0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

هواکش لوله ای 8 سانت توربو دمنده VPH-8S2S

 • ابعاد قاب : 9*9سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,وسط شیشه ای ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2530
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 20 متر مکعب در ساعت
0 از 0
هواکش لوله ای 8 سانت توربو دمنده VPH-8S2S مقایسه

58,000 تومان

هواکش خانگی 10سانت توربو دمنده VPH-10S2S

 • ابعاد قاب : 16*16سانتیمتر
 • نوع نصب : وسط شیشه ای ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 55
0 از 0
هواکش خانگی 10سانت توربو دمنده VPH-10S2S مقایسه

61,000 تومان

هواکش خانگی 12سانت توربو دمنده VPH-12S2S

 • ابعاد قاب : 18*18سانتیمتر
 • نوع نصب : وسط شیشه ای ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 110
0 از 0
هواکش خانگی 12سانت توربو دمنده VPH-12S2S مقایسه

68,000 تومان

هواکش خانگی 15سانت توربو دمنده VPH-15S2S

 • ابعاد قاب : 19*19سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,وسط شیشه ای ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2050
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 165
0 از 0
هواکش خانگی 15سانت توربو دمنده VPH-15S2S مقایسه

73,600 تومان

هواکش خانگی 20سانت توربو دمنده VPL-20S2S

 • ابعاد قاب : 27*27سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,وسط شیشه ای ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 1650
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 230
0 از 0
هواکش خانگی 20سانت توربو دمنده VPL-20S2S مقایسه

102,000 تومان

هواکش دستشویی 10سانت هایلوکس دمنده VDI-10S2S

 • ابعاد قاب : 16*16سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,وسط شیشه ای ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2250
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
0 از 0
هواکش دستشویی 10سانت هایلوکس دمنده VDI-10S2S مقایسه

170,000 تومان

هواکش لوله ای دریچه دار 15سانت هایلوکس دمنده VDI-15S2S

 • ابعاد قاب : 21*21سانتیمتر
 • نوع نصب : وسط شیشه ای ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 1950
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 300
0 از 0
هواکش لوله ای دریچه دار 15سانت هایلوکس دمنده VDI-15S2S مقایسه

212,000 تومان

هواکش دریچه دار 15سانت لوکس دمنده VSL-15S2S

 • ابعاد قاب : 22*22سانتیمتر
 • نوع نصب : دیواری ,وسط شیشه ای
 • (RPM) دور موتور : 1950
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 220
0 از 0
هواکش دریچه دار 15سانت لوکس دمنده VSL-15S2S مقایسه

115,000 تومان

هواکش دریچه دار 20سانت لوکس دمنده VSL-20S2S

 • ابعاد قاب : 29.7*29.7سانتیمتر
 • نوع نصب : وسط شیشه ای
 • (RPM) دور موتور : 1700
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 350
0 از 0
هواکش دریچه دار 20سانت لوکس دمنده VSL-20S2S مقایسه

147,000 تومان

هواکش دریچه دار 20سانت لوکس دمنده VSL-20C4S

 • ابعاد قاب : 29.7*29.7سانتیمتر
 • نوع نصب : دیواری ,وسط شیشه ای
 • (RPM) دور موتور : 1320
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 700
0 از 0
هواکش دریچه دار 20سانت لوکس دمنده VSL-20C4S مقایسه

196,000 تومان

هواکش دریچه دار 25سانت لوکس دمنده VSL-25C4S

 • ابعاد قاب : 34*34سانتیمتر
 • نوع نصب : دیواری ,وسط شیشه ای
 • (RPM) دور موتور : 1320
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 700
0 از 0
هواکش دریچه دار 25سانت لوکس دمنده VSL-25C4S مقایسه

216,000 تومان

هواکش دریچه دار 30سانت لوکس دمنده VSG-30C4S

 • ابعاد قاب : 34.6*.34.6سانتیمتر
 • نوع نصب : دیواری ,وسط شیشه ای
 • (RPM) دور موتور : 1100
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 900
0 از 0
هواکش دریچه دار 30سانت لوکس دمنده VSG-30C4S مقایسه

247,000 تومان

هواکش فلزی خانگی 10سانت دمنده VMA-10S2S

 • ابعاد قاب : 14*14سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2500
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 95
0 از 0
هواکش فلزی خانگی 10سانت دمنده VMA-10S2S مقایسه

