منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

هواکش بی صدا KDK سری AUHT25

 • ابعاد قاب : 30*30 cm
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1070
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 920
0 از 0
هواکش بی صدا KDK سری AUHT25 مقایسه

استعلام موجودی

هواکش کادکا بی صدا KDK سری AUHT30

 • ابعاد قاب : 35*35 cm
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1000
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 1200
0 از 0
هواکش کادکا بی صدا KDK سری AUHT30 مقایسه

استعلام موجودی

هواکش بی صدا وسط شیشه گردKDK سری WUD15

 • ابعاد قاب : 18.6*18.8 cm
 • نوع نصب : وسط شیشه ای
 • (RPM) دور موتور : 1463
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 210
0 از 0
هواکش بی صدا وسط شیشه گردKDK سری WUD15 مقایسه

استعلام موجودی

هواکش بی صدا وسط شیشه گردKDK سری WUD20

 • ابعاد قاب : 24.7*25.9 cm
 • نوع نصب : وسط شیشه ای
 • (RPM) دور موتور : 1042
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 360
0 از 0
هواکش بی صدا وسط شیشه گردKDK سری WUD20 مقایسه

استعلام موجودی

هواکش کادکا بی صدا پنجره ای KDK مدل ALHT20

 • ابعاد قاب : 250*250
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1190
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 546
0 از 0
هواکش کادکا بی صدا پنجره ای KDK مدل ALHT20 مقایسه

استعلام موجودی

هواکش بی صدا پنجره ای KDK مدل ALHT25

 • ابعاد قاب : 30*30 cm
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1060
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 835
0 از 0
هواکش بی صدا پنجره ای KDK مدل ALHT25 مقایسه

استعلام موجودی

هواکش بی صدا KDK سری AUHT 15

 • ابعاد قاب :
 • نوع نصب :
 • (RPM) دور موتور :
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه :
0 از 0
هواکش بی صدا KDK سری AUHT 15 مقایسه

استعلام موجودی

12 سانت لوله ای توربو EET-120-2 خزر فن

 • ابعاد قاب : 178*120
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2110
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 163
0 از 0
12 سانت لوله ای توربو EET-120-2 خزر فن مقایسه

30,000 تومان

هواکش خانگی 8سانت توربو دمنده VPH-8S2S

 • ابعاد قاب : 9*9سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,وسط شیشه ای
 • (RPM) دور موتور : 2500
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 20 متر مکعب در ساعت
0 از 0
هواکش خانگی 8سانت توربو دمنده VPH-8S2S مقایسه

30,300 تومان

هواکش خانگی 10سانت توربو دمنده VPH-10S2S

 • ابعاد قاب : 16*16سانتیمتر
 • نوع نصب : وسط شیشه ای
 • (RPM) دور موتور : 2350
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 60
0 از 0
هواکش خانگی 10سانت توربو دمنده VPH-10S2S مقایسه

31,600 تومان

15 سانت لوله ای توربو EET-150-2 خزر فن

 • ابعاد قاب : 200*150
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,وسط شیشه ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 360
0 از 0
15 سانت لوله ای توربو EET-150-2 خزر فن مقایسه

34,000 تومان

10 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-100-2 خزر فن

 • ابعاد قاب : 16.2*16.2
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2300
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 91
0 از 0
10 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-100-2 خزر فن مقایسه

34,000 تومان

هواکش خانگی 12سانت توربو دمنده VPH-12S2S

 • ابعاد قاب : 18*18سانتیمتر
 • نوع نصب : وسط شیشه ای
 • (RPM) دور موتور : 2150
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 135
0 از 0
هواکش خانگی 12سانت توربو دمنده VPH-12S2S مقایسه

34,700 تومان

12 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-120-2 خزر فن

 • ابعاد قاب : 18.3*18.3
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2110
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 163
0 از 0
12 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-120-2 خزر فن مقایسه

35,000 تومان

15 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-150-2 خزر فن

 • ابعاد قاب : 21.1*21.1
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1830
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 203
0 از 0
15 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-150-2 خزر فن مقایسه

37,000 تومان

10سانت فلزی 2400 دور با موتور قطعات ایتالیایی CKD- ED-100-2 خزر فن

 • ابعاد قاب : 14.2*14.2
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2520
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
0 از 0
10سانت فلزی 2400 دور با موتور قطعات ایتالیایی CKD- ED-100-2 خزر فن مقایسه

37,000 تومان

هواکش خانگی 15سانت توربو دمنده VPH-15S2S

 • ابعاد قاب : 19*19سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,وسط شیشه ای
 • (RPM) دور موتور : 1800
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 175
0 از 0
هواکش خانگی 15سانت توربو دمنده VPH-15S2S مقایسه

