جستجوی پیشرفته
× بستن

0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2200
 • توان موتور (وات) : 125
 • جریان-آمپر : 0.40
0 از 0
هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L4T مقایسه

% 4373,000

358,080 تومان

هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50T4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1320
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5900
 • توان موتور (وات) : 310
 • جریان-آمپر : 1.50
0 از 0
هواکش50سانت هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-50T4S مقایسه

% 4541,000

519,360 تومان

هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60Z4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1300
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 10000
 • توان موتور (وات) : 690
 • جریان-آمپر : 3.40
0 از 0
هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60Z4S مقایسه

% 4883,000

847,680 تومان

هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40T4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3800
 • توان موتور (وات) : 250
 • جریان-آمپر : 0.62
0 از 0
هواکش صنعتی 40 سانت ایلکا دمنده VIE-40T4T مقایسه

% 4468,000

449,280 تومان

هواکش آکسیال 80 سانت پردیس فن با موتور siemens

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 20000
 • توان موتور (وات) : 1.5kw
 • جریان-آمپر : -
0 از 0
هواکش آکسیال 80 سانت پردیس فن با موتور siemens مقایسه

% 64,950,000

4,650,000 تومان

هواکش60سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60Z6S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 950
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 6600
 • توان موتور (وات) : 230w
 • جریان-آمپر : 1/30
0 از 0
هواکش60سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-60Z6S مقایسه

% 4960,000

921,600 تومان

هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50T4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1270
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5700
 • توان موتور (وات) : 360
 • جریان-آمپر : 1.80
0 از 0
هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50T4S مقایسه

% 4488,000

468,480 تومان

هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50T4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1300
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5900
 • توان موتور (وات) : 320
 • جریان-آمپر : 0.75
0 از 0
هواکش صنعتی 50 سانت ایلکا دمنده VIE-50T4T مقایسه

% 4488,000

468,480 تومان

هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L4S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1350
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2100
 • توان موتور (وات) : 120
 • جریان-آمپر : 0.60
0 از 0
هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L4S مقایسه

% 4373,000

358,080 تومان

هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L6S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 940
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1500
 • توان موتور (وات) : 78
 • جریان-آمپر : 0.40
0 از 0
هواکش30سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30L6S مقایسه

% 4373,000

358,080 تومان

هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60Z4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 10800
 • توان موتور (وات) : 680
 • جریان-آمپر : 1.40
0 از 0
هواکش صنعتی 60 سانت ایلکا دمنده VIE-60Z4T مقایسه

% 4883,000

847,680 تومان

هواکش صنعتی 70 سانت ایلکا دمنده VIE-70Z4T

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 16500
 • توان موتور (وات) : 1450
 • جریان-آمپر : 3
0 از 0
هواکش صنعتی 70 سانت ایلکا دمنده VIE-70Z4T مقایسه

% 41,570,000

1,507,200 تومان

هواکش صنعتی 20سانت قابدار زیلابگ 2E-200B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 2500
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 780
 • توان موتور (وات) : 55
 • جریان-آمپر : 0.25
0 از 0
هواکش صنعتی 20سانت قابدار زیلابگ 2E-200B مقایسه

% 6415,000

390,100 تومان

هواکش صنعتی 25سانت قابدار زیلابگ 2E-250B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 2400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 960
 • توان موتور (وات) : 80
 • جریان-آمپر : 0.40
0 از 0
هواکش صنعتی 25سانت قابدار زیلابگ 2E-250B مقایسه

% 6470,000

441,800 تومان

هواکش صنعتی 25سانت قابدار زیلابگ 4E-250B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 730
 • توان موتور (وات) : 50
 • جریان-آمپر : 0.23
0 از 0
هواکش صنعتی 25سانت قابدار زیلابگ 4E-250B مقایسه

% 6470,000

441,800 تومان

هواکش صنعتی 30سانت قابدار زیلابگ 2E-300B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 2300
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2300
 • توان موتور (وات) : 145
 • جریان-آمپر : 0.66
1 از 5
هواکش صنعتی 30سانت قابدار زیلابگ 2E-300B مقایسه

% 6560,000

526,400 تومان

هواکش صنعتی 30سانت قابدار زیلابگ 4E-300B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1845
 • توان موتور (وات) : 85
 • جریان-آمپر : 0.42
0 از 0
هواکش صنعتی 30سانت قابدار زیلابگ 4E-300B مقایسه

% 6560,000

526,400 تومان

هواکش صنعتی 35سانت قابدار زیلابگ 4E-350B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2450
 • توان موتور (وات) : 129
 • جریان-آمپر : 0.65
0 از 0
هواکش صنعتی 35سانت قابدار زیلابگ 4E-350B مقایسه

% 6670,000

629,800 تومان

هواکش صنعتی 35سانت قابدار زیلابگ 6E-350B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 920
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1615
 • توان موتور (وات) : 74
 • جریان-آمپر : 0.37
0 از 0
هواکش صنعتی 35سانت قابدار زیلابگ 6E-350B مقایسه

