0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

پمپ آب

0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پمپ لجن کش لئو مدل XSP16-22-1.5S

 • توان : 17 اسب -12.6kw
 • گروه : پمپ لجن کش
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 10 تا 20 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 20 تا 30 متر
0 از 0
پمپ لجن کش لئو مدل XSP16-22-1.5S مقایسه

11,018,000 تومان

پمپ لجن کش تکفاز لئو مدل XSP 20-9-1.1I

 • توان : 1.5اسب_1.1kw
 • گروه : پمپ لجن کش
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 10 تا 20 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 1 تا 10 متر
0 از 0
پمپ لجن کش تکفاز لئو مدل XSP 20-9-1.1I مقایسه

4,331,000 تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی داب KPF 30/16

 • توان : 0.5 اسب_0.37kw
 • گروه : پمپ آب خانگی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 30 تا 50 متر
1 از 5
پمپ آب نیم اسب خانگی داب KPF 30/16 مقایسه

2,000,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML

 • توان : 1 اسب_ 0.75kw
 • گروه : پمپ آب خانگی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 30 تا 50 متر
0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML مقایسه

2,544,000 تومان

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01

 • توان : 1 اسب_ 0.75kw
 • گروه : پمپ آب خانگی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 30 تا 50 متر
3 از 3
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01 مقایسه

3,354,000 تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML

 • توان : 0.5 اسب_0.37kw
 • گروه : پمپ آب خانگی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 30 تا 50 متر
3 از 4
پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML مقایسه

1,100,000 تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45

 • توان : 0.5 اسب_0.37kw
 • گروه : پمپ آب خانگی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 30 تا 50 متر
3 از 4
پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45 مقایسه

2,450,000 تومان

پمپ کف کش لوارا استیل DOC7

 • توان : 0.75 اسب _ 0.55kw
 • گروه : پمپ کف کش
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 10 تا 20 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ کف کش لوارا استیل DOC7 مقایسه

8,900,000 تومان

پمپ لجن کش ابر مدل SSA 50-14-0.55 M SF50

 • توان : 0.75 اسب _ 0.55kw
 • گروه : پمپ لجن کش
0 از 0
پمپ لجن کش ابر مدل SSA 50-14-0.55 M SF50 مقایسه

4,346,000 تومان

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.00

 • توان : 1 اسب_ 0.75kw
 • گروه : پمپ آب خانگی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 30 تا 50 متر
0 از 0
الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.00 مقایسه

1,917,000 تومان

پمپ آب جتی ابارا Premium AGA 1.00 ML

 • توان : 1 اسب_ 0.75kw
 • گروه : پمپ آب خانگی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 30 تا 50 متر
1 از 4
پمپ آب جتی ابارا Premium AGA 1.00 ML مقایسه

2,060,000 تومان

پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 M

 • توان : 1 اسب_ 0.75kw
 • گروه : پمپ آب خانگی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 30 تا 50 متر
0 از 0
پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 M مقایسه

7,500,000 تومان

پمپ کفکش راد 90 متری مدل 2ASB 4/8

 • توان : 2.2 اسب _ 1.65kw
 • گروه : پمپ کف کش
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 70 تا 100 متر
0 از 0
پمپ کفکش راد 90 متری مدل 2ASB 4/8 مقایسه

8,190,000 تومان

پمپ لجن کش پنتاکس چدنی DCT 310

 • توان : 3 اسب_2.2kw
 • گروه : پمپ لجن کش
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 30 تا 50 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 20 تا 30 متر
0 از 0
پمپ لجن کش پنتاکس چدنی DCT 310 مقایسه

19,722,000 تومان

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80

 • توان : 1 اسب_ 0.75kw
 • گروه : پمپ کف کش
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 10 تا 20 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80 مقایسه

4,091,000 تومان

پمپ لجن کش ابارا تمام استیل DW 100 T

 • گروه : پمپ لجن کش
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 30 تا 50 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا تمام استیل DW 100 T مقایسه

19,337,000 تومان

پمپ لجن کش ابارا 250DL 5 18

 • گروه : پمپ لجن کش
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه ارتفاع پمپ : 20 تا 30 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا 250DL 5 18 مقایسه

184,929,000 تومان

پمپ آب ابارا CMB1.00ML

 • توان : 1 اسب_ 0.75kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 10 تا 20 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ آب ابارا CMB1.00ML مقایسه

2,154,000 تومان

پمپ کف کش ابارا تمام استیل BEST ONE MA

 • توان : 1.2 اسب_ 0.9kw
 • گروه : پمپ کف کش
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 10 تا 20 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 1 تا 10 متر
0 از 0
پمپ کف کش ابارا تمام استیل BEST ONE MA مقایسه

5,624,000 تومان

پمپ کف کش تمام استیل ابارا OPTIMA M/A

 • توان : 1.2 اسب_ 0.9kw
 • گروه : پمپ کف کش
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 1 تا 10 متر
0 از 0
پمپ کف کش تمام استیل ابارا OPTIMA M/A مقایسه

استعلام موجودی

پمپ لجن کش ابارا چدنی 5/5 5 80DML

 • توان : 7.5 اسب_ 5.5kw
 • گروه : پمپ لجن کش
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 70 تا 100 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 20 تا 30 متر
0 از 0
پمپ لجن کش ابارا چدنی 5/5 5 80DML مقایسه

61,757,000 تومان

پمپ ابارا 1 اسب محیطی PRA 1.00 ML

 • توان : 1 اسب_ 0.75kw
 • گروه : پمپ آب خانگی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 50 تا 70 متر
0 از 0
پمپ ابارا 1 اسب محیطی PRA 1.00 ML مقایسه

