0
ورود به پنل کاربری

کنترلر

کنترلر دما آتونیکس مدل TZN4S-14R

0 از 0
کنترلر دما آتونیکس مدل TZN4S-14R

استعلام موجودی

نمایشگر:

سری: TZ-TZN

ابعاد: 48*48

مشخصات کامل

کنترلر دما آتونیکس مدل TZ4SP-14R

0 از 0
کنترلر دما آتونیکس مدل TZ4SP-14R

استعلام موجودی

نمایشگر:

سری: TZ-TZN

ابعاد: 48*48

مشخصات کامل

کنترلر دما آتونیکس مدل TZ4ST-24R

0 از 0
کنترلر دما آتونیکس مدل TZ4ST-24R

استعلام موجودی

نمایشگر:

سری: TZ-TZN

ابعاد: 48*48

مشخصات کامل

کنترلر دما آتونیکس مدل TZ4ST-R4R

0 از 0
کنترلر دما آتونیکس مدل TZ4ST-R4R

استعلام موجودی

نمایشگر: نمایشگر LED سون سگمنت 4 رقمی

سری: TZ-TZN

ابعاد: 48*48

مشخصات کامل

کنترلر دما آتونیکس مدل TZ4ST-22R

0 از 0
کنترلر دما آتونیکس مدل TZ4ST-22R

استعلام موجودی

نمایشگر: نمایشگر LED سون سگمنت 4 رقمی

سری: TZ-TZN

ابعاد: 48*48

مشخصات کامل

کنترلر دما آتونیکس مدل TK4S-14RN

0 از 0
کنترلر دما آتونیکس مدل TK4S-14RN

استعلام موجودی

نمایشگر: نمایشگر LED سون سگمنت 4 رقمی

سری: TZ-TZN

ابعاد: 48*48

مشخصات کامل

ترموستات پیشرفته آتونیکس مدل TK4S-A4RR

0 از 0
ترموستات پیشرفته آتونیکس مدل TK4S-A4RR

استعلام موجودی

نمایشگر: نمایشگر LED سون سگمنت 4 رقمی

سری: TZ-TZN

ابعاد: 48*48

مشخصات کامل

ترموستات پیشرفته آتونیکس مدل TK4SP-14RN

0 از 0
ترموستات پیشرفته آتونیکس مدل TK4SP-14RN

استعلام موجودی

نمایشگر: نمایشگر LED سون سگمنت 4 رقمی

سری: TZ-TZN

ابعاد: 48*48

مشخصات کامل

ترموستات اقتصادی آتونیکس مدل TCN4S-24R

0 از 0
ترموستات اقتصادی آتونیکس مدل TCN4S-24R

استعلام موجودی

نمایشگر: نمایشگر LED سون سگمنت 4 رقمی

سری: TZ-TZN

ابعاد: 48*48

مشخصات کامل

پنل متر آتونیکس (سری کوچک)مدل M4N-DV-01

0 از 0
پنل متر آتونیکس (سری کوچک)مدل M4N-DV-01

استعلام موجودی

سری: M4N

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

ابعاد: 48*24*36

مشخصات کامل

پنل متر آتونیکس(سری کوچک) مدل M4N-DA-01

0 از 0
پنل متر آتونیکس(سری کوچک) مدل M4N-DA-01

استعلام موجودی

سری: M4N

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

ابعاد: 48*24*36

مشخصات کامل

پنل متر آتونیکس مدل M4NS-NA(بدون تغذیه)

0 از 0
پنل متر آتونیکس مدل M4NS-NA(بدون تغذیه)

