0
ورود به پنل کاربری

کنترلر

کنترلر دما آتونیکس مدل TZN4S-14R

کنترلر دما آتونیکس مدل TZN4S-14R

استعلام موجودی

ابعاد: 48*48

سری: TZ-TZN

مشخصات کامل

کنترلر دما آتونیکس مدل TZ4SP-14R

کنترلر دما آتونیکس مدل TZ4SP-14R

استعلام موجودی

ابعاد: 48*48

سری: TZ-TZN

مشخصات کامل

کنترلر دما آتونیکس مدل TZ4ST-24R

کنترلر دما آتونیکس مدل TZ4ST-24R

استعلام موجودی

ابعاد: 48*48

سری: TZ-TZN

مشخصات کامل

کنترلر دما آتونیکس مدل TZ4ST-R4R

کنترلر دما آتونیکس مدل TZ4ST-R4R

استعلام موجودی

ابعاد: 48*48

سری: TZ-TZN

نمایشگر: نمایشگر LED سون سگمنت 4 رقمی

مشخصات کامل

کنترلر دما آتونیکس مدل TZ4ST-22R

کنترلر دما آتونیکس مدل TZ4ST-22R

استعلام موجودی

ابعاد: 48*48

سری: TZ-TZN

نمایشگر: نمایشگر LED سون سگمنت 4 رقمی

مشخصات کامل

کنترلر دما آتونیکس مدل TK4S-14RN

کنترلر دما آتونیکس مدل TK4S-14RN

استعلام موجودی

ابعاد: 48*48

سری: TZ-TZN

نمایشگر: نمایشگر LED سون سگمنت 4 رقمی

مشخصات کامل

ترموستات پیشرفته آتونیکس مدل TK4S-A4RR

ترموستات پیشرفته آتونیکس مدل TK4S-A4RR

استعلام موجودی

ابعاد: 48*48

سری: TZ-TZN

نمایشگر: نمایشگر LED سون سگمنت 4 رقمی

مشخصات کامل

ترموستات پیشرفته آتونیکس مدل TK4SP-14RN

ترموستات پیشرفته آتونیکس مدل TK4SP-14RN

استعلام موجودی

ابعاد: 48*48

سری: TZ-TZN

نمایشگر: نمایشگر LED سون سگمنت 4 رقمی

مشخصات کامل

ترموستات اقتصادی آتونیکس مدل TCN4S-24R

ترموستات اقتصادی آتونیکس مدل TCN4S-24R

استعلام موجودی

ابعاد: 48*48

سری: TZ-TZN

نمایشگر: نمایشگر LED سون سگمنت 4 رقمی

مشخصات کامل

پنل متر آتونیکس (سری کوچک)مدل M4N-DV-01

پنل متر آتونیکس (سری کوچک)مدل M4N-DV-01

استعلام موجودی

ابعاد: 48*24*36

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

سری: M4N

مشخصات کامل

پنل متر آتونیکس(سری کوچک) مدل M4N-DA-01

پنل متر آتونیکس(سری کوچک) مدل M4N-DA-01

استعلام موجودی

ابعاد: 48*24*36

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

سری: M4N

مشخصات کامل

پنل متر آتونیکس مدل M4NS-NA(بدون تغذیه)

پنل متر آتونیکس مدل M4NS-NA(بدون تغذیه)

