0
ورود به پنل کاربری

پمپ آب بشقابی

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.00

0 از 0
الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز  سری DM100.00

2,209,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل

پمپ آب ابارا CMB1.00ML

0 از 0
پمپ آب ابارا CMB1.00ML

2,413,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18.4 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01

3 از 3
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01

5,336,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل

پمپ آب ابارا CMA 1.00 ML ECONOMY

0 از 0
پمپ آب ابارا CMA 1.00 ML ECONOMY

1,797,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM37

0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل ACM37

1,879,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 23 متر

مشخصات کامل

پمپ آب استریم مدل SCP 100

0 از 0
پمپ آب استریم مدل SCP 100

1,950,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 28 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100.00 IR

0 از 0
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100.00 IR

2,011,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل

پمپ آب بشقابی ابارا Premium CMA 1.00 ML

3 از 3
پمپ آب بشقابی ابارا Premium  CMA 1.00 ML

2,116,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100.01 IR

0 از 0
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100.01 IR

2,321,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل

پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 MB L

0 از 0
پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 MB L

2,478,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.01

2 از 5
الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز  سری DM100.01

2,555,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML

0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML

2,563,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.3 متر

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM75

1 از 2
پمپ بشقابی لئو مدل ACM75

2,749,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 36 متر

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM75B2

0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل ACM75B2

3,130,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 14 متر

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM110

0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل ACM110

4,172,000 تومان

3,921,680 تومان %6 تخفیف

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM110B2

0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل ACM110B2

4,348,000 تومان

4,087,120 تومان %6 تخفیف

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00TL

0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00TL

4,201,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 28.7 متر

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B2

0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B2

4,562,000 تومان

4,288,280 تومان %6 تخفیف

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00

2 از 4
پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00

4,336,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00ML

0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00ML

4,533,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12.4 متر

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل AC150B2

0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل AC150B2

4,562,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل XCM25-160A

0 از 0
پمپ آب لئو مدل XCM25-160A

4,940,000 تومان

4,643,600 تومان %6 تخفیف

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد: 38

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMB 3.00TL IE2

0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMB 3.00TL IE2

5,358,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B3

0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B3

5,983,000 تومان

5,624,020 تومان %6 تخفیف

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 14.5 متر

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM150

0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل ACM150

6,110,000 تومان

5,743,400 تومان %6 تخفیف

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 48 متر

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل AMS210/2.2

0 از 0
پمپ آب لئو مدل AMS210/2.2

6,150,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3

0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3

6,222,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.3 متر

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل AC220B3

0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل AC220B3

7,245,000 تومان

6,810,300 تومان %6 تخفیف

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.5 متر

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM220B3

0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل ACM220B3

7,383,000 تومان

6,940,020 تومان %6 تخفیف

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00T IE2

0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00T IE2

7,048,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13.4 متر

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل AC220B4

0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل AC220B4

7,568,000 تومان

7,113,920 تومان %6 تخفیف

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M

0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M

7,316,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13.4 متر

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل AC300B3

0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل AC300B3

7,880,000 تومان

7,407,200 تومان %6 تخفیف

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM220 CH2

0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل ACM220 CH2

8,534,000 تومان

8,021,960 تومان %6 تخفیف

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 23 متر

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل AC220CH2

0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل AC220CH2

8,534,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 31 متر

مشخصات کامل

پمپ آب استریم مدل SCPM130

0 از 0
پمپ آب استریم مدل SCPM130

1,264,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل

پمپ آب بشقابی چیست ؟

پمپ آب انواع و اقسام مختلفی دارد که برای مکان ها و قسمت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. همه پمپ های آب هدف مشخصی دارند و آن هم انتقال سیالات است. اگر در ساختمان شما آب از فشار پایینی برخوردار است می توانید با استفاده از پمپ آب بشقابی فشار آب را افزایش دهید. 

پمپ آب بشقابی وسیله ای مکانیکی است که از آن برای انتقال سیال که معمولا آب است استفاده می شود. روش انتقال در پمپ آب بشقابی به این گونه است که سیال را به وسیله انتقال انرژی چرخشی از یک یا چند روتور یا پروانه در حال چرخش انتقال داده و سپس پمپاژ می کند.

