به پنل کاربری

پمپ آب خانگی

پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML

پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML

1,098,000 تومان

1,220,000 تومان %10 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 37 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ ابارا 1 اسب محیطی PRA 1.00 ML

پمپ ابارا 1 اسب محیطی PRA 1.00 ML

1,850,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 62 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ محیطی لئو مدل AQM75

پمپ محیطی لئو مدل AQM75

2,094,750 تومان

2,205,000 تومان %5 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 5 متر

حداکثر آبدهی: 50

توان: 1 اسب_ 0.75kw

مشخصات کامل

پمپ آب نیم اسب خانگی داب KPF 30/16

پمپ آب نیم اسب خانگی داب KPF 30/16

2,200,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 32.5 متر

حداکثر آبدهی: 2

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب جتی ابارا Premium AGA 1.00 ML

پمپ آب جتی ابارا Premium  AGA 1.00 ML

2,245,500 تومان

2,495,000 تومان %10 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 47.5 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45

پمپ نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45

3,000,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 35

حداکثر آبدهی: 2.4

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 M

پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 M

4,430,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 47.5 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب ۲ پروانه ابارا مدل CDA 2.00 ML

پمپ آب ۲ پروانه ابارا مدل CDA 2.00 ML

5,476,750 تومان

5,765,000 تومان %5 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 60.5 متر

حداکثر آبدهی: 7

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب استریم مدل SDB60

پمپ آب استریم مدل SDB60

922,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ محیطی لئو مدل XQM50

پمپ محیطی لئو مدل XQM50

1,036,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 23 متر

حداکثر آبدهی: 1.5 مترمکعب بر ساعت

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ محیطی لئو مدل APM37

پمپ محیطی لئو مدل APM37

1,188,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

حداکثر آبدهی: 2.4 مترمکعب بر ساعت

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45 IR

پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45 IR

1,300,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ خود مکش محیطی لیو مدل APSM37

پمپ خود مکش محیطی لیو مدل APSM37

1,331,000 تومان

1,531,000 تومان %14 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

حداکثر آبدهی: 1.8 مترمکعب بر ساعت

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM16

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز  سری DM16

1,351,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 43.4 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM45

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز  سری DM45

1,390,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی ویلو مدل HiPeri 1-4

پمپ آب خانگی ویلو مدل HiPeri 1-4

1,580,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

حداکثر آبدهی: 2

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM37

پمپ بشقابی لئو مدل ACM37

1,715,000 تومان

1,879,000 تومان %9 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 23 متر

حداکثر آبدهی: 5.4 مترمکعب بر ساعت

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب ابارا CMA 1.00 ML ECONOMY

پمپ آب ابارا CMA 1.00 ML ECONOMY

1,821,600 تومان

1,980,000 تومان %8 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب یک اسب محیطی پنتاکس PM 80 IR

پمپ آب یک اسب محیطی پنتاکس PM 80 IR

1,863,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 61 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM80

الکتروپمپ محیطی دیزل ساز  سری DM80

1,882,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب پدرولو مدل PKm 60

پمپ آب پدرولو مدل PKm 60

1,950,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب ابارا جتی AGA 1.00 ML ECONOMY

پمپ آب ابارا جتی AGA 1.00 ML ECONOMY

1,955,000 تومان

2,125,000 تومان %8 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 47.5 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ محیطی لئو مدل APM60

پمپ محیطی لئو مدل APM60

1,987,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 60 متر

حداکثر آبدهی: 3 مترمکعب بر ساعت

توان: 0.8اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ محیطی لئو مدل APM75

پمپ محیطی لئو مدل APM75

2,017,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 75 متر

حداکثر آبدهی: 3 مترمکعب بر ساعت

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل LKJ-901P

پمپ آب لئو مدل LKJ-901P

2,031,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 42.6 متر

حداکثر آبدهی: 3.6 مترمکعب بر ساعت

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل LKJ-805P

پمپ آب لئو مدل LKJ-805P

2,192,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

حداکثر آبدهی: 3.5

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل LKJ-1101 S

پمپ آب لئو مدل LKJ-1101 S

2,387,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 48 متر

حداکثر آبدهی: 4.8 مترمکعب بر ساعت

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ خود مکش محیطی لئو مدل APSM75

