سنسور نوری

سنسور نوری چیست؟

نوعی از سنسور های مجاورتی که کاکرد آن بر اساس ارسال و دریافت نور مدوله شده (پالس هایی با فرکانس بین ۳۰-۵ kHz که قدرت تشخیص را بالا می برند.) است را سنسور نوری می گویند. 

نظر خود را ارسال کنید

021-22204900 تماس
تماس
بالا