% 6670,000

629,800 تومان

هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 4E-400B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3955
 • توان موتور (وات) : 180
 • جریان-آمپر : 0.82
0 از 0
هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 4E-400B مقایسه

% 6785,000

737,900 تومان

هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 6E-400B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 920
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3295
 • توان موتور (وات) : 108
 • جریان-آمپر : 0.52
0 از 0
هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 6E-400B مقایسه

% 6785,000

737,900 تومان

هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 4D-400B

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3920
 • توان موتور (وات) : 180
 • جریان-آمپر : 0.47
0 از 0
هواکش صنعتی 40سانت قابدار زیلابگ 4D-400B مقایسه

% 6785,000

737,900 تومان

هواکش صنعتی 45سانت قابدار زیلابگ 4E-450B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1350
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5365
 • توان موتور (وات) : 250
 • جریان-آمپر : 1.15
0 از 0
هواکش صنعتی 45سانت قابدار زیلابگ 4E-450B مقایسه

% 6900,000

846,000 تومان

هواکش صنعتی 45سانت قابدار زیلابگ 6E-450B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 920
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3775
 • توان موتور (وات) : 138
 • جریان-آمپر : 0.75
0 از 0
هواکش صنعتی 45سانت قابدار زیلابگ 6E-450B مقایسه

% 6900,000

846,000 تومان

هواکش صنعتی 45سانت قابدار زیلابگ 4D-450B

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1350
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5415
 • توان موتور (وات) : 250
 • جریان-آمپر : 0.55
0 از 0
هواکش صنعتی 45سانت قابدار زیلابگ 4D-450B مقایسه

% 6900,000

846,000 تومان

هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ 4E-500B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1320
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7155
 • توان موتور (وات) : 380
 • جریان-آمپر : 1.85
0 از 0
هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ 4E-500B مقایسه

% 61,120,000

1,052,800 تومان

هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ 6E-500B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5705
 • توان موتور (وات) : 230
 • جریان-آمپر : 1.05
0 از 0
هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ 6E-500B مقایسه

% 61,120,000

1,052,800 تومان

هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ 4D-500B

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1300
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7395
 • توان موتور (وات) : 414
 • جریان-آمپر : 0.85
0 از 0
هواکش صنعتی 50سانت قابدار زیلابگ 4D-500B مقایسه

% 61,120,000

1,052,800 تومان

هواکش صنعتی 60سانت قابدار زیلابگ 4E-600B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1360
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 10040
 • توان موتور (وات) : 700
 • جریان-آمپر : 3.2
0 از 0
هواکش صنعتی 60سانت قابدار زیلابگ 4E-600B مقایسه

% 61,710,000

1,607,400 تومان

هواکش صنعتی 60سانت قابدار زیلابگ 6E-600B

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 9130
 • توان موتور (وات) : 480
 • جریان-آمپر : 2.45
0 از 0
هواکش صنعتی 60سانت قابدار زیلابگ 6E-600B مقایسه

% 61,710,000

1,607,400 تومان

هواکش صنعتی 60سانت قابدار زیلابگ 4D-600B

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1360
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 11000
 • توان موتور (وات) : 780
 • جریان-آمپر : 1.57
0 از 0
هواکش صنعتی 60سانت قابدار زیلابگ 4D-600B مقایسه

% 61,710,000

1,607,400 تومان

هواکش صنعتی 63سانت قابدار زیلابگ 4D-630B

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1320
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 12420
 • توان موتور (وات) : 800
 • جریان-آمپر : 1.6
0 از 0
هواکش صنعتی 63سانت قابدار زیلابگ 4D-630B مقایسه

% 62,150,000

2,021,000 تومان

هواکش صنعتی 71سانت قابدار زیلابگ 6D-710B

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 15120
 • توان موتور (وات) : 900
 • جریان-آمپر : 1.9
0 از 0
هواکش صنعتی 71سانت قابدار زیلابگ 6D-710B مقایسه

% 64,300,000

4,042,000 تومان

هواکش تاسیساتی 20سانت بدون قاب زیلابگ 4E-200S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 415
 • توان موتور (وات) : 40
 • جریان-آمپر : 0.21
0 از 0
هواکش تاسیساتی 20سانت بدون قاب زیلابگ 4E-200S مقایسه

% 6375,000

352,500 تومان

هواکش تاسیساتی 25سانت بدون قاب زیلابگ 4E-250S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 730
 • توان موتور (وات) : 50
 • جریان-آمپر : 0.23
0 از 0
هواکش تاسیساتی 25سانت بدون قاب زیلابگ 4E-250S مقایسه

% 6420,000

394,800 تومان

هواکش تاسیساتی 30سانت بدون قاب زیلابگ 4E-300S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1845
 • توان موتور (وات) : 85
 • جریان-آمپر : 0.42
0 از 0
هواکش تاسیساتی 30سانت بدون قاب زیلابگ 4E-300S مقایسه

