بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

پمپ آب بشقابی

پمپ بشقابی لئو مدل ACM37 پمپ بشقابی لئو مدل ACM37

3,993,000 تومان

%5

3,793,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 5.4 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 23 متر

مشخصات کامل
پمپ آب بشقابی ابارا Premium CMA 1.00 ML فروش ویژه پمپ آب بشقابی ابارا Premium  CMA 1.00 ML

5,322,000 تومان

%14

4,577,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

مشخصات کامل
پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 MB L فروش ویژه پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 MB L

6,230,000 تومان

%14

5,358,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM75 پمپ بشقابی لئو مدل ACM75

5,808,000 تومان

%5

5,518,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 36 متر

مشخصات کامل
بوستر پمپ خطی 5.0 اسب خانگی LPm370HA بوستر پمپ خطی 5.0 اسب خانگی LPm370HA

6,050,000 تومان

%5

5,748,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3.6

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 21

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM75B2 پمپ بشقابی لئو مدل ACM75B2

6,655,000 تومان

%5

6,322,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 30 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 14 متر

مشخصات کامل
پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM75 پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM75

7,381,000 تومان

%5

7,012,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4.8 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM110 پمپ بشقابی لئو مدل ACM110

8,833,000 تومان

%5

8,391,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM110B2 پمپ بشقابی لئو مدل ACM110B2

9,196,000 تومان

%5

8,736,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 30 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.5 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B2 پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B2

9,680,000 تومان

%5

9,196,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 30 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل AC150B2 پمپ بشقابی لئو مدل AC150B2

9,680,000 تومان

%5

9,196,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 30 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل XCM25-160A پمپ آب لئو مدل XCM25-160A

10,406,000 تومان

%5

9,886,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 38 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B3 پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B3

12,705,000 تومان

%5

12,070,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 60 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 14.5 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM150 پمپ بشقابی لئو مدل ACM150

12,947,000 تومان

%5

12,300,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8.4 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 48 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل AC220B3 پمپ بشقابی لئو مدل AC220B3

15,367,000 تومان

%5

14,599,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 66 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.5 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM220B3 پمپ بشقابی لئو مدل ACM220B3

15,609,000 تومان

%5

14,829,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 66

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.5 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل AC220B4 پمپ بشقابی لئو مدل AC220B4

15,972,000 تومان

%5

15,173,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 66 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.5 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACm220B4 پمپ بشقابی لئو مدل ACm220B4

16,577,000 تومان

%5

15,748,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 66 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.5 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACm300B3 پمپ بشقابی لئو مدل ACm300B3

16,698,000 تومان

%5

15,863,000 تومان

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 71 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل AC300B3 پمپ بشقابی لئو مدل AC300B3

16,698,000 تومان

%5

15,863,000 تومان

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 71 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACm300B4 پمپ بشقابی لئو مدل ACm300B4

17,666,000 تومان

%5

16,783,000 تومان

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 71 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل AC300B4 پمپ بشقابی لئو مدل AC300B4

17,666,000 تومان

%5

16,783,000 تومان

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 71 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM220CH2 پمپ بشقابی لئو مدل ACM220CH2

18,029,000 تومان

%5

17,128,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 31 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل AC220CH2 پمپ بشقابی لئو مدل AC220CH2

18,029,000 تومان

%5

17,128,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 31 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل AC400BF4 پمپ بشقابی لئو مدل AC400BF4

26,983,000 تومان

%5

25,634,000 تومان

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 96 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 16.5 متر

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XST65-250/300 پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XST65-250/300

138,061,000 تومان

%5

131,158,000 تومان

توان: 40 اسب _ 30kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 120 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 75 متر

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XST65-250/370 پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XST65-250/370

151,008,000 تومان

%5

143,458,000 تومان

توان: 50 اسب _ 37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 138 مترمکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 88 متر

مشخصات کامل
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100.01 IR پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100.01 IR

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 5.4

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل
پمپ آب خانگی چدنی داب K 30/70M  پمپ آب خانگی چدنی داب K 30/70M

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 31.8

مشخصات کامل
پمپ آب استریم مدل SCPM130 پمپ آب استریم مدل SCPM130

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل
پمپ آب استریم مدل SCP 100 پمپ آب استریم مدل SCP 100