استعلام موجودی

سری: M4NS

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

ابعاد: 48*24*48

مشخصات کامل

پنل متر (بدون تغذیه) آتونیکس مدل M4YS-NA

0 از 0
پنل متر (بدون تغذیه) آتونیکس مدل M4YS-NA

استعلام موجودی

سری: M4YS

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

ابعاد: 72*36*77

مشخصات کامل

پنل متر آتونیکس مدل M4V

0 از 0
پنل متر آتونیکس مدل M4V

استعلام موجودی

سری: M4V

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

ابعاد: 75*25*93

مشخصات کامل

مولتی پنل متردیجیتال آتونیکس مدل MT4W-DV-4N

1 از 5
مولتی پنل متردیجیتال آتونیکس مدل MT4W-DV-4N

استعلام موجودی

سری: MT4W

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

ابعاد: 96*48*100

مشخصات کامل

مولتی پنل متر دیجیتال آتونیکس مدل MT4W-DV-40

0 از 0
مولتی پنل متر دیجیتال آتونیکس مدل MT4W-DV-40

استعلام موجودی

سری: MT4W

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

ابعاد: 96*48*100

مشخصات کامل

پنل متر دیجیتال آتونیکس مدل MT4W-DV-41

0 از 0
پنل متر دیجیتال آتونیکس مدل MT4W-DV-41

استعلام موجودی

سری: MT4W

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

ابعاد: 96*48*100

مشخصات کامل

مولتی پنل متر دیجیتال آتونیکس مدل MT4W-DV-48

0 از 0
مولتی پنل متر دیجیتال آتونیکس مدل MT4W-DV-48

استعلام موجودی

سری: MT4W

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

ابعاد: 96*48*100

مشخصات کامل

رله SSR آتونیکس مدل SR1-1215

0 از 0
رله SSR آتونیکس مدل SR1-1215

استعلام موجودی

هیت سینک: ندارد

سری: SR1

ابعاد: 44*58*28.3

مشخصات کامل

رله SSR آتونیکس مدل SR1-4215

0 از 0
رله SSR آتونیکس مدل SR1-4215

استعلام موجودی

هیت سینک: ندارد

سری: SR1

ابعاد: 28.3*44*58

مشخصات کامل

رله SSR آتونیکس مدل SRH1-1215

0 از 0
رله SSR آتونیکس مدل SRH1-1215

استعلام موجودی

هیت سینک: دارد

سری: SRH1

ابعاد:

مشخصات کامل

رله SSR آتونیکس مدل SRH1-4215

0 از 0
رله SSR آتونیکس مدل SRH1-4215

استعلام موجودی

هیت سینک: دارد

سری: SRH1

ابعاد: 45*100*100

مشخصات کامل

رله SSR آتونیکس مدل SRH1-2215

0 از 0
رله SSR آتونیکس مدل SRH1-2215

استعلام موجودی

هیت سینک: دارد

سری: SRH1

ابعاد: 100*100*45

مشخصات کامل

رله SSR آتونیکس مدل SR1-1415

0 از 0
رله SSR آتونیکس مدل SR1-1415

استعلام موجودی

هیت سینک: ندارد

سری: SR1-1415

ابعاد: 44*58*28.3

مشخصات کامل

رله SSR آتونیکس مدل SR1-1415R

0 از 0
رله SSR آتونیکس مدل SR1-1415R

استعلام موجودی

هیت سینک: ندارد

سری: SR1

ابعاد: 44*58*28.3

مشخصات کامل

رله SSR آتونیکس مدل SR1-4415

0 از 0
رله SSR آتونیکس مدل SR1-4415

استعلام موجودی

هیت سینک: ندارد

سری: SR1

ابعاد:

مشخصات کامل

رله SSR آتونیکس مدل SRH1-1420

0 از 0
رله SSR آتونیکس مدل SRH1-1420

استعلام موجودی

هیت سینک: دارد

سری: SRH1

ابعاد: 100*100*22.5

مشخصات کامل

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-U

0 از 0
کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-U

استعلام موجودی

نوع فانکشن: کنترلر فانکشن پیشرفته

منبع تغذیه: 100-240VAC~ 50-60Hz

سری:

مشخصات کامل

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-V

0 از 0
کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-V

استعلام موجودی

نوع فانکشن: کنترلر معمولی

منبع تغذیه: 100-240VAC~ 50-60Hz

سری:

مشخصات کامل

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-W

0 از 0
کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-W

استعلام موجودی

نوع فانکشن: کنترلر 2 کانال

منبع تغذیه: 100-240VAC~ 50-60Hz

سری:

مشخصات کامل

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-WP

0 از 0
کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-WP

استعلام موجودی

نوع فانکشن: کنترلر 2 کانال

منبع تغذیه: 100-240VAC~ 50-60Hz

سری:

مشخصات کامل

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT8N

0 از 0
تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT8N

استعلام موجودی

سری: AT8N

ابعاد: 48*48*64.5

مشخصات کامل

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT8N-1

0 از 0
تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT8N-1

استعلام موجودی

سری: AT8N

ابعاد: 48*48*64.5

مشخصات کامل

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT8N-2

0 از 0
تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT8N-2

استعلام موجودی

سری: AT8N

ابعاد: 48*48*64.5

مشخصات کامل

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT11DN

0 از 0
تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT11DN

استعلام موجودی

سری: AT11DN

ابعاد: 48*48*64.5

مشخصات کامل

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT11DN-1

0 از 0
تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT11DN-1

استعلام موجودی

سری: AT11DN

ابعاد: 48*48*64.5

مشخصات کامل

کنترلر چیست و چه کاربردی دارد؟

کنترلر ها وسایلی هستند که از آن ها برای کنترل کردن بسیاری از دستگاه ها توسط سنسور های مختلف استفاده می شود.

021-22683706 بالا