فروش ویژه
منو
جستجوی پیشرفته
× بستن

0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2200
 • توان موتور (وات) : 125
 • جریان-آمپر : 0.40
0 از 0
هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L4T مقایسه

373,000 تومان

هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50T4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1320
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5900
 • توان موتور (وات) : 310
 • جریان-آمپر : 1.50
0 از 0
هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50T4S مقایسه

% 6541,000

508,540 تومان

هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-40D2S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 2400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3600
 • توان موتور (وات) : 280
 • جریان-آمپر : 1.30
0 از 0
هواکش 40سانت صنعتی سبک فلزی دمنده VID-40D2S مقایسه

415,000 تومان

هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60Z4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1300
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 10000
 • توان موتور (وات) : 690
 • جریان-آمپر : 3.40
0 از 0
هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60Z4S مقایسه

883,000 تومان

هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 4E-400B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3955
 • توان موتور (وات) : 180
 • جریان-آمپر : 0.82
0 از 0
هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 4E-400B مقایسه

700,000 تومان

هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40T4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3800
 • توان موتور (وات) : 250
 • جریان-آمپر : 0.62
0 از 0
هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40T4T مقایسه

% 6468,000

439,920 تومان

هواکش صنعتی 63سانت قابدار زیلابگ 4D-630B

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1320
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 12420
 • توان موتور (وات) : 800
 • جریان-آمپر : 1.6
0 از 0
هواکش صنعتی 63سانت قابدار زیلابگ 4D-630B مقایسه

1,920,000 تومان

هواکش تاسیساتی 30سانت بدون قاب زیلابگ 4E-300S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1845
 • توان موتور (وات) : 85
 • جریان-آمپر : 0.42
0 از 0
هواکش تاسیساتی 30سانت بدون قاب زیلابگ 4E-300S مقایسه

440,000 تومان

هواکش تاسیساتی 40سانت بدون قاب زیلابگ 4E-400S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3955
 • توان موتور (وات) : 180
 • جریان-آمپر : 0.82
0 از 0
هواکش تاسیساتی 40سانت بدون قاب زیلابگ 4E-400S مقایسه

650,000 تومان

هواکش تاسیساتی 60سانت بدون قاب زیلابگ 4E-600S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1360
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 10040
 • توان موتور (وات) : 700
 • جریان-آمپر : 3.2
0 از 0
هواکش تاسیساتی 60سانت بدون قاب زیلابگ 4E-600S مقایسه

1,370,000 تومان

هواکش آکسیال 80 سانت پردیس فن با موتور siemens

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 20000
 • توان موتور (وات) : 1.5kw
 • جریان-آمپر : -
0 از 0
هواکش آکسیال 80 سانت پردیس فن با موتور siemens مقایسه

4,400,000 تومان

هواکش60سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60Z6S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 950
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 6600
 • توان موتور (وات) : 230w
 • جریان-آمپر : 1/30
0 از 0
هواکش60سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60Z6S مقایسه

% 6960,000

902,400 تومان

هواکش تاسیساتی 60سانت بدون قاب زیلابگ 4D-600S

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1360
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 11000
 • توان موتور (وات) : 780
 • جریان-آمپر : 1.57
0 از 0
هواکش تاسیساتی 60سانت بدون قاب زیلابگ 4D-600S مقایسه

% 81,370,000

1,260,400 تومان

هواکش تاسیساتی 63سانت بدون قاب زیلابگ 4D-630S

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1320
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 12420
 • توان موتور (وات) : 800
 • جریان-آمپر : 1.6
0 از 0
هواکش تاسیساتی 63سانت بدون قاب زیلابگ 4D-630S مقایسه

% 81,490,000

1,370,800 تومان

هواکش تاسیساتی 71سانت بدون قاب زیلابگ 6D-710S

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 15120
 • توان موتور (وات) : 900
 • جریان-آمپر : 1.9
0 از 0
هواکش تاسیساتی 71سانت بدون قاب زیلابگ 6D-710S مقایسه

% 83,220,000

2,962,400 تومان

هواکش تاسیساتی 80سانت بدون قاب زیلابگ 6D-800S

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 920
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 20695
 • توان موتور (وات) : 1200
 • جریان-آمپر : 2.85
0 از 0
هواکش تاسیساتی 80سانت بدون قاب زیلابگ 6D-800S مقایسه

% 84,700,000

4,324,000 تومان

هواکش صنعتی 20سانت قابدار زیلابگ 4E-200B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 415
 • توان موتور (وات) : 40
 • جریان-آمپر : 0.21
0 از 0
هواکش صنعتی 20سانت قابدار زیلابگ 4E-200B مقایسه

