0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 45
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 4.8
 • ساخت : چین
0 از 0

4,000,000 تومان

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM110

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 47
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 8.7
 • ساخت : چین
0 از 0

5,758,000 تومان

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM150H

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 63.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 7.2
 • ساخت : چین
0 از 0

5,905,000 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل ACM37

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 23
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : چین
0 از 0

1,659,000 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل ACM75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 36
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
 • ساخت : چین
1 از 2

2,700,000 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل AC150B2

 • برق : سه فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 22
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 30
 • ساخت : چین
0 از 0

5,800,000 تومان

پمپ محیطی لیو مدل APSM37

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 40
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 1.8
 • ساخت : چین
0 از 0

1,210,000 تومان

پمپ محیطی لئو مدل APSM75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 55
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : چین
0 از 0

2,474,000 تومان

پمپ آب جتی لئو مدل AJM 75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 40
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.9
 • ساخت : چین
1 از 5

2,300,000 تومان

پمپ آب جتی لئو ارتفاع بالا مدل AJM 110H

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 60
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 4.2
 • ساخت : چین
0 از 0

4,266,000 تومان

پمپ آب جتی لئو استیل مدل AJM 75S

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 46
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.3
 • ساخت : چین
0 از 0

4,500,000 تومان

پمپ جتی لئو ارتفاع بالا مدل AJM 75H

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 51
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.8
 • ساخت : چین
0 از 0

2,428,000 تومان

پمپ جتی لئو مدل AJM 150

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 60
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 4.8
 • ساخت : چین
1 از 5

4,610,000 تومان

پمپ جتی لئو ارتفاع بالا مدل AJM 150H

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • فشار یا هد-متر : 72
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 4.2
 • ساخت : چین
0 از 0

3,712,000 تومان

پمپ محیطی لئو مدل APM37

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • فشار یا هد-متر : 40
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.4
 • ساخت : چین
1 از 3

1,160,000 تومان

پمپ محیطی لئو مدل APM75

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • فشار یا هد-متر : 72
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : چین
1 از 3

2,100,000 تومان

پمپ محیطی لئو مدل XQM50

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.15 اسب
 • فشار یا هد-متر : 23
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 1.5
 • ساخت : چین
0 از 0

885,000 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل 2XCM25-160A

 • برق : تک فاز
 • توان : 3 اسب
 • فشار یا هد-متر : 69
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 12
 • ساخت :
0 از 0

6,500,000 تومان

پمپ جتی لئو مدل AJM90S

 • برق :
 • توان :
 • فشار یا هد-متر :
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت :
 • ساخت :
0 از 0

تومان

پمپ آب لئو مدل XDPM505A

 • برق :
 • توان :
 • فشار یا هد-متر :
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت :
 • ساخت :
0 از 0

تومان

پمپ بشقابی لئو مدل ACM110

 • برق :
 • توان :
 • فشار یا هد-متر :
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت :
 • ساخت :
0 از 0

تومان

پمپ آب لئو مدل AMSm370/1.1

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 26
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 15.4
 • قدرت موتور : 1.1kw
0 از 0

1,900,000 تومان

پمپ آب لیو مدل AMSm370/1.5

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 26
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 19.3
 • قدرت موتور : 1.5kw
0 از 0

1,868,200 تومان

پمپ آب لئو مدل AMSm210/1.1

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 17
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 19.7
 • قدرت موتور : 1.1kw
0 از 0

1,535,800 تومان

پمپ آب لیو مدل AMSm210/1.5

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 18
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 24
 • قدرت موتور : 1.5kw
0 از 0

2,926,000 تومان

پمپ آب لئو مدل AMS210/1.5

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 24
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 18
 • قدرت موتور : 1.5kw
0 از 0

2,529,000 تومان

پمپ آب لیو مدل AMSm210/2.2

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 18
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 27.5
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

7,800,000 تومان

پمپ آب لئو مدل AMS210/2.2

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 18
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 27.5
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

2,803,200 تومان

پمپ آب لئو مدل 2AC220

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 10.8
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 65
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

تومان

پمپ آب لئو مدل 2AC400H

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : برنج
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 15
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 82
 • قدرت موتور : 4kw
0 از 0

تومان

پمپ آب لئو مدل 2ACM300H

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : برنج
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 15
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 65
 • قدرت موتور : 3kw
0 از 0

تومان

پمپ بشقابی لئو مدل 2XCM32-200C

 • برق :
 • جنس پروانه :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) :
 • قدرت موتور :
0 از 0

تومان

پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK300

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 57
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 15
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

تومان

پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK400

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 66
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17.5
 • قدرت موتور : 3kw
0 از 0

تومان

پمپ بشقابی لئو مدل AC220B3

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : برنج
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 66
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17.5
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

تومان

پمپ بشقابی لئو مدل AC220B4

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : برنج
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 66
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17.5
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

تومان

پمپ بشقابی لئو مدل AC220CH2

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : برنج
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 31
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

تومان

پمپ بشقابی لئو مدل AC300B3

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : برنج
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 71
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 21
 • قدرت موتور : 3kw
0 از 0

7,361,000 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل ACM110B2

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : برنج
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 30
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 19.5
 • قدرت موتور : 1.1kw
0 از 0

3,200,000 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B2

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : برنج
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 30
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 22
 • قدرت موتور : 1.5kw
0 از 0

4,500,000 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B3

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 60
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 14.5
 • قدرت موتور : 1.5kw
0 از 0

تومان

پمپ بشقابی لئو مدل ACM220B3

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : برنج
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 66
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17.5
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

تومان

پمپ بشقابی لئو مدل ACM75B2

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : برنج
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 30
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 14
 • قدرت موتور : 0.75kw
0 از 0

2,500,000 تومان

پمپ سانتریفیوژ لئو مدل AMSm 70/0.75

 • برق : تک فاز , 220V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 4.8
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 30.4
 • قدرت موتور : 0.75kw
0 از 0

تومان

پمپ بشقابی لئو مدل XCM25-160A

 • برق :
 • جنس پروانه :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) :
 • حداکثر ارتفاع(متر) :
 • قدرت موتور :
0 از 0

تومان

پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XST 32-160/2.2

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 24
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 31
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

تومان

پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XST 80-200/220

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : چدن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 180
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 48
 • قدرت موتور : 22kw
0 از 0

تومان

پمپ آب لئو مدل AMS 370/1.1

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 24
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 15.4
 • قدرت موتور : 1.1kw
0 از 0

تومان

پمپ دوپروانه لئو مدل 2AC150H

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : برنج
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 7.2
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 63.5
 • قدرت موتور : 2950
0 از 0

تومان

پمپ آب لئو مدل AMS 370/1.5

 • برق : سه فاز , 380V
 • جنس پروانه : استیل
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 29
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 19.3
 • قدرت موتور : 1.5kw
0 از 0

4,200,000 تومان