پمپ  خود مکش محیطی لئو مدل APSM75

2,429,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 55 متر

حداکثر آبدهی: 3 مترمکعب بر ساعت

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ جتی لئو ارتفاع بالا مدل AJM 75H

پمپ جتی لئو ارتفاع بالا مدل AJM 75H

2,508,000 تومان

2,746,000 تومان %9 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 51 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس CAM 100/00 IR

پمپ آب جتی پروانه نوریل پنتاکس  CAM 100/00 IR

2,541,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 47 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/00

الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/00

2,555,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 52.5 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب جتی لئو استیل مدل AJM 75S

پمپ آب جتی لئو استیل مدل AJM 75S

2,850,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 46 متر

حداکثر آبدهی: 3.3 مترمکعب بر ساعت

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ محیطی لئو مدل APM90

پمپ محیطی لئو مدل APM90

2,950,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

حداکثر آبدهی: 2.1 مترمکعب بر ساعت

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب جتی لئو مدل AJM 75

پمپ آب جتی لئو مدل AJM 75

2,996,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

حداکثر آبدهی: 3.9 مترمکعب بر ساعت

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ جتی لئو مدل AJM90S

پمپ جتی لئو مدل AJM90S

2,999,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 48 متر

حداکثر آبدهی: 4.5 مترمکعب بر ساعت

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML

پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML

3,137,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 39.5 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

خرید پمپ آب خانگی با بهترین مشخصات فنی و قیمت مناسب

خرید پمپ آب خانگی متناسب با نیاز شما، به صورت مستقیم به تعداد طبقات واحد مسکونی، محدوده قیمت پمپ آب خانگی مورد نظر شما و مشخصات فنی و نوع مدل و برند انواع پمپ های خانگی بستگی دارد. انتخاب یک پمپ آب خانگی مناسب همزمان با بررسی مشخصه های فنی آن، نیاز به دریافت مشاوره تخصصی خرید از سوی کارشناسان مجرب و با تجربه دارد. فروشگاه ویدفکتور این امکان را برای مشتریان خود فرآهم کرده است که با ارائه خدمات مشاوره خرید، ایشان را در مسیر خرید یک محصول کارامد برای رفع نیازهایشان راهنمایی کند. نمایندگی رسمی برندهای مطرح داخلی و خارجی، تنوع مدل، ارائه ضمانت اصالت کالا و ارسال سریع از جمله مزیت های فروشگاه اینترنتی ویدفکتور برای خریداران محترم انواع پمپ آب است. در ادامه همین متن همراه با شما، پس از تشریح انواع عملکرد مورد انتظار برای پمپ های خانگی، شما را در جهت انتخاب و خرید پمپ خانگی مورد نیازتان با بهترین قیمت ممکن، همراهی خواهیم کرد. همچنین برای بررسی جزئیات بیشتر می توانید به مقاله: بررسی عوامل مهم در نصب پمپ آب خانگی مناسب برای انواع ساختمان ها رجوع کنید.

فروشگاه ویدفکتور به عنوان نمایندگی رسمی عرضه محصولات معتبرترین و شناخته شده ترین برندهای داخلی و خارجی تولیدکننده پمپ آب خانگی نظیر: پنتاکس، لئو، ابارا، استریم، داب، موتوژن، دیزل ساز، راد و... ارسال و تحویل سریع هر کدام از موارد درخواستی شما به همراه ارائه ضمانت اصالت کالا را بر عهده خواهد داشت.

