جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

هواکش لوله ای 10 سانت مدل بارسلون S-P 100CZ Design

 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل بارسلون S-P 100CZ Design مقایسه

920,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید ساده S-P 100CZ Design-3C Fan

 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • نوع نصب : سقفی ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید ساده S-P 100CZ Design-3C Fan مقایسه

1,150,000 تومان

هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15H2S

 • ابعاد قاب : 24.7 × 24.7 سانتی‌متر
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1900
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 300
0 از 0
هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15H2S مقایسه

84,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE MEX 100-4 LL 1S ME

 • ابعاد قاب : 17.3*9.8 سانتیمتر
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2175
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 90
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE MEX 100-4 LL 1S ME مقایسه

768,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE MFO 100/4

 • ابعاد قاب : 15.8*15.8
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE MFO 100/4 مقایسه

640,800 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE MEX 100-4 LL 1S T ME

 • ابعاد قاب : 17.3*17.3
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2175
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 90
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE MEX 100-4 LL 1S T ME مقایسه

876,000 تومان

هواکش لوله ای 12 سانت خانگی مدل VORTICE MEX 120-5 LL 1S ME

 • ابعاد قاب : 19.3*11.9 سانتیمتر
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2075
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 175
0 از 0
هواکش لوله ای 12 سانت خانگی مدل VORTICE MEX 120-5 LL 1S ME مقایسه

834,000 تومان

10 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-100-2 خزر فن

 • ابعاد قاب : 16.2*16.2
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2300
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 91
0 از 0
10 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-100-2 خزر فن مقایسه

34,000 تومان

12 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-120-2 خزر فن

 • ابعاد قاب : 18.3*18.3
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2110
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 163
0 از 0
12 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-120-2 خزر فن مقایسه

35,000 تومان

15 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-150-2 خزر فن

 • ابعاد قاب : 21.1*21.1
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 1830
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 203
0 از 0
15 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-150-2 خزر فن مقایسه

37,000 تومان

12 سانت لوله ای توربو EET-120-2 خزر فن

 • ابعاد قاب : 178*120
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2110
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 163
0 از 0
12 سانت لوله ای توربو EET-120-2 خزر فن مقایسه

30,000 تومان

15 سانت لوله ای توربو EET-150-2 خزر فن

 • ابعاد قاب : 200*150
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,وسط شیشه ای ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 360
0 از 0
15 سانت لوله ای توربو EET-150-2 خزر فن مقایسه

34,000 تومان

20 سانت فلزی 1400 دور با توری محافظ پروانه ED-200-4 خزر فن

 • ابعاد قاب : 14.2*14.2
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2520
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
0 از 0
20 سانت فلزی 1400 دور با توری محافظ پروانه ED-200-4 خزر فن مقایسه

82,200 تومان

25 سانت فلزی 1400 دور با توری محافظ پروانه ED-250-4 خزر فن

 • ابعاد قاب : 17.4*17.4
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 150
0 از 0
25 سانت فلزی 1400 دور با توری محافظ پروانه ED-250-4 خزر فن مقایسه

92,000 تومان

30 سانت فلزی 1400 دور با توری محافظ پروانه ED-300-4 خزر فن

 • ابعاد قاب : 40*40
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2610
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 1471
0 از 0
30 سانت فلزی 1400 دور با توری محافظ پروانه ED-300-4 خزر فن مقایسه

97,000 تومان

20 سانت فلزی 2800دور با توری محافظ پروانه ED-200-2 خزر فن

 • ابعاد قاب : 27.5*27.5
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1373
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 630
0 از 0
20 سانت فلزی 2800دور با توری محافظ پروانه ED-200-2 خزر فن مقایسه

82,000 تومان

25 سانت فلزی 2800دور با توری محافظ پروانه ED-250-2 خزر فن

 • ابعاد قاب : 32.8*32.8
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2650
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 1090
0 از 0
25 سانت فلزی 2800دور با توری محافظ پروانه ED-250-2 خزر فن مقایسه

96,000 تومان

30 سانت فلزی 2800دور با توری محافظ پروانه ED-300-2 خزر فن

 • ابعاد قاب : 40*40
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2610
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 1471
0 از 0
30 سانت فلزی 2800دور با توری محافظ پروانه ED-300-2 خزر فن مقایسه