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 28 متر

مشخصات کامل
پمپ آب استریم مدل SCM100 پمپ آب استریم مدل SCM100

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پروانه برنجی استریم SCPM 158 پمپ آب پروانه برنجی استریم SCPM 158

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 55 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نوید موتور CMT 100 پمپ آب نوید موتور CMT 100

2,703,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 5.4

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل
پمپ آب خانگی نوید موتور CM 100 پمپ آب خانگی نوید موتور CM 100

2,837,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 5/4

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.00 الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز  سری DM100.00

3,098,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل
1 2 3 ... »

خرید پمپ آب بشقابی؛ با قیمت مناسب و بهترین مشخصات فنی

برای خرید پمپ آب بشقابی متناسب با نیازمندی شما، شرط لزوم استفاده از فشار بالای آب در عملکرد مورد نظرتان بسیار حائز اهمیت و از جمله عوامل مهم در انتخاب محصول مورد نظر خریداران پمپ آب بشقابی محسوب می شود. تیم کارشناسان فروش ویدفکتور همواره آماده پاسخگویی به سوالات شما در قالب خدمات رایگان مشاوره تخصصی خرید هستند تا مشتریان ویدفکتور را در انتخاب مناسب ترین قیمت پمپ آب بشقابی با توجه به نیازهای کاربری متنوع آنها راهنمایی کنند. دریافت نیازهای مصرفی شما و ارائه اطلاعات فنی در خصوص مشخصات انواع پمپ های موجود، پیش نیاز مشاوره خرید تخصصی برای دستیابی به یک انتخاب مناسب در خرید پمپ آب بشقابی با قیمت مناسب است. در ادامه این متن همراه با بررسی نحوه عملکرد پمپ های آب بشقابی، شما را در یافتن گزینه های مناسب این محصول همراهی خواهیم کرد.


برای مشاهده بهترین محصولات پمپ آب می توانید به برندهای پنتاکس، لئو، ابارا، استریم، داب، موتوژن، دیزل سازو راد مراجعه کنید.


پمپ آب بشقابی چیست؟

پمپ آب انواع و اقسام مختلفی دارد که برای مکان ها و قسمت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. همه پمپ های آب هدف کاربردی مشخصی دارند و آن هم انتقال سیالات است. اگر در ساختمان شما آب از فشار پایینی برخوردار است می توانید با استفاده از پمپ آب بشقابی فشار آب را افزایش دهید. 

پمپ آب بشقابی وسیله ای مکانیکی است که از آن برای انتقال سیال که معمولا آب است استفاده می شود. روش انتقال در پمپ آب بشقابی به این گونه است که سیال را به وسیله انتقال انرژی چرخشی از یک یا چند روتور یا پروانه در حال چرخش انتقال داده و سپس پمپاژ می کند.

پمپ آب بشقابی به دلیل داشتن هد و دبی مناسب بهترین نوع پمپ برای استفاده در منازل و مصارف خانگی هستند و در کل جزو دسته پمپ آب خانگی قرار می گیرند.

شکل ظاهری پمپ آب بشقابی به این گونه است که قسمت جلویی آن به شکل مسطح و پهن در آمده است و آب بعد از ورود به داخل پمپ توسط چرخش روتور ها یا پروانه های آن که می تواند جنس مختلفی از قبیل چدنی، برنجی و یا استیل داشته باشند، سرعت می گیرد و از طریق قسمت خروجی به محل مورد نظر با سرعت بالایی انتقال پیدا می کند. پمپ های آب بشقابی آبدهی بالاتری نسبت به پمپ های جتی دارند. پمپ آب بشقابی برای ساختمان هایی با ارتفاع کم و تعداد واحد بیشتر مناسب است.

تصویری ار یک پمپ آب بشقابی نصب شده در یک محیط کشاورزی

نحوه کارکرد پمپ آب بشقابی

طراحی پمپ های آب بشقابی به گونه ای است که باعث افزایش فشار آب به سمت خروجی می شود. در پمپ های آب، پروانه از اجزای بسیار مهم و کلیدی محسوب می شود. این بخش از پمپ یک سری منافذ منحنی شکل دارد و پروانه های پمپ معمولا مابین دو دیسک قرار می گیرند. آب یا سیال مورد نظر وقتی از محور ورودی خود وارد پمپ آب بشقابی می شود با چرخش پروانه ها از بین لبه های پروانه ها خارج می شود.