نمایی از پمپ آب خانگی با حجمی کوچک و دارای توان مورد نیاز برای مصارف مختلف ساختمانی

پمپ آب خانگی چیست؟

پمپ آب کوچک یا مینی پمپ ها همان پمپ های آب خانگی هستند که از آن‌ها به دلیل کوچک بودن و مقرون‌به‌صرفه بودنشان، برای آبرسانی در ساختمان‌های مسکونی با هدف دستیابی به افزایش فشار و سرعت آب استفاده می‌شود. بطور کلی موارد بسیاری از جمله: متراژ واحد‌ها، تعداد شیر‌ها و تعداد طبقات در انتخاب یک پمپ آب خانگی مناسب دخیل هستند که شما می توانید با در نظر گرفتن آنها و دریافت مشاوره از فروشگاه ویدفکتور می توانید انتخاب بهتری در خرید پمپ آب خانگی داشته باشید.

پمپ آب خانگی با توجه به نیاز مشتریان به انواع مختلف از قبیل: بوستر پمپ، پمپ آب جتی، پمپ محیطی و پمپ آب بشقابی تقسیم بندی می شوند که برخی با منبع تحت فشار و برخی دیگر با کلید اتوماتیک کار می کنند. این نوع پمپ ها در توان های مختلفی از جمله: یک اسب، نیم اسب و دیگر توان ها تولید می شوند   .همچنین مصرف کنندگانی که به دنبال استفاده از پمپ های آب بی صدا هستند نیز جزو دسته مشتریان پمپ‌های آب خانگی محسوب می شوند .

 تولید کنندگان زیادی در سراسر دنیا به طراحی و تولید انواع پمپ های آب خانگی می پردازند که از جمله آنها می توان به برندهای محبوبی چون: پمپ پنتاکس، پمپ ابارا، پمپ داب، پمپ آب پدرولو و ... اشاره کرد.

انواع پمپ آب خانگی

ولتاژ پمپ های آب خانگی به 2 دسته اصلی سه فاز و تک فاز تقسیم می شود: که نوع سه فاز آنها دارای مصرف برق کمتری نسبت به تک فاز ها هستند، همچنین طول عمر بیشتری نیز دارند و از آنها در ساختمان هایی که دارای برق سه فاز هستند، استفاده می شوند .

پمپ های آب خانگی؛ اکثرا دارای بدنه ای از جنس چدن هستند که مقاومت بالایی در برابر آسیب های احتمالی دارند. یکی از فاکتورهای مهم انتخاب پمپ آب خانگی صدای آن است که به دو دسته کم صدا و پرصدا تقسیم می شود. بنابراین به هنگام انتخاب پمپ آب مناسب حتما این فاکتور را بر اساس میزان حساسیت خود، مد نظر قرار دهید. بطور کلی پمپ آب بشقابی و پمپ آب دو پروانه، پمپ هایی کم صدا محسوب می شوند.

برای اعلام نیازمندی های محل مصرف شما جهت استفاده از پمپ آب خانگی و دریافت مشاوره تخصصی خرید طبق مشخصات فنی و ویژگی های مدل های مختلف و اطلاع از قیمت پمپ های آب خانگی، لطفا با کارشناسان فروش ویدفکتور تماس حاصل فرمایید تا در انتخاب و خرید پمپ آب خانگی مورد نظرتان، لیستی از بهترین گزینه های موجود برای خرید را در اختیارتان قرار دهند.


سایر محصولات مرتبط:

کدام پمپ آب خانگی بهتر است؟
برای مقایسه انواع پمپ های آب خانگی و بررسی مشخصات فنی و قیمت آنها، می توانید ضمن مراجعه به صفحه خرید پمپ آب خانگی، از طریق تماس با کارشناسان فروش ما از خدمات رایگان مشاوره تخصصی خرید پمپ آب نیز استفاده نمایید.
کدام نوع از پمپ های آب خانگی کم صدا هستند؟
پمپ های آب خانگی در دو نوع سه فاز و تک فاز به دو دسته کم صدا و پرصدا تقسیم می شوند و پمپ های آب خانگی بشقابی و دو پروانه جزو دستۀ پمپ های کم صدا محسوب می شوند.
021-22683706 تماس
تماس
بالا