% 8370,000

340,400 تومان

هواکش آکسیال 22 سانت 2550 دور آلمان برند EBM W2E200HK 38

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 2550
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) :
 • توان موتور (وات) :
 • جریان-آمپر :
0 از 0
هواکش آکسیال 22 سانت 2550 دور آلمان برند EBM W2E200HK 38 مقایسه

480,000 تومان

هواکش آکسیال عقب زن قابدار EBM W2DCA02-01

 • ولتاژ :
 • دور موتور :
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) :
 • توان موتور (وات) :
 • جریان-آمپر :
0 از 0
هواکش آکسیال عقب زن قابدار EBM W2DCA02-01 مقایسه

630,000 تومان

هواکش آکسیال عقب زن قابدار EBM W2D250CA01

 • ولتاژ :
 • دور موتور :
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) :
 • توان موتور (وات) :
 • جریان-آمپر :
0 از 0
هواکش آکسیال عقب زن قابدار EBM W2D250CA01 مقایسه

695,000 تومان

هواکش 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30V2S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 2200
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1800
 • توان موتور (وات) : 135
 • جریان-آمپر : 0.6
0 از 0
هواکش 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30V2S مقایسه

% 6316,000

297,040 تومان

هواکش 80سانت صنعتی سنگین فلزی دمنده VIM-80K6T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 11200
 • توان موتور (وات) : 410
 • جریان-آمپر : 0.90
0 از 0
هواکش 80سانت صنعتی سنگین فلزی دمنده VIM-80K6T مقایسه

% 6752,000

706,880 تومان

هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ 6D-500B

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5840
 • توان موتور (وات) : 210
 • جریان-آمپر : 0.55
0 از 0
هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ 6D-500B مقایسه

% 81,000,000

920,000 تومان

هواکش تاسیساتی 40سانت بدون قاب زیلابگ 4D-400S

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3920
 • توان موتور (وات) : 180
 • جریان-آمپر : 0.47
0 از 0
هواکش تاسیساتی 40سانت بدون قاب زیلابگ 4D-400S مقایسه

% 8650,000

598,000 تومان

هواکش تاسیساتی 45سانت بدون قاب زیلابگ 4E-450S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1350
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5365
 • توان موتور (وات) : 250
 • جریان-آمپر : 1.15
0 از 0
هواکش تاسیساتی 45سانت بدون قاب زیلابگ 4E-450S مقایسه

% 8745,000

685,400 تومان

هواکش تاسیساتی 45سانت بدون قاب زیلابگ 4D-450S

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1350
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5415
 • توان موتور (وات) : 250
 • جریان-آمپر : 0.55
0 از 0
هواکش تاسیساتی 45سانت بدون قاب زیلابگ 4D-450S مقایسه

% 8745,000

685,400 تومان

هواکش تاسیساتی 50سانت بدون قاب زیلابگ 4E-500S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1320
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7155
 • توان موتور (وات) : 380
 • جریان-آمپر : 1.85
0 از 0
هواکش تاسیساتی 50سانت بدون قاب زیلابگ 4E-500S مقایسه

900,000 تومان

هواکش تاسیساتی 50سانت بدون قاب زیلابگ 4D-500S

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1300
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7395
 • توان موتور (وات) : 414
 • جریان-آمپر : 0.85
0 از 0
هواکش تاسیساتی 50سانت بدون قاب زیلابگ 4D-500S مقایسه

900,000 تومان

هواکش تاسیساتی 30سانت بدون قاب زیلابگ 4D-300S

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1835
 • توان موتور (وات) : 75
 • جریان-آمپر : 0.22
0 از 0
هواکش تاسیساتی 30سانت بدون قاب زیلابگ 4D-300S مقایسه

% 8440,000

404,800 تومان

هواکش تاسیساتی 35سانت بدون قاب زیلابگ 4E-350S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2450
 • توان موتور (وات) : 129
 • جریان-آمپر : 0.65
0 از 0
هواکش تاسیساتی 35سانت بدون قاب زیلابگ 4E-350S مقایسه

% 8540,000

496,800 تومان

هواکش تاسیساتی 35سانت بدون قاب زیلابگ 4D-350S

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2470
 • توان موتور (وات) : 129
 • جریان-آمپر : 0.40
0 از 0
هواکش تاسیساتی 35سانت بدون قاب زیلابگ 4D-350S مقایسه

% 8540,000

496,800 تومان

هواکش صنعتی 71سانت قابدار زیلابگ 6D-710B

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 15120
 • توان موتور (وات) : 900
 • جریان-آمپر : 1.9
0 از 0
هواکش صنعتی 71سانت قابدار زیلابگ 6D-710B مقایسه