وسیله ای که در پمپ آب باعث نگه داشتن پروانه ها برای چرخش راحت می شود، شافت نام دارد. شافت پروانه ها را به دیواره موتور وصل می کند و با سرعت بالایی به چرخش در می آیند که در معمولی ترین حالت ممکن، سرعت چرخش پروانه ها بین 500 الی 5000 دور در دقیقه است. این سرعت بالای چرخش باعث می شود که مایع از طریق لبه پروانه در داخل پمپ شتاب پیدا کند و به سرعت خارج می شود.

کاربرد پمپ آب بشقابی

پمپ آب بشقابی در مکان های مختلف کاربرد دارد اما بیشترین استفاده آن در صنعت است و معمولا برای پمپاژ آب و مایعات از آن استفاده می شود. این نوع پمپ علاوه بر استفاده در صنعت در مواردی نیز برای کاربرد های خانگی و کشاورزی نیز کاربرد دارد.

به طور کلی از کاربرد های پمپ آب بشقابی می توان موارد زیر را نام برد:

  • افزایش فشار آب ساختمان ها و تقویت فشار آب خانگی
  • استفاده آن در بخش کشاورزی
  • قابلیت استفاده در بخش صنعتی و کارخانه جات
  • انتقال مایعاتی که دارای ویکسوزیته هستند

 انواع پمپ آب بشقابی

به طور کلی دو نوع پمپ آب وجود دارد، پمپ آب جا به جایی مثبت و پمپ آب سانتریفیوژ.

یکی از تفاوت های مهم بین این دو نوع پمپ در نوع سیال قابل جا به جایی است و از پمپ های سانتریفیوژ برای انتقال سیالات با ویکسوزیته پایین تر استفاده می شود. به طور کلی از پمپ آب بشقابی معمولا برای پمپاژ آب، روغن ها، ارگانیسم ها، حلال ها، اسید ها و دیگر مایعاتی استفاده می شود که در صنعت کشاورزی و خانگی کاربرد دارند. برندهای مختلفی در سراسر دنیا به طراحی و تولید این نوع پمپ آب می پردازند که از میان آن ها می توان به برند های ابارا، پنتاکس، لئو، استریم و ... اشاره کرد.

پمپ های آب بشقابی به دلیل طراحی ساده ای که دارند بسیار در دسترس هستند و نگهداری از آن ها بسیار راحتتر است. همچنین قیمت مناسب تری نسبت به دیگر پمپ ها دارند و از نظر اقتصادی نسبت به کاربرد متنوع خود بسیار به صرفه هستند.

انتخاب پمپ آب بشقابی مناسب

فروشگاه اینترنتی ویدفکتور به عنوان نمایندگی رسمی عرضه و فروش انواع پمپ آب و الکترموتور و تجهیزات صنعتی از برندهای معتبر داخلی و خارجی، از طریق ارائه خدمات مشاوره تخصصی خرید و ارائه گارانتی اصالت و ارسال سریع کالا، آماده راهنمایی شما عزیزان در خصوص بررسی و انتخاب بهترین نوع پمپ آب بشقابی مورد نیاز شما با قیمت مناسب و مشخصات فنی و کارایی مدنظر شماست. برای این منظور می توانید ضمن تماس با کارشناسان فروش ویدفکتور از قیمت پمپ آب بشقابی مورد نیاز خود کسب اطلاع نمایید.

 

نحوه عملکرد یک پمپ آب بشقابی به چه شکل است؟
پمپ آب بشقابی برای افزایش در فشارآب طراحی شده اند. فرآیند افزایش فشار توسط پروانه ها انجام می گیرد. سرعت بالای چرخش پروانه ها باعث می شود که مایع از طریق لبه پروانه در داخل پمپ شتاب پیدا کند و به سرعت خارج می شود.
پمپ آب بشقابی در کجا استفاده می شود؟
برای افزایش فشار آب در ساختمان ها و جهت استفاده در مصارف خانگی، بخش های صنعتی و کشاورزی و انتقال مایعاتی که دارای ویکسوزیته هستند، از جمله موارد استفاده پمپ آب بشقابی است.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا