0
ورود به پنل کاربری

پمپ آب بشقابی

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.00

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز  سری DM100.00

2,209,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب ابارا CMB1.00ML

پمپ آب ابارا CMB1.00ML

2,655,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 18.4 متر

حداکثر آبدهی: 15

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01

4,980,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM37

پمپ بشقابی لئو مدل ACM37

1,715,000 تومان

1,879,000 تومان %9 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 23 متر

حداکثر آبدهی: 5.4 مترمکعب بر ساعت

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب ابارا CMA 1.00 ML ECONOMY

پمپ آب ابارا CMA 1.00 ML ECONOMY

1,821,600 تومان

1,980,000 تومان %8 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب بشقابی ابارا Premium CMA 1.00 ML

پمپ آب بشقابی ابارا Premium  CMA 1.00 ML

2,097,000 تومان

2,330,000 تومان %10 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100.00 IR

پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100.00 IR

2,202,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM75

پمپ بشقابی لئو مدل ACM75

2,510,000 تومان

2,749,000 تومان %9 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 36 متر

حداکثر آبدهی: 6 مترمکعب بر ساعت

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 MB L

فروش ویژه پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 MB L

2,511,600 تومان

2,730,000 تومان %8 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.01

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز  سری DM100.01

2,555,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML

2,820,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.3 متر

حداکثر آبدهی: 17

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M(LOCAL)

پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M(LOCAL)

