0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

پمپ آب خانگی چدنی داب K 30/70M

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : نوریل (پلاستیک فشرده)
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی : 8
1 از 4

4,700,000 تومان

پمپ آب خانگی دو پروانه داب K 45/50M

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : نوریل (پلاستیک فشرده)
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی : 6
1 از 5

12,210,000 تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی داب KPF 30/16

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : نوریل (پلاستیک فشرده)
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی : 2
1 از 5

2,000,000 تومان

پمپ آب جتی داب JET 102M

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : برنج
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی : 2
1 از 4

6,300,000 تومان

پمپ آب جتی استیل داب JET INOX 102

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : نوریل (پلاستیک فشرده)
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی : 4
0 از 0

6,300,000 تومان

پمپ آب نیمه استیل تکفاز DAB KI40-120M

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : نوریل (پلاستیک فشرده)
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی : 11
0 از 0

5,200,000 تومان

پمپ آب خانگی چدنی داب K 55/50M

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : چدن
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی : 11
0 از 0

7,300,000 تومان

پمپ لجن کش داب با پروانه تک کانال مدل FKC 100 30.4 T5

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه :
 • جنس پروانه :
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی :
0 از 0

تومان

بوستر پمپ خانگی داب مدل E SYBOX

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • جنس پروانه :
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی : 8
1 از 5

18,550,000 تومان

بوستر پمپ خانگی داب مدل E SYBOX MINI

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • جنس پروانه :
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی : 5
0 از 0

8,950,000 تومان

لجنکش استیل فلوتردار داب مدل DRENAG-1000M-A

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه :
 • جنس پروانه :
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی :
0 از 0

تومان

لجنکش استیل فلوتردار داب مدل DRENAG-1200M-A

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه :
 • جنس پروانه :
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی :
0 از 0

تومان

لجنکش استیل سه فاز داب مدل DRENAG-1200T-A

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه :
 • جنس پروانه :
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی :
0 از 0

تومان

پمپ آب صنعتی داب نیمه استیل تکفاز KI30-90M

 • توان :
 • گروه :
 • ویژگی :
 • برق :
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • نوع :
 • سایز دهانه ورودی :
 • دورموتور :
 • حداکثر آبدهی : 8
0 از 0

4,150,000 تومان