120,000 تومان

10سانت فلزی 2400 دور با موتور قطعات ایتالیایی CKD- ED-100-2 خزر فن

 • ابعاد قاب : 14.2*14.2
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2520
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
0 از 0
10سانت فلزی 2400 دور با موتور قطعات ایتالیایی CKD- ED-100-2 خزر فن مقایسه

37,000 تومان

12سانت فلزی 2400 دور با موتور قطعات ایتالیایی CKD- ED-120-2 خزر فن

 • ابعاد قاب : 17.4*17.4
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 150
0 از 0
12سانت فلزی 2400 دور با موتور قطعات ایتالیایی CKD- ED-120-2 خزر فن مقایسه

39,000 تومان

15سانت فلزی 2400 دور با موتور قطعات ایتالیایی CKD- ED-150-2 خزر فن

 • ابعاد قاب : 21.5*21.5
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 222
0 از 0
15سانت فلزی 2400 دور با موتور قطعات ایتالیایی CKD- ED-150-2 خزر فن مقایسه

43,000 تومان

20سانت فلزی 2400 دور با موتور قطعات ایتالیایی CKD- ED-200-2 خزر فن

 • ابعاد قاب : 27.5*27.5
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2050
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 394
0 از 0
20سانت فلزی 2400 دور با موتور قطعات ایتالیایی CKD- ED-200-2 خزر فن مقایسه

67,000 تومان

هواکش بی صدا KDK سری AUHT 15

 • ابعاد قاب :
 • نوع نصب :
 • (RPM) دور موتور :
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه :
0 از 0
هواکش بی صدا KDK سری AUHT 15 مقایسه

استعلام موجودی

هواکش بی صدا KDK سری AUHT20

 • ابعاد قاب : 25*25 cm
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1250
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 580
0 از 0
هواکش بی صدا KDK سری AUHT20 مقایسه

1,000,000 تومان

هواکش بی صدا KDK سری AUHT25

 • ابعاد قاب : 30*30 cm
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1070
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 920
0 از 0
هواکش بی صدا KDK سری AUHT25 مقایسه

1,220,000 تومان

هواکش کادکا بی صدا KDK سری AUHT30

 • ابعاد قاب : 35*35 cm
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1000
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 1200
0 از 0
هواکش کادکا بی صدا KDK سری AUHT30 مقایسه

1,460,000 تومان

هواکش بی صدا وسط شیشه گردKDK سری WUD15

 • ابعاد قاب : 18.6*18.8 cm
 • نوع نصب : وسط شیشه ای
 • (RPM) دور موتور : 1463
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 210
0 از 0
هواکش بی صدا وسط شیشه گردKDK سری WUD15 مقایسه

استعلام موجودی

هواکش بی صدا وسط شیشه گردKDK سری WUD20

 • ابعاد قاب : 24.7*25.9 cm
 • نوع نصب : وسط شیشه ای
 • (RPM) دور موتور : 1042
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 360
0 از 0
هواکش بی صدا وسط شیشه گردKDK سری WUD20 مقایسه

استعلام موجودی

هواکش کادکا بی صدا پنجره ای KDK مدل ALHT20

 • ابعاد قاب : 250*250
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1190
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 546
0 از 0
هواکش کادکا بی صدا پنجره ای KDK مدل ALHT20 مقایسه

استعلام موجودی

هواکش بی صدا پنجره ای KDK مدل ALHT25

 • ابعاد قاب : 30*30 cm
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1060
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 835
0 از 0
هواکش بی صدا پنجره ای KDK مدل ALHT25 مقایسه

استعلام موجودی

هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15S2S

 • ابعاد قاب : 245*245
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2300
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه :
0 از 0
هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15S2S مقایسه

79,000 تومان

هواکش دریچه دار 20 سانت اتولوکس دمنده VAL-20H2S

 • ابعاد قاب :
 • نوع نصب :
 • (RPM) دور موتور : 2100
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه :
0 از 0
هواکش دریچه دار 20 سانت اتولوکس دمنده VAL-20H2S مقایسه

108,000 تومان

هواکش آکسی لاین دمنده VBX-10S2S

 • ابعاد قاب : 15.8*15.8 میلیمتر
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2450
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 65
0 از 0
هواکش آکسی لاین دمنده VBX-10S2S مقایسه

42,400 تومان

هواکش آکسی لاین دمنده VBX-12S2S

 • ابعاد قاب : 17.8*17.8سانتیمتر
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2250
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 130
0 از 0
هواکش آکسی لاین دمنده VBX-12S2S مقایسه