% 6485,000

455,900 تومان

هواکش تاسیساتی 30سانت بدون قاب زیلابگ 4D-300S

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 1835
 • توان موتور (وات) : 75
 • جریان-آمپر : 0.22
0 از 0
هواکش تاسیساتی 30سانت بدون قاب زیلابگ 4D-300S مقایسه

% 6485,000

455,900 تومان

هواکش تاسیساتی 35سانت بدون قاب زیلابگ 4E-350S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2450
 • توان موتور (وات) : 129
 • جریان-آمپر : 0.65
0 از 0
هواکش تاسیساتی 35سانت بدون قاب زیلابگ 4E-350S مقایسه

% 6595,000

559,300 تومان

هواکش تاسیساتی 35سانت بدون قاب زیلابگ 4D-350S

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1400
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 2470
 • توان موتور (وات) : 129
 • جریان-آمپر : 0.40
0 از 0
هواکش تاسیساتی 35سانت بدون قاب زیلابگ 4D-350S مقایسه

% 6595,000

559,300 تومان

هواکش تاسیساتی 40سانت بدون قاب زیلابگ 4E-400S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3955
 • توان موتور (وات) : 180
 • جریان-آمپر : 0.82
0 از 0
هواکش تاسیساتی 40سانت بدون قاب زیلابگ 4E-400S مقایسه

% 6715,000

672,100 تومان

هواکش تاسیساتی 40سانت بدون قاب زیلابگ 4D-400S

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1380
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 3920
 • توان موتور (وات) : 180
 • جریان-آمپر : 0.47
0 از 0
هواکش تاسیساتی 40سانت بدون قاب زیلابگ 4D-400S مقایسه

% 6715,000

672,100 تومان

هواکش تاسیساتی 45سانت بدون قاب زیلابگ 4E-450S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1350
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5365
 • توان موتور (وات) : 250
 • جریان-آمپر : 1.15
0 از 0
هواکش تاسیساتی 45سانت بدون قاب زیلابگ 4E-450S مقایسه

% 6819,000

769,860 تومان

هواکش تاسیساتی 45سانت بدون قاب زیلابگ 4D-450S

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1350
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 5415
 • توان موتور (وات) : 250
 • جریان-آمپر : 0.55
0 از 0
هواکش تاسیساتی 45سانت بدون قاب زیلابگ 4D-450S مقایسه

% 6819,000

769,860 تومان

هواکش تاسیساتی 50سانت بدون قاب زیلابگ 4E-500S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1320
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7155
 • توان موتور (وات) : 380
 • جریان-آمپر : 1.85
0 از 0
هواکش تاسیساتی 50سانت بدون قاب زیلابگ 4E-500S مقایسه

% 6990,000

930,600 تومان

هواکش تاسیساتی 50سانت بدون قاب زیلابگ 4D-500S

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1300
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 7395
 • توان موتور (وات) : 414
 • جریان-آمپر : 0.85
0 از 0
هواکش تاسیساتی 50سانت بدون قاب زیلابگ 4D-500S مقایسه

% 6990,000

930,600 تومان

هواکش تاسیساتی 60سانت بدون قاب زیلابگ 4E-600S

 • ولتاژ : تکفاز-220V
 • دور موتور : 1360
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 10040
 • توان موتور (وات) : 700
 • جریان-آمپر : 3.2
0 از 0
هواکش تاسیساتی 60سانت بدون قاب زیلابگ 4E-600S مقایسه

% 61,500,000

1,410,000 تومان

هواکش تاسیساتی 60سانت بدون قاب زیلابگ 4D-600S

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1360
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 11000
 • توان موتور (وات) : 780
 • جریان-آمپر : 1.57
0 از 0
هواکش تاسیساتی 60سانت بدون قاب زیلابگ 4D-600S مقایسه

% 61,500,000

1,410,000 تومان

هواکش تاسیساتی 63سانت بدون قاب زیلابگ 4D-630S

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 1320
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 12420
 • توان موتور (وات) : 800
 • جریان-آمپر : 1.6
0 از 0
هواکش تاسیساتی 63سانت بدون قاب زیلابگ 4D-630S مقایسه

% 61,640,000

1,541,600 تومان

هواکش تاسیساتی 71سانت بدون قاب زیلابگ 6D-710S

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 900
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 15120
 • توان موتور (وات) : 900
 • جریان-آمپر : 1.9
0 از 0
هواکش تاسیساتی 71سانت بدون قاب زیلابگ 6D-710S مقایسه

% 63,540,000

3,327,600 تومان

هواکش تاسیساتی 80سانت بدون قاب زیلابگ 6D-800S

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • دور موتور : 920
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 20695
 • توان موتور (وات) : 1200
 • جریان-آمپر : 2.85
0 از 0
هواکش تاسیساتی 80سانت بدون قاب زیلابگ 6D-800S مقایسه

% 65,100,000

4,794,000 تومان