استعلام موجودی

ابعاد: 48*24*48

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

سری: M4NS

مشخصات کامل

پنل متر (بدون تغذیه) آتونیکس مدل M4YS-NA

پنل متر (بدون تغذیه) آتونیکس مدل M4YS-NA

استعلام موجودی

ابعاد: 72*36*77

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

سری: M4YS

مشخصات کامل

پنل متر آتونیکس مدل M4V

پنل متر آتونیکس مدل M4V

استعلام موجودی

ابعاد: 75*25*93

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

سری: M4V

مشخصات کامل

مولتی پنل متردیجیتال آتونیکس مدل MT4W-DV-4N

مولتی پنل متردیجیتال آتونیکس مدل MT4W-DV-4N

استعلام موجودی

ابعاد: 96*48*100

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

سری: MT4W

مشخصات کامل

مولتی پنل متر دیجیتال آتونیکس مدل MT4W-DV-40

مولتی پنل متر دیجیتال آتونیکس مدل MT4W-DV-40

استعلام موجودی

ابعاد: 96*48*100

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

سری: MT4W

مشخصات کامل

پنل متر دیجیتال آتونیکس مدل MT4W-DV-41

پنل متر دیجیتال آتونیکس مدل MT4W-DV-41

استعلام موجودی

ابعاد: 96*48*100

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

سری: MT4W

مشخصات کامل

مولتی پنل متر دیجیتال آتونیکس مدل MT4W-DV-48

مولتی پنل متر دیجیتال آتونیکس مدل MT4W-DV-48

استعلام موجودی

ابعاد: 96*48*100

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

سری: MT4W

مشخصات کامل

رله SSR آتونیکس مدل SR1-1215

رله SSR آتونیکس مدل SR1-1215

استعلام موجودی

ابعاد: 44*58*28.3

سری: SR1

هیت سینک: ندارد

مشخصات کامل

رله SSR آتونیکس مدل SR1-4215

رله SSR آتونیکس مدل SR1-4215

استعلام موجودی

ابعاد: 28.3*44*58

سری: SR1

هیت سینک: ندارد

مشخصات کامل

رله SSR آتونیکس مدل SRH1-1215

رله SSR آتونیکس مدل SRH1-1215

استعلام موجودی

سری: SRH1

هیت سینک: دارد

مشخصات کامل

رله SSR آتونیکس مدل SRH1-4215

رله SSR آتونیکس مدل SRH1-4215

استعلام موجودی

ابعاد: 45*100*100

سری: SRH1

هیت سینک: دارد

مشخصات کامل

رله SSR آتونیکس مدل SRH1-2215

رله SSR آتونیکس مدل SRH1-2215

استعلام موجودی

ابعاد: 100*100*45

سری: SRH1

هیت سینک: دارد

مشخصات کامل

رله SSR آتونیکس مدل SR1-1415

رله SSR آتونیکس مدل SR1-1415

استعلام موجودی

ابعاد: 44*58*28.3

سری: SR1-1415

هیت سینک: ندارد

مشخصات کامل

رله SSR آتونیکس مدل SR1-1415R

رله SSR آتونیکس مدل SR1-1415R

استعلام موجودی

ابعاد: 44*58*28.3

سری: SR1

هیت سینک: ندارد

مشخصات کامل

رله SSR آتونیکس مدل SR1-4415

رله SSR آتونیکس مدل SR1-4415

استعلام موجودی

سری: SR1

هیت سینک: ندارد

مشخصات کامل

رله SSR آتونیکس مدل SRH1-1420

رله SSR آتونیکس مدل SRH1-1420

استعلام موجودی

ابعاد: 100*100*22.5

سری: SRH1

هیت سینک: دارد

مشخصات کامل

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-U

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-U

استعلام موجودی

منبع تغذیه: 100-240VAC~ 50-60Hz

نوع فانکشن: کنترلر فانکشن پیشرفته

مشخصات کامل

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-V

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-V

استعلام موجودی

منبع تغذیه: 100-240VAC~ 50-60Hz

نوع فانکشن: کنترلر معمولی

مشخصات کامل

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-W

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-W

استعلام موجودی

منبع تغذیه: 100-240VAC~ 50-60Hz

نوع فانکشن: کنترلر 2 کانال

مشخصات کامل

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-WP

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-WP

استعلام موجودی

منبع تغذیه: 100-240VAC~ 50-60Hz

نوع فانکشن: کنترلر 2 کانال

مشخصات کامل

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT8N

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT8N

استعلام موجودی

ابعاد: 48*48*64.5

سری: AT8N

مشخصات کامل

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT8N-1

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT8N-1

استعلام موجودی

ابعاد: 48*48*64.5

سری: AT8N

مشخصات کامل

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT8N-2

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT8N-2

استعلام موجودی

ابعاد: 48*48*64.5

سری: AT8N

مشخصات کامل

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT11DN

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT11DN

استعلام موجودی

ابعاد: 48*48*64.5

سری: AT11DN

مشخصات کامل

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT11DN-1

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT11DN-1

استعلام موجودی

ابعاد: 48*48*64.5

سری: AT11DN

مشخصات کامل

کنترلر چیست و چه کاربردی دارد؟

کنترلر ها وسایلی هستند که از آن ها برای کنترل کردن بسیاری از دستگاه ها توسط سنسور های مختلف استفاده می شود.

021-22683706 تماس
تماس
بالا