3,850,000 تومان

هواکش تاسیساتی 20سانت بدون قاب زیلابگ 4E-200S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 415
 • توان موتور (وات) : 40
 • جریان-آمپر : 0.21
0 از 0
هواکش تاسیساتی 20سانت بدون قاب زیلابگ 4E-200S مقایسه

% 8340,000

312,800 تومان

هواکش تاسیساتی 25سانت بدون قاب زیلابگ 4E-250S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 730
 • توان موتور (وات) : 50
 • جریان-آمپر : 0.23
0 از 0
هواکش تاسیساتی 25سانت بدون قاب زیلابگ 4E-250S مقایسه

% 8380,000

349,600 تومان

هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50T4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1270
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5700
 • توان موتور (وات) : 360
 • جریان-آمپر : 1.80
0 از 0
هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50T4S مقایسه

% 6488,000

458,720 تومان

هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50T4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1300
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5900
 • توان موتور (وات) : 320
 • جریان-آمپر : 0.75
0 از 0
هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50T4T مقایسه

% 6488,000

458,720 تومان

هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1350
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2100
 • توان موتور (وات) : 120
 • جریان-آمپر : 0.60
0 از 0
هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L4S مقایسه

% 6373,000

350,620 تومان

هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L6S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 940
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1500
 • توان موتور (وات) : 78
 • جریان-آمپر : 0.40
0 از 0
هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L6S مقایسه

% 6373,000

350,620 تومان

هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 6E-400B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 920
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3295
 • توان موتور (وات) : 108
 • جریان-آمپر : 0.52
0 از 0
هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 6E-400B مقایسه

% 8700,000

644,000 تومان

هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 4D-400B

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3920
 • توان موتور (وات) : 180
 • جریان-آمپر : 0.47
0 از 0
هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 4D-400B مقایسه

% 8700,000

644,000 تومان

هواکش صنعتی 45سانت قابدار زیلابگ 4E-450B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1350
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5365
 • توان موتور (وات) : 250
 • جریان-آمپر : 1.15
0 از 0
هواکش صنعتی 45سانت قابدار زیلابگ 4E-450B مقایسه

% 8810,000

745,200 تومان

هواکش صنعتی 45سانت قابدار زیلابگ 6E-450B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 920
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3775
 • توان موتور (وات) : 138
 • جریان-آمپر : 0.75
0 از 0
هواکش صنعتی 45سانت قابدار زیلابگ 6E-450B مقایسه

% 8810,000

745,200 تومان

هواکش صنعتی 45سانت قابدار زیلابگ 4D-450B

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1350
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5415
 • توان موتور (وات) : 250
 • جریان-آمپر : 0.55
0 از 0
هواکش صنعتی 45سانت قابدار زیلابگ 4D-450B مقایسه

% 8810,000

745,200 تومان

هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ 4E-500B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1320
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7155
 • توان موتور (وات) : 380
 • جریان-آمپر : 1.85
0 از 0
هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ 4E-500B مقایسه

% 81,000,000

920,000 تومان

هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ 6E-500B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5705
 • توان موتور (وات) : 230
 • جریان-آمپر : 1.05
0 از 0
هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ 6E-500B مقایسه

% 81,000,000

920,000 تومان

هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ 4D-500B

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1300
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7395
 • توان موتور (وات) : 414
 • جریان-آمپر : 0.85
0 از 0
هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ 4D-500B مقایسه

% 81,000,000

920,000 تومان

هواکش صنعتی 60سانت قابدار زیلابگ 4E-600B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1360
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 10040
 • توان موتور (وات) : 700
 • جریان-آمپر : 3.2
0 از 0
هواکش صنعتی 60سانت قابدار زیلابگ 4E-600B مقایسه

% 81,525,000

1,403,000 تومان

هواکش صنعتی 60سانت قابدار زیلابگ 6E-600B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 9130
 • توان موتور (وات) : 480
 • جریان-آمپر : 2.45
0 از 0
هواکش صنعتی 60سانت قابدار زیلابگ 6E-600B مقایسه

% 81,525,000

1,403,000 تومان

هواکش صنعتی 60سانت قابدار زیلابگ 4D-600B

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1360
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 11000
 • توان موتور (وات) : 780
 • جریان-آمپر : 1.57
0 از 0
هواکش صنعتی 60سانت قابدار زیلابگ 4D-600B مقایسه

% 81,525,000

1,403,000 تومان

هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60Z4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 10800
 • توان موتور (وات) : 680
 • جریان-آمپر : 1.40
0 از 0
هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60Z4T مقایسه

% 6883,000

830,020 تومان