3,121,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 13.4 متر

حداکثر آبدهی: 27

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM75B2

پمپ بشقابی لئو مدل ACM75B2

3,130,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 14 متر

حداکثر آبدهی: 30 مترمکعب بر ساعت

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM110

پمپ بشقابی لئو مدل ACM110

4,172,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

حداکثر آبدهی: 7.2 مترمکعب بر ساعت

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M

پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M

4,340,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM110B2

پمپ بشقابی لئو مدل ACM110B2

4,348,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.5 متر

حداکثر آبدهی: 30 مترمکعب بر ساعت

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00

پمپ آب خانگی پروانه نوریل پنتاکس CM 100/00

4,560,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B2

پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B2

4,562,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

حداکثر آبدهی: 30 مترمکعب بر ساعت

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل AC150B2

پمپ بشقابی لئو مدل AC150B2

4,562,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

حداکثر آبدهی: 30 مترمکعب بر ساعت

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00TL

پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00TL

4,622,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 28.7 متر

حداکثر آبدهی: 17

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T-LOCAL

پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T-LOCAL

4,731,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 12.4 متر

حداکثر آبدهی: 57

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00ML

پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00ML

4,934,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 28.7 متر

حداکثر آبدهی: 17

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل XCM25-160A

پمپ آب لئو مدل XCM25-160A

4,940,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 38

حداکثر آبدهی: 11

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00ML

پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00ML

4,987,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 12.4 متر

حداکثر آبدهی: 57

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL

پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL

5,420,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 60.5 متر

حداکثر آبدهی: 7

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMB 3.00TL IE2

پمپ آب چدنی ابارا CMB 3.00TL IE2

5,895,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

حداکثر آبدهی: 17

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B3

پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B3

5,983,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 14.5 متر

حداکثر آبدهی: 60 مترمکعب بر ساعت

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM150

پمپ بشقابی لئو مدل ACM150

6,110,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 48 متر

حداکثر آبدهی: 8.4

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل AMS210/2.2

پمپ آب لئو مدل AMS210/2.2

6,150,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 27.5 متر

حداکثر آبدهی: 18 مترمکعب بر ساعت

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T-LOCAL IE2

پمپ آب چدنی ابارا CMD 3.00T-LOCAL IE2

6,216,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 15.4 متر

حداکثر آبدهی: 60

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE2

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE2

6,533,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.3 متر

حداکثر آبدهی: 17

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3

6,533,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.3 متر

حداکثر آبدهی: 18

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00M

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00M

6,844,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.3 متر

حداکثر آبدهی: 17

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMB100M

پمپ آب چدنی ابارا CMB100M

7,173,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 18.4 متر

حداکثر آبدهی: 15

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل AC220B3

پمپ بشقابی لئو مدل AC220B3

7,245,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.5 متر

حداکثر آبدهی: 66 مترمکعب بر ساعت

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM220B3

پمپ بشقابی لئو مدل ACM220B3

7,383,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.5 متر

حداکثر آبدهی: 66 مترمکعب بر ساعت

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

خرید پمپ آب بشقابی؛ با قیمت مناسب و بهترین مشخصات فنی

برای خرید پمپ آب بشقابی متناسب با نیازمندی شما، شرط لزوم استفاده از فشار بالای آب در عملکرد مورد نظرتان بسیار حائز اهمیت و از جمله عوامل مهم در انتخاب محصول مورد نظر خریداران پمپ آب بشقابی محسوب می شود. تیم کارشناسان فروش ویدفکتور همواره آماده پاسخگویی به سوالات شما در قالب خدمات رایگان مشاوره تخصصی خرید هستند تا مشتریان ویدفکتور را در انتخاب مناسب ترین قیمت پمپ آب بشقابی با توجه به نیازهای کاربری متنوع آنها راهنمایی کنند. دریافت نیازهای مصرفی شما و ارائه اطلاعات فنی در خصوص مشخصات انواع پمپ های موجود، پیش نیاز مشاوره خرید تخصصی برای دستیابی به یک انتخاب مناسب در خرید پمپ آب بشقابی با قیمت مناسب است. در ادامه این متن همراه با بررسی نحوه عملکرد پمپ های آب بشقابی، شما را در یافتن گزینه های مناسب این محصول همراهی خواهیم کرد.


برای مشاهده بهترین محصولات پمپ آب می توانید به برندهای پنتاکس، لئو، ابارا، استریم، داب، موتوژن، دیزل سازو راد مراجعه کنید.


پمپ آب بشقابی چیست؟

پمپ آب انواع و اقسام مختلفی دارد که برای مکان ها و قسمت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. همه پمپ های آب هدف کاربردی مشخصی دارند و آن هم انتقال سیالات است. اگر در ساختمان شما آب از فشار پایینی برخوردار است می توانید با استفاده از پمپ آب بشقابی فشار آب را افزایش دهید. 

پمپ آب بشقابی وسیله ای مکانیکی است که از آن برای انتقال سیال که معمولا آب است استفاده می شود. روش انتقال در پمپ آب بشقابی به این گونه است که سیال را به وسیله انتقال انرژی چرخشی از یک یا چند روتور یا پروانه در حال چرخش انتقال داده و سپس پمپاژ می کند.

پمپ آب بشقابی به دلیل داشتن هد و دبی مناسب بهترین نوع پمپ برای استفاده در منازل و مصارف خانگی هستند و در کل جزو دسته پمپ آب خانگی قرار می گیرند.

شکل ظاهری پمپ آب بشقابی به این گونه است که قسمت جلویی آن به شکل مسطح و پهن در آمده است و آب بعد از ورود به داخل پمپ توسط چرخش روتور ها یا پروانه های آن که می تواند جنس مختلفی از قبیل چدنی، برنجی و یا استیل داشته باشند، سرعت می گیرد و از طریق قسمت خروجی به محل مورد نظر با سرعت بالایی انتقال پیدا می کند. پمپ های آب بشقابی آبدهی بالاتری نسبت به پمپ های جتی دارند. پمپ آب بشقابی برای ساختمان هایی با ارتفاع کم و تعداد واحد بیشتر مناسب است.

تصویری ار یک پمپ آب بشقابی نصب شده در یک محیط کشاورزی

نحوه کارکرد پمپ آب بشقابی

طراحی پمپ های آب بشقابی به گونه ای است که باعث افزایش فشار آب به سمت خروجی می شود. در پمپ های آب، پروانه از اجزای بسیار مهم و کلیدی محسوب می شود. این بخش از پمپ یک سری منافذ منحنی شکل دارد و پروانه های پمپ معمولا مابین دو دیسک قرار می گیرند. آب یا سیال مورد نظر وقتی از محور ورودی خود وارد پمپ آب بشقابی می شود با چرخش پروانه ها از بین لبه های پروانه ها خارج می شود.