78,000 تومان

هواکش فلزی خانگی 12سانت دمنده VMA-12S2S

 • ابعاد قاب : 17*17سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2000
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 160
0 از 0
هواکش فلزی خانگی 12سانت دمنده VMA-12S2S مقایسه

82,000 تومان

هواکش فلزی خانگی15 سانت دمنده VMA-15S2S

 • ابعاد قاب : 20*20سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2000
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 215
0 از 0
هواکش فلزی خانگی15 سانت دمنده VMA-15S2S مقایسه

90,000 تومان

هواکش فلزی خانگی 15سانت دمنده VMA-15C2S

 • ابعاد قاب : 20*20سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2800
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 310
0 از 0
هواکش فلزی خانگی 15سانت دمنده VMA-15C2S مقایسه

170,000 تومان

هواکش فلزی خانگی20 سانت دمنده VMA-20C2S

 • ابعاد قاب : 25*25سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2600
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 720
0 از 0
هواکش فلزی خانگی20 سانت دمنده VMA-20C2S مقایسه

187,000 تومان

هواکش فلزی خانگی 20سانت دمنده VMA-20C4S

 • ابعاد قاب : 25*25سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1350
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 380
0 از 0
هواکش فلزی خانگی 20سانت دمنده VMA-20C4S مقایسه

170,000 تومان

هواکش فلزی خانگی 25سانت دمنده VMA-25C4S

 • ابعاد قاب : 30*30سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1320
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 660
0 از 0
هواکش فلزی خانگی 25سانت دمنده VMA-25C4S مقایسه

187,000 تومان

هواکش فلزی خانگی 25سانت دمنده VMA-25C2S

 • ابعاد قاب : 30*30سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 950
0 از 0
هواکش فلزی خانگی 25سانت دمنده VMA-25C2S مقایسه

204,000 تومان

هواکش فلزی خانگی30 سانت دمنده VMA-30C4S

 • ابعاد قاب : 35*35سانتیمتر
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1250
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 1100
0 از 0
هواکش فلزی خانگی30 سانت دمنده VMA-30C4S مقایسه

204,000 تومان

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome C 100

 • ابعاد قاب : 15.2*12
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 88
0 از 0
هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome C 100 مقایسه

استعلام موجودی

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome 100

 • ابعاد قاب : 17.1*15.1
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 88
0 از 0
هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Chrome 100 مقایسه

استعلام موجودی

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Gold 100

 • ابعاد قاب : 15.1*17.1
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 88
0 از 0
هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro Hi-tech Gold 100 مقایسه

1,040,000 تومان

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro 100

 • ابعاد قاب : 17.1*15.1
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 88
0 از 0
هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro 100 مقایسه

947,000 تومان

هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro C 100

 • ابعاد قاب : 15.2*12
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 88
0 از 0
هواکش لوله ای 10سانت Blauberg Quatro C 100 مقایسه

استعلام موجودی

هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100

 • ابعاد قاب : 11.5*9.8
 • نوع نصب : لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 102
0 از 0
هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100 مقایسه

675,000 تومان

هواکش داخل لوله ای 15 سانت Blauberg Tubo 150

 • ابعاد قاب : 13.5*14.8
 • نوع نصب : وسط شیشه ای ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 295
0 از 0
هواکش داخل لوله ای 15 سانت Blauberg Tubo 150 مقایسه

924,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE MF 100/4

 • ابعاد قاب : 15.9*15.9
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE MF 100/4 مقایسه

875,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE MFO 100/4

 • ابعاد قاب : 15.8*15.8
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE MFO 100/4 مقایسه

1,225,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE MEX 100-4 LL 1S T ME

 • ابعاد قاب : 17.3*17.3
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2175
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 90
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE MEX 100-4 LL 1S T ME مقایسه

2,100,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل بارسلون S-P 100CZ Design

 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل بارسلون S-P 100CZ Design مقایسه

1,386,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید ساده S-P 100CZ Design-3C Fan

 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • نوع نصب : سقفی ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید ساده S-P 100CZ Design-3C Fan مقایسه

1,700,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل طلایی S-P 100CZ GOLD Design Fan

 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل طلایی S-P 100CZ GOLD Design Fan مقایسه

1,100,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل نقره ای S-P 100CZ Silver Design Fan

 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل نقره ای S-P 100CZ Silver Design Fan مقایسه