37,500 تومان

12سانت فلزی 2400 دور با موتور قطعات ایتالیایی CKD- ED-120-2 خزر فن

 • ابعاد قاب : 17.4*17.4
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 150
0 از 0
12سانت فلزی 2400 دور با موتور قطعات ایتالیایی CKD- ED-120-2 خزر فن مقایسه

39,000 تومان

هواکش فلزی خانگی 10سانت دمنده VMA-10S2S

 • ابعاد قاب : 14*14سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2500
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 95
0 از 0
هواکش فلزی خانگی 10سانت دمنده VMA-10S2S مقایسه

40,900 تومان

هواکش فلزی خانگی 12سانت دمنده VMA-12S2S

 • ابعاد قاب : 17*17سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2000
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 160
0 از 0
هواکش فلزی خانگی 12سانت دمنده VMA-12S2S مقایسه

42,000 تومان

15سانت فلزی 2400 دور با موتور قطعات ایتالیایی CKD- ED-150-2 خزر فن

 • ابعاد قاب : 21.5*21.5
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 222
0 از 0
15سانت فلزی 2400 دور با موتور قطعات ایتالیایی CKD- ED-150-2 خزر فن مقایسه

43,000 تومان

هواکش فلزی خانگی15 سانت دمنده VMA-15S2S

 • ابعاد قاب : 20*20سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2000
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 215
0 از 0
هواکش فلزی خانگی15 سانت دمنده VMA-15S2S مقایسه

47,200 تومان

هواکش خانگی 20سانت توربو دمنده VPL-20S2S

 • ابعاد قاب : 27*27سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,وسط شیشه ای
 • (RPM) دور موتور : 1750
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 360
0 از 0
هواکش خانگی 20سانت توربو دمنده VPL-20S2S مقایسه

53,400 تومان

هواکش دریچه دار 15سانت لوکس دمنده VSL-15S2S

 • ابعاد قاب : 22*22سانتیمتر
 • نوع نصب : دیواری ,وسط شیشه ای
 • (RPM) دور موتور : 2000
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 220
0 از 0
هواکش دریچه دار 15سانت لوکس دمنده VSL-15S2S مقایسه

60,000 تومان

20سانت فلزی 2400 دور با موتور قطعات ایتالیایی CKD- ED-200-2 خزر فن

 • ابعاد قاب : 27.5*27.5
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2050
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 394
0 از 0
20سانت فلزی 2400 دور با موتور قطعات ایتالیایی CKD- ED-200-2 خزر فن مقایسه

67,000 تومان

هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15H2S

 • ابعاد قاب : 24.7 × 24.7 سانتی‌متر
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1900
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 300
0 از 0
هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15H2S مقایسه

70,000 تومان

هواکش دریچه دار 20سانت لوکس دمنده VSL-20S2S

 • ابعاد قاب : 29.7*29.7سانتیمتر
 • نوع نصب : وسط شیشه ای
 • (RPM) دور موتور : 1800
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 350
0 از 0
هواکش دریچه دار 20سانت لوکس دمنده VSL-20S2S مقایسه

76,300 تومان

20 سانت فلزی 2800دور با توری محافظ پروانه ED-200-2 خزر فن

 • ابعاد قاب : 27.5*27.5
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1373
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 630
0 از 0
20 سانت فلزی 2800دور با توری محافظ پروانه ED-200-2 خزر فن مقایسه

82,000 تومان

20 سانت فلزی 1400 دور با توری محافظ پروانه ED-200-4 خزر فن

 • ابعاد قاب : 14.2*14.2
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2520
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
0 از 0
20 سانت فلزی 1400 دور با توری محافظ پروانه ED-200-4 خزر فن مقایسه

82,200 تومان

هواکش فلزی خانگی 15سانت دمنده VMA-15C2S

 • ابعاد قاب : 20*20سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2800
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 310
0 از 0
هواکش فلزی خانگی 15سانت دمنده VMA-15C2S مقایسه

89,000 تومان

هواکش فلزی خانگی 20سانت دمنده VMA-20C4S

 • ابعاد قاب : 25*25سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 380
0 از 0
هواکش فلزی خانگی 20سانت دمنده VMA-20C4S مقایسه

89,000 تومان

هواکش دستشویی 10سانت هایلوکس دمنده VDI-10S2S

 • ابعاد قاب : 16*16سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,وسط شیشه ای
 • (RPM) دور موتور : 2250
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
0 از 0
هواکش دستشویی 10سانت هایلوکس دمنده VDI-10S2S مقایسه

89,400 تومان

25 سانت فلزی 1400 دور با توری محافظ پروانه ED-250-4 خزر فن

 • ابعاد قاب : 17.4*17.4
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 150
0 از 0
25 سانت فلزی 1400 دور با توری محافظ پروانه ED-250-4 خزر فن مقایسه

92,000 تومان

25 سانت فلزی 2800دور با توری محافظ پروانه ED-250-2 خزر فن

 • ابعاد قاب : 32.8*32.8
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2650
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 1090
0 از 0
25 سانت فلزی 2800دور با توری محافظ پروانه ED-250-2 خزر فن مقایسه