پمپ آب بشقابی به دلیل داشتن هد و دبی مناسب بهترین نوع پمپ برای استفاده در منازل و مصارف خانگی هستند.

شکل ظاهری پمپ آب بشقابی به این گونه است که قسمت جلویی آن ها به شکل مسطح و پهن در آمده است و آب بعد از ورود به داخل پمپ توسط چرخش روتور ها یا پروانه های آن که می تواند جنس مختلفی از قبیل چدنی، برنجی و یا استیل داشته باشند، سرعت می گیرد و از طریق قسمت خروجی به محل مورد نظر با سرعت بالایی انتقال پیدا می کند. پمپ های آب بشقابی آبدهی بالاتری نسبت به پمپ های جتی دارند. پمپ آب بشقابی برای ساختمان هایی با ارتفاع کم و تعداد واحد بیشتر مناسب است.

نحوه کارکرد پمپ آب بشقابی

 طراحی پمپ های آب بشقابی به گونه ای است که باعث افزایش فشار آب به سمت خروجی می شود. در پمپ های آب پروانه از اجزای بسیار مهم و کلیدی محسوب می شود. این بخش از پمپ یک سری منافذ منحنی شکل دارد و پروانه های پمپ معمولا مابین دو دیسک قرار می گیرند. آب یا سیال مورد نظر وقتی از محور ورودی خود وارد پمپ آب بشقابی می شود با چرخش پروانه ها از بین لبه های پروانه ها خارج می شود.

وسیله ای که در پمپ آب باعث نگه داشتن پروانه ها برای چرخش راحت می شود، شافت نام دارد. شافت پروانه ها را به دیواره موتور وصل می کند و با سرعت بالایی به چرخش در می آیند که در معمولی ترین حالت ممکن، سرعت چرخش پروانه ها بین 500-5000 دور در دقیقه است. این سرعت بالای چرخش باعث می شود که مایع از طریق لبه پروانه در داخل پمپ شتاب پیدا کند و به سرعت خارج می شود.

کاربرد پمپ آب بشقابی

پمپ آب بشقابی در مکان های مختلف کاربرد دارد اما بیشترین استفاده آن در صنعت است و معمولا برای پمپاژ آب و مایعات از آن استفاده می شود. این نوع پمپ علاوه بر استفاده در صنعت در مواردی نیز برای کاربرد های خانگی و کشاورزی نیز کاربرد دارد.

به طور کلی از کاربرد های پمپ آب بشقابی می توان موارد زیر را نام برد:

  • افزایش فشار آب ساختمان ها و تقویت فشار آب خانگی
  • استفاده آن در بخش کشاورزی
  • قابلیت استفاده در بخش صنعتی و کارخانه جات
  • انتقال مایعاتی که دارای ویکسوزیته هستند

 انواع پمپ آب بشقابی

 به طور کلی دو نوع پمپ آب وجود دارد، پمپ آب جا به جایی مثبت و پمپ آب سانتریفیوژ.

یکی از تفاوت های مهم بین این دو نوع پمپ در نوع سیال قابل جا به جایی است و از پمپ های سانتریفیوژ برای انتقال سیالات با ویکسوزیته پایین تر استفاده می شود. به طور کلی از پمپ آب بشقابی معمولا برای پمپاژ آب، روغن ها، ارگانیسم ها، حلال ها، اسید ها و دیگر مایعاتی استفاده می شود که در صنعت کشاورزی و خانگی کاربرد دارند. برندهای مختلفی در سراسر دنیا به طراحی و تولید این نوع پمپ آب می پردازند که از میان آن ها می توان به برند های ابارا، پنتاکس، لئو، استریم و ... اشاره کرد.

پمپ های آب بشقابی به دلیل طراحی ساده ای که دارند بسیار در دسترس هستند و نگهداری از آن ها بسیار راحتتر است. همچنین قیمت مناسب تری نسبت به دیگر پمپ ها دارند و از نظر اقتصادی نسبت به کاربرد متنوع خود بسیار به صرفه هستند.

021-22683706 بالا