47,600 تومان

هواکش آکسی لاین دمنده VBX-15S2S

 • ابعاد قاب : 21.3*21.3
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2000
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 180
0 از 0
هواکش آکسی لاین دمنده VBX-15S2S مقایسه

54,000 تومان

هواکش آکسی لاین دمنده VBX-20S2S

 • ابعاد قاب : 27*27 سانتیمتر
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1850
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 240
0 از 0
هواکش آکسی لاین دمنده VBX-20S2S مقایسه

78,000 تومان

هواکش دریچه دار 20 سانت اتولوکس دمنده VAL-20C4S

 • ابعاد قاب : 29.8 × 29.8 سانتی‌متر
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1300
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 420 متر مکعب بر ساعت
0 از 0
هواکش دریچه دار 20 سانت اتولوکس دمنده VAL-20C4S مقایسه

138,000 تومان

هواکش دریچه دار 25 سانت اتولوکس دمنده VAL-25C4S

 • ابعاد قاب : 34.5 × 34.5 سانتی‌متر
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1200
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 700 متر مکعب بر ساعت
0 از 0
هواکش دریچه دار 25 سانت اتولوکس دمنده VAL-25C4S مقایسه

157,000 تومان

هواکش دریچه دار 30 سانت اتولوکس دمنده VAL-30C4S

 • ابعاد قاب : 39.5 ×39.5 سانتی‌متر
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1140 دور بر دقیقه
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 820 متر مکعب بر ساعت
0 از 0
هواکش دریچه دار 30 سانت اتولوکس دمنده VAL-30C4S مقایسه

176,000 تومان

هواکش لوله ای 15 سانت خانگی مدل VORTICE MF 150/6

 • ابعاد قاب : cm21.4*21.4
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2100
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 335
0 از 0
هواکش لوله ای 15 سانت خانگی مدل VORTICE MF 150/6 مقایسه

640,800 تومان

هواکش لوکس 10 سانت VORTICE ME 100-4 LL

 • ابعاد قاب : 15.9*15.9 cm
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 1680/2280
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 95
0 از 0
هواکش لوکس 10 سانت VORTICE ME 100-4 LL مقایسه

804,000 تومان

هواکش لوکس 10 سانت VORTICE ME 100-4 LL YELLOW GOLD

 • ابعاد قاب : 15.9*15.9 cm
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 1700-2240
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 95
0 از 0
هواکش لوکس 10 سانت VORTICE ME 100-4 LL YELLOW GOLD مقایسه

1,560,000 تومان

هواکش لوکس 10 سانت VORTICE ME 100-4 LL PINK GOLD

 • ابعاد قاب : 15.9*15.9 cm
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 1700-2240
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 95
0 از 0
هواکش لوکس 10 سانت VORTICE ME 100-4 LL PINK GOLD مقایسه

1,560,000 تومان

هواکش لوکس 10 سانت VORTICE ME 100-4 LL BLACK GOLD

 • ابعاد قاب : 15.9*15.9 cm
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 1700-2240
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 95
0 از 0
هواکش لوکس 10 سانت VORTICE ME 100-4 LL BLACK GOLD مقایسه

1,560,000 تومان

هواکش لوکس 10 سانت VORTICE ME 100-4 LL WHITE GOLD

 • ابعاد قاب : 15.9*15.9 cm
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 1700-2240
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 95
0 از 0
هواکش لوکس 10 سانت VORTICE ME 100-4 LL WHITE GOLD مقایسه

1,560,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل طلایی S-P 100CZ GOLD Design Fan

 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل طلایی S-P 100CZ GOLD Design Fan مقایسه

1,100,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل نقره ای S-P 100CZ Silver Design Fan

 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل نقره ای S-P 100CZ Silver Design Fan مقایسه

1,242,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل مشکی مرمری S-P 100CZ MARBLE Black Design Fan

 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل مشکی مرمری S-P 100CZ MARBLE Black Design Fan مقایسه

1,108,800 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل S-P SWAROVSK 100CZ Design S Fan

 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل S-P SWAROVSK 100CZ Design S Fan مقایسه

1,200,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل قرمز S-P 100CZ RED Design-4C Fan

 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل قرمز S-P 100CZ RED Design-4C Fan مقایسه

843,600 تومان