1,600,000 تومان

پمپ آب صابون موتوژن مدل P56-25

 • توان : 1 اسب_ 0.75kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 20 تا 30 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 1 تا 10 متر
0 از 0
پمپ آب صابون موتوژن مدل P56-25 مقایسه

1,900,000 تومان

پمپ آب صابون موتوژن مدل P56-15

 • توان : 1 اسب_ 0.75kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 20 تا 30 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 1 تا 10 متر
0 از 0
پمپ آب صابون موتوژن مدل P56-15 مقایسه

1,900,000 تومان

پمپ آب کولر موتوژن SH 300

 • توان : کمتر از 0.5 اسب
 • گروه : پمپ آب کولر
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 10 تا 20 متر مکعب در ساعت
0 از 0
پمپ آب کولر موتوژن SH 300 مقایسه

86,000 تومان

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM75

 • توان : 1 اسب_ 0.75kw
 • گروه : پمپ آب خانگی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 30 تا 50 متر
0 از 0
پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM75 مقایسه

3,005,000 تومان

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM110

 • توان : 1.5اسب_1.1kw
 • گروه : پمپ آب خانگی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 30 تا 50 متر
0 از 0
پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM110 مقایسه

4,522,000 تومان

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM150H

 • توان : 2 اسب_ 1.5kw
 • گروه : پمپ آب خانگی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 50 تا 70 متر
0 از 0
پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM150H مقایسه

5,440,000 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل ACM75

 • توان : 1 اسب_ 0.75kw
 • گروه : پمپ آب خانگی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 30 تا 50 متر
1 از 2
پمپ بشقابی لئو مدل ACM75 مقایسه

2,390,000 تومان

پمپ جتی لئو ارتفاع بالا مدل AJM 75H

 • توان : 1 اسب_ 0.75kw
 • گروه : پمپ آب خانگی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 50 تا 70 متر
0 از 0
پمپ جتی لئو ارتفاع بالا مدل AJM 75H مقایسه

2,428,000 تومان

پمپ آب پدرولو مدل PKm 60

 • توان : 1 اسب_ 0.75kw
 • گروه : پمپ آب خانگی
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 30 تا 50 متر
0 از 0
پمپ آب پدرولو مدل PKm 60 مقایسه

1,850,000 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل ACM110B2

 • توان : 1.5اسب_1.1kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 30 تا 50 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل ACM110B2 مقایسه

3,781,000 تومان

پمپ آب لئو مدل 2AC220

 • توان : 3 اسب_2.2kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 10 تا 20 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 50 تا 70 متر
0 از 0
پمپ آب لئو مدل 2AC220 مقایسه

5,598,000 تومان

پمپ آب لئو مدل 2AC400H

 • توان : 5.5 اسب_4kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 10 تا 20 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 70 تا 100 متر
0 از 0
پمپ آب لئو مدل 2AC400H مقایسه

9,990,000 تومان

پمپ آب لئو مدل 2ACM300H

 • توان : 4 اسب_ 3kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 10 تا 20 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 50 تا 70 متر
0 از 0
پمپ آب لئو مدل 2ACM300H مقایسه

8,691,000 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل 2XCM32-200C

 • توان : 4 اسب_ 3kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 10 تا 20 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 50 تا 70 متر
0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل 2XCM32-200C مقایسه

استعلام موجودی

پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK300

 • توان : 3 اسب_2.2kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 50 تا 70 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK300 مقایسه

% 57,242,000

6,879,900 تومان

پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK400

 • توان : 4 اسب_ 3kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 50 تا 70 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK400 مقایسه

% 57,488,000

7,113,600 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل AC220B3

 • توان : 3 اسب_2.2kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 50 تا 70 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل AC220B3 مقایسه

6,300,000 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل AC220B4

 • توان : 3 اسب_2.2kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 50 تا 70 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل AC220B4 مقایسه

6,581,000 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل AC220CH2

 • توان : 3 اسب_2.2kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 20 تا 30 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 30 تا 50 متر
0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل AC220CH2 مقایسه

7,421,000 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل AC300B3

 • توان : 4 اسب_ 3kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 70 تا 100 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 20 تا 30 متر
0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل AC300B3 مقایسه

6,852,000 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B2

 • توان : 2 اسب_ 1.5kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 30 تا 50 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 20 تا 30 متر
0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B2 مقایسه

% 53,967,000

3,768,650 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B3

 • توان : 2 اسب_ 1.5kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 50 تا 70 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B3 مقایسه

5,203,000 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل ACM220B3

 • توان : 3 اسب_2.2kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 50 تا 70 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل ACM220B3 مقایسه

% 56,420,000

6,099,000 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل ACM75B2

 • توان : 1 اسب_ 0.75kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 30 تا 50 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل ACM75B2 مقایسه

2,722,000 تومان

پمپ سانتریفیوژ لئو مدل AMSm 70/0.75

 • توان : 1 اسب_ 0.75kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 30 تا 50 متر
0 از 0
پمپ سانتریفیوژ لئو مدل AMSm 70/0.75 مقایسه

% 53,648,000

3,465,600 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل XCM25-160A

 • توان : 3 اسب_2.2kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 10 تا 20 متر مکعب در ساعت
0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل XCM25-160A مقایسه

4,296,000 تومان

پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XST 32-160/2.2

 • توان : 3 اسب_2.2kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 20 تا 30 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 30 تا 50 متر
0 از 0
پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XST 32-160/2.2 مقایسه

6,538,000 تومان

پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XST 80-200/220

 • توان : 30 اسب_22kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 150 تا 200 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 30 تا 50 متر
0 از 0
پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XST 80-200/220 مقایسه

43,230,000 تومان