1,242,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل مشکی مرمری S-P 100CZ MARBLE Black Design Fan

 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل مشکی مرمری S-P 100CZ MARBLE Black Design Fan مقایسه

1,108,800 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل S-P SWAROVSK 100CZ Design S Fan

 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل S-P SWAROVSK 100CZ Design S Fan مقایسه

1,200,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل قرمز S-P 100CZ RED Design-4C Fan

 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل قرمز S-P 100CZ RED Design-4C Fan مقایسه

843,600 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل S-P CHAMPAGNE 100CZ Design Fan

 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل S-P CHAMPAGNE 100CZ Design Fan مقایسه

1,100,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید مرمری S-P 100CZ MARBLE WHITE Design Fan

 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید مرمری S-P 100CZ MARBLE WHITE Design Fan مقایسه

1,156,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل آبی S-P 100CZ BLUE Design-4 Fan

 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل آبی S-P 100CZ BLUE Design-4 Fan مقایسه

843,600 تومان

هواکش پنجره ای 15 سانت مدل S-P HV-150 SERIES DOMESTIC FAN

 • ابعاد قاب : -
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1800
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 225
0 از 0
هواکش پنجره ای 15 سانت مدل S-P HV-150 SERIES DOMESTIC FAN مقایسه

909,600 تومان

هواکش پنجره ای 23 سانت مدل S-P HV-230 SERIES DOMESTIC FAN

 • ابعاد قاب : -
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1800
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 225
0 از 0
هواکش پنجره ای 23 سانت مدل S-P HV-230 SERIES DOMESTIC FAN مقایسه

1,819,200 تومان

هواکش پنجره ای 30 سانت مدل S-P HV-300 SERIES DOMESTIC FAN

 • ابعاد قاب : -
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1800
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 225
0 از 0
هواکش پنجره ای 30 سانت مدل S-P HV-300 SERIES DOMESTIC FAN مقایسه

2,350,800 تومان

هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15H2S

 • ابعاد قاب : 24.7 × 24.7 سانتی‌متر
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1900
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 300
0 از 0
هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15H2S مقایسه

136,000 تومان

هواکش دریچه دار 20 سانت اتولوکس دمنده VAL-20C4S

 • ابعاد قاب : 29.8 × 29.8 سانتی‌متر
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1300
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 420 متر مکعب بر ساعت
0 از 0
هواکش دریچه دار 20 سانت اتولوکس دمنده VAL-20C4S مقایسه

221,000 تومان

هواکش دریچه دار 25 سانت اتولوکس دمنده VAL-25C4S

 • ابعاد قاب : 34.5 × 34.5 سانتی‌متر
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1200
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 700 متر مکعب بر ساعت
0 از 0
هواکش دریچه دار 25 سانت اتولوکس دمنده VAL-25C4S مقایسه

252,000 تومان

هواکش دریچه دار 30 سانت اتولوکس دمنده VAL-30C4S

 • ابعاد قاب : 39.5 ×39.5 سانتی‌متر
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1140 دور بر دقیقه
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 820 متر مکعب بر ساعت
0 از 0
هواکش دریچه دار 30 سانت اتولوکس دمنده VAL-30C4S مقایسه

280,000 تومان

هواکش لوله ای 15 سانت خانگی مدل VORTICE MF 150/6

 • ابعاد قاب : cm21.4*21.4
 • نوع نصب : سقفی ,دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2100
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 335
0 از 0
هواکش لوله ای 15 سانت خانگی مدل VORTICE MF 150/6 مقایسه

1,350,000 تومان

هواکش لوکس 10 سانت VORTICE ME 100-4 LL

 • ابعاد قاب : 15.9*15.9 cm
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 1680/2280
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 95
0 از 0
هواکش لوکس 10 سانت VORTICE ME 100-4 LL مقایسه

2,100,000 تومان

هواکش خانگی به ۲ دسته کلی تقسیم میشود ، هواکش لوله ای و هواکش دیواری یا پنجره ای .

هواکش لوله ای به ۲ دسته دمپر دار و ساده تقسیم میشود .

هواکش دیواری یا پنجره ای  مناسب برای نصب بر روی شیشه و یا دیوار میباشد که عمدتا دارای دمپر هستند و برای استفاده در سرویس بهداشتی و آشپزخانه میباشد.

 

نمایش بیشتر