96,000 تومان

30 سانت فلزی 1400 دور با توری محافظ پروانه ED-300-4 خزر فن

 • ابعاد قاب : 40*40
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2610
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 1471
0 از 0
30 سانت فلزی 1400 دور با توری محافظ پروانه ED-300-4 خزر فن مقایسه

97,000 تومان

هواکش فلزی خانگی20 سانت دمنده VMA-20C2S

 • ابعاد قاب : 25*25سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2600
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 720
0 از 0
هواکش فلزی خانگی20 سانت دمنده VMA-20C2S مقایسه

97,700 تومان

هواکش فلزی خانگی 25سانت دمنده VMA-25C4S

 • ابعاد قاب : 30*30سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1250
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 660
0 از 0
هواکش فلزی خانگی 25سانت دمنده VMA-25C4S مقایسه

98,500 تومان

هواکش دریچه دار 20سانت لوکس دمنده VSL-20C4S

 • ابعاد قاب : 29.7*29.7سانتیمتر
 • نوع نصب : دیواری ,وسط شیشه ای
 • (RPM) دور موتور : 1400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 450
0 از 0
هواکش دریچه دار 20سانت لوکس دمنده VSL-20C4S مقایسه

102,500 تومان

هواکش فلزی خانگی30 سانت دمنده VMA-30C4S

 • ابعاد قاب : 35*35سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1040
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 1100
0 از 0
هواکش فلزی خانگی30 سانت دمنده VMA-30C4S مقایسه

106,500 تومان

هواکش فلزی خانگی 25سانت دمنده VMA-25C2S

 • ابعاد قاب : 30*30سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 950
0 از 0
هواکش فلزی خانگی 25سانت دمنده VMA-25C2S مقایسه

106,900 تومان

هواکش لوله ای دریچه دار 15سانت هایلوکس دمنده VDI-15S2S

 • ابعاد قاب : 21*21سانتیمتر
 • نوع نصب : وسط شیشه ای
 • (RPM) دور موتور : 1900
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 300
0 از 0
هواکش لوله ای دریچه دار 15سانت هایلوکس دمنده VDI-15S2S مقایسه

111,000 تومان

هواکش دریچه دار 25سانت لوکس دمنده VSL-25C4S

 • ابعاد قاب : 34*34سانتیمتر
 • نوع نصب : دیواری ,وسط شیشه ای
 • (RPM) دور موتور : 1330
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 700
0 از 0
هواکش دریچه دار 25سانت لوکس دمنده VSL-25C4S مقایسه

113,400 تومان

هواکش دریچه دار 20 سانت اتولوکس دمنده VAL-20C4S

 • ابعاد قاب : 29.8 × 29.8 سانتی‌متر
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1300
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 420 متر مکعب بر ساعت
0 از 0
هواکش دریچه دار 20 سانت اتولوکس دمنده VAL-20C4S مقایسه

115,000 تومان

30 سانت فلزی 2800دور با توری محافظ پروانه ED-300-2 خزر فن

 • ابعاد قاب : 40*40
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2610
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 1471
0 از 0
30 سانت فلزی 2800دور با توری محافظ پروانه ED-300-2 خزر فن مقایسه

120,000 تومان

هواکش دریچه دار 30سانت لوکس دمنده VSG-30C4S

 • ابعاد قاب : 34.6*.34.6سانتیمتر
 • نوع نصب : دیواری ,وسط شیشه ای
 • (RPM) دور موتور : 1130
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 900
0 از 0
هواکش دریچه دار 30سانت لوکس دمنده VSG-30C4S مقایسه

127,600 تومان

هواکش دریچه دار 25 سانت اتولوکس دمنده VAL-25C4S

 • ابعاد قاب : 34.5 × 34.5 سانتی‌متر
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1200
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 700 متر مکعب بر ساعت
0 از 0
هواکش دریچه دار 25 سانت اتولوکس دمنده VAL-25C4S مقایسه

131,000 تومان

هواکش دریچه دار 30 سانت اتولوکس دمنده VAL-30C4S

 • ابعاد قاب : 39.5 ×39.5 سانتی‌متر
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1140 دور بر دقیقه
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 820 متر مکعب بر ساعت
0 از 0
هواکش دریچه دار 30 سانت اتولوکس دمنده VAL-30C4S مقایسه

145,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE MF 100/4

 • ابعاد قاب : 15.9*15.9
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE MF 100/4 مقایسه

354,000 تومان

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro C 100

 • ابعاد قاب : 15.2*12
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 88
0 از 0
هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro C 100 مقایسه

494,500 تومان

هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100

 • ابعاد قاب : 11.5*9.8
 • نوع نصب : وسط شیشه ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 102
0 از 0
هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100 مقایسه

529,000 تومان