0
ورود به پنل کاربری

سنسور نوری

سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDT

0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDT

استعلام موجودی

نوع تغذیه: 12-24VDC

سری: BA

مشخصات کامل

سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDT-P

0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDT-P

استعلام موجودی

نوع تغذیه: 12-24VDC

سری: BA

مشخصات کامل

سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDTD

0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDTD

استعلام موجودی

نوع تغذیه: 12-24VDC

سری: BA

مشخصات کامل

سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDTD-P

0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BA2M-DDTD-P

استعلام موجودی

نوع تغذیه: 12-24VDC

سری: BA

مشخصات کامل

سنسور نوری آتونیکس مدل BC15-LDT-C

0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BC15-LDT-C

استعلام موجودی

نوع تغذیه: 12-24VDC

سری: BC

مشخصات کامل

سنسور نوری آتونیکس مدل BC15-LDT-C-P

0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BC15-LDT-C-P

استعلام موجودی

نوع تغذیه: 12-24VDC

سری: BC

مشخصات کامل

سنسور نوری آتونیکس مدل BEN10M-TFR

0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BEN10M-TFR

استعلام موجودی

نوع تغذیه: 24-240VAC-VDC

سری: BEN

مشخصات کامل

سنسور نوری آتونیکس مدل BEN5M-MFR

0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BEN5M-MFR

استعلام موجودی

نوع تغذیه: 24-240VAC-VDC

سری: BEN

مشخصات کامل

سنسور نوری آتونیکس مدل BEN3M-PFR

0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BEN3M-PFR

استعلام موجودی

نوع تغذیه: 24-240VAC-VDC

سری: BEN

مشخصات کامل

سنسور نوری آتونیکس مدل BEN300-DFR

0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BEN300-DFR

استعلام موجودی

نوع تغذیه: 24-240VAC-VDC

سری: BEN

مشخصات کامل

سنسور نوری آتونیکس مدل BEN10M-TDT

0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BEN10M-TDT

استعلام موجودی

نوع تغذیه: 12-24VDC

سری: BEN

مشخصات کامل

سنسور نوری آتونیکس مدل BEN5M-MDT

0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BEN5M-MDT

استعلام موجودی

نوع تغذیه: 12-24VDC

سری: BEN

مشخصات کامل

سنسور نوری آتونیکس مدل BEN3M-PDT

0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BEN3M-PDT

استعلام موجودی

نوع تغذیه: 12-24VDC

سری: BEN

مشخصات کامل

سنسور نوری آتونیکس مدل BEN300-DDT

0 از 0
سنسور نوری آتونیکس مدل BEN300-DDT

استعلام موجودی

نوع تغذیه: 12-24VDC

سری: BEN

مشخصات کامل

سنسور نوری چیست؟

نوعی از سنسور های مجاورتی که کاکرد آن بر اساس ارسال و دریافت نور مدوله شده (پالس هایی با فرکانس بین ۳۰-۵ kHz که قدرت تشخیص را بالا می برند.) است را سنسور نوری می گویند. 

021-22683706 بالا