وسیله ای که در پمپ آب باعث نگه داشتن پروانه ها برای چرخش راحت می شود، شافت نام دارد. شافت پروانه ها را به دیواره موتور وصل می کند و با سرعت بالایی به چرخش در می آیند که در معمولی ترین حالت ممکن، سرعت چرخش پروانه ها بین 500 الی 5000 دور در دقیقه است. این سرعت بالای چرخش باعث می شود که مایع از طریق لبه پروانه در داخل پمپ شتاب پیدا کند و به سرعت خارج می شود.

کاربرد پمپ آب بشقابی

پمپ آب بشقابی در مکان های مختلف کاربرد دارد اما بیشترین استفاده آن در صنعت است و معمولا برای پمپاژ آب و مایعات از آن استفاده می شود. این نوع پمپ علاوه بر استفاده در صنعت در مواردی نیز برای کاربرد های خانگی و کشاورزی نیز کاربرد دارد.

به طور کلی از کاربرد های پمپ آب بشقابی می توان موارد زیر را نام برد:

  • افزایش فشار آب ساختمان ها و تقویت فشار آب خانگی
  • استفاده آن در بخش کشاورزی
  • قابلیت استفاده در بخش صنعتی و کارخانه جات
  • انتقال مایعاتی که دارای ویکسوزیته هستند

 انواع پمپ آب بشقابی

به طور کلی دو نوع پمپ آب وجود دارد، پمپ آب جا به جایی مثبت و پمپ آب سانتریفیوژ.

یکی از تفاوت های مهم بین این دو نوع پمپ در نوع سیال قابل جا به جایی است و از پمپ های سانتریفیوژ برای انتقال سیالات با ویکسوزیته پایین تر استفاده می شود. به طور کلی از پمپ آب بشقابی معمولا برای پمپاژ آب، روغن ها، ارگانیسم ها، حلال ها، اسید ها و دیگر مایعاتی استفاده می شود که در صنعت کشاورزی و خانگی کاربرد دارند. برندهای مختلفی در سراسر دنیا به طراحی و تولید این نوع پمپ آب می پردازند که از میان آن ها می توان به برند های ابارا، پنتاکس، لئو، استریم و ... اشاره کرد.

پمپ های آب بشقابی به دلیل طراحی ساده ای که دارند بسیار در دسترس هستند و نگهداری از آن ها بسیار راحتتر است. همچنین قیمت مناسب تری نسبت به دیگر پمپ ها دارند و از نظر اقتصادی نسبت به کاربرد متنوع خود بسیار به صرفه هستند.

انتخاب پمپ آب بشقابی مناسب

فروشگاه اینترنتی ویدفکتور به عنوان نمایندگی رسمی عرضه و فروش انواع پمپ آب و الکترموتور و تجهیزات صنعتی از برندهای معتبر داخلی و خارجی، از طریق ارائه خدمات مشاوره تخصصی خرید و ارائه گارانتی اصالت و ارسال سریع کالا، آماده راهنمایی شما عزیزان در خصوص بررسی و انتخاب بهترین نوع پمپ آب بشقابی مورد نیاز شما با قیمت مناسب و مشخصات فنی و کارایی مدنظر شماست. برای این منظور می توانید ضمن تماس با کارشناسان فروش ویدفکتور از قیمت پمپ آب بشقابی مورد نیاز خود کسب اطلاع نمایید.

 

نحوه عملکرد یک پمپ آب بشقابی به چه شکل است؟
پمپ آب بشقابی برای افزایش در فشارآب طراحی شده اند. فرآیند افزایش فشار توسط پروانه ها انجام می گیرد. سرعت بالای چرخش پروانه ها باعث می شود که مایع از طریق لبه پروانه در داخل پمپ شتاب پیدا کند و به سرعت خارج می شود.
پمپ آب بشقابی در کجا استفاده می شود؟
برای افزایش فشار آب در ساختمان ها و جهت استفاده در مصارف خانگی، بخش های صنعتی و کشاورزی و انتقال مایعاتی که دارای ویکسوزیته هستند، از جمله موارد استفاده پمپ آب بشقابی است.
021-22683706